Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 03. oktober 2016

Præhospitaludvalget - Referat - 03. oktober 2016

Mødedato
03-10-2016 kl. 13:00 - 16:30

Mødested
Ambulancestation

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud
 • Peder Hvejsel, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på ambulancestationen og Rescue Center Denmark i Esbjerg
  2. Tidsplan for paramedicinerambulancer
  3. Afhentning og transport af hjælpemidler
  4. Møde med frivillige akuthjælpeordninger fra øerne
  5. Status på ambulancer
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 16/1505
  1. Besøg på ambulancestationen og Rescue Center Denmark i Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalgsmødet den 3. oktober starter på ambulancestationen i Esbjerg, Falkevej 14, 6705 Esbjerg Ø.

  Kl. 13 – 13.50 holder Præhospitaludvalget møde med Ambulance Syd, hvor der er generel orientering og drøftelse:

  Fra Ambulance Syd deltager i mødet:

  Kst. direktør Mads Haugaard og/eller

  Ambulancechef René Sigtvardsen

  Fællestillidsmand Christian Stigaard

  Tillidsmand Jonas Cordt

  Efter besøget på ambulancestationen i Esbjerg kører Præhospitaludvalget til Rybners tekniske skole/Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N. Startsted ved hovedindgangen.

  Kl. 14.00 – 15.00 er der besøg på Rescue Center Denmark, hvor der vil blive vist rundt og fortalt om redderuddannelsen. Mødet på Rescue Center Denmark er åbent for alle regionsrådsmedlemmer.

  Uddannelsen til ambulanceassistent og ST-chauffør foregår på Rescue Center Denmark.

  Fra Rescue Center Denmark vil deltage:

  Afdelingsleder Grethe Gad

  Kursusleder Bjarne Knudsen

  En redderelev og en ST-elev

  En repræsentant fra UC Syd

  Kl. 15 – 17 er der ordinært udvalgsmøde i et lokale på Rescue Center Denmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-10-2016

  Besøg på ambulancestationen i Esbjerg:

  -       Orienteredes og drøftedes, bl.a. overgang til Ambulance Syd, herunder status for lønområdet, rekrutteringssituation, responstider mv.

  Besøg på Rescue Center Denmark:

  -       Orientering om redderuddannelsen. Oplæg vedlægges.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1505
  2. Tidsplan for paramedicinerambulancer
  fold dette punkt ind Resume

  I ”Aftale om udmøntning af de besparelser, som er forudsat i Region Syddanmarks budget for 2016 og overslagsårene” blev der vedtaget en plan om at etablere 13 paramedicinerambulancer i 2016 – 2017, hvilket kræver rekruttering/uddannelse af et stort antal paramedicinere i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås en revideret tidsplan for etableringen, som udskyder etableringstidspunktet for nogle paramedicinerambulancer, således at de sidste etableres 1. oktober 2017.

  I ”Aftale om udmøntning af de besparelser, som er forudsat i Region Syddanmarks budget for 2016 og overslagsårene”, blev der vedtaget en plan om at etablere 13 paramedicinerambulancer i 2016 – 2017, hvilket kræver rekruttering/uddannelse af et stort antal paramedicinere i Region Syddanmark. I forligsteksten blev det angivet, at oprettelsen af paramedicinerambulancer de specifikke steder ville afhænge af nyansættelser og uddannelse af nye paramedicinere

  Jf. regionsrådsdagsordenspunkt om ”udmøntning af præhospitale besparelser” til regionsrådsmødet den 27. juni 2016 havde operatørerne BIOS og Responce angivet, at deres forventninger om udbygning med paramedicinerambulance var:

  • 1. september 2016 etablering af paramedicinerambulance i Årup/Assens/Glamsbjerg
  • 1. januar 2017 etablering af paramedicinerambulancer i Middelfart, Vejle, Give, Fredericia og Vojens
  • 1. april 2017 etablering af paramedicinerambulancer i Ølgod/Nørre Nebel og Tønder/Løgumkloster/Tinglev og Nyborg

  I notat om ”fremtidige ambulancedrift i Region Syddanmark” til regionsrådsmødet den 26. juli 2016 blev det angivet, ”at der ikke indgås flere aftaler om paramedicineruddannelse før der er skabt en stabil driftssituation. Eventuelle konsekvenser for etablering af paramedicinerambulancer forelægges regionsrådet, så snart der er viden herom.”

  Der blev 1. juni 2016 omdannet fire ambulancer i Haderslev, Skærbæk, Grindsted og Faaborg til paramedicinerambulancer. Det har vist sig, at der i perioder har været problemer med at bemande disse ambulancer med paramedicinere. Ambulancerne bemandes med behandlere de dage, hvor det ikke er muligt at bemande med paramedicinere. Der arbejdes på at sikre 100 % bemanding med paramedicinere.

  BIOS havde ved Ambulance Syds overtagelse ikke sikret tilstrækkelige initiativer til at afhjælpe denne mangelsituation, og derfor har Ambulance Syd måttet iværksætte yderligere tiltag, for at tilvejebringe den nødvendige bemanding. Konsekvensen af disse manglende forberedelser er, at det er vanskeligt at sikre paramedicinerbemanding svarende til den tidsplan, der blev forelagt for regionsrådet den 27. juli 2016.

  Ud fra den nuværende rekrutteringssituation i Ambulance Syd vurderes det, at der vil være 100 % bemanding med paramedicinere i Faaborg, Skærbæk og Haderslev den 1. oktober 2016.

  Der mangler to paramedicinere før ambulancestationen i Grindsted er fuldt bemandet.  Der udestår en uddannelsesproces af to paramedicinere, som forventes færdiggjort i foråret 2017.

  Paramedicinerambulancen i Assens/Glamsbjerg/Aarup er startet som planlagt den 1. september 2016, dog er bemandingen ved starten en minimumsbemanding, der vil være sårbar ved eksempelvis sygdom. Derfor vil der være perioder, hvor beredskabet ikke vil kunne bemandes med en paramediciner, men i stedet vil blive søgt bemandet som en almindelig ambulance (med behandler). Inden udgangen af 2016 er paramedicinerbemandingen styrket, så paramedicinerambulancen er fuldt bemandet fra årsskiftet.

  Responces implementeringsplan forløber som planlagt, så stationerne i Middelfart, Vejle, Give og Fredericia bemandes 1. januar 2017 som planlagt.

  I Vojens forventes paramedicinerambulancen opstartet den 1. januar 2017 med 70-80 % bemanding med paramediciner i opstarten og resten af tiden med ambulancebehandler. Fra 1. juli 2017 er paramedicinerambulancen fuldt bemandet.

  Fra 1. oktober 2017 vil paramedicinerambulancerne i Ølgod/Nørre Nebel, Tønder/Løgum Kloster/Tinglev og Nyborg være fuldt bemandede.

  Der er vedhæftet en revideret tidsplan for etablering af paramedicinerambulancer.

  Det anbefales, at tidsplanen for bemanding af de 13 paramedicinerambulancer ændres med forskydningerne angivet i tidsplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet,

  At tidsplanen ændres med de angivne forskydninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-10-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/45412
  3. Afhentning og transport af hjælpemidler
  fold dette punkt ind Resume

  Punktet indeholder en mundtlig orientering om sygehusenes praksis for afhentning af hjælpemidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet gives en mundtlig orientering om status for harmonisering af området.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-10-2016

  Orientering om status for afhentning og transport af hjælpemidler. Der orienteres også i Sundhedsbrugerrådet.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/56
  4. Møde med frivillige akuthjælpeordninger fra øerne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet gives en orientering om mødet på Helnæs den 28. september 2016 med frivillige akuthjælpeordninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-10-2016

  Orientering fra formandsskabets møde med frivillige akuthjælpeordninger fra øerne. Drøftelse af bl.a. uddannelsesdag for de frivillige, interesse fra Ærø angående akuthjælpeordning, udfordringer i forhold til mobildækningen på nogle øer, herunder overvejelser om brev til ministeren.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/39075
  5. Status på ambulancer
  fold dette punkt ind Resume

  Efter BIOS’ konkurs har Region Syddanmark hjemtaget ambulancedriften i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 27. juli 2016 erklærede skifteretten BIOS konkurs. 

  Region Syddanmark har siden 18. august 2016 drevet ambulancedrift i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Fyn, sammen med virksomheden Responce A/S, der er ansvarlig for Trekantområdet.

  Der er i den forbindelse sket en virksomhedsoverdragelse af de tidligere BIOS-medarbejdere til regionen.

  Der vil på mødet blive givet en orientering om status på ambulancedriften i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-10-2016

  Til orientering.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødekalender for resten af 2016 samt 2017:

  Mandag den 7. november 2016, kl. 14.00 – 17.00, Ambulancestation Aabenraa

  Mandag den 5. december 2016, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 9. januar 2017, kl. 15.00 – 17.00, Ambulancestation, Kolding

  Mandag den 6. februar 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 6. marts 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 3. april 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 8. maj 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 12. juni 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 14. august 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. september 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 2. oktober 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 6. november 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. december 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-10-2016

  Næste møde afholdes den 7. november 2016 på Ambulancestationen i Aabenraa.

  Mødet den 9. januar 2017 afholdes kl. 14.00 – 17.00

  Peder Hvejsel og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-10-2016

  -

  Peder Hvejsel og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 05-10-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |