Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 27. oktober 2016

Innovationsudvalget - Referat - 27. oktober 2016

Mødedato
27-10-2016 kl. 15:00 - 16:30

Mødested
Børne- og ungdomspykiatrisk afd., Odense

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A
 • John Lohff, C

 • Afbud
 • Peder Hvejsel, V
 • Simon Hempel-Jørgensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og -tema: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense – innovative tilgange til forebyggelse af tvang
  2. Healthcare Denmark – udvikling af multimediecenter
  3. Resultater og perspektiver fra projektet ”Håndfrit bad”
  4. Resultater fra projektet SILVER
  5. Styringsmanualer for de 4 største somatiske sygehusbyggerier
  6. Forslag til årshjul for 2017
  7. Mødeplan
  8. Siden sidst


  Sagsnr. 16/17700
  1. Mødested og -tema: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense – innovative tilgange til forebyggelse af tvang
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense.

  Psykiatrien i Syddanmark og regeringen har i 2014 indgået en partnerskabsaftale, der skal være med til at halvere brugen af tvang i psykiatrien. I 2019 skal målet være nået, og det sidste år frem mod 2020 skal bruges til at fastholde effekten af indsatsen.

  Psykiatrien har på alle afdelinger iværksat en lang række tiltag, bl.a. en større kompetenceudviklingsindsats for at nå målet. Det ambitiøse mål har samtidig været startskuddet for udvikling af en række innovative metoder og projekter. På dette møde præsenteres et netop gennemført brugerfokuseret innovationsprojekt, der har til formål at forebygge tvang.

  Med midler fra initiativet, Lys i psykiatrien, og i tæt samarbejde med virksomheder, medarbejdere og patienter er der etableret et såkaldt Hjerterum på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense. Det er et deeskalerende miljø, der understøtter relationsdannelsen mellem patienter og medarbejdere. Netop dannelsen af relationer er en evidensbaseret tilgang til at forebygge tvang. Hjerterummet består af lyskoncepter, multimøbler, åbne kontorpladser og wayfindingskoncepter.

  Program:
  15.00-15.10 Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, psykiatrisygehuset, giver kort introduktion til Psykiatrien i Syddanmark og regionens indsats i forhold til at forebygge tvang i psykiatrien.

  15.10-15.20 Oversygeplejerske Lene Granhøj, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense, fortæller om baggrunden for at igangsætte udviklingsprojektet, selve forløbet og det udbytte, afdelingen oplever i øjeblikket.

  15.20-15.30 Projektchef Dorte Dalkjær, CoLab Recovery & Rehab, skitserer de elementer, som har været til stede i processen, der har gjort det til et eksemplarisk innovationsprojekt.

  15.30-15.50 Oversygeplejerske Lene Granhøj og innovationskonsulent, Dorthe Kjerkegaard, Syddansk Sundhedsinnovation, præsenterer selve miljøet gennem en guided tur rundt i afdelingen.

  15.50-16.00 Dialog og mulighed for at stille spørgsmål.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 27-10-2016

  Oplæg ved lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, oversygeplejerske Lene Granhøj, projektchef Dorte Dalkjær og innovationskonsulent Dorthe Kjerkegaard.

  Orienteredes og drøftedes, herunder ulighed i sundhed, reduktion af tvang, baggrund for innovationsprojektet ”Hjerterum”, fysiske rammer som aktivt redskab i kulturændringer, inddragelse af patient- og pårørenderepræsentanter samt muligheder og udbytte, bl.a. bedre stemning blandt patienter og personale.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/3145
  2. Healthcare Denmark – udvikling af multimediecenter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Vækstforum besluttede efter mødet den 27. september 2016 at støtte Healthcare DENMARK med op til 1.889.000 kr. til at udvikle et fysisk multimediecenter som udstillingsvindue for Sundheds- og Velfærdsinnovation. Støtten er en udmøntning af den ramme, Regionsrådet afsat til Healthcare Denmark.

  Healthcare DENMARK er et nationalt markedsføringskonsortium oprettet i lighed med andre konsortier på energi-, fødevare- og designområderne. Healthcare DENMARK skal markedsføre danske kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet og blev etableret i 2012 i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Region Syddanmark og en række større private virksomheder. Konsortiet har hjemsted i Forskerparken i Odense.

  Healthcare DENMARKs bestyrelse har planer om at etablere et multimediecenter, svarende til "House of Green", som markedsføringskonsortiet på energiområdet, "State of Green", har etableret i København. "House of Green" er et udstillingsvindue for danske løsninger på energi- og cleantech-området. Centeret tager imod delegationer af udenlandske beslutningstagere, som kommer til Danmark for at se på løsninger på energi- og klimaudfordringer og bidrager med multimediemateriale til bl.a. de danske ambassaders arbejde med at synliggøre danske kompetencer. Healthcare DENMARK ønsker at etablere et tilsvarende center på sundheds-og velfærdsområdet.

  Syddanmark vil være et oplagt sted at etablere et multimediecenter, idet Forskerparken i Odense i forvejen er hjemsted for Healthcare DENMARK og en række aktører inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation, bl.a. Welfare Tech. Desuden fungerer hallerne ved Syddansk Sundhedsinnovation i forvejen som udstillingsvindue for løsninger inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation, f.eks. CoLab Plug&Play samt 300 m2 af Nyt OUH inkl. IT-mockup. Et multimediecenter for sundhedsløsninger ved SDSIs og CoLabs udstillingshaller kan være oplagt i forbindelse med modtagelse af delegationer, som ønsker at se på danske løsninger inden for sundhedsområdet og samtidig vil besøge virksomheder, der tilbyder disse løsninger. Desuden er der dialog med Nyt OUH om mulighederne for at koble et eventuelt multimediecenter sammen med formidlingen af Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 27-10-2016

  Til orientering.

   

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/12364
  3. Resultater og perspektiver fra projektet ”Håndfrit bad”
  fold dette punkt ind Resume

  I projektet Håndfrit bad er der udviklet en ny baderumsløsning, der skal bidrage til at mindske smitte mellem patienter, pårørende og medarbejdere på sygehusene. Projektet er nu afsluttet, og der redegøres for resultaterne heraf og de fremtidige perspektiver for løsningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Håndfrit bad var et offentligt-privat innovationsprojekt, der havde som formål at udvikle en innovativ baderumsløsning. Løsningen skal være medvirkende til at nedbringe de ca. 100.000 hospitalserhvervede infektioner, der hvert år rammer patienter i forbindelse med indlæggelse og besøg på de danske sygehuse. 

  Projektet løb fra 1. marts 2013 til 31. juli 2016 og blev støttet af Sygehuspartnerskabet under Markedsmodningsfonden med 10,9 mio. kr. Markedsmodningsfonden og de fem regioner/vækstfora herunder Syddansk Vækstforum etablerede i 2011 Sygehuspartnerskabet med henblik på at hjælpe danske virksomheder med at udnytte det erhvervsmæssige potentiale, der er forbundet med de kommende års investeringer i nybygning og renovering af sygehuse rundt i landet.

  Projektets partnere har fra offentlig side været Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, Hillerød Sygehus i Region Hovedstaden, Slagelse Sygehus og Køge Sygehus i Region Sjælland, Sundhedsinnovation Sjælland og Syddansk Sundhedsinnovation. Virksomhederne i projektet er Nobak (projektejer), Grohe, Philips, Circle Consult, CPHsoft, Clemmens og Badmodul.

  Mål:
  Det primære mål for projektet var at minimering smitterisiko på sygehuse ved udvikling af et håndfrit baderum.

  De sekundære formål var reduktion i:

  • Rengøringsudgifter på grund af automatisk rengøring af WC.
  • Installationsomkostninger og ombygningstid på grund af montering uden på eksisterende væg.
  • Vedligeholdelsesomkostninger på grund af en enkel automatik.
  • Personaleudgifter til at hjælpe patienter i bad på grund af integreret liftfacilitet.
  • Forbrug af sæbe, papir, håndklæder på grund af bidet-funktion, lufttørring (i både bad, wc og bruser).

  Resultater og leverancer:
  Håndfrit bad er gennemført som et offentligt-privat innovationsprojekt imellem de offentlige partnere og private virksomheder.

  Samarbejdet startede med en fælles workshop, hvor det offentliges behov og ønsker til fremtidens baderum blev identificeret og diskuteret i projektgruppen. Herefter arbejdede de private virksomheder med udviklingen af løsninger, der blev samlet i første tidlige prototype. Denne tidlige prototype blev opsat på Slagelse sygehus, der testede og kvalificerede løsningen sammen med patienter og medarbejdere. På baggrund af denne test tilrettes og forbedres løsningen inden en permanent installation opsættes til test på H.C. Andersen Børnehospital på Odense Universitetshospital i slutningen af 2016.

  Med den færdige løsning er det muligt at få et baderum, hvor funktionalitet og design er sammentænkt.  Kabinen bliver produceret og leveret som præfabrikeret i delelementer, hvilket sikrer, at driften bliver forstyrret minimalt ved ombygning eller renovering.

  Visuelt er baderummet behageligt at opholde sig i, og de glatte, rengøringsvenlige overflader fremmer, at rengøringspersonalet kan gøre ordentligt rent. Brugeren bliver desuden guidet til den rette og hygiejniske adfærd, som sikrer minimal smitte imellem brugerne af baderummet.

  Baderummet sikrer optimale betingelser for brugeren. Eksempelvis kan den via indbygget sensorteknologi genkende bruger-type, som benytter kabinen. Dette betyder, at hvis et barn skal på toilet, vil der automatisk blive ”kørt” en plint frem, så børnene kan komme op og vaske hænderne ordentligt efter toiletbesøg.

  Med de mange tekniske installationer i kabinen vil den i fremtiden kunne monitorere antallet af besøgende på toilettet. Denne information vil kunne videresendes til rengøringsafdelingen, som derved kan bruge deres ressourcer på de baderum med fleste brugere og dermed også rengøre, hvor behovet og smitterisikoen er størst.   

  Perspektiver:
  Resultaterne af håndfrit bad er med til at indfri den tredobbelte bundlinje i form af potentiale for erhvervsvækst, driftsoptimering på sygehusene og bedre hygiejneforhold for patienterne. De private virksomheder har således fået udviklet en baderumsløsning med sparring fra sygehusene. Sygehusene opnår med kabinen en målrettet, hurtig og effektiv rengøring, der hvor behovet er størst. Patienterne guides og oplyses til en hygiejnisk adfærd, som således bidrager til mindre smitte.

  Projektejer, Nobak, ser store perspektiver i resultatet fra projektet, og vil arbejde videre med at kommercialisere løsningen. Som nævnt arbejdes der desuden i øjeblikket på at lave en permanent installation på H.C. Andersen Børnehospital på Odense Universitetshospital. Nobak har løbende videreudviklet delelementer af produktet, f.eks. vaskemodul, der forventes solgt som enkeltstående produkt.

  Det skal bemærkes, at udvalget på mødet drøfter forslag til årshjul for 2017, og her indgår forslag om en demonstration af løsningen på Odense Universitetshospital.

  En kort videopræsentation af projektet kan ses her: Håndfrit bad

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 27-10-2016

  Til orientering.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/30595
  4. Resultater fra projektet SILVER
  fold dette punkt ind Resume

  I projektet SILVER er der udviklet og afprøvet en tværnational prækommerciel indkøbsproces (PCP) på tværs af 5 lande, hvori der er blevet udviklet en robotteknologisk løsning til at understøtte pleje af ældre i eget hjem. Projektet er nu afsluttet, og der redegøres for resultaterne heraf og de fremtidige perspektiver for resultaterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  EU-projektet SILVER – Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics havde som fokus at forbedre livskvaliteten for ældre ved at gøre dem mere uafhængige og forbedre deres helbred.

  I projektet var der 2 overordnede formål:

  1)    At etablere og udføre en fælles proces for et prækommercielt indkøb (forkortes på engelsk som PCP), der kan lede til et samlet PCP-indkøb på tværs af landegrænser. Medbegrebet prækommercielt indkøb forstås et indkøb, hvor offentlige aktører samarbejder med private leverandører omkring udvikling og afprøvning af løsninger, der ikke er kommercielt tilgængelige på markedet. Intentionen er, at man derigennem kan få løsninger, der i højere grad kan bidrage til at løse konkrete udfordringer og behov i den offentlige sektor. Projektet skal efterfølgende danne basis for andre nationale prækommercielle indkøb uafhængigt af SILVER. Målet er, at offentlige organisationer i deltagerlandene og i EU generelt får kendskab til prækommercielt indkøb som en ny metode til at løse fremtidens behov.

  2)    At anvende projektets PCP-indkøbsproces til at identificere nye teknologier og løsninger, der kan gøre ældre i eget hjem mere selvhjulpne.

  I projektet er udviklet og afprøvet en generel model for et prækommercielt indkøb, og der er opsamlet erfaringer med, hvordan en sådan proces kan gennemføres på tværs af landegrænser. Konkret er der i projektet udviklet en prototype på en robotteknologisk løsning til at understøtte pleje af ældre i eget hjem.

  Projektets konsortium bestod af partnere fra fem lande: Storbritannien, Holland, Finland, Sverige og Danmark. Partnerne var dels offentlige indkøbere og dels andre offentlige eller private interesseorganisationer. Projektet løb fra januar 2012 – august 2016 og er støttet af EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologiudvikling (FP7) og til dels via egenfinansiering, herunder også fra Syddansk Vækstforums regionale erhvervsudviklingsmidler (REM).

  Resultater og leverancer
  Projektets leverancer har udmøntet sig i følgende overordnede resultater:

  •          En generel og bredt anvendelig PCP-model er udviklet og afprøvet på tværs af 5 lande.

  •          Der er udviklet og afviklet et PCP-udbud på ”løsninger der skal understøtte et uafhængigt liv for ældre i eget hjem” i 3 faser, hvor i alt 28 virksomheder har modtaget udviklingsmidler af varierende størrelse henover faserne.

  •          Der er opsamlet erfaringer og læring, som dels er anvendt i SILVER og dels kan anvendes i forbindelse med fremtidige prækommercielle indkøb uafhængigt af SILVER.

  •          Erfaringerne er udbredt til offentlige indkøbere, EU-beslutningstagere og virksomheder med henblik på at se potentialet i den prækommercielle indkøbsproces. Der blev blandt andet holdt en succesfuld afslutningskonference i Amsterdam den 7. juni 2016.

  •          Der er udviklet en prototype på en prisvindende robotteknologisk løsning til at understøtte pleje af ældre, som er testet i 5 lande.

  Perspektiver
  Den robotteknologiske løsning kaldet ”LEA – Lean Elderly Assistant” er et konkret resultatet af SILVER. LEA er en robotbaseret rollator til at assistere ældre i hjemmet. Der kan ses en video af LEA via følgende link: http://www.silverpcp.eu/lea-videos-now-available/

  Robotten er stadig på prototypeniveau og står foran yderligere udvikling og certificering, som ligger uden for SILVER-projektets rammer. Der er dog høje forventninger, da løsningen klarede sig godt i tests i de 5 SILVER-lande i foråret 2016, og den har allerede vundet 2 priser: Herman Wijffels Innovation Award for Healthcare og Shell LiveWire Award.

  Projektet har gjort sig en række værdifulde erfaringer, som i høj grad kan bruges til fremtidige indkøb baseret på PCP-metoden. SILVER har vist, at prækommercielle indkøb har potentiale til at bidrage til udvikling af innovative løsninger til at tackle problemstillinger. Metoden er dog langt fra den rigtige løsning i alle tilfælde, så det er vigtigt, at overveje spørgsmål om produkttype, budget, tidsramme og kompleksitet af konsortium.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 27-10-2016

  Til orientering.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/38663
  5. Styringsmanualer for de 4 største somatiske sygehusbyggerier
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreligger reviderede styringsmanualer for opførelsen af Nyt OUH samt udbygningen af Kolding, Aabenraa og Esbjerg, på baggrund af en revideret regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 15. juni 2016, fra Sundheds- og Ældreministeriet. Styringsmanualerne forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er ved at opføre fire meget store somatiske sygehusbyggerier – Nyt OUH, Aabenraa, Kolding og Esbjerg – der styres efter særskilte styringsmanualer, som et supplement til regionens byggestyringsregler. Regionsrådet godkendte sidst de fire styringsmanualer den 20. januar 2014.

  Projekterne Nyt OUH, Aabenraa og Kolding er kvalitetsfondsprojekter, og er derfor underlagt en regnskabsinstruks fra Sundheds- og Ældreministeriet. Projektet i Esbjerg er ikke et kvalitetsfondsprojekt, men da projektet i sin størrelse kan sammenlignes med kvalitetsfondsprojekterne i Kolding og Aabenraa, er der også en styringsmanual for dette projekt.

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 15. juni 2016 udsendt en revideret regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri (vedlagt til orientering). På den baggrund, og da projekterne løbende udvikler sig, er der behov for en revision og en generel opdatering af styringsmanualerne for de tre kvalitetsfondsprojekter, Nyt OUH, Aabenraa og Kolding og for det regionale projekt i Esbjerg.

  Den nye regnskabsinstruks indeholder krav om, at styringsmanualer indeholder en beskrivelse af procedurer for håndtering af tvister – herunder navnlig tvister, som ikke kan afgøres i mindelighed, og derfor forventes at skulle afgøres via restsystemet (oftest ved voldgiftsretten). De fire reviderede styringsmanualer indeholder derfor en sådan beskrivelse.

  Den nye regnskabsinstruks indeholder også følgende nævneværdige nye krav til kvalitetsfondsprojekterne:

  1. Den sidste kvartalsrapport, som fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet, skal omhandle det kvartal, hvor der er givet ibrugtagningstilladelse for den sidste delaflevering i kvalitetsfondsprojektet, og hvor alle væsentlige udgifter er afholdt.
  2. De sidste fire kvartalsrapporter skal indeholde en oversigt over uafklarede tvister samt en vurdering af, at det reserverede beløb til at dække disse udgifter med rimelig sikkerhed er tilstrækkelig inden for totalrammen. Det reserverede beløb skal modsvare det beløb, der afspejler det mest sandsynlige udfald af de afklarede forhold. Efter sidste kvartalsrapport, skal regionen fortsat rapportere årligt på det forventede udfald af tvister. Ved ændringer i en tvist, skal der senest rapporteres i kvartalet efter ændringen.
  3. Faseskiftrapportering overgår til minimum hvert 1½ år i stedet for udelukkende ved faseskift.
  4. Rapportering på effektiviseringsgevinster overgår til årlig rapportering i stedet for 1½ års rapportering.
  5. Den kvartalsvise uvildige risikovurdering (også kaldt ”det tredje øje”) skal udvides med en vurdering af, om projektet har taget højde for evt. tvister i risikoarbejdet, og om proceduren for håndtering af tvister beskrevet i styringsmanualen overholdes. Endvidere skal der foretages en vurdering af kvaliteten af de forudsætninger, der ligger til grund for kvantificeringen af tvister.  

  Styringsmanualerne for de tre kvalitetsfondsprojekter, Nyt OUH, Kolding og Aabenraa er opdateret i henhold hertil, og forelægges hermed til godkendelse. Styringsmanualen for Esbjerg forelægges også til godkendelse, idet den er opdateret i henhold til punkt nr. 4, og ikke de øvrige punkter, da projektet er regionalt, og dermed ikke skal rapporteres til Sundheds- og Ældreministeriet.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At styringsmanualerne for de tre kvalitetsfondsprojekter, Nyt OUH, Aabenraa og Kolding godkendes.

  At styringsmanualen for det regionale projekt i Esbjerg godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 27-10-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5349
  6. Forslag til årshjul for 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget fastlagde den 18. august 2016 Innovationsudvalgets møder i 2017.

  Torsdag den 19. januar 2017, kl. 15.00-18.00.

  Torsdag den 23. februar 2017, kl. 15.00-18.00.

       Torsdag den 16. marts 2017, kl. 15.00-18.00.

  Torsdag den 20. april 2017, kl. 15.00-18.00.

  Torsdag den 1. juni 2017, kl. 15.00-18.00.

  Torsdag den 22. juni 2017, kl. 15.00-18.00.

  Torsdag den 24. august 2017, kl. 15.00-18.00.

  Torsdag den 28. september 2017, kl. 15.00-18.00.

  Torsdag den 26. oktober 2017, kl. 15.00-18.00.

  Torsdag den 23. november 2017, kl. 15.00-18.00.

  Torsdag den 14. december 2017, kl. 15.00-18.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  Udvalget opfordres til at komme med forslag til og drøfte mulige temaer for udvalgets møder i 2017. Det tilstræbes at hvert andet udvalgsmøde rummer drøftelse af et aktuelt tema.

  Tema 1: Colab Denmark Lokation: Sydvestjysk sygehus. Februar.

  Der er efterspørgsel efter nye sundheds- og velfærdsløsninger, men udviklingen af nye produkter er en kompleks proces, der kræver det rette samarbejde mellem det offentlige og private. I Region Syddanmark forsøger CoLab Denmark at hjælpe innovationen på vej, idet målet er at skabe en ny type samarbejde mellem virksomheder, sygehuse og kommuner til fordel for borgerne/patienterne, den offentlige sektor samt private virksomheder. Gennem CoLab Denmark kan virksomheder få afprøvet deres løsninger både i lukkede miljøer og tæt på den daglige praksis. Design og udvikling af konceptet er medfinansieret af Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark.  

  Ved udgangen af 2017 udløber de oprindeligt bevilgede midler til Colab Denmark. På mødet redegøres der for de foreløbige resultater og indhentede erfaringer med konceptet. Evt. oplæg fra en virksomhed, som har gjort brug af Colab Denmark, evt. Applikator der har gjort brug af CoLab Rehab & Recovery.   

  Tema 2: OPP byggeri Lokation: Vejle Sygehus, Vejle. April.

  Danmarks første OPP-sygehusbyggeri står færdig i løbet af januar 2017. På mødet vil der udover en rundvisning blive en gennemgang med fokus på de overordnede foreløbige erfaringer med OPP-modellen. Den nye psykiatriske afdeling bygges sammen med Vejle Sygehus via en 200 meter lang gangbro og har en samlet byggesum på 430 mio. kr. Areal: 17.000 m2 fordelt på to etager. Afdelingen rummer psykiatrisk skadestue (8 senge), børne- og ungeambulatorium og 6 sengeafsnit (91 senge).

  Konsortium, der bygger og står for den efterfølgende drift, er Team OPP, der består af: PKA, PensionDanmark, Sampension (investorer), MT Højgaard (opførelse) og DEAS (drift og vedligehold i 25 år). Arkitekt: Arkitema. Rådgivende ingeniør: MOE A/S.

  Tema 3: Vision for Campus Odense. Lokation: Kommende besøgscenter på Nyt OUH’s byggeplads samt Campus Odense.

  Udover et besøg på byggepladsen og en introduktion til Besøgscenter for Nyt OUH, vil mødet have fokus på Campus Odense. I Odense er en ny bydel på vej. Når Nyt OUH står færdig i 2022 bliver Nyt OUH og Syddansk Universitet en sammenhængende bygningsmasse med 1, 3 km mellem nordlig og sydlig indgang. Campus Odense udgøres af SDU, OUH, University Collage Lillebælt, Forskerparken, Cortex Park og Odense kommune. Visionen er, at Campus Odense udgør en bydel, hvor uddannelse, forskning og videnserhverv kan mødes i et innovativt økosystem, hvor talenter, løsninger, teknologier og virksomheder kan gro.  Miljøerne inden for robotteknologi, sundheds- og velfærdsinnovation er i europæisk og global topklasse og parterne arbejder sammen om at udvikle og tilføre merværdi, som styrker konkurrenceevne og attraktivitet lokalt, regionalt og globalt. Tiltrækning af virksomheder, der kan understøtte områdets profil og synliggøre de særlige styrkepositioner kan bidrage til at løfte både Region Syddanmark og Odense.

  Tema 4: Apps i psykiatrien Lokation: Psykiatrisk Afdeling Svendborg, lokalpsykiatri.

  Psykiatrien i Syddanmark har gennem de seneste år gjort sig en række erfaringer i forhold til at udvikle og afprøve apps og digitale platforme til at understøtte behandlingen. Der arbejdes ud fra en Stepped Care tilgang, hvor de digitale redskaber ud fra et mere personrettet perspektiv kan understøtte før, under og efter behandlingen. Lokalpsykiatrien i Svendborg har netop pilottestet it-platformen, Monsenso, i forhold til patienter med borderline-diagnoser. Teknologien muliggør, at patienter kan opsamle selvevaluerede data, men også objektive data. På den måde kan behandlingen baseres på mere tidstro data og teknologien kan åbne for en mere aktiv patientrolle.

  Andre initiativer, der kunne tages op under dette tema, er et vidensite, ”MindApp.dk”, der lanceres ultimo 2016, hvor klinikere kan søge viden om apps og ”Psykiatriens hverdagstestere”, hvor 150 brugere i psykiatrien bl.a. tester og kvalificerer udviklingen af apps. Temaet planlægges i tæt samspil mellem Telepsykiatrisk Center, CoLab Recovery & Rehab samt Psykiatrisk Afdeling Svendborg.

  Tema 5: Sygehuspartnerskabet med fokus på projektet Håndfrit Bad. Lokation: OUH, Odense.

  Markedsmodningsfonden og de fem regioner/vækstfora herunder Syddansk Vækstforum etablerede i 2011 Sygehuspartnerskabet med henblik på at hjælpe danske virksomheder med at udnytte det erhvervsmæssige potentiale, der er forbundet med de kommende års investeringer i nybygning og renovering af sygehuse rundt i landet.

  Region Syddanmark har indgået i flere projekter, som Innovationsudvalget løbende er blevet orienteret om: Intelligent Hospitalslogistik, Gibosort og Håndfrit Bad.

  Håndfrit bad var et offentligt-privat innovationsprojekt, der havde som formål at udvikle en innovativ baderumsløsning. Løsningen skal være medvirkende til at nedbringe de 100.000 hospitalserhvervede infektioner, der hvert år rammer patienter i forbindelse med indlæggelse og besøg på de danske sygehuse.  I projektet er udviklet en prototype af baderumskonceptet samt opstillet en permanent installation på OUH. På mødet inviteres Erhvervsstyrelsen til et oplæg om de generelle erfaringer med Sygehuspartnerskabet, og udvalget præsenteres herefter for Håndfrit Bad med mulighed for at få demonstreret løsningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 27-10-2016

  Drøftedes. Forslag til årshjul blev godkendt med mulighed for fleksibilitet.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2016, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Torsdag den 24. november 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 15. december 2016, kl. 15.00-18.00 – på Kolding Sygehus.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 27-10-2016

  Orienteredes og drøftedes.

  Mødet 24. november 2016 flyttes til Kolding, eventuelt med ændret mødetidspunkt. Mødet 15. december 2016 flyttes til Vejle.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  8. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 27-10-2016

  Formanden orienterede om arrangement primo november i Bruxelles.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 28-10-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap