Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsplanlægning

Sundhedsplanlægning arbejder med en bred vifte af planlægnings- og udviklingsopgaver indenfor sundhedsvæsenet, patienttransport, det præhospitale område og sundhedsberedsskabet.

Sygehusplanlægning

Sundhedsplanlægning varetager sagsbehandling, planlægnings- og udviklingsopgaver vedrørende regionens fire somatiske sygehusenheder, Psykiatrisygehuset samt Friklinikken, herunder fx

  • Specialeplanlægning og faglig udvikling, herunder Sundhedsplanen
  • Kræft- og hjerteområdet
  • Udrednings- og behandlingskapacitet, herunder garantiklinikker og samarbejde med private sygehuse, behandling i udlandet.
  • Udmøntning af nationale initiativer

Det præhospitale område og sundhedsberedskabet

Sundhedsplanlægning varetager sagsbehandling, planlægnings- og udviklingsopgaver vedr. ambulancedrift, akutlægebiler, akuthelikopter, liggende sygetransport og frivillige førstehjælpere.

Sundhedsplanlægning varetager desuden planlægning og koordinering vedrørende sundhedsberedskabet, som aktiveres i forbindelse med beredskabshændelser, fx større ulykker og ekstraordinære hændelser, og har det daglige driftssamarbejde med AMK-vagtcentralen.

Siddende patienttransport

Sundhedsplanlægning varetager administration vedrørende den siddende patientbefordring og kørselsgodtgørelse, herunder fx klagesagsbehandling og kontakt til trafikselskaber. Driften varetages i samarbejde med sygehusenhederne.


Siden er sidst opdateret 03-12-2019
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring