Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 29. marts 2016

Innovationsudvalget - Referat - 29. marts 2016

Mødedato
29-03-2016 kl. 18:15 - 18:45

Mødested
Mødelokale 6

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A
 • John Lohff, C

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Ventilation på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  2. Mødeplan
  3. Siden sidst
  4. Eventuelt
  5. LUKKET PUNKT - Eksternt samarbejde
  6. LUKKET PUNKT - Meddelelser


  Sagsnr. 11/32837
  1. Ventilation på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume

  Sygehus Sønderjylland, Sønderborg skal omdannes til specialsygehus, jf. gennemførelsesplanen fra 2008. Det foreslås, at dele af ventilationen på sygehuset i Sønderborg renoveres og optimeres i forbindelse med det rokadeprojekt, som netop er igangsat som et led i gennemførelsen af specialsygehuset. Udgiften til renovering og optimering af ventilationen er beregnet til 7,142 mio. kr., og den efterfølgende årlige energibesparelse er anslået til 1,6 mio. kr.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i 2008 med gennemførelsesplanen for fremtidens sygehusstruktur i Sønderjylland, at sygehuset i Sønderborg skal omdannes til specialsygehus. Som et led i omdannelsen af sygehuset til specialsygehus godkendte Regionsrådet i januar 2016 byggeprogrammet for rokade på sygehuset i Sønderborg. Rokaden drejer sig om at tømme tårnbygning 10 (stueetage, 1. sal og 2. sal) for sygehusfunktioner således, at Gigthospitalet kan overtage bygningen i efteråret 2016. Sygehusfunktionerne flytter ind andre steder på sygehuset (primært i tårnbygning 30), hvor der skal ske ombygninger inden indflytning. Ombygningerne startede primo marts 2016.

  I forbindelse med projekteringen af ombygningsarbejderne er der blevet påpeget risici vedr. ventilationskrav, jf. Bygningsreglement 2015. Derfor er der blevet udarbejdet en undersøgelse heraf, som viser, at der er behov for renovering og optimering af ventilationen i forhold til Bygningsreglementet 2015. Undersøgelsen omfatter de lokaliteter, som ombygningsarbejderne berører, jf. idéoplæg.

   

  Det vil være fordelagtigt at udføre renoveringen og optimeringen af ventilationen samtidig med rokadeprojektet, da loftssystemer og installationskanaler renoveres i rokadeprojektet. Optimering og udskiftning af ventilationsarmaturer og ventilationsaggregater vil medføre en energibesparelse på ca. 1,6 mio. kr. pr. år. Udgifterne til ventilationsprojektet er beregnet til 7,142 mio. kr. inklusiv rådgivning og uforudseelige udgifter. Dette giver en tilbagebetalingstid på ca. 4,5 år. Projektet foreslås derfor gennemført i 2016 i tilknytning til rokadeprojektet, og det foreslås finansieret af de driftsmidler, der frigives i 2016 som følge af konsolideringen i 2015. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At idéoplæg for renovering og optimering af ventilationen på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg godkendes.

  At der meddeles en udgiftsbevilling (drift) i 2016 på 7,142 mio. kr. til renovering og optimering af ventilationen på sygehuset i Sønderborg. Udgiften finansieres af de midler, der frigives i 2016 som følge af konsolideringen i 2015.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte udgiftsbevilling. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-03-2016

  Indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at der tages stilling til provenuet ved energibesparelsen i sammenhæng med kommende energieffektiviseringsprojekter, som finansieres centralt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/58
  2. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2016, torsdage kl. 15.00-18.00:

  • Torsdag den 21. april 2016, kl 15.00-18.00 – Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  • Torsdag den 19. maj 2016, kl 15.00-18.00
  • Torsdag den 23. juni 2016, kl 15.00-18.00
  • Torsdag den 18. august 2016, kl 15.00-18.00
  • Torsdag den 15. september 2016, kl 15.00-18.00
  • Torsdag den 27. oktober 2016, kl 15.00-18.00
  • Torsdag den 24. november 2016, kl 15.00-18.00
  • Torsdag den 15. december 2016, kl 15.00-18.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-03-2016

  Næste møde den 21. april 2016 holdes på Nyborg Sygehus.


  Sagsnr. 16/58
  3. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-03-2016

  -


  Sagsnr. 16/58
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-03-2016

  -


  Sagsnr.
  5. LUKKET PUNKT - Eksternt samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-03-2016

  -


  Sagsnr.
  6. LUKKET PUNKT - Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-03-2016

  -


  Siden er sidst opdateret 30-03-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap