Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Præhospitaludvalget - Referat - 11. maj 2016

Mødedato
11-05-2016 kl. 12:00 - 13:55

Mødested
Mødelokale 6

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud
 • Poul Sækmose, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på præhospitale besparelser
  2. Status på responstider 1. kvartal 2016
  3. Status - nye ambulancekontrakter
  4. Mødeplan
  5. Eventuelt
  6. LUKKET PUNKT - Projekt frivillige
  7. LUKKET PUNKT - Ambulanceberedskab


  Sagsnr. 16/1505
  1. Status på præhospitale besparelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Administrationen arbejder efter vedtagelsen af budgetaftalen vedr. udmøntning af spare- og omstillingsrammen i 2016 med implementering af spareplanen på det præhospitale område.

  Udrykningslægerne

  Region Syddanmark har opsagt udrykningslægeordningen, der ophører med udgangen af maj 2016. Region Syddanmark kan i henhold til kontrakterne med udrykningslægerne foretage en kollektiv opsigelse af alle udrykningslæger med en måneds varsel.

  Der er to udrykningslæger tilbage en i Fredericia og en på Vestfyn. Udrykningslægen i Fredericia har meddelt, at han går på pension som udrykningslæge ved udgangen af maj 2016.

   

  Nedlæggelse af akutbiler og oprettelse af paramedicinerambulancer

  Administrationen er i samarbejde med ambulanceoperatørerne i gang med at gennemføre nedlæggelsen af akutbiler og oprettelse af paramedicinerambulancer.

  Hvornår det kan lade sig gøre at oprette paramedicinerambulancer, afhænger af, hvor mange paramedicinere BIOS og Responce råder over, hvordan de er fordelt, og hvor hurtigt BIOS og Responce kan få uddannet/ansat nye paramedicinere.

  Der er desuden ved at blive udarbejdet en instruks for disponering af paramedicinerambulancer.

  Paramedicinerkompetencer

  I løbet af 2016 undersøges mulighederne for at udvide paramedicinernes opgavefelt med henblik på øget udnyttelse af deres uddannelsesmæssige kompetencer.

  På mødet gives en orientering om status, herunder en orientering om paramedicinerkompetencer ved præhospitalchef Torsten Lang-Jensen

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-05-2016

  Orientereredes og drøftedes, herunder bl.a. at administrationen undersøger muligheder ang. paramedicinere i Fredericia, Middelfart og Vejle samt fokus på udnyttelse af redderes og paramedicineres kompetencer.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/2872
  2. Status på responstider 1. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. januar til 31. marts 2016

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 1. kvartal 2016

  I forbindelse med indgåelse af kontrakter på ambulanceområdet har regionsrådet fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme.

  Responstidsmål i Region Syddanmark

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

  Realiserede gennemsnitlige responstider i 1. kvartal 2016

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  8,2

  Sydvestjylland

  8,8

  Sønderjylland

  9,6

  Trekantsområdet

  7,5

  Region Syddanmark

  8,4

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider lidt over servicemålene i, Sydvestjylland og på Fyn, og under servicemålene i Sønderjylland og Trekantsområdet når det gælder 1. kvartal 2016.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider:

   

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første vogn på stedet i 1. kvartal 2016

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  7,9

  Sønderjylland

  8,5

  Trekantsområdet

  7,3

  Region Syddanmark

  7,9

  Når responstiderne for første vogn på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en noget kortere responstid specielt i Sønderjylland og Sydvestjylland.

  Gennemsnitlig responstid 1. kvartal 2016

   

  Gns. Responstid

  Delområde/Kommune

  Antal kørsler

  Ambulance

  1. vogn på stedet

  Fyn

  4.728

  8,2

  7,9

  Assens

  454

  9,1

  9,0

  Faaborg-Midtfyn

  552

  10,2

  9,4

  Kerteminde

  256

  10,0

  9,9

  Langeland

  162

  13,6

  10,6

  Nordfyns

  309

  9,4

  9,3

  Nyborg

  335

  8,5

  8,4

  Odense

  2.111

  6,7

  6,6

  Svendborg

  512

  7,5

  7,3

  Ærø

  37

  8,7

  8,7

  Sydvestjylland

  2.223

  8,8

  7,9

  Billund

  290

  9,8

  8,7

  Esbjerg

  1.106

  7,3

  7,0

  Fanø

  32

  6,3

  6,0

  Varde

  446

  10,3

  8,7

  Vejen

  349

  10,9

  9,1

  Sønderjylland

  2.384

  9,6

  8,5

  Haderslev

  562

  9,3

  8,3

  Sønderborg

  804

  10,1

  8,0

  Tønder

  422

  8,6

  8,3

  Aabenraa

  596

  9,7

  9,5

  Trekantsområdet

  2.931

  7,5

  7,3

  Fredericia

  572

  6,7

  6,6

  Kolding

  855

  7,2

  7,0

  Middelfart

  450

  8,1

  8,0

  Vejle

  1.054

  7,9

  7,8

  Region Syddanmark

  12.266

  8,4

  7,9

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-05-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/39075
  3. Status - nye ambulancekontrakter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 1. september 2015 overgik ambulancetjenesten i Region Syddanmark til to nye operatører. Samtidig blev den tekniske disponering på AMK-vagtcentral hjemtaget.

  Bios Ambulanceservice Danmark og Responce A/S har nu kørt ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og sygetransporter i regionen i otte måneder.

  De første fire måneder som en indkøringsperiode, hvorefter opgaven overgik til reguler drift.

  På mødet gives en mundtlig status på driften af de nye ambulancekontrakter. Se andet punkt på dagsorden vedr. bodsudmåling og bodsafregning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-05-2016

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  4. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2016:

  Mandag den 6. juni 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 8. august 2016, kl. 14.00 – 17.00, Ny ambulancestation

  Mandag den 12. september 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 3. oktober 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 7. november 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 5. december 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-05-2016

  Til orientering.

  Mødet den 3. oktober 2016 afholdes i Esbjerg. Mødet starter med besøg hos Rescue Danmark ang. redderuddannelsen kl. 14.00 – 15.00. Besøget gøres åben for deltagelse af alle regionsrådsmedlemmer.

  Der afholdes efterfølgende ordinært møde i Præhospitaludvalget kl. 15.00 – 17.00

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-05-2016

  -

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  6. LUKKET PUNKT - Projekt frivillige
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-05-2016

  -

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  7. LUKKET PUNKT - Ambulanceberedskab
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-05-2016

  -

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 24-05-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |