Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Pejlemærker for Region Syddanmark

8 pejlemærker sætter retning for drift og udvikling af Region Syddanmarks samlede virke. Arbejdet med pejlemærkerne er foregået i tæt samarbejde med regionens samarbejdspartnere, der alle er kommet med vigtige input. Pejlemærkerne erstatter ikke de eksisterende strategier, visioner og politikker.
 

Grafisk præsentation af de otte pejlemærker i Region Syddanmark som en vifte, hvor de omfavner hinanden i forskellig grad.

Pejlemærker skal sætte overordnede mål

I en organisation, der spænder fra sociale tilbud til regional udvikling og psykiatri- og sundhedsområdet, eksisterer der mange strategier, visioner og politikker. Derfor besluttede regionsrådet i februar 2016, at der skal udarbejdes en række pejlemærker for Region Syddanmark.

Pejlemærkerne tager udgangspunkt i de eksisterende strategier og sætter nogle overordnede mål, som hele regionen skal arbejde efter - på tværs af arbejdsopgaver og fagområder.

Pejlemærkerne erstatter ikke de eksisterende strategier, visioner og politikker, men i stedet fungerer som en overbygning, som også fremtidige strategier kan sigte mod.

8 pejlemærker for Region Syddanmark

  1. Region Syddanmark er borgernes og patienternes region
  2. Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter
  3. Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  4. Region Syddanmark gør nytte af regionale styrker og bidrager til nationale dagsordener
  5. Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling
  6. Region Syddanmarks enheder drives i sammenhæng og med gensidige forpligtigelser
  7. Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler samt stabil og decentral drift.
  8. Region Syddanmark er en god arbejdsplads

Find pejlemærkerne i deres helhed (pdf)

Beslutning og drøftelse af pejlemærker - proces

Region Syddanmark fælles pejlemærker skal sætte retning for drift og udvikling af regionens samlede virke. Det vedtog regionsrådet på et møde mandag 29. februar 2016.

Onsdag 22. juni 2016 afviklede regionen en konference om pejlemærkerne. Blandt deltagerne var repræsentanter for patientforeninger samt politikere og embedsfolk fra kommuner og regionen selv.

Præsentationer fra konferencen:

Endelig beslutning af 8 pejlemærker for Region Syddanmark.


Siden er sidst opdateret 21-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring