Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region Syddanmark overtager redderkrav

07-10-2015 | Af HR

Region Syddanmark overtager tidligere BIOS-medarbejderes krav mod ”BIOS Ambulance Services Danmark A/S under konkurs”

Lønmodtagernes Garantifond meldte for nyligt ud, at fonden ikke vil dække tidligere BIOS-medarbejderes manglende lønudbetalinger i forbindelse med den hollandske ambulancevirksomheds danske datterselskabs konkurs i juli.

Region Syddanmark har i forlængelse heraf tilkendegivet, at regionen dækker berettigede og dokumenterede krav såsom udestående lønrestancer med videre.

Medarbejdere skal fremsende opgørelse for krav

Hvis du som medarbejder i Ambulance Syd ønsker, at Region Syddanmark overtager sagsbehandling og udbetaling af dine berettigede og dokumenterede krav mod ”BIOS Ambulance Services Danmark A/S under konkurs”, skal du derfor fremsende en opgørelse over dit krav, vedhæftet dokumentation/kopi af anmeldelsen til LG.

Anmeldelser, der allerede er fremsendt, er registreret

Allerede fremsendte anmeldelser til Region Syddanmark er registeret og vil blive håndteret. Det betyder, at allerede fremsendte krav ikke skal fremsendes igen. Hvis du tidligere har fremsendt dit krav til din faglige organisation, anbefaler vi at du kontakter den faglige organisation og sikrer, at denne videresender dit krav til Region Syddanmark.
Anmeldelsen skal indeholde følgende:

  • Navn
  • Dokumentation for kravet (lønsedler, ansættelseskontrakt, dokumentation for kravet f.eks. i form af lønsedler, vagtplanlægning/afvikling o. lign.)
  • En samlet opgørelse af kravet

Region Syddanmark skal have din erklæring

Derudover skal du underskrive og fremsende en erklæring, der sikrer at Region Syddanmark kan videreføre de overtagne krav, som et krav i konkursboet. 

Hent erklæring for overdragelse af krav (pdf)

Denne erklæring skal du underskrive og fremsende til Region Syddanmark, uanset om du allerede har fremsendt dine krav til regionen. 

Erklæring skal sendes senest 31. oktober 2016

Anmeldelsen vedhæftet dokumentation og den udfyldte og underskrevne erklæring skal sendes til biosanmeldelse@rsyd.dk senest den 31. oktober 2016 kl. 09.00.

Du vil modtage en kvittering fra Region Syddanmark på, at din mail er modtaget.

Når regionen har modtaget en underskrevet erklæring, samt din opgørelse af kravet vedlagt dokumentation, vil regionen håndtere hver medarbejders krav enkeltvis.

Vi behandler din henvendelse så hurtigt som muligt. Vi er forpligtede til at sagsbehandle de indkomne krav grundigt og efter samme principper, som LG ville have gjort.

Vær beredt på lidt sagsbehandlingstid

Region Syddanmark forventer, at en del krav er ret simple at sagsbehandle, mens andre krav vil være mere komplicerede. Der kan derfor godt gå noget tid, inden vi har fået håndteret alle kravene, og du vil ikke nødvendigvis høre fra regionen med det samme.

Dine krav er dog modtaget, og du vil få besked, så snart dine krav er færdigbehandlet. Vi forventer, at alle har fået svar i løbet af et par måneder, dvs. inden jul 2016.

Inden regionen foretager udbetaling af et krav, foretager regionen modregning i beløbet med de á conto udbetalinger der har været foretaget de seneste par måneder, og som endnu ikke måtte være afregnet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til biosanmeldelse@rsyd.dk.

 


Siden er sidst opdateret 18-10-2016
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring