Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 06. juni 2016

Præhospitaludvalget - Referat - 06. juni 2016

Mødedato
06-06-2016 kl. 15:00 - 16:30

Mødested
Mødelokale 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Kommissorium for evaluering af ambulanceudbud
  2. Status - nye ambulancekontrakter
  3. Mødeplan
  4. Eventuelt


  Sagsnr. 15/39075
  1. Kommissorium for evaluering af ambulanceudbud
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalget besluttede i januar 2016, at der skal udarbejdes et oplæg til gennemførsel af evaluering af det ambulanceudbud, som Region Syddanmark gennemførte i perioden 2011-2015. Der forelægges nu et oplæg til kommissorium for dette arbejde.

  Udgiften finansieres af prioriteringspuljen på det somatiske område.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At vedlagte kommissorium tiltrædes som grundlag for den forestående evaluering af det gennemførte ambulanceudbud,

  At regionsdirektøren bemyndiges til at indgå kontrakt inden for en ramme af 0,5 mio. kr. i henhold til kommissoriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-06-2016

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39075
  2. Status - nye ambulancekontrakter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 1. september 2015 overgik ambulancetjenesten i Region Syddanmark til to nye operatører. Samtidig blev den tekniske disponering på AMK-vagtcentral hjemtaget.

  Bios Ambulanceservice Danmark og Responce A/S har nu kørt ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og sygetransporter i regionen i 9 måneder.

  De første fire måneder som en indkøringsperiode, hvorefter opgaven overgik til reguler drift.

  På mødet gives en mundtlig status på driften af de nye ambulancekontrakter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-06-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. status for responstid, beredskaber, antallet af reddere og uddannelse af reddere, bodssystem med videre.

  Oplæg vedlægges.

   

  Orientering og drøftelse angående status for præhospitale besparelser. Administrationen udarbejder dagsordenspunkt angående paramedicinere til Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2016. Endvidere arbejder administrationen videre med at undersøge evt. mulighed for en midlertidig løsning angående Fredericia og Vestfyn, som et supplement til lægebilen i Kolding.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  3. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2016:

  Mandag den 8. august 2016, kl. 14.00 – 17.00, BIOS

  Mandag den 12. september 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 3. oktober 2016, kl. 14.00 – 17.00, Rescue Center Esbjerg

  Mandag den 7. november 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 5. december 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-06-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-06-2016

  Afdelingschef Helene Vestergaard orienterede om status for de fire sygeplejersketransportbiler. Bilerne i Esbjerg, Kolding og Aabenraa forventes at køre fra 1. juli 2016.  Opstart for bilen i Odense forventes at blive 1. august 2016.

  Afdelingschef Helene Vestergaard orienterede om, at direktionen har godkendt, at der etableres fjernstyring af landingslyset på helikopterlandingspladsen på Ærø.

  Formand Thyge Nielsen orienterede om møde med 3F den 6. juni 2016.


  Siden er sidst opdateret 09-06-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |