Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dokumentation og ledelsesinfo

Afdelingen for Dokumentation og ledelsesinfo leverer data til styring, kvalitetsudvikling, forskning og lign. opgaver.

Hovedopgaverne i Dokumentation og ledelse 

 • Servicerer sygehusene i forhold til indsamling, indberetning, og analysering af data
 • Vedligeholder og udvikler systemer og værktøjer, bl.a. Sundhedsvæsenets Organisationssregister (SOR)
 • Leverer validerede data til ledelsessystem, driftssystem og forskere m.v., fortrinsvis via SydLIS portalen
 • Sikrer korrekt indberetning til fx. Landspatientregistret (LPR3)
 • Med udgangspunkt i driftsopgaverne indgår afdelingen også i forskellige udviklingsprojekter.

Arbejdet i Dokumentation og ledelse er tilrettelagt i tre hovedområder

Inddata: Patientregistrering

Funktionen har til opgave at sikre korrekt og ensartet registrering på alle regionens sygehuse i forhold til "Indberetningsvejledning til Landspatientregistret" samt i forhold til beslutninger truffet i Region Syddanmark.
Opgaver i relation til patientregistrering:

 • Inddatagruppen
 • Monitoreringsgruppen
 • Journalgennemgang
 • Revision - kvalitetssikring af registrering
 • Datakvalitet i Landspatientregistret (LPR3)
 • Sundhedsstyrelsen - spørgsmål/svar
 • Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Uddata: Data til forskellige formål

Funktionen har til opgave at levere data til ledelsessystemet, sygehusene samt til kvalitets- og forskningsprojekter.

Opgaver i relation til uddata

 • Uddatagruppen
 • MOFI-gruppen (Monitorering af Region Syddanmarks financieringsmodel)
 • Daglig opdatering af SydLIS
 • Daglig indberetning af data til centrale registre bl.a. LPR3 og Sygehusmedicinregistret (SMR)
 • Daglige leverancer af datasæt til sygehusene
 • Daglig opdatering af data til infektionsovervågningssystemet HAIR (Hospital Acquired Infection Registry)
 • Ad hoc leverancer til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter m.v.
 • Samarbejde med projektejere om Artificial Intelligence (A.I., også kaldet kunstig intelligens)

Udviklingsprojekter

Funktionen omfatter deltagelse i forskellige udviklingsprojekter bl.a. som følge af skift af IT-systemer.
Aktuelle projekter:

 • Afprøvning af InControl til visning af kvalitetsdata på sygehusene
 • EPJ Syd uddata projekt (en del af EPJ Syd uddata programmet)
 • Arkivering af Cosmic (en del af EPJ Syd uddata programmet)
 • Indberetning til det nationale Sygehus Medicin Register (SMR)
 • Indberetning til LPR3 (pga. nationale problemer med LPR3 opretholdelse en projektorganisation, trods daglig drift)

Dokumentation og ledelsesinfo er placeret i Regionshuset, Damhaven 12, Vejle og består af 21 medarbejdere.


Siden er sidst opdateret 09-12-2019
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring