Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 22. september 2016

Innovationsudvalget - Referat - 22. september 2016

Mødedato
22-09-2016 kl. 10:45 - 11:20

Mødested
Mødelokale 6

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • John Lohff, C
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Beklædning og linned til Region Syddanmarks sygehuse
  2. Orientering om OPI-ansøgninger til Syddansk Vækstforum inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation
  3. Mødeplan
  4. Siden sidst
  5. LUKKET PUNKT - lukket dagsorden til USE møde 9. september 2016


  Sagsnr. 16/21640
  1. Beklædning og linned til Region Syddanmarks sygehuse
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af Regionsrådets beslutninger i 2012 og i 2016 omkring vaskeriydelser er der udarbejdet et udkast til notatskabelon for en indledende kommerciel og juridisk afdækning af muligheder og risici forbundet med forskellige leveringsløsninger for beklædning og linned til Region Syddanmarks sygehuse. Det færdige notat skal danne grundlag for den politiske drøftelse af udbudsstrategien for beklædning og linned til Region Syddanmarks sygehuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionens Koncernledelsesforum anbefalede på deres møde den 21. juni 2016 igangsættelsen af en indledende kommerciel og juridisk afdækning af muligheder og risici ved forskellige leveringsløsninger for beklædning og linned til Region Syddanmarks sygehuse. 

  Hovedudvalget blev den 30. august 2016 orienteret om den planlagte kommercielle og juridiske afdækning af muligheder og risici forbundet med forskellige leveringsløsninger for beklædning og linned til Region Syddanmarks sygehuse.

  Regionsrådet traf allerede i 2012 beslutning om at undersøge muligheden for offentligt-privat samarbejde omkring vaskeriydelserne til Region Syddanmark. Vaskeriydelserne leveres i dag fra Syddanske Vaskerier og 2 eksterne leverandører.

  I forbindelse med Regionsrådets behandling af spareplanen for 2016 er det forudsat, at der er et potentiale ved en samlet og/eller fornyet konkurrenceudsættelse af vaskeriydelserne til Region Syddanmark. Udbud af vaskeriydelser indgår således i spareplanen for budget 2016 og overslagsårene med et forudsat besparelsesprovenu på 6,0 mio. kr. ved fuld indfasning i 2018.

  Koncerndirektør Rikke Vestergaard udpeges som formand for styregruppen, der har ansvaret for afdækning af muligheder og risici ved forskellige leveringsløsninger. Styregruppen består endvidere af en repræsentant på direktørniveau fra hver af de 5 sygehusenheder. Styregruppen og en operationel brugergruppe med kliniske brugere og specialister fra sygehusene inkl. psykiatrien betjenes af Indkøbsafdelingen.

  I vedlagte notatskabelon beskrives temaer til indledende kommerciel og juridisk afdækning af muligheder og risici ved forskellige leveringsløsninger for beklædning og linned. Det færdige notat skal danne grundlag for den politiske drøftelse af udbudsstrategien.

  For ikke på forhånd at udelukke Syddanske Vaskerier fra at afgive bud eller kontrolbud på den besluttede leverings­løsning til Region Syddanmarks sygehuse, udelukkes Syddanske Vaskerier fra at deltage direkte i forberedelsen og gennemførelsen af afdækningsprocessen og den efterfølgende udbudsproces, herunder evalueringen af de indkomne tilbud.

  Syddanske Vaskerier indbydes dog på lige fod med eksterne leverandører til at deltage i den tekniske dialog omkring de kommercielle muligheder og risici ved forskellige leveringsløsninger for beklædning og linned til Region Syddanmark.

  Da den indledende afdækningsproces og den efterfølgende udbudsproces vil tage nogen tid, vil der som minimum være behov for, at der indgås aftaleforlængelse med de to eksterne leverandører frem til 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At den beskrevne organisering med koncerndirektør Rikke Vestergaard som formand godkendes.

  At udkast til notatskabelon for den indledende kommercielle og juridiske afdækning af muligheder og risici ved forskellige leveringsløsninger for beklædning og linned godkendes.

  At der tages kontakt til de nuværende 2 eksterne leverandører vedrørende aftaleforlængelse, indtil mulig kontraktstart efter udbud.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-09-2016

  Udvalget blev orienteret om, at Rikke Vestergaard er formand for styregruppen og om notatskabelon for den indledende kommercielle og juridiske afdækning af muligheder og risici ved forskellige leveringsløsninger for beklædning og linned.

  Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet,

  at der tages kontakt til de nuværende 2 eksterne leverandører vedrørende aftaleforlængelse, indtil mulig kontraktstart efter udbud.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5349
  2. Orientering om OPI-ansøgninger til Syddansk Vækstforum inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 8. september 2016 at give tilsagn til et projekt inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-Pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 8. september 2016 at give tilsagn til følgende projekt inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-Pulje:

  HandiWall

  Ansøger og partner: PlayAlive A/S, UC Syddanmark samt Syddansk Universitet.

   

  Kort resumé:
  Virksomheden PlayAlive har udviklet produktet HandiWall med det formål at integrere bevægelse i den boglige undervisning af skolebørn. Produktet består bl.a. af seks elektroniske enheder indeholdende lys, lyd og touch funktioner, som kan hænges op

  inde eller ude. Formålet med projektet er at teste konceptet og prototypen på tre institutioner for borgere med psykisk/fysisk funktionsnedsættelse for at skabe dokumentation for produktets værdi for borgere og personale til brug for fremtidig markedsintroduktion.

  Økonomi:
  Det samlede budget er på 1.308.620 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI pulje på 981.465 kr., mens 327.155,00 kr. er egenfinansiering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-09-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/58
  3. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2016, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Mandag den 10. oktober 2016, kl. 08.00-09.00 – Fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget vedr. Nyt OUH samt eget møde – Regionshuset.
  • Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 24. november 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 15. december 2016, kl. 15.00-18.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-09-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/58
  4. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-09-2016

  Formanden orienterede om pressemeddelelse fra Novo Nordisk Fonden den 7. september 2016 angående Steno Diabetes Center Odense. Vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  5. LUKKET PUNKT - lukket dagsorden til USE møde 9. september 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-09-2016

  -


  Siden er sidst opdateret 23-09-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap