Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPatientinddragelsesudvalgetpilPatientinddragelsesudvalget - Referat - 06. december 2016

Patientinddragelsesudvalget - Referat - 06. december 2016

Mødedato
06-12-2016 kl. 13:00 - 16:40

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Kit Winther
 • Peter Skov Jørgensen
 • Hanne Grønborg
 • Merete Helgens
 • Annelise Sattrup
 • Inga Bredgaard
 • Hans Biering

 • Afbud
 • Hanne Grønborg

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forberedelse af møde i Sundhedsbrugerrådet
  2. Orientering om politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen
  3. Mødeplan
  4. Eventuelt


  Sagsnr. 16/64
  1. Forberedelse af møde i Sundhedsbrugerrådet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 06-12-2016

  Drøftedes.

  Hanne Grønborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/13793
  2. Orientering om politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget afholdt i perioden den 30. august til 14. september 2016 fire politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen 2015-2018. Møderne blev afholdt i henholdsvis Middelfart, Svendborg, Kolding og Aabenraa. Formålet med møderne var at gøre status på samarbejdet, drøfte fælles udfordringer og finde fælles løsninger. Møderne var en kombination af statusoplæg fra Sundhedskoordinationsudvalget og de deltagende kommuner samt efterfølgende gruppedrøftelser og dialog.

  Fællesmøde med Patientinddragelsesudvalget forud for midtvejsmøderne
  Forud for midtvejsmøderne afholdt Sundhedskoordinationsudvalget den 16. august 2016 et fællesmøde med Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget, hvor der var lejlighed til at drøfte status på arbejdet med sundhedsaftalen set ud fra henholdsvis patient- og praksisperspektivet.

  Temaer og udfordringer
  På de afholdte midtvejsmøder nævnte deltagerne en række fælles udfordringer, hvoraf de mest gennemgående var:

  ·         Psykiatriområdet

  ·         Arbejdsmarkedsområdet

  ·         Opgaveoverdragelse

  ·         Inddragelse

  ·         Almen praksis

  ·         Børn og unge.

  I forhold til det videre samarbejde om den nuværende såvel som kommende sundhedsaftale blev følgende efterlyst på møderne:

  ·         Fokus på politisk ejerskab

  ·         Effekter og gevinster for borgerne

  ·         Færre mål og indsatser.

  Der er udarbejdet et opsamlingsnotat, som fremhæver de vigtigste pointer fra de fire møder. Notatet vedlægges til orientering. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 06-12-2016

  Til orientering.

  Drøftedes, herunder bl.a. procesplan, strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse, medicinering m.v.

  Procesplan for sundhedsaftale dagsordensættes til et kommende møde.

  Status i forhold til strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse dagsordensættes til næste møde.

  Hanne Grønborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/64
  3. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patientinddragelsesudvalget godkendte på møde den 6. september 2016 mødeplan for 2017.

  Møderne søges afviklet inden for følgende tidsramme:

  • Kl. 13.00-14.00: Fokus på gennemgang af dagsorden til Sundhedsbrugerrådets møde.
  • Kl. 16.00-17.00: Fokus på Patientinddragelsesudvalgets arbejde, jf. separat dagsorden.

  Møder 2017:

  • Torsdag den 2. februar 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00.
  • Mandag den 29. maj 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00.
  • Tirsdag den 12. september 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00.
  • Torsdag den 30. november 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 06-12-2016

  Til orientering.

  Hanne Grønborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/64
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 06-12-2016

  Almene psykiatriske sengepladser i Middelfart:
  Kit Winther orienterede om sagen og udleverede materiale med spørgsmål til Region Syddanmark.

  -       Drøftedes. Administrationen følger op med henblik på skriftligt svar. Sagen sættes på dagsorden til næste møde i Sundhedsbrugerrådet.

  Opfølgning på fællesseminar med patientinddragelsesudvalgene, Fredericia:

  -       Drøftedes. Udvalget vil gerne fremadrettet deltage i sådanne arrangementer.

  Proces i forbindelse med høringssvar:

  -       Drøftedes. Udvalget overvejer at få præciseret den interne proces i forbindelse med høringssvar, eventuelt overveje en model, hvor 3 af medlemmerne mødes for at lave udkast til høringssvar. Administrationen sætter punkt på dagsordenen til næste møde angående struktur og proces i forbindelse med høringssvar.

  Nyt OUH:

  Merete Helgens orienterede om involvering i projekt vedr. Nyt OUH.

  Hanne Grønborg deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 07-12-2016
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring