Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 18. august 2016

Innovationsudvalget - Referat - 18. august 2016

Mødedato
18-08-2016 kl. 15:00 - 18:15

Mødested
SDU, Odense - bygn. 39 mødelokale 5

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A
 • John Lohff, C

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og tema
  2. Sundheds- og Velfærdsinnovation - i et EU perspektiv
  3. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation
  4. Status Scale-Up Denmark
  5. Orientering om nedsættelse af vækstteam for life science (lægemiddel- og medicoindustrien)
  6. Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  7. Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  8. Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  9. 18. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2016
  10. Projektstatus på sygehusbyggerier 2. kvartal 2016
  11. Udvidelse af parkeringsarealet ved Kolding Sygehus
  12. Status på WHINN 2016
  13. Region Syddanmark er udnævnt til 4-stjernet referencested for aktiv og sund aldring
  14. Forslag om fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget vedr. projektforslag for Nyt OUH
  15. Dagsorden til møde i USE, torsdag den 9. juni 2016
  16. Forslag til mødeplan 2017
  17. Mødeplan
  18. Siden sidst


  Sagsnr. 16/5349
  1. Mødested og tema
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgets møde afholdes på Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, mødelokale 5, 1. sal bygning 39 i Odense.

  På mødet vil udvalget få en rundvisning i instituttets innovative faciliteter, som blev indviet i 2013/2014. Syddansk Universitet og arkitektfirmaet Keingart er i øvrigt blevet tildelt en guldmedalje af den Olympiske Komité og den international Association for Sports and Leisure Facilities for instituttets atletik- og bevægelsesstadion.

  Institutleder Jørgen Povlsen vil vise rundt og fortælle om instituttets projekter inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation, herunder Horizon-initiativer samt studielinjen ”Idræt, innovation og entreprenørskab”.

  Oplæg samt rundvisning finder sted mellem kl. 15.00 – 16.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Institutleder Jørgen Povlsen præsenterede institut for Idræt og Biomekanik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder orienteredes bl.a. om instituttets forskningsprojekter inden for sundheds- og velfærdsinnovation mv.


  Sagsnr. 16/5349
  2. Sundheds- og Velfærdsinnovation - i et EU perspektiv
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Syddansk EU-Kontor (SDEO) v/ direktør Rasmus Anker-Møller bidrager med et oplæg om aktuelle initiativer og muligheder for at opnå EU-støtte inde for Sundheds- og Velfærdsinnovation, herunder støttemuligheder inden for innovativ offentlig efterspørgsel(pre-commercial-procurement - PCP).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Direktør Rasmus Anker-Møller præstenterede Det Syddanske EU-kontor, herunder orienteredes bl.a. om EU-støtte indenfor sundheds- og velfærdsinnovation samt om prækommercielle indkøb mv.


  Sagsnr. 16/5349
  3. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 18. maj 2016 at give tilsagn til to projekter inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-Pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 18. maj 2016 at give tilsagn til følgende to projekter inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-Pulje:

  Lydeo – Ordblindetræning
  Ansøger og partner: Ordblindetræning IVS, Tutee ApS, UC Syddanmark samt Syddansk Universitet.

   

  Kort resumé:
  Virksomheden Ordblindetræning IVS har udviklet Lydeo, som er en omfattende digital platform til træning af elever med ordblindhed. Formålet med projektet er at teste konceptet og prototypen på 300 elever samt 20 fagpersoner for at skabe en valid og solid erfaringsbase til endelig udvikling og senere kommercialisering.

  Økonomi:
  Det samlede budget er på 1.549.635 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI pulje på 1.162.226,25 kr., mens 387.408,75 kr. er egenfinansiering.

  Test af Inducas
  Ansøger og partner: Come-back A/S, Allerød Jobcenter, Furesø Jobcenter, Esbjerg Jobcenter samt Syddansk Universitet.

  Kort resumé:
  Virksomheden Come-Back er specialiseret i afklaring, vejledning og opkvalificering af borgere, der ikke indgår på arbejdsmarkedet af forskellige årsager. Formålet med projektet er at støtte test af det digitale værktøj, Inducas Kontanthjælp. Værktøjet skal understøtte jobcentrenes beskæftigelseskonsulenter i deres beslutning om, hvilken indsats der skal igangsættes over for den enkelte kontanthjælpsmodtager med henblik på enten at få kontanthjælpsmodtageren i job, alternativt i uddannelse.

  Økonomi:
  Det samlede budget er på 1.932.979,24 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI pulje på 1.449.734,43 kr., mens 483.244,81 kr. er egenfinansiering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/19893
  4. Status Scale-Up Denmark
  fold dette punkt ind Resume

  I tilknytning til det tværregionale Scale-Up Denmark initiativ er der gennemført EU-udbud på operatøropgaverne. Der er indkommet et tilbud på driften af det syddanske elitetræningscenter inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation. Kontrakten indgås henover sommeren, hvorefter centret kan gå i gang med dets aktiviteter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den Syddanske Højvækstmodel indgår som et nyt initiativ i den regionale udviklingsstrategi. Højvækstmodellen er integreret i det tværregionale initiativ Scale-up Denmark, som de fem regioner samarbejder med Erhvervsstyrelsen om.

  Igennem Scale-up Denmark opbygges der en række regionale træningscentre baseret på de regionale specialiseringer og styrker med henblik på at udvikle nye højvækstvirksomheder. Træningscentrene skal rekruttere de bedste nationale og internationale virksomheder med et ekstraordinært vækstpotentiale. I centrene vil virksomhederne få adgang til intensiv træning og et stærkt fagligt miljø. Initiativet bakkes op af førende veletablerede virksomheder, ligesom der vil være tæt kontakt til investorer.

  I Syddanmark har Vækstforum valgt følgende specialiseringer: Energieffektive teknologier, Offshore industri, Oplevelseserhverv og Sundheds- og velfærdsteknologi.

  Der er gennemført et EU-udbud på operatøropgaverne for alle Scale-up Denmark træningscentrene samt for varetagelsen af fællesfunktioner.

  Der indkom ét tilbud på driften af elitetræningscentret inden for Sundheds- og velfærdsteknologi. Kontrakten indgås henover sommeren, hvorefter centret kan gå i gang med dets aktiviteter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/5349
  5. Orientering om nedsættelse af vækstteam for life science (lægemiddel- og medicoindustrien)
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen har nedsat et vækstteam, der har til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan Danmark skaber vækst og øger eksporten inden for life science området. Vækstteamets anbefalinger kan også få betydning for den syddanske indsats inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Målt på eksporten ligger Danmarks erhvervsmæssige styrkeposition på sundhedsområdet særligt på virksomheder inden for life science, som primært producerer lægemidler, medicoteknisk og diagnostisk udstyr samt bioteknologiske præparater.

  Regeringen ønsker at udbygge Danmarks internationale styrkeposition på life science området, og har nedsat et vækstteam. Vækstteamet skal belyse vækstmuligheder samt mulige udfordringer og barrierer samt fremsætte anbefalinger til fremtidsrettede vækstvilkår for industrien.

  Vækstteamet forventes at aflevere anbefalingerne til regeringen ved årsskiftet 2016/17. Det er regeringens hensigt at bruge anbefalingerne til en vækstplan, der skal understøtte den danske lægemiddel- og medicoindustri.

  Syddansk Vækstforums definition af området Sundheds- og Velfærdsinnovation lyder: ”Sundheds- og Velfærdsinnovation defineres bredt, dog med fokus på at udnytte forretningsmulighederne i teknologier og services i tilknytning til pleje og omsorg, sygdomsbehandling, egenomsorg, forebyggelse, herunder ernæring samt muligheder i tilknytning til byggeriger inden for området”.

  Efter den syddanske definition er der et overlap mellem life science og Sundheds- og Velfærdsinnovation, hvorfor det kan konkluderes, at vækstteamets anbefalinger også kan få betydning for den syddanske indsats inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  Medlemmer i Vækstteam for life science er:

  • Kåre Schultz, administrerende direktør, Lundbeck (formand)
  • Allan Flyvbjerg, dekan, Health, Aarhus Universitet
  • Anders Thelborg, administrerende direktør, Bristol-Myers Squibb Danmark
  • Hans Schambye, administrerende direktør, Galecto Biotech
  • Helle Ulrichsen, formand, Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata
  • Kristian Helin, professor og direktør, Biotech Research & Innovation Centre ved Københavns Universitet
  • Lars Rasmussen, administrerende direktør, Coloplast
  • Liselotte Højgaard, professor, klinikchef dr.med., Rigshospitalet, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet
  • Mads Krogsgaard Thomsen, executive vice president, Novo Nordisk
  • Martin Olin, økonomidirektør, Symphogen
  • Thomas Kongstad Petersen, vice president, LEO Pharma

  Vækstteamet udgøres af en ligelig fordeling af offentlige og private repræsentanter, mens den geografiske fordeling er skæv, idet 10 ud af vækstteamets 11 medlemmer repræsenterer en virksomhed eller en organisation fra Hovedstadsområdet.

  Danske Regioner inviteres til vækstteamets opstartsmøde og afslutningsmøde. Vækstteamet sekretariatsbetjenes af Erhvervs- og Vækstministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Udenrigsministeriet. Sekretariatsbetjeningen af vækstteamet samt opfølgningen på anbefalingerne gennemføres inden for ministeriernes eksisterende økonomiske rammer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/12075
  6. Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering. Endvidere vedlægges for første gang også projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering, idet Sundheds- og Ældreministeriet har efterspurgt dokumentation for projektchefens behandling af anbefalingerne i den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på Nyt OUH
  Projektforslaget blev modtaget som planlagt den 21. juni 2016. I forhold til anlægsrammen har Totalrådgiver indmeldt en overskridelse på 1,3 mia. kr. hvoraf 1,2 mia. kr. vedrører kvalitetsfondsprojektet.

  På økonomien rapporteres projektet til at være gået fra gul til rød, da det er vurderingen, at økonomien er under pres. Totalrådgiver har frem til den 5. august 2016 til at genberegne økonomien samt kvalitetssikre den. Sideløbende granskes og vurderes økonomien af Bygherrerådgiver og bygherreorganisationen.

  Tiden rapporteres gul, hvor den i forrige kvartal var grøn. Det er vurderingen at tidsplanen kan blive udfordret, hvis det nuværende projektforslag efter granskning fortsat indebærer en væsentlig overskridelse af anlægsrammen.

  Kvaliteten er gået fra grøn til gul, da det vurderes, at kvalitetsparametrene kan komme under pres. Det pres, som tilsyneladende er på økonomien i projektforslaget, kan i sidste ende udfordre den ønskede kvalitet.

  De indledende arbejder (DP01) på byggegrunden er godt i gang. Der er etableret egen byggeplads og kontorfaciliteter.

  Administrations- og besøgscenter har været sendt i udbud, og der er indgået kontrakt med Ajos den 20. juli 2016.

  Byggemodningen (DP02) består af 2 udbud, byggemodning og rør. Der er planlagt licitation i 3. kvartal og byggestart i 4. kvartal 2016.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

  ”Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysning i afsnit 3.1 om, at der i det fra Totalrådgiver modtagne projektforslag er angivet en overskridelse i forhold til anlægsrammen på 1,3 mia. kr., hvoraf 1,2 mia. kr. er relateret til kvalitetsfondsprojektet. Risikoen er behandlet som en del af rapportens risikovurdering i afsnit 3.3.1. Vi er enige i rapportens præsentation af projektforslagets anlægsoverslag, og at dette ikke kan overstige anlægsrammen.”

  Totalrådgiver genberegner økonomien og kvalitetssikre den yderligere frem til den 5. august 2016. Bygherre og Bygherrerådgiver gransker projektforslaget til den 22. august.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/8765
  7. Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra Kvalitetsfonden.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. Endvidere vedlægges for første gang også projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering, idet Sundheds- og Ældreministeriet har efterspurgt dokumentation for projektchefens behandling af anbefalingerne i den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser.

  Fase 1 blev ibrugtaget i 2014, og regnskabet blev lukket i 2015.

  Fase 2 er i projekteringsfasen og forløber planmæssigt. Totalrådgiver har afleveret hovedprojektet, som i øjeblikket granskes af bygherre. Projektafdelingen og totalrådgiver arbejder på at færdiggøre hovedprojektet til godkendelse i styregruppen i august, hvorefter prækvalifikation af entreprenører og entrepriseudbud kan gennemføres i efteråret som planlagt. Licitationsresultatet forventes at blive forelagt til Regionsrådets godkendelse i marts 2017.   

  Hovedprojektets anlægsoverslag er foreløbigt beregnet til 22,4 mio. kr. over budget svarende til 5,1 procent. Det er en stigning på 8,7 mio. kr. i forhold til budgetoverskridelsen ved projektforslaget i juli 2015. Det endelige overslag og projektforslag vil blive forelagt styregruppen til godkendelse den 11. august 2016. For at sikre handlemuligheder i udbudsprocessen, indarbejdes der i tilbudslisten besparelsesmuligheder i samme størrelsesorden, som den varslede overskridelse af anlægsbudgettet. Der er en supplerende liste af besparelsesmuligheder (dvs. udover change request listen) under udarbejdelse primært af æstetisk karakter, der i økonomi kan matche den varslede overskridelse af anlægsbudgettet. Indtil der foreligger en endelig prissætning af projektet ved licitationen og dermed afklaring af evt. besparelsesbehov, iværksættes der ingen af de supplerende besparelsesforslag. I kvartalsrapporten er økonomi markeret ”uændret gul”, idet økonomien fortsat er under observation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/11788
  8. Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeret sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, samt en uvildig risikovurdering. Endvidere vedlægges for første gang også projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering, idet Sundheds- og Ældreministeriet har efterspurgt dokumentation for projektchefens behandling af anbefalingerne i den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Projektet gennemløber nu en meget hektisk afslutningsfase, idet både fase 2 (den fælles akutmodtagelse / FAM) og fase 3 (den nye sengebygning) skal afsluttes i august 2016. Herefter udestår to projekter, som først skal afsluttes i 2017: Daghospitalet forventes at kunne ibrugtages i februar 2017, og Fase 4 forventes færdig med udgangen af maj 2017.

  I løbet af 2. kvartal er den fælles akutmodtagelse (FAM) taget i brug, og der mangler nu kun færdiggørelse af et ombygningsområde midt i kernen af bygningen, dvs. i arealer, som er i drift, herunder operationsgangen og eksisterende skadestuer. Der er blevet udarbejdet en ny tidsplan for færdiggørelsen af kernen. Den nye tidsplan tager hensyn til, at klinikken skal være i drift samtidig med byggeriet, og slutterminen er derfor forlænget fra juli til august 2016. Udskydelsen er dog ikke kritisk for den samlede tidsplan for fase 2. Det vigtigste er, at der nu findes en fast tidsplan at køre efter, og som tager hensyn til klinikkens drift i det omfang, som er nødvendigt. Derfor rapporteres tiden for fase 2 denne gang forbedret til grøn.

  Sengebygningen forventes fortsat afsluttet i august 2016, hvorefter der vil ske indflytning fra september 2016 frem til primo december 2016. Dog er projektet blevet mere presset på tid, idet en række entreprenører ikke har overholdt en anlægsmæssig sluttermin pr. 4. juli 2016. Det betyder, at restarbejder nu skal laves samtidig med indregulering og mangeludbedring. Tid for fase 3 rapporteres denne gang forværret til gul, da forløbet med mangelafhjælpning osv. frem til indflytningen bliver meget presset.   

  Økonomien for det samlede projekt rapporteres uændret i gult, idet der stadig er en væsentlig mængde risikoparametre, men også besparelsesmuligheder. Projektet er nu så fremskredent, at hovedparten af elementerne i change request kataloget er udløbet, og der er nu kun nogle få yderst begrænsede change request tilbage. Derfor arbejdes der med en anden form for besparelsesmuligheder, som består af projektoptimeringer, hvor samtlige entrepriser er gennemgået for at identificere kontraktlige ydelser, som ikke er ”nødvendige”. Vurderingen i 2. kvartal af kommende uforudseelige udgifter og indeksudbetalinger har vist, at disse udgifter er højere end hidtil vurderet. Det vil derfor være nødvendigt fortsat at arbejde med identificeringen af mulige projektoptimeringer samt en stram styring af forbruget til uforudseelige udgifter. Samlet set vurderes projektet at have den nødvendige økonomiske robusthed.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/15861
  9. 18. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til Regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 2. kvartal 2016 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra kvalitetsfonden.

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase1
  3. og sidste etape af den Fælles Akutmodtagelse (FAM) er planmæssigt taget i brug den 10. maj 2016. Der blev afholdt officiel indvielse af FAM den 13. maj 2016.

  Regionsrådet godkendte den 27. juni 2016 idéoplæg for etablering af ambulatorie- og forskningsklynge. Forberedende udbudsarbejder er påbegyndt.

  Fase 2
  Forberedelsen af byggefeltet for den nye sengebygning pågår. Fjernelse af PCB, bly og asbest er gennemført. Nedbrydningen af de resterende kælderdele af bygningerne 05, 06 og 20 pågår i henhold til tidsplanen. Byggefeltet overdrages til totalentreprenøren primo august 2016.

  Totalentreprenør har den 1. juli 2016 afleveret hovedprojektforslaget til kommentering hos bygherreorganisationen. Granskning og tilbagemelding gennemføres henover sommeren, således at byggeriet af den nye sengebygning forventes igangsat august 2016 og forventes fortsat færdiggjort primo 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  10. Projektstatus på sygehusbyggerier 2. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektstatus på sygehusbyggerier 2. kvartal 2016.

  1. kvartal 2016
  I forhold til 1. kvartal 2016 er det de samme projekter med opdateret status.

  2. kvartal 2016
  Beskrevne projekter:

  1. Generalplan Svendborg.
  2. Generalplan Vejle.
  3. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding.
  4. P-hus Kolding.
  5. Fase 2, Sønderborg.
  6. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i Regionsrådet.
  7. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Til orientering.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6303
  11. Udvidelse af parkeringsarealet ved Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der ansøges om en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til at etablere flere parkeringspladser ved Kolding Sygehus. Det øgede parkeringsbehov grunder primært i Kolding Kommunes udvidelse af det kommunale sundhedscenter, som er placeret ved siden af sygehuset. Kolding Kommune vil finansiere størstedelen af udgiften i henhold til en købsaftale indgået med Region Syddanmark i 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehus Lillebælt vil gerne etablere yderligere parkeringspladser ved sygehuset i Kolding, fordi parkeringsbelastningen omkring den nye hovedindgang stiger. Dette skyldes primært, at Kolding Kommune i sommeren 2016 påbegyndte etableringen af anden etape af det kommunale sundhedscenter ved sygehuset.

  Kolding Kommune indgik i foråret 2013 en aftale med Region Syddanmark om køb af grund til etableringen af Sundhedscentret ved Kolding Sygehus. I købsaftalen indgår en option til Kolding Kommune til, i nødvendigt omfang, at forlange op til 150 parkeringspladser etableret og stillet til rådighed på sygehusets ejendom inden for lokalplanområdet mod betaling af etableringsomkostningerne på op til 2.550.000 kr. (pristalsreguleret).

  Denne option bringes nu i anvendelse, og der meddeles derfor en indtægtsbevilling på -2,6 mio. kr. 

  Formålet med projektet er at forbedre parkeringsforholdene for patienter, pårørende, besøgende og personale samt at sikre en afstemt disponering af såvel det samlede antal parkeringspladser som antallet af nære parkeringspladser. For fortsat at kunne tilbyde patienter og pårørende mulighed for at kunne parkere med størst mulig nærhed til sygehuset må udvidelsesmuligheden på det sekundære parkeringsområde, primært beregnet til personale, anvendes. 

  Der er mulighed for at etablere 160-180 ekstra parkeringspladser på den tidligere kolonihavegrund i form af en ekstra P-runddel. Projektet planlægges således gennemført som en strukturmæssig videreførelse af det koncept og design, som de allerede gennemførte parkeringsprojekter lægger op til, og som der er udlagt til i forhold til den identificerede udvidelsesmulighed. Således skabes der et helhedsorienteret udtryk, som er passet ind i området.

  Projektet er beregnet til at koste 3,5 mio. kr., og Sygehus Lillebælt ønsker at gennemføre det i 2016. Da anlægsloftet gælder brutto, foreslås det samlede projekt finansieret af prioriteringspuljen i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At ideoplægget vedr. udvidelse af parkering på kolonihavegrunden ved Kolding Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. (indeks 137,9) og anlægsindtægtsbevilling på -2,6 mio. kr.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2016 (indeks 137,9), finansieret af prioriteringspuljen i 2016, samt anlægsindtægt på -2,6 mio. kr.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for anlægsprojektet inden for den givne bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/3904
  12. Status på WHINN 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  WHINN (Week of Health and INNovation) 2016 løber af stablen i uge 40 (4. – 7. oktober 2016).

  Med WHINN sættes rammerne for, at politikere, embedsmænd, borgere og organisationer med indsigt i sundhedsvæsenet udfordrer hinanden og lader sig inspirere til, hvordan fremtidens sundhedsvæsen er til gavn for borgerne.

  WHINN er en samlet platform for konferencer og aktiviteter med de overordnede formål at

  -          Brande de velfærds- og sundhedsteknologiske kompetencer og muligheder, der er til stede i Odense, Syddanmark og nationalt.

  -          Skabe vækst og arbejdspladser samt styrke sundhedsinnovation som vidensområde.

  -          Tiltrække eksisterende og nye nationale og internationale konferencer.

  -          Give merværdi til de konferencer, der er en del af WHINN.

  WHINN består af en række konferencer og tværgående events, der for hovedpartens vedkommende afholdes i Odense Congress Center. Der vil også være et større udstillingsområde, hvor nye løsninger og teknologier til sundhedsvæsenet vil blive præsenteret.

  Status
  Der afholdes ca. 15 større konferencer/events i WHINN 2016, bl.a.:

  ·         OUH afholder en nationalt fokuseret konference om storskala implementering af telemedicin.

  ·         MedCom, KL og Danske Regioner afholder konferencen Integrating Health and Social Care.

  ·         OUH afholder en internationalt orienteret konference om hygiejne.

  ·         Institut for Fremtidsforskning afholder konferencen Data & Genomics.

  ·         EU-Kommissionen afholder roadshowet "Neighbourhoods of the Future" med fokus på smart city og den aldrende befolkning.

  ·         Syddansk Vækstforum m.fl. afholder event om venture kapital.

  ·         Delta m.fl. afholder konferencen Healthcare From Your Livingroom - Healthcare On-Demand.

  ·         Syddansk Sundhedsinnovation er vært for en konference for reference sites i det europæiske innovationspartnerskab for sund og aktiv aldring, EIP-AHA.

  ·         Odense Kommune og Nordisk Råd afholder konferencen Design and Technology for People with Disabilities.

  ·         WHINN Matchmaking.

  I tillæg til konferencerne bliver der afviklet en række mindre sideevents i WHINN ugen. Det vil være events målrettet forskellige målgrupper, herunder politikere. Det er eksempelvis guidede ture i udstillingsmiljøet, debatarrangementer, frokostoplæg i udstillingsmiljøet, virksomhedsbesøg etc.

  Hele programmet for WHINN findes på www.whinn.dk

  Mål
  Der er fastlagt KPI’er for WHINN 2016, som skal være med til at sikre, at der kommer bedst mulige, erhvervsrettede resultater. KPI’erne er fastlagt inden for emnerne konferencer, deltagelse, erhvervsturisme, virksomhedskontakter og synlighed i pressen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Til orientering.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/52779
  13. Region Syddanmark er udnævnt til 4-stjernet referencested for aktiv og sund aldring
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har genansøgt om at blive udnævnt til europæisk referencested for aktiv og sund aldring og er nu af Europakommissionen udnævnt til 4-stjernet referencested.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har de sidste tre år været referencested og har efter Regionsrådets endelige godkendelse den 27. juni 2016 genansøgt om at blive udnævnt til europæisk referencested for aktiv og sund aldring. Europakommissionen har således den 8. juli 2016 meddelt, at regionen er udnævnt til 4-stjernet referencested for aktiv og sund aldring, hvilket er den højest opnåelige bedømmelse.

  Den overordnede målsætning for partnerskabet er at øge europæisk konkurrencedygtighed og håndtere samfundsmæssige udfordringer gennem forskning og innovation. Desuden skal partnerskabet øge den generelle sundhed i Europa med det konkrete mål at øge gennemsnitsalderen i Europa med 2 år i 2020 gennem fokus på tre hovedområder: 1) forebyggelse, screening og tidlig diagnosticering, 2) behandling og helbredelse samt 3) aktiv aldring og en uafhængig livsførelse.

  Ved at være referencested forpligter Region Syddanmark sig til at stille vores viden til rådighed for andre europæiske lande samtidig med, at regionen skal være opsøgende overfor ny viden.

  Den officielle prisoverrækkelse vil finde sted i Bruxelles den 6. december 2016 i forbindelse med det europæiske topmøde om innovation relateret til aktiv og sund aldring. Politiske repræsentanter for Region Syddanmark vil blive invitereret til at deltage af Europakommissionen.

  Partnerskabet bag ansøgningen er blandt andet: Syddansk Universitet, University College Lillebælt, University College Syd, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Welfare Tech, Healthcare DENMARK, Enterprise Europe Network, MedCom, Region Syddanmark, Odense Universitetshospital, Syddansk Sundhedsinnovation, CoLab Denmark.

  Næste skridt
  Region Syddanmark skal nu indgå i udvalgte arbejdsgrupper i EU. Alle har fokus på udnyttelsen af regionens styrker indenfor sundheds- og velfærdsteknologi.

  I løbet af de næste tre år skal Region Syddanmark både fremvise best-practice indenfor området (herunder igennem allerede planlagte aktiviteter i WHINN), men også lære fra andre regioner vedrørende patient empowerment (øge patientens mulighed for at tage medansvar for egen behandling), vidensdele vedrørende innovative services samt forskningsresultater. Odense Universitetshospital sætter desuden særligt fokus på at viderebringe resultaterne fra et EU-projekt til etableringen af en ny aktionsgruppe, der fokuserer på mental sundhed.

  Europakommissionen vil desuden igangsætte en række aktiviteter, der skal understøtte de udnævnte referencesteder i at udveksle erfaringer, fremme uddannelse, overførsel af innovative best practises samt fremvise Region Syddanmarks resultater og indsatser indenfor området på europæisk niveau.

  Sagen forelægges Regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  14. Forslag om fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget vedr. projektforslag for Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektorganisationen for Nyt OUH nærmer sig projektforslagsfasen og det foreslås, at projektforslaget præsenteres på et fællesmøde for Innovationsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget.

  Formen på hidtidige fællesmøder har været, at politikerne i de to udvalg sammen gives en præsentation af materialet (her: projektforslaget) og derefter går hver til sit for at behandle sagen, før den sendes videre til behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

  Projektforslaget for Nyt OUH forventes behandlet i Forretningsudvalget den 12. oktober og på Regionsrådets møde den 24. oktober 2016. Efter aftale med udvalgsformændene for Innovationsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget foreslås fremlæggelse af sagen derfor på et fællesmøde den 22. september 2016 kl. 9.30 – 11.30.

  Forslaget angående fællesmøde for Innovationsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget den 22. september behandles på møde i Psykiatri- og Socialudvalget den 14. juni 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget godkender den 22. september 2016, kl. 9.30 – 11.30 til afholdelse af fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Godkendt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/897
  15. Dagsorden til møde i USE, torsdag den 9. juni 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) afholdt møde 9. juni 2016. Dagsorden samt referat for mødet er vedlagt som bilag. Materialet vedr. analyse af konkurrenceudsættelse, oplæg ved Region Sjælland er ligeledes vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Til orientering.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/58
  16. Forslag til mødeplan 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2017, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Torsdag den 19. januar 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 23. februar 2017, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 16. marts 2017, kl. 15.00-18.00 - Regionshuset.
  • Torsdag den 20. april 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 1. juni 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 22. juni 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 24. august 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 28. september 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 26. oktober 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 23. november 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 14. december 2017, kl. 15.00-18.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  Formøde for formandskabet er torsdage kl. 14.15-15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget godkender forslag til mødeplan 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Godkendt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  17. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2016, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Torsdag den 15. september 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 22. september 2016, kl. 9.30-11.30 – Fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget vedr. Nyt OUH samt eget møde – Regionshuset.
  • Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 24. november 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 15. december 2016, kl. 15.00-18.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Til orientering.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  18. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  -

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 19-08-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap