Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 25. februar 2016

Innovationsudvalget - Referat - 25. februar 2016

Mødedato
25-02-2016 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødelokale 5

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A
 • John Lohff, C

 • Afbud
 • John Lohff, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og tema - kl. 15.00
  2. Syddanske erfaringer og viden bidrager til etablering af living lab i England
  3. Orientering om erhvervseffekten af den regionale strukturfondsindsats inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation
  4. Ekstern evaluering af OPI Puljen 2011-2015, herunder resultater og anbefalinger
  5. Syddanske indstillinger gået videre til nominering til Digitaliseringsprisen 2016
  6. Rapportering nr. 21 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  7. Rapportering nr. 21 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  8. 16. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 4. kvartal 2015
  9. Projektstatus på sygehusbyggerier 4. kvt. 2015
  10. Referat fra USE mødet 29. januar 2016
  11. Mødeplan
  12. Siden sidst
  13. Eventuelt
  14. Orientering om anvendelse af MgO plader på Kolding Sygehus
  15. Rapportering nr. 21 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding


  Sagsnr. 16/918
  1. Mødested og tema - kl. 15.00
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes i Regionshuset i Vejle.

  På mødet vil udvalget blive præsenteret for et eksempel på innovationsforløb, som den syddanske virksomhed Tele Call har gennemgået med støtte fra bl.a. Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark.

  Tele Call er en mindre virksomhed baseret i Odense, der arbejder med tele-løsninger til ældre og handicappede. Virksomheden har benyttet sig af en række af de tilbud, som er etableret i regionen til at understøtte virksomheder inden for det velfærdsteknologiske område.

  1. På mødet vil der være en række præsentationer, der belyser forløbet og værdien for virksomheden.Generelt om forløbet - oversigt over de benyttede tilbud – Søren Lindgaard, konst. direktør Syddansk Sundhedsinnovation.
  2. Tele Call: Hvilket udbytte har virksomheden fået ved at anvende tilbuddene? - Henrik Bryld, direktør, Tele Call.
  3. Hvordan har CoLab Recovery & Rehab understøttet virksomhedens vækstmuligheder? – Dorte Dalkjær, projektchef, CoLab Recovery & Rehab
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Kst. direktør for Syddansk Sundhedsinnovation Søren Lindgaard introducerede Tele Call, som eksempel på innovationsforløb med støtte fra bl.a. Region Syddanmark.

  Direktør Henrik Bryld, Tele Call, orienterede om virksomheden, herunder hjælpemiddel til demens i hjemmet ”Nem Kommunikation”, funktioner, effekter, case-baseret evaluering, udvikling af virksomheden, økonomiske udfordringer m.v.

  Drøftedes, herunder bl.a. evt. mulighed for salg af produkter til kommunerne, implementering af ny teknologi, udfordringer i forhold til opstillet businesscase m.v.

  Projektchef Dorte Dalkjær, CoLab Recovery & Rehab, præsenterede, hvordan virksomhedernes vækstmuligheder kan understøttes, herunder erfaringer fra offentlig-privat samarbejde m.v.

  Oplæg vedlægges.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/918
  2. Syddanske erfaringer og viden bidrager til etablering af living lab i England
  fold dette punkt ind Resume

  Syddanske erfaringer og viden bidrager til etableringen af living lab i samarbejde med engelske aktører ved Surrey Universitet. Projektet er rettet mod borgere med demens og deres pårørende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er i Region Syddanmark over en årrække opbygget og samlet en omfattende viden og erfaringer med opbygning af testfaciliteter/living labs, som blandt andet er baseret på offentlig-private innovationssamarbejder og samarbejder på tværs af sektorgrænserne i sundhedsvæsenet.

  Dette har givet inspiration til Surrey Universitet, som - sammen med Kent Surrey Sussex Academic Health Science Network, der er en netværksorganisation med fokus på sundhedsinnovation og forskning under det engelske sundhedsvæsen National Health Service (NHS) – har studeret Region Syddanmarks satsning inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

  Igennem de seneste to år har der således været en række studieture til Region Syddanmark og syddanske aktører, hvor de har erfaret, hvordan offentlig-private partnerskaber og innovation med borgeren og brugeren i centrum har skabt unikke løsninger i Syddanmark.

  På baggrund af disse studiebesøg til regionen har Kent Surrey Sussex Academic Health Science Network peget på regionen som det bedste bud på at hjælpe med at etablere et living lab ved Surrey Universitet i det sydlige England. Living lab’et skal være i stil med dem, der i dag findes flere af i Region Syddanmark, og skal i denne sammenhæng forstås som et dynamisk testmiljø, hvor private virksomheder kan teste teknologier i forskellige sundhedsmæssige sammenhænge til brug for modernisering af det engelske sundhedssystem.

  Projektet med de engelske aktører bliver en del af et større toårigt projekt med et samlet budget på 55 mio. kr., hvor fokus bliver at få udviklet, afprøvet og implementeret teknologi til borgere med demens og deres pårørende. Teknologien skal udvikles i tæt samarbejde med et nyetableret 5G testcenter ved Surrey Universitet. 5G er fremtidens mobilnetværk, der kan håndtere data med høj hastighed, og universitetet ønsker at teste anvendelsesmulighederne inden for sundhedsvæsenet.

  Kent Surrey Sussex Academic Health Science Network har således i midten af januar 2016 underskrevet en kontrakt med den fynske konsulentvirksomhed Public Intelligence, der arbejder med living labs, velfærdsudvikling, velfærdsteknologi og rehabilitering. Formålet er at levere rådgivning og konkrete metoder til, hvordan et living lab etableres og drives. Projektet løber over 4 måneder.

  Syddansk Sundhedsinnovation har efterfølgende skrevet kontrakt med Public Intelligence som underleverandør til projektet, og skal levere bistand og viden om det danske sundhedssystem, innovationsmetoder og fundingmuligheder til de engelske partnere.

  Der er en række perspektiver i aftalen. Det drejer sig blandt andet om vækstmuligheder på det engelske marked for syddanske virksomheder, der kommer af det tætte samarbejde. Det forventes således, at samarbejdet kan være katalysator for kommercielle muligheder på det engelske marked.

  Samtidig kan der hentes inspiration til Region Syddanmarks drift gennem det øgede kendskab til løsninger i sundhedsvæsenet i England, som med fordel eventuelt kan overføres til driftsområderne i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/5349
  3. Orientering om erhvervseffekten af den regionale strukturfondsindsats inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  En ny analyse viser, at der er skabt flere jobs og øget omsætning i de virksomheder, der har deltaget i EU-strukturfondsprojekter sammenlignet med virksomheder, der ikke har deltaget. Analysen fokuserer på strukturfondsprojekter, der er igangsat i perioden 2007-2011 i Syddanmark. Af de i alt 69 projekter er 12 igangsat inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Analysen, som er gennemført af Region Syddanmark, Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik, viser, at den fokuserede erhvervsstrategi virker, og at det kan betale sig for private virksomheder at deltage i projekter, der er en del af den regionale vækstindsats, som Syddansk Vækstforum er ansvarlig for.

  Analysen baserer sig på i alt 69 projekter, som er støttet med 563 mio. kr. fra EU-strukturfondene og som er blevet sat i gang i perioden 2007 til 2011. 5.900 offentlige og private virksomheder har været involveret i projekterne, heraf 2.317 forskellige private virksomheder.

  Af de 69 projekter ligger 12 inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation, og her viser analysen, at strukturfondsprojekter med opstart i 2010-11 efter tre år har skabt en meromsætning i de deltagende virksomheder på 526 mio. kr. og skabt 473 ekstra jobs sammenliget med kontrolgruppen.

  Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark ønsker at følge projekterne tæt for at blive klogere på effekten af den regionale indsats for vækst og udvikling. Målingerne giver dog ikke hele svaret og skal blandt andet ses i sammenhæng med opbygningen af klynger og vidensmiljøer samt innovationsindsatser, der typisk skaber varigt forbedrede rammebetingelser for virksomhederne på lidt længere sigt.

  På mødet vil analysens resultater blive præsenteret af Dorthe Kusk.

  Rapporten ”Monitorering og effektmåling: Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007-2011” er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Kst. direktør Dorthe Kusk præsenterede analysens resultater.

  Drøftedes, herunder bl.a. hvordan Region Syddanmark klarer sig i forhold til øvrige regioner og andre lande m.v.  

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5349
  4. Ekstern evaluering af OPI Puljen 2011-2015, herunder resultater og anbefalinger
  fold dette punkt ind Resume

  En aktuel slutevaluering af OPI-Puljen 2011-2015 viser, at puljen har skabt resultater til gavn for syddanske virksomheder, den offentlige velfærdssektor og borgerne. Virksomhederne er generelt meget tilfredse med puljen og udbyttet af projekterne, idet de som følge af deres test- og tilpasningsforløb har opnået salg. På mødet præsenteres også anbefalinger til en ny Syddansk OPI-Pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  OPI-Puljen 2011-2015 er blevet slutevalueret af COWI. Puljen muliggør at syddanske virksomheder i samarbejde med offentlige parter kan opnå støtte til test og tilpasning af deres produkter og serviceydelser, så flere produkter udvikles fra prototype til markedet. COWI vurderer overordnet, at OPI-Puljen er godt organiseret med en god rollefordeling mellem parterne. Evalueringen afdækker også, at virksomhederne meget entydigt giver udtryk for, at OPI-puljen har givet dem mulighed for at gå til markedet med et mere modent produkt, hvilket netop er formålet med puljen. I alt har 30 projekter været igangsat, herunder 25 projekter inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  Evalueringen viser, at puljen har opnået følgende resultater og effekter:

  • Af de deltagende virksomheder har 67 procent opnået salg af deres testede produkt og COWI vurderer, at det opstillede mål for puljen på 75 procent vil blive indfriet inden for de kommende år.
  • Af de deltagende virksomheder forventer 70 procent at øge omsætningen; 65 procent forventer flere ansatte, mens 55 procent forventer øget eksport.

  Endelig er det værd at bemærke, at når det er lykkes virksomhederne at introducere nye innovative løsninger, så betyder det bedre løsninger på behovene i driften - til gavn for borgerne.

  Evalueringen rummer også nogle anbefalinger:

  • Opstarts- og midtvejsmøder med projektets ansøger og mellem projektets partnere kan styrke projektets bæredygtighed og tidskoordinering.
  • Puljens effektskabelse kan understøttes af et opfølgningsmøde med eksperter, der har kompetencer inden for kommercialisering og erhvervsrettet OPI.
  • Invester i højere grad i mere modne og etablerede virksomheder.

  Dorthe Kusk vil på mødet præsentere evalueringens resultater, herunder hvordan evalueringens anbefalinger er blevet omsat i Region Syddanmarks og Syddansk Vækstforums nye pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation (Syddansk OPI-Pulje) 2015-17.

  COWI-evaluering er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Kst. direktør Dorthe Kusk præsenterede evalueringens resultater, herunder hvordan evalueringens anbefalinger er blevet omsat i Region Syddanmark.

  Udvalget ønsker på et senere møde at besøge og få fremvist MiR-robotten.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/1958
  5. Syddanske indstillinger gået videre til nominering til Digitaliseringsprisen 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede ved sit møde den 25. januar 2016 at indstille CoLab Plug & Play og projekt Teletolkning til Digitaliseringsprisen 2016.

  Digitaliseringsprisen er stiftet af Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, KMD, Rambøll og In2media og har til hensigt at synliggøre offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige.

  Ved fristens udløb den 22. januar 2016 var der i alt blevet indstillet24 meget forskellige projekter til Digitaliseringsprisen. Dommerne har nu blandt alle indkomne forslag valgt at nominere tre kandidater i hver af kategorierne Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og Dommernes Specialpris.

  Region Syddanmark står for fire ud af de ni projekter, der er blevet nomineret til Digitaliseringsprisen 2016.  CoLab Plug & Play er blevet nomineret til Dommernes Specialpris og Teletolkning til Effektiviseringsprisen. Desuden er Telepsykiatrisk Center nomineret til Velfærdsprisen med projekt Telepsykiatrisk Hjemmebehandling. Derudover har Danske Regioner indstillet Den præhospitale patientjournal, hvor Region Syddanmark har været ledende region på projektet.

  Priserne bliver uddelt ved Digitaliseringskonferencen ”Offentlig Digitalisering” i Aarhus den 16. marts 2016.

  Se i øvrigt link

  http://www.regionsyddanmark.dk/wm480170

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/16786
  6. Rapportering nr. 21 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede kvartalsrapportering for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder to supplerende oplysninger. Regnskabet for Fase 1 er lukket, og det foreslås, at mindreforbruget på Fase 1, i forhold til den meddelte bevilling, flyttes til Fase 2.

  Desuden er vedlagt følgende obligatoriske rapporteringer, som også indstilles til godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet: Årlig rapportering og rapportering på effektiviseringsgevinster.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. Dette materiale vedr. kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa er vedlagt. Endvidere skal Region Syddanmark årligt indsende en såkaldt årlig rapportering, hvilken også er vedlagt. Endvidere skal Region Syddanmark ved centrale faseovergange og som minimum hvert 1½ år rapportere på effektiviseringsgevinster, hvilket også er vedlagt.

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet. Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser.

  Status på Fase 1
  I 4. kvartal 2015 er regnskabet for Fase 1 lukket således, at afskrivning kan påbegyndes. I forhold til den meddelte bevilling til Fase 1 var der et mindreforbrug på 19,7 mio. kr., hvoraf 16,6 mio. kr. vedrørte apparatur. Mindreforbruget er større end oplyst i forrige rapportering, men forbedringen er dog udelukkende af regnskabsteknisk karakter. Regnskabet blev lukket med de faktiske afholdte udgifter. Uafklarede tvister, herunder krav og modkrav i forhold til totalrådgiver og entreprenører, er således ikke indeholdt i Fase 1 regnskabet, men håndteres nu i Fase 2, som skal absorbere risikoen fra de igangværende tvister vedrørende Fase 1. Det indstilles til godkendelse, at bevillingen vedrørende Fase 1 nedskrives, og de frigjorte midler flyttes fra Fase 1 til Fase 2. Flytningen er indarbejdet i vedlagte kvartalsrapport under forudsætning af Regionsrådets godkendelse. Økonomi er denne gang markeret grøn, da regnskabet er lukket.

  Status på Fase 2
  Fase 2 er i projekteringsfasen. Økonomi er uændret markeret gul, idet økonomien fortsat er under observation. Der er opmærksomhed på udfaldet af tvister vedrørende Fase 1. Desuden indeholdt projektforslaget for Fase 2 et overslag over håndværkerudgifter, som oversteg budgettet med 13,7 mio. kr. svarende til 3,2 procent (jf. kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015). Projektet og økonomien bearbejdes, optimeres og konkretiseres nu under udarbejdelse af hovedprojektet.

  Metode for beregning af indeks vedrørende rammen til it, udstyr og apparatur er ændret, så den i højere grad følger den prisudvikling, der har været fra 2009 til 2014. Dette har medført, at 16,7 mio. kr. er flyttet fra rammen til it, udstyr og apparatur til reserverne. Projektet overholder fortsat tilsagnskravet om at anvende minimum 200 mio. kr. (2009-pl) på apparatur. Regionsrådet blev på mødet den 25. januar 2016 orienteret om den nye regnskabsinstruks, hvori den nye indekseringsmetode for apparaturammen var nævnt.  

  Tid er denne gang markeret grøn (i modsætning til rød), idet den reviderede tidsplan, som forelægges til Regionsrådets godkendelse den 29. februar 2016, er indarbejdet i vedlagte kvartalsrapport under forudsætning af Regionsrådets godkendelse. Den reviderede tidsplan indeholder en forlængelse på et år frem til den 2. august 2021.

  Kvalitet er uændret markeret grøn.

  Revisorerklæringen indeholder to supplerende oplysninger.

  ”Supplerende oplysning om økonomi for Fase 1 og 2

  Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysning i afsnit 2.2, om at der i rapporten er indarbejdet, at det totale mindre forbrug opgjort, uden hensyn til skøn over udvikling i tvister og krav/modkrav, på 19,7 mio. kr. i Fase 1 overføres til Fase 2. Forholdet er indarbejdet i rapporten selvom beslutningen først forelægges til Regionsrådets godkendelse den 29. marts 2016. Vi er enige i denne indarbejdelse.”

  I kvartalsrapporten er indarbejdet overførslen af mindre forbrug fra Fase 1 til Fase 2 under forudsætning af Regionsrådets godkendelse således, at kvartalsrapporten, i forlængelse af regnskabsafslutningen for 2015, er så opdateret som mulig.

  ”Supplerende oplysning om tidsplan

  Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysning i afsnit 2.3, om at revideret tidsplan der indebærer 1 års forlængelse, er indarbejdet i rapporten for 4. kvartal 2015. Forholdet er indarbejdet i rapporten selvom beslutningen først forelægges til Regionsrådets godkendelse den 29. februar 2016. Vi er enige i denne indarbejdelse.”

  I rapporteringen er indarbejdet anbefalingerne fra Innovationsudvalget og Forretningsudvalget om at godkende den reviderede tidsplan for Fase 2, jf. udvalgenes møder den 21.1.2016 og 10.2.2016, dog naturligvis med forbehold for Regionsrådets behandling heraf på mødet den 29.2.2016.

  Årlig rapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne årligt rapportere på ”change request” og status på rammen til it, udstyr og apparatur. På den baggrund er den årlige rapportering vedlagt til godkendelse med henblik på videresendelse til ministeriet. Rapporteringen vedrørende it, udstyr og apparatur viser det afholdte forbrug i Fase 1 og budgettet i Fase 2 – opgjort i det nye indeks for apparatur, jf. ny regnskabsinstruks. Der er budgetteret med et samlet forbrug på 200 mio. kr. (2009-pl), svarende til tilsagnsbetingelserne. Rapporteringen vedr. ”change request” (besparelsesmuligheder i projektet) viser, at opgørelsen beløber sig til 47,2 mio. kr.  Som det fremgår af kvartalsrapporten, så vil brug af change request fra nu af ”gøre ondt”, idet nødvendige arealer/funktioner formentlig bliver ramt. Listen opdateres løbende i takt med, at projektet bearbejdes og konkretiseres.   

  Rapportering på effektiviseringsgevinster
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne ved centrale faseovergange, og som minimum hvert 1½ år, rapportere på effektiviseringsgevinster. Det er et år siden, at Region Syddanmark sidst rapporterede på effektiviseringsgevinster vedrørende projektet i Aabenraa. Årsagen til nærværende rapportering er, at ministeriet ikke fuldt ud anerkendte den forrige rapportering. Ministeriet anerkendte ikke effektiviseringsgevinster forbundet med følgende tiltag: Omdannelsen af Tønder Sygehus til sammedagssygehus, samling af den stationære kirurgi i Aabenraa og samling af den stationære geriatri og apopleksi i Sønderborg. Med henvisning til den nu gældende regnskabsinstruks, vurderede ministeriet, at de omtalte projekter faldt udenfor regnskabsinstruksens bestemmelser, da de blev igangsat og gennemført i 2009, førend der forelå et endeligt tilsagn om bevilling fra kvalitetsfonden i december 2011. Derfor er der nu i stedet indarbejdet andre effektiviseringstiltag såsom bespisningskoncept, automatisering af laboratorielinjer og logistikrobotter. Rapporteringen viser, at Sygehus Sønderjylland fortsat forventer at kunne leve op til tilsagnskravet om en årlig effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien på 103 mio. kr. (2010-pl), som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus. Endeligt ibrugtagningstidspunkt er nu fastsat til den 2. august 2021, jf. revideret tidsplan, som forelægges til Regionsrådets godkendelse den 29. februar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på -17,679 mio. kr. (pl-indeks 111,3) til Fase 1 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, svarende til det afsluttede regnskabsresultat.

  At der indenfor den samlede ramme til kvalitetsfondsprojektet afsættes rådighedsbeløb i 2017 til Fase 2 på 19,7 mio. kr. (pl-indeks 111,3), finansieret af uforbrugte midler vedr. Fase 1 i 2016.

  At rapporteringen for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At den årlige rapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At rapporteringen på effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20555
  7. Rapportering nr. 21 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

  Desuden er vedlagt følgende obligatoriske rapporteringer, som også indstilles til godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet: årlig rapportering samt rapportering på effektiviseringsgevinster.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på Nyt OUH
  Brugerinddragelsen er ved at nærme sig en afslutning. Det er besluttet at omdisponere placeringen af neonatal-intensiv for at opnå tættere nærhed mellem neonatal-intensiv og fødestuer. Denne rokering nødvendiggør ekstra brugermøder, der afvikles i 1. kvartal 2016. De ekstra brugermøder vurderes til at kunne afvikles uden indvirkning på tidsplan eller anlægssummen.

  Der har været en dialog mellem Odense Letbane og Nyt OUH omkring letbanens linjeføring ned gennem Nyt OUH og specielt letbanens afstand til Nyt OUH’s heliport. Linjeføringens nærhed til heliporten ville medføre, at togene skulle afvente landing og afgang fra forsvarets redningshelikoptere. Linjeføringen er derfor blevet rykket mod øst, så heliporten ikke længere er en udfordring for togafviklingen.

  I Det fælles Kunstudvalg mellem Nyt OUH og SUND er der valgt de fire kunstnere, som skal udsmykke de fire udvalgte arealer. Fælles for projekterne er, at de skal markere det tætte samarbejde mellem Nyt OUH og SDU.

  Sundheds- og Ældreministeriet har ved brev af den 19. august 2015 meldt en revideret model ud for pl-regulering af rammen til it, udstyr og apparatur. Modellen giver mulighed for, inden for projektets totalramme, at allokere relativt flere midler til byggeri (mursten) og færre til it, udstyr og apparatur. Styregruppen for Nyt OUH har valgt at benytte denne mulighed og har flyttet budget fra udstyr til bygherreudgifter. 

  På møde den 14. december 2015 med Sundheds- og Ældreministeriet gav Region Syddanmark en status for arbejdet med effektivisering frem mod ibrugtagning af Nyt OUH. Statusnotat af 8. december 2015, der blev fremsendt til Ministeriet, er vedlagt.

  Nyt OUH og OUH arbejder videre med kvalificering af effektiviseringstiltag, idet der i 2016 er særligt fokus på at tilrettelægge arbejdet med reduktion af sengekapacitet.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

  ”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der i rapporten på visse områder er anvendt en anden fordelingsnøgle, end de af ministeriet godkendte. Dette skyldes beslutning om, at opføre voksenpsykiatrien som OPP, hvorefter fordelingsnøglerne for forbruget mellem somatik er tilrettet dette. Der følges stadig det overordnede princip om, at fordelingsparameteren er bruttokvadratmeter. Revideret notat er indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet i 4. kvartal, men endelig godkendelse afventes. Vi er enige i, at de tilrettede fordelingsnøgler giver et mere korrekt udtryk for omkostningsfordelingen mellem kvalitetsfondsprojektet og psykiatrisygehuset.”

  I forlængelse af regionsrådets beslutning den 29. september 2014 om at opføre voksenpsykiatrien som OPP, er fordelingsnøglerne for forbruget mellem somatik og psykiatri tilrettet beslutningen. Der følges stadig det overordnede princip om, at fordelingsparameteren er bruttokvadratmeter, og et revideret notat er tilgået Sundheds- og Ældreministeriet den 28. januar 2016. Der afventes en godkendelse af fordelingsprincipperne fra ministeriet.

  Årlig rapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne årligt rapportere på projektets prioriterings- og besparelseskatalog og status på rammen til it, udstyr og apparatur. På den baggrund er den årlige rapportering vedlagt til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til ministeriet. Rapporteringen viser, at der er budgetteret med 1.200 mia. kr. (2009-pl) til it, udstyr og apparatur. Rammen på minimum 1.200 mia. kr. er fastsat i tilsagnsbetingelserne fra staten.

  Rapporteringen vedr. prioriterings- og besparelseskataloget viser, at den reviderede opgørelse beløber sig til 99-122 mio. kr., i modsætning til kataloget fra udbetalingsanmodningen i oktober 2014, som beløb sig til 123-151 mio. kr. Ændringen skyldes fjernelsen af emnerne grønne tage samt cykelkælder fra projektet. Listen opdateres ved aflevering af projektforslaget.

  Effektiviseringsgevinster
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne ved centrale faseovergange og som minimum hvert 1½ år rapportere på effektiviseringsgevinster. På baggrund af opmærksomhedspunkter fra godkendelsen af udbetalingsanmodningen er rapporteringen på effektiviseringsgevinster for projektet vedlagt og indstilles godkendt med henblik på videresendelse til ministeriet. Rapporteringen viser, at Nyt OUH forventer at kunne leve op til tilsagnskravet om en årlig effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien på 348 mio. kr. (2010-pl), som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus. Ibrugtagningstidspunktet er pt. fastsat til medio 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At den årlige rapportering for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At rapporteringen for effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20025
  8. 16. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 4. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til Regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 4. kvartal 2015 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra kvalitetsfonden.

  Generalplanen forventes gennemført indenfor den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase 1:
  Byggeprojektet vedrørende den Fælles Akutmodtagelse (FAM) forløber planmæssigt, således blev etape 2 afleveret den 1. december 2015, efterfølgende er området klargjort til drift og taget i brug den 2. februar 2016. Byggeriet af etape 3 og dermed den samlede FAM forventes afsluttet 18. april og taget i brug den 18. maj 2016.

  Fase 2:
  Totalentreprenøren har medio december 2015 afleveret projektforslaget til bedømmelse og granskning. Tilbagemelding til totalentreprenøren gennemføres ultimo januar i overensstemmelse med kontrakttidsplanen. Forberedende arbejder for sengebygningen i form af miljøsanering, nedrivning og flytninger pågår. Byggeriet af den nye sengebygning forventes igangsat medio 2016 og forventes færdiggjort medio 2019.

  Sagen forelægges Regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  9. Projektstatus på sygehusbyggerier 4. kvt. 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektstatus på sygehusbyggerier 4. kvartal 2015.

  3. kvartal 2015
  I forhold til 3. kvartal 2015 er det de samme projekter med opdateret status.

  4. kvartal 2015
  Beskrevne projekter:

  1. Generalplan Svendborg.
  2. Generalplan Vejle.
  3. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding.
  4. P-hus Kolding.
  5. Fase 2, Sønderborg.
  6. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i Regionsrådet.
  7. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/897
  10. Referat fra USE mødet 29. januar 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) afholdt møde 29. januar 2016.

  Referat fra mødet den 29. januar 2016 er bilagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/58
  11. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2016, torsdage kl. 15.00-18.00:

  • Tirsdag den 29. marts 2016, kl. 17.00-19.00* (ændret fra 310316)
  • Torsdag den 21. april 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 19. maj 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 23. juni 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 18. august 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 15. september 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 24. november 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 15. december 2016, kl. 15.00-18.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  *I forlængelse af regionsrådsmødet – 2 timers møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Til orientering.

  Mødet den 29. marts 2016 afholdes i umiddelbar forlængelse af Regionsrådets orienterende møde, det vil sige ca. kl. 20.00 – 20.15.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  12. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Formanden orienterede om møde i Bruxelles, herunder forberedelse af møde med sundhedskommissær.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  -

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 11/8204
  14. Orientering om anvendelse af MgO plader på Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  På Kolding Sygehus er der ved opførelsen af den ny sengebygning anvendt MgO plader som vindspærreplader. Et eksternt konsulentfirma anbefaler i januar 2016 at MgO pladerne skiftes inden for det næste par år. Der er rekvireret ekstern juridisk bistand med henblik på belysning af ansvarsforholdet for opsætningen af MgO pladerne.

  Indtil ansvarsforholdet er nærmere belyst er det ikke muligt at vurdere, hvem der skal betale for facadeudskiftningen. Foreløbig afventer facadeudskiftningen således den juridiske vurdering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Kolding Sygehus er der ved opførelsen af den ny sengebygning (Fase 3 i kvalitetsfondsprojektet) anvendt vindspærreplader baseret på magnesiumoxid, de såkaldte MgO plader. Vindspærrepladerne er monteret mellem den udvendige aluminiumsfacade og isoleringen. MgO pladerne indeholder frit magnesiumklorid, som er et salt med lav ligevægtsfugt. Det vil sige, at når den omgivende luft har en højere relativ fugtighed, så optager pladen fugt. Til sidst kan pladen ikke optage mere vand, og den begynder at svede saltholdigt og korrosivt vand. Denne svedning vil på sigt føre til dekomponering af vindspærrepladerne og eventuelt til følgeskader på de øvrige bygningsdele.

  Tidsforløb:

  -         Facaden indeholdende MgO plader er monteret i perioden januar til juni 2015.

  -         MgO pladerne har været anvendt i Danmark siden 2010. I november 2014 opdages det at MgO pladerne optager fugt og i marts 2015 udsender Byggeskadefonden advarsel om anvendelse af pladerne.

  -         I juni 2015 retter bygherre henvendelse til totalrådgiver med henblik på at afklare,  hvorvidt der er anvendt MgO plader på projektet.

  -         I juni 2015 konkluderer entreprenør, at der er anvendt MgO plader på facaden i Kolding, men at anvendelsen er uproblematisk.

  -         August 2015, der afholdes teknisk gennemgang af facadeopbygningen med henblik på afklaring af problematikken.

  -         Oktober 2015, eksternt konsulentfirma rekvireres til at foretage uvildig analyse af facadeelementerne.

  -         December 2015, indgreb i facaden foretages, som en del af den uvildige analyse.

  -         Januar 2016, rapport fra eksternt konsulentfirma foreligger.

  -         Februar 2016, Styregruppen for udbygning af Kolding Sygehus beslutter at rekvirere ekstern juridisk rådgivning med henblik på belysning af ansvarsforhold og det videre procesforløb.

  Den eksterne rapport konkluderer, at der ikke er anledning til at haste en pladeudskiftning af facaderne igennem, idet det vurderes, at der ikke forventes at opstå følgeskader inden for det næste par år regnet fra besigtigelsestidspunktet.

  Sygehusets projektafdeling har estimeret at facadeudskiftning koster ca. 2.000 kr. pr. m², desuden estimeres det, at der skal skiftes facader i omfang af ca. 5.500 – 7.000 m², det vil sige at udskiftningen kan beregnes til 10 – 15 mio. kr. Nærmere undersøgelser af pris og omfang er igangsat.

  Indtil ansvarsforholdet er nærmere belyst ved den eksterne advokat er det ikke muligt at vurdere, hvem der skal betale for facadeudskiftningen. Foreløbig afventer facadeudskiftningen således den eksterne juridiske vurdering.

  Sagen er nævnt i den kvartalsrapportering, der fremgår af andet punkt på dagsorden.

  Sagen forelægges Regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/18872
  15. Rapportering nr. 21 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Herudover indstilles det, at der overføres 6,0 mio. kr. (pl-indeks 111,3) til Fase 2/3, idet 3,0 mio. kr. overføres fra Projektafdelingen og 3,0 mio. kr. fra Fase 4.

  Desuden forelægges Årlig rapportering og Rapportering vedr. realisering af effektiviseringsgevinster til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporterne til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på projektet i Kolding
  Projektet er i den forgangne periode overordnet forløbet planmæssigt. Således er første del af FAM nybygningsdelen inklusiv sengestuer og tilhørende administrative funktioner taget i brug. Desuden er den nye ambulancehal og området til lægevagten taget i brug.

  Indflytning i den nye sengebygning forventes påbegyndt i september 2016.

  I kvartalsrapporten er der indeholdt en overførsel af 3,0 mio. kr. (indeks 111,3) fra projektorganisationen til Fase 2/3 – omkostninger, samt en overførsel af 3,0 mio. kr. (indeks 111,3) fra it, udstyr og apparatur i Fase 4 til samme post under Fase 2/3. Budgettilpasningen indstilles til Regionsrådets godkendelse.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  I kvartalsrapporten er nævnt den sag med orientering om anvendelsen af MgO plader på Kolding Sygehus, der fremgår af andet punkt på dagsordenen.

  Årlig rapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne årligt rapportere på ”change request” og status på rammen til it, udstyr og apparatur. På den baggrund er den årlige rapportering vedlagt til godkendelse med henblik på videresendelse til ministeriet.

  Rapporteringen på projektets besparelsesmuligheder viser en sum på 5,5 mio. kr., hvilket afspejler projektets stade, idet tidligere besparelsesmuligheder ikke længere kan anvendes.

  Rapporteringen vedrørende it, udstyr og apparatur viser en planlagt investering i it, udstyr og apparatur på 114,9 mio. kr. (09-pl), hvilket overstiger tilsagnsbetingelsen på 100 mio. kr. (09-pl).  Kravet til investering i patientrettet udstyr udgør 70 %, eller 70 mio. kr. (09-pl) rapporten viser en planlagt investering på 83,4 mio.kr. (09-pl). Dermed viser rapporteringen at begge tilsagnsbetingelser opfyldes.

  Rapportering på effektiviseringsgevinster
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne ved centrale faseovergange og som minimum hvert 1½ år rapportere på effektiviseringsgevinster. Region Syddanmark rapporterede senest på effektivisering vedr. projektet i Kolding sammen med kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015. Årsagen til nærværende rapportering er, at ministeriet havde uddybende spørgsmål til rapporteringen vedr. effektiviseringsgevinster.

  Ministeriet stillede følgende spørgsmål:

  1) Findes der en samlet tidsplan, der ikke kun specificerer igangsætning og realisering men også delmål?

  2) Den adm. direktør er angivet som ansvarlig, men findes der en underliggende liste, der konkretiserer, hvem der har ansvar for processer relateret til realiseringen af effektiviseringsgevinsten, f.eks. på afdelingsniveau?

  Sygehus Lillebælt har besvaret spørgsmålene i vedlagte rapportering, som samtidig er opdateret med de tiltag der er gjort siden seneste rapportering.

  Rapporteringen viser, at Sygehus Lillebælt fortsat forventer at kunne leve op til tilsagnsbetingelsen om en årlig effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien på 76 mio. kr. (2010-pl), som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. (pl-indeks 111,3) til Fase 2/3 vedr. kvalitetsfondsprojektet i Kolding.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på -3,0 mio. kr. (pl-indeks 111,3) til Fase 4 og -3,0 mio. kr. (pl-indeks 111,3) til projektafdelingen vedr. kvalitetsfondsprojektet i Kolding.

  At der inden for den samlede ramme til kvalitetsfondsprojektet afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2016 til Fase 2/3 på 6,0 mio. kr. (pl-indeks 111,3), finansieret af projektafdelingen med 3,0 mio. kr. i 2016 og Fase 4 med 3,0 mio. kr. i 2016.

  At rapporteringen for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At den årlige rapportering for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At rapporteringen på effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 26-02-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap