Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Turistinformation

DA: Information til turister der besøger området ved Kærgård Klitplantage.
ENG: Information for turists visiting the area at Kærgård plantation.
DEU: Informationen für Touristen, die Kærgård Klitplantage besuchen.

Turistinformation

Kærgård Klitplantage blev i en periode i 50'erne til 70'erne forurenet med giftigt slam og spildevand fra en nærliggende medicinalindustri. Spildevandet blev deponeret i 6 gruber i klitområdet og har via grundvandet også forurenet en del af stranden.

Den forurende del af stranden er markeret med gule advarselsskilte og pæle. Her er badning forbudt. Undgå desuden kontakt med sand og vand indenfor det afmærkede område. Gruberne i klitterne er ligeledes markeret med gule advarselsskilte og pæle. 

Udenfor de afmærkede områder er der ingen risiko for at komme i kontakt med forureningen - hverken ved kontakt med vandet eller sandet. Strandene på begge sider af afmærkningen er udstyret med Blå Flag som tegn på godt og sikkert badevand. 

Pjece med turistinformation om Kærgård Klitplantage på dansk (pdf, 95 kb)

Tourist information - English version

Kærgård Klitplantage is contaminated with toxic waste water and sludge from the former pharmaceutical industry located nearby. The contamination happened during a period between the 50's and 70's. The wastewater and sludge was deposited in 6 waste pits in the dune area, and has since permeated into the groundwater and contaminated that part of the beach.

The contaminted part of the beach and dunes are marked with yellow warning signs and bollards. Bathing is strictly prohibited. Avoid contact with the water and sand within the marked area. 

There is no risk of contact with the contamination outside of the marked area. It is safe to bathe in the sea and play with the sand. The beaches on either side of the marked area have the Blue Flag, indicating that the sea water is safe to bathe in.

Pamphlet with information about the contamination at Kærgård Plantation (pdf, 95 kb)

Touristinformation - Deutsche Version

Kærgård Klitplantage wurde in einer Periode zwischen den 50er und 70er Jahren mit giftigem Schlamm und Abwasser der Pharmaindustrie verunreinigt. Das Abwasser wurde in sechs Gruben in den Dünen deponiert und hat von dort aus durch das Grundwasser auch einen Teil des Standes verunreinigt.

Sowohl das kontaminierte Strandgebiet als auch die kontaminierten Stellen in den Dünen sind mit gelben Warnschildern und Pfosten ausgezeichnet. Dort ist das Baden verboten. Der Kontakt mit Wasser und Sand innerhalb der gekennzeichneten Gebiete sollte vermieden werden. 

Außerhalb der gekennzeichneten Gebiete besteht kein Risiko dafür, in Kontakt mit Verunreinigung zu kommen – weder durch Baden im Meer noch durch Graben im Sand. Die Strände auf beiden Seiten der Kennzeichnung haben die Umweltflagge Blå Flag als Zeichen dafür, dass das Badewasser hier gut und sicher ist

Informationsbroschüre um Kærgård Klitplantages Verunreiningung (pdf, 95 kb)


Siden er sidst opdateret 27-08-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring