Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 27. januar 2017

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 27. januar 2017

Mødedato
27-01-2017 kl. 10:00 - 10:01

Mødested
Skriftlig votering

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 ved Veerst i Vejen Kommune


  Sagsnr. 12/20246
  1. Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 ved Veerst i Vejen Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 ved Veerst i Vejen Kommune forelægges regionsrådet med indstilling om, at tillæg 3 ikke godkendes, men frafaldes, og at området forbliver råstofinteresseområde. Det begrundes i en indsigelse fra SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) i henhold til råstoflovens § 6a.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  SVANA har på vegne af Kirkeministeriet den 29. oktober 2014 gjort indsigelse mod tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012. Indsigelsen var i begrundet i følgende forhold:

  •        Graveområdets afstand til Veerst Kirke

  •        Landskabelige forhold

  Ifølge Råstoflovens § 6a, stk. 4, kan et tillæg til råstofplanen ikke vedtages, hvis staten til varetagelse af statslige interesser har modsat sig dette skriftligt over for regionsrådet.

  Regionen har haft korrespondance med SVANA, jf. bilag 1, hvor der er redegjort for sagsforløbet og fremlagt forskellige alternativer til det oprindelige forslag til tillæg. Den 3. februar 2016 forsøgte regionen på baggrund af nye landskabsanalyser, udarbejdet af Vejen Kommune, at imødekomme de to punkter i indsigelsen. Regionen fik efter gentagne henvendelser en mundtlig tilbagemelding fra SVANA om, at Kirkeministeriet ikke mente, at ændringerne var tilstrækkelige til, at indsigelsen kunne frafaldes. SVANA tilkendegav samtidig, at de kunne frafalde deres indsigelse i forhold til de landskabelige forhold på grund af den nye vurdering fra kommunen.

  Regionen udarbejdede derfor et nyt alternativ, som blev fremsendt til SVANA den 2. november 2016. Dette alternativ afgrænsende graveområdet, således at der blev større afstand til kirke og kirkegård. Desuden var der indarbejdet en forudsætning, der skulle tage hensyn til kirkelige handlinger på hverdage.

  SVANA har på baggrund af dette alternativ imidlertid fastholdt indsigelsen mod tillæg nr. 3 til råstofplan 2012 med brev af 19. januar 2017. SVANA begrunder deres indsigelse med:

  ”Set i lyset af de rigelige udlæg til råstofindvinding, som bl.a. fremgår af regionens forslag til råstofplan 2016, finder SVANA, at en interesseafvejning bør falde ud til fordel for bevarelsen af omgivelserne til Veerst Kirke og hensynet til at varetage kirkens interesser.

  SVANA ser ikke, at der er et aktuelt ressourcemæssigt behov - hverken regionalt eller lokalt- for at udlægge nye graveområder, når der allerede er udlagt råstoffer til ca. 25 år i graveområderne.”

  Administrationen anbefaler på baggrund af det ovenstående derfor, at tillæg nr. 3 til råstofplan 2012 ikke vedtages endeligt. Det vil betyde, at forslaget bortfalder. Administrationen anbefaler, at området forbliver udlagt som råstofinteresseområde. Det sikrer, at området i fremtiden, hvis der er behov herfor, på ny kan behandles med henblik på evt. udlæg til graveområde. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  ·         At tillæg nr. 3 ved Veerst i Vejen Kommune til Råstofplan 2012 ikke godkendes endeligt, men frafaldes. Området forbliver råstofinteresseområde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 27-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 27-01-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |