Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Science-seminar december 2016 450px

Karsten Uno Petersen (S), næstformand i Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, glæder sig over, at der samlet set er grobund for et stærkt fortsat samarbejde mellem kommuner, regionen, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet om science-regionen.
De næste skridt mod en science-region

19-12-2016 | Af Astrid Westergaard

På et velbesøgt science-seminar i Billund diskuterede politikere og fagfolk, hvordan vi sikrer flere science-studerende i Region Syddanmark.

I alt 50 regionale og kommunale politikere, skolechefer og naturfagskoordinatorer kom med gode bud på, hvordan man får flere unge til at vælge en science-uddannelse, og hvordan koblingen mellem science og vækst kan styrkes.

Det skete på et science-seminar 12. december i Billund arrangeret af Region Syddanmark og det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark, Astra.

Fokus for seminaret var at udvikle nye tiltag og initiativer, der giver regionens børn og unge gode oplevelser samt lyst og vilje til at uddanne sig inden for de mange forskellige uddannelser, der findes under overskriften natur, teknik og sundhed, samt at styrke samarbejdet mellem regionale og kommunale politikere, forvaltninger og uddannelsesinstitutioner.

Der er brug for de unge

- I regionsrådet lancerede vi i starten af året en ny vækst- og udviklingsstrategi med overskriften ”Det gode liv som vækstskaber”. På uddannelsesområdet fastholder vi vores fokus på at udvikle Syddanmark som en science-region, som vi har gjort siden 2009, fordi arbejdsmarkedet efterspørger arbejdskraft med kompetencer inden for det naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige område, sagde næstformand i Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Karsten Uno Petersen (S), og fortsatte.

- Efterspørgslen er både generel og inden for nogle af de områder, hvor Syddanmark har styrker, som fx offshore, energieffektivisering og sundheds- og velfærdsinnovation.

Det går den rigtige vej

Målsætningen er, at andelen af unge, der vælger en science-uddannelse, skal stige med 20 procent i forhold til 2010. Den seneste status på science-målsætningen viser, at søgningen til de videregående science-uddannelser er højere i 2015 end i 2010.

- Men der er stadig et godt stykke vej til de 20 procent, konstaterede Karsten Uno Petersen.

Seminaret bød på både paneldiskussioner og oplæg med hovedbudskabet om, at vækst og uddannelse går hånd i hånd, og at der i fremtiden bliver en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft med kompetencer inden for science-fagene.

Vigtigt offentligt-privat samarbejde

Billund Kommunes borgmester og medlem af Syddansk Vækstforum, Ib Kristensen (V), fortalte, at Billund Kommune har formået at rekruttere flere unge til science-området ved at prioritere uddannelse og vejledning og ved at indgå i et tæt samarbejde med Lego-koncernen og andre lokale virksomheder.

Og projektchef for Harteværket Oplevelsescenter ved Kolding, Cecilie Røner, pointerede, at nye initiativer og projekter kan realiseres, når private og offentlige aktører samarbejder. Harteværket er medfinansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje og har til formål at gøre flere elever interesserede i at vælge en science-uddannelse.

Spiren lægges i grundskolen

Et andet vigtigt budskab var, at interessen for science blandt børn og unge skabes i grundskolen. Uddannelseschef ved Silkeborg Gymnasium, Brian Krog Christensen, gjorde det klart, at området er nedprioriteret, og at vi i sammenligning med andre lande ligger lavt i forhold til andel af unge, der søger en science-uddannelse. Det handler om at få området gjort attraktivt og tage udgangspunkt i de ting, der kan skabe øget begejstring for naturfagene. Fx kan samarbejde mellem skoler og virksomheder være med til på en motiverende måde at vise, hvordan naturfagene kan anvendes i praksis, sagde han. 

Teknologipagt en mulighed

Adm. direktør i Ingeniørforeningen i Danmark, Carl Aage Dahl, præsenterede ideen om en teknologipagt med inspiration fra Holland. Tanken er, at der med en teknologipagt kan skabes et frivilligt samarbejde på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, det offentlige, fagforeninger m. fl. for at styrke det tekniske og naturvidenskabelige felt og konkrete indsatser.

Foranderlig fremtid

Fremtidstræner i Future Navigator, Henrik Good Hovgaard, kiggede ind i fremtiden og slog fast, at forandringshastigheden aldrig har været højere, hvilket udfordrer vores evne til at turde eksperimentere, ideudvikle, se muligheder, visualisere og arbejde i teams.

I foråret 2018 mødes aktørerne igen for at følge op på initiativerne fra science-dagen i Billund.


Siden er sidst opdateret 19-12-2016
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring