Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 08. august 2016

Præhospitaludvalget - Referat - 08. august 2016

Mødedato
08-08-2016 kl. 15:00 - 17:30
 
Mødested
Mødeværelse 6
 
Deltagere
 
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Ny kontrakt nødbehandlerbil i Nordborg
  2. Brev fra regionsrådsformand Stephanie Lose om redderuddannelse
  3. Status på udmøntning af puljer på det præhospitale område
  4. Status på responstider 2. kvartal 2016
  5. Status nye ambulancekontrakter
  6. Navngivning af ambulancetjenesten i Region Syddanmark
  7. Eventuel justering af kommissorium for evaluering af ambulanceudbud
  8. Forslag til mødeplan 2017
  9. Mødeplan
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 16/1505
  1. Ny kontrakt nødbehandlerbil i Nordborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er efter annoncering underskrevet kontrakt for Nordborg nødbehandlerbil gældende perioden 1. september 2016 – 31. august 2019. Nordborg nødbehandlerbil rykker ud til 1-1-2-indsatser på Nordals.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nordborg nødbehandlerbil har været annonceret jf. afsnit 5 i Udbudsloven.

  Nordborg nødbehandlerbil er bemandet med to nødbehandlere. Nordborg nødbehandlerbil rykker ud til 1-1-2-indsatser på Nordals ca. 600 gange årligt.

  Der er kommet et tilbud fra den nuværende leverandør Danfoss. Tilbuddet levede op de stillede krav.

  Tilbudsprisen er 2,1 mio. kr. årligt.

  Ved sidste udbud i 2011 afgav Danfoss et bud på 1,923 mio. kr. for første kontraktsår 1. september 2011 – 30. august 2012. Danfoss fraskrev sig prisregulering i kontraktperioden og sænkede prisen nominelt med 1 % hvert år. Kontrakten er nu løbet i fire år plus et års forlængelse, så prisen nu er nu 1,847 mio. kr. i indeværende kontraktår.

  Kontrakten indeksreguleres med udviklingen i nettoprisindekset foregående år. Fremskrives tilbuddet fra Danfoss i 2011 med udviklingen i nettoprisindekset 2011 – 2015, så ville kontrakten med indeksregulering og uden nedskrivning være på 2,04 mio. kr. i den kommende kontraktperiodes første år, hvilket er en forskel på 60.000 kr. i forhold til det givne bud.

  Udgiften til nødbehandlerbilen finansieres af præhospitalkontoen.

  Der er underskrevet en kontrakt gældende perioden 1. september 2016 – 31. august 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-08-2016
   

  Til orientering.

  Meho Selman deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/1505
  2. Brev fra regionsrådsformand Stephanie Lose om redderuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsformand Stephanie Lose har skrevet brev til minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby med syddanske synspunkter, om at det er hensigtsmæssigt at integrere assistent- og behandleruddannelsen, og at der findes en velfungerende redder-uddannelse på Rybners i samarbejde med UC SYD til at varetage den fremtidige redder-uddannelse.

  Brevet er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-08-2016
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/1505
  3. Status på udmøntning af puljer på det præhospitale område
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har modtaget 85.000 kr. i statslig støtte til projekt om ”Flere frivillige akuthjælpere – afprøvning af nye modeller” fra puljen vedr. udbredelse af akuthjælperordninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 25. april  2016, at Region Syddanmark sendte nedenstående ansøgninger til Sundheds- og Ældreministeriets puljer vedrørende styrket akut indsats og udbredelse af akuthjælperordninger.

  Puljen til styrket akutindsats er på 20 mio. kr. og puljen vedrørende udbredelse af akuthjælperordninger er på 1,5 mio. kr.

   Puljen til styrket akutindsats

  Kr.

  Projekt 1

  Elektronisk indsatsjournal til akuthjælpere

     250.000

  Projekt 2

  Reduktion af psykiske eftervirkninger blandt akuthjælpere og professionel opfølgning på psykiske eftervirkninger

  1.005.000

  Projekt 3

  Oprettelse af paramedicinerambulancer

  2.500.000

   

  I alt

  3.755.000

   Puljen vedr. udbredelse af akuthjælperordninger

  Kr.

  Projekt 1

  Udbredelse af nuværende akuthjælperes indsatsområde

     500.000

  Projekt 2

  Flere frivillige akuthjælpere – afprøvning af nye modeller

     100.000

   

  I alt

     600.000

  Region Syddanmark har fået tilsagn om 85.000 kr. i statslig støtte til projekt 2. ”Flere frivillige akuthjælpere – afprøvning af nye modeller” fra puljen vedr. udbredelse af akuthjælperordninger. Region Syddanmark havde søgt om 100.000 kr. til projektet.

  I Projekt 2 er formålet at lave et pilotprojekt, om at man som borger i Region Syddanmark kan blive akuthjælper udenfor de områder, hvor der i dag er akuthjælperordninger, og så blive udkaldt til medicinske hjertestop

  Region Syddanmark har fået afslag på de øvrige projektansøgninger.

  Der vedhæftet projektbeskrivelse og svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på ansøgningerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-08-2016
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/1505
  4. Status på responstider 2. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Overholdelse af responstidsmålene i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. april til 30. juni 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Responstidsmål

  I forbindelse med indgåelse af kontrakter på ambulanceområdet har regionsrådet fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme. Responstidsmålene for regionens fire delområder fremgår nedenfor.

  Område 

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

  Den præhospitale indsats i Region Syddanmark består først og fremmest af ambulancer. Responstidsmålene gælder for ambulancekørsel. Inddrages akutlægebiler og akutbiler i beregning af responstid, fås  realiserede responstider for første bil på stedet også kaldet borgerresponstid.

  Realiserede responstider 2.kvartal 2016

  Nedenfor ses de realiserede gennemsnitlige ambulanceresponstider og realiserede gennemsnitlige borgerresponstider/første vogn på stedet for regionens fire delområder i 2. kvartal 2016

  Delområde 

  Realiserede ambulanceresponstider

   (i minutter)

  Realiserede reponstider

  1. vogn på stedet (borgerresponstider)

   (i minutter)

  Fyn

  8,1

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  7,9

  Sønderjylland

  9,4

  8,4

  Trekantsområdet

  7,4

  7,3

  Region Syddanmark

  8,3

  7,9

  Som det ses ovenfor, ligger den gennemsnitlige responstid lidt over servicemålet på Fyn, og under servicemålene i Sønderjylland og Trekantsområdet når det gælder 2. kvartal 2016. Responstiden i Sydvestjylland ligger lige på måltallet.

  Når responstiderne for første vogn på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en noget kortere responstid specielt i Sønderjylland og Sydvestjylland.

  Nedenfor ses gennemsnitlige responstider og antal kørsler kommuneopdelt.

   Realiserede gennemsnitlige responstider i 2. kvartal 2016

   

   

  Gns. Responstid

  Delområde/Kommune

  Antal kørsler

  Ambulance

  1. vogn på stedet

  Fyn

  4.633

  8,1

  7,9

  Assens

  463

  8,9

  8,8

  Faaborg-Midtfyn

  503

  10,4

  10,0

  Kerteminde

  239

  9,4

  9,4

  Langeland

  196

  12,3

  10,1

  Nordfyns

  299

  9,2

  9,1

  Nyborg

  332

  8,5

  8,5

  Odense

  1.986

  6,7

  6,6

  Svendborg

  575

  7,6

  7,4

  Ærø

  40

  9,2

  9,2

  Sydvestjylland

  2.213

  8,6

  7,9

  Billund

  299

  9,1

  8,7

  Esbjerg

  1.072

  7,1

  6,9

  Fanø

  28

  5,8

  5,8

  Varde

  463

  10,4

  9,1

  Vejen

  351

  10,8

  8,9

  Sønderjylland

  2.217

  9,4

  8,4

  Haderslev

  497

  8,5

  7,9

  Sønderborg

  778

  10,2

  8,1

  Tønder

  382

  9,2

  8,9

  Aabenraa

  560

  9,1

  8,8

  Trekantsområdet

  2.732

  7,4

  7,3

  Fredericia

  513

  6,1

  6,0

  Kolding

  806

  7,4

  7,2

  Middelfart

  407

  8,2

  8,1

  Vejle

  1.006

  7,9

  7,8

  Region Syddanmark

  11.795

  8,3

  7,9

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-08-2016
   

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/39075
  5. Status nye ambulancekontrakter
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark valgte mandag den 25. juli 2016 at indgive en konkursbegæring mod ambulanceselskabet BIOS, og Skifteretten i Odense valgte den 27. juli 2016 at følge regionens begæring og har erklæret BIOS konkurs.

  Samme dag blev der indgået en aftale mellem Region Syddanmark og de udpegede kuratorer om, at konkursboet nu leverer ambulancetjeneste i de områder af Region Syddanmark, som BIOS hidtil har dækket.

  På ekstraordinært regionsrådsmøde tirsdag den 26. juli besluttede regionsrådet, at såfremt konkursen blev en realitet, ville Region Syddanmark arbejde på at overtage driften med ambulancer permanent.

  Arbejdet med at forhandle aftaler på plads med konkursboets kurator er påbegyndt.

  Der vil blive givet en mundtlig orientering om status på midlertidig aftale på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-08-2016
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder redegørelse vedr. fejl i udbetaling samt status for hjemtagning af ambulancetjenesten og indgåelse af aftale om, at Region Syddanmark fra 15. august 2016 overtager driften af ambulancerne i de områder af Region Syddanmark, som BIOS dækkede, før selskabet blev erklæret konkurs. 


  Sagsnr. 16/27553
  6. Navngivning af ambulancetjenesten i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 26. juli 2016 at søge at hjemtage ambulancedriften i de tre delområder, hvor BIOS-Danmark havde kontrakt med Region Syddanmark frem til konkursdekret den 27. juli 2016.

  I forbindelse med etablering af ambulancedrift i regionalt regi skal der vælges et navn til ambulancetjenesten. Nedenstående liste viser forslag til navngivning:

  •      RSQ Syddanmark

  •      Rescue Syddanmark

  •      Safe Syddanmark

  •      Syddanske Ambulancer

  •      Syddansk Ambulanceservice

  •      Syddansk AmbulanceTjeneste, måske forkortet SydAmb

  •      Den Syddanske Ambulancetjeneste, DSA

  •      Syddanske Ambulancer

  •      Ambulance Syd

  •      Region Syddanmarks Ambulancetjeneste


  Regionens kommunikationsafdeling har givet en vurdering af forslagene, og har følgende bemærkninger:

  ”RSQ” skal udtales som ”rescue”. Fordelen ved dette navn er, at det er kort og giver fleksibilitet i forhold til design af logo og andre grafiske fremstillinger. Ulempen kan være, at ”RSQ” ikke naturligt forbindes til ordet ”rescue”.

  Fordelen ved forslagene ”Rescue Syddanmark” og ”Safe Syddanmark” er ligeledes, at de er korte og giver fleksibilitet i forhold til design af logo og andre grafiske fremstillinger.

  Endeligt skal det bemærkes, at der skal investeres i et retvisende domænenavn inden det valgte navn offentliggøres.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet:

  At præhospitalsudvalget overfor Regionsrådet anbefaler et navn til den kommende ambulancetjeneste i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-08-2016
   

  Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet,

  at regionsrådet vælger ét af følgende tre navne: Rescue Syd, Syddansk Ambulance eller Ambulance Syd.

  at det tilstræbes, at der forudgående laves en vejledende afstemning blandt personalet ift. valg af navn.


  Sagsnr. 15/39075
  7. Eventuel justering af kommissorium for evaluering af ambulanceudbud
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tiltrådt et kommissorium for evaluering af ambulanceudbuddet i Region Syddanmark i perioden 2011-2015. Det foreslås, at det vurderes om kommissoriet bør justeres på baggrund af udviklingen på ambulanceområdet i løbet af sommeren 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 27. juni 2016 tiltrådte Regionsrådet et kommissorium for udarbejdelse af en evaluering af ambulanceudbuddet i Region Syddanmark. Efterfølgende er situationen på ambulanceområdet ændret som følge af BIOS` konkurs i sommeren 2016.

  Det foreslås på den baggrund, at Præhospitaludvalget drøfter om den seneste tids udvikling på det præhospitale område bør medføre en revurdering og eventuel justering af indholdet i kommissoriet.

  Det tiltrådte kommissorium er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet:

  At Præhospitaludvalget drøfter om udviklingen på det præhospitale område bør medføre en revurdering og eventuel justering af indholdet i kommissoriet for evaluering af ambulanceudbuddet i Region Syddanmark (2011-2015). 

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-08-2016
   

  Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet,

  at kommissorium for evaluering af ambulanceudbuddet i Region Syddanmark justeres med følgende tilføjelser:

  ·         Ang. afsnit vedr. baggrund: Overgangen til nye leverandører på ambulanceområdet og den efterfølgende drift var præget af en række udfordringer, der samlet set medførte, at operatøren i juli 2016 gik konkurs.

  ·         Ang. afsnit vedr. formål: De driftsmæssige udfordringer førte til, at BIOS gik konkurs i juli 2016, hvorefter Region Syddanmark måtte overtage driften af ambulancerne i de områder, hvor BIOS havde haft opgaven indtil da.

  ·         Ang. afsnit vedr. fokus og spørgsmål til besvarelse: Der ønskes endvidere en vurdering af, om der var forhold i kontrakten, der har haft en uhensigtsmæssig indflydelse på leverandørens driftssituation.

  ·         Ang. afsnit vedr. fokus og spørgsmål til besvarelse: Under samtlige punkter ønskes en skønsmæssig opgørelse over regionens ressourceforbrug samt forbrug af eksterne rådgivere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/56
  8. Forslag til mødeplan 2017
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås følgende mødeplan for 2017 – mandage kl. 15.00 – 17.00:

  • 9. januar 2017
  • 6. februar 2017
  • 6. marts 2017
  • 3. april 2017 - Kl. 14.00 – 16.00 i regionshuset
  • 8. maj 2017
  • 12. juni 2017
  • 14. august 2017
  • 4. september 2017
  • 2. oktober 2017
  • 6. november 2017
  • 4. december 2017

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Præhospitaludvalget godkender forslag til mødeplan 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-08-2016
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 16/56
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2016:

  Mandag den 12. september 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 3. oktober 2016, kl. 14.00 – 17.00 Rescue Center Esbjerg

  Mandag den 7. november 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 5. december 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-08-2016
   

  Udvalgets møder i efteråret søges afholdt på ambulancestationer i regionen. Møder indledes med en times møde gerne med deltagelse af relevante tillidsrepræsentanter, hvorefter der er ordinært udvalgsmøde:

  -       12. september 2016, kl. 14.00 -17.00, ambulancestation i Odense.

  -       3. oktober 2016, kl. 13.00 – 17.00, ambulancestation i Esbjerg kl. 13.00, Rescue Center, Esbjerg kl. 14.00.

  -       7. november 2016, kl. 14.00 – 17.00, ambulancestation i Aabenraa.

  -       5. december 2016, kl. 14.00 – 17.00, ambulancestation i Kolding.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/56
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-08-2016
   

  Udvalget ønsker et dagsordenspunkt til næste møde med forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe ang. nye tiltag internt i organisationen for ambulanceområdet.

  Poul Sækmose orienterede om eventuelle udfordringer ifm. triage på FAM i Odense. Sagen foreslås drøftet i Sundhedsudvalget.


  Siden er sidst opdateret 26-10-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |