Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sociale centre

Region Syddanmarks sociale og socialpsykiatriske tilbud er samlet i 5 centre, som tilbyder fleksible løsninger til borgere med specialiserede behov. Ansøgning om plads på et af regionens centre sker via borgerenes egne kommuner.

Specialcenter for unge og voksne

Specialiserede behov og fleksible løsninger

Borgere med specialiserede behov kan benytte et af Region Syddanmarks 5 sociale centre, der har en række forskellige tilbud. Centrene tilbyder fleksible, tilpassede løsninger, som er målrettet den enkelte borgers behov.

Borgene henvender sig til deres egne kommuner, der så kan ansøge om en plads på en af regionens centre.

Socialdirektøren har ansvaret for 5 centre

Socialområdet ledes af en socialdirektør, der referer til én af Region Syddanmarks to koncerndirektører. Socialområdet har en lille administrationsstab og er derudover fordelt med tilbud ud over hele Region Syddanmark.

 • Autismecenter Syddanmark
  Centeret tilbyder plads til børn og voksne med autisme og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret samt blinde og døvblinde med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.
   
 • Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
  Centeret tilbyder støtterådgivning, undervisning og specialpædagogisk bistand til mennesker med funktionsnedsættelser inden for tale, høre, syns- og mobilitetsområdet. Derudover tilbyder centeret støtte og undervisning til børn og unge med høretab.
   
 • Socialcenter Lillebælt
  Centeret er et tilbud til mennesker med svære psykiske lidelser. Det kan være personer med dobbeltdiagnoser, behov for integreret udredning, stabilisering og behandling af psykiske lidelser. Centret har også afdelinger, der kan rumme mennesker med udadreagerende og selvskadende adfærd, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Centeret tager sig også af mennesker med senhjerneskader og unge med behov for ophold på en sikret eller særlig sikret afdeling.
   
 • Handicapcenter Fyn
  Centeret er et tilbud til mennesker med betydelig og varig funktionsnedsættelse, fysisk og psykisk udviklingshæmning samt autisme. Det gælder både mennesker, som er mobile og immobile, mennesker som ikke har sprog og som har behov for hjælp til de fleste dagligdags funktioner. De kan have psykiske tillægshandicaps eller en psykistrisk problemstilling. Centret har desuden en afdeling i Kerteminde til personer med Prader Willi syndrom samt en afdeling i Odense til børn og unge med svære hjerneskader og flere funktionsnedsættelser.
   
 • Specialcenter Syddanmark
  Centeret er et tilbud til børn og unge med markante og ofte multible problemstillinger, typisk i form af sociale, emotionelle, kognitive og/eller psykiatrinære vanskeligheder. Centeret hjælper også mennesker med psykisk udviklingshæmning, som har udpræget uhensigtsmæssig social adfærd og misbrugsproblematikker. Tilbuddet omfatter også personer med en tilsyns- eller behandlingsdom.

Find flere oplysninger om de 5 sociale centre og deres tilbud


Siden er sidst opdateret 16-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring