Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 06. februar 2017

Præhospitaludvalget - Referat - 06. februar 2017

Mødedato
06-02-2017 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødelokale 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Præhospitalt beredskab i Faaborg-Midtfyn Kommune
  2. Sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter
  3. Status på responstider 4. kvartal 2016
  4. Koncept vedr. responstider
  5. Afrapportering af servicemål for 2. halvår 2016 for den siddende patientbefordring
  6. Status på ambulancer - månedsopgørelser
  7. Mødeplan
  8. Eventuelt
  9. Ekstra ambulanceberedskab på Fyn


  Sagsnr. 17/722
  1. Præhospitalt beredskab i Faaborg-Midtfyn Kommune
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionen gennemførte en spareplan på sundhedsområdet på 180 mio. kr. i 2016. Her måtte det præhospitale område også bidrage med nedlæggelse af fire akutbiler, herunder akutbilen i Faaborg.

  Til gengæld omdannes i 2016 – 2017 - 13 ambulancer til paramedicinerambulancer, så der samlet set bliver gjort mere brug af paramedicinerkompetencerne i regionen.

  Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune advarede i sit høringssvar til spareplanen mod nedlæggelsen af akutbilen.

  Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har den 10. januar 2017 skrevet til regionsrådet om den præhospitale dækning i Faaborg-Midtfyn Kommune, og der har været bekymring blandt borgere i kommunen efter nedlæggelsen af akutbilen i Faaborg.

  Der er vedhæftet brev fra kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune og svarbrev fra regionsrådsformand Stephanie Lose.

  På mødet ønskes en indledende drøftelse af det præhospitale beredskab i Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Det forventes, at der eftersendes en tillægsdagsorden inden mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-02-2017

  Drøftedes, jf. tillægsdagsorden vedr. ekstra ambulanceberedskab på Fyn.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/6561
  2. Sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter
  fold dette punkt ind Resume

   

  Denne sag vedrører evaluering af pilotprojektet med sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter til interhospitale overførsler med henblik på stillingtagen til, om ordningen skal videreføres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede 23. maj 2016, at pilotprojektet med sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter til interhospitale overførsler kunne godkendes, forudsat at en evaluering gennemførtes efter 12 måneders drift.

  Af hensyn til sygehusenes planlægning af bl.a. bemandingen i sommerferien er evalueringen af pilotprojektet gennemført ultimo 2016. Evalueringen udgør afsættet for drøftelsen af, om ordningen skal videreføres.

  I vedlagte notat beskrives baggrunden for projektet, og der evalueres på emnerne økonomi, forsyningssikkerhed samt kvalitet/tilfredshed. Endvidere er selve evalueringen af kvalitet/tilfredshed vedlagt som bilag til notatet.

  Den samlede evaluering peger bl.a. på, at ordningen sikrer forsyningssikkerheden, og at der er tilfredshed med kvaliteten og ordningen i det hele taget.

  Det anbefales, at pilotprojektet videreføres på baggrund af den positive evaluering samt af hensyn til den nuværende drifts- og rekrutteringssituation på ambulanceområdet.

  Jf. nedenstående tabel vil der ved eventuel videreførelse af de fire biler, være udgifter til aflønning af sygeplejerske. Herudover vil der i henhold til nuværende tillægsaftale, være udgifter til et beredskab hos Responce (bil og én ST chauffør).

  Ambulance Syd har overtaget driften for tre af bilerne fra Bios, og driftsudgifterne hertil er derfor indeholdt i Ambulance Syds budget, godkendt på regionsrådsmødet d. 23. januar 2017.

  Økonomi ved eventuel videreførelse af ordningen fremgår af nedenstående tabel:

  Ved videreførelse af ordningen

  (2017 P/L), i 1.000 kr.  

  Responce (kontraktpris)

  SVS

  OUH

  SHS

  SLB

  I alt

  2017

  950

  517

  603

  517

  562

  3.149

  2018 og frem

  1.900

  1.034

  1.034

  1.034

  1.125

  6.127

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At evalueringen tages til efterretning.

  At ordningen med de fire sygeplejerskebemandede transporter videreføres.

  At fra 2017 og frem tilføres budget til sygehusene og Responce som anført i sagsfremstillingens tabel, finansieret af kontoen for liggende og akut patientbefordring.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at indgå aftale om videreførelse af ét ST-beredskab i overensstemmelse med nuværende tillægsaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-02-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/2872
  3. Status på responstider 4. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. oktober til 31. december 2016

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 4. kvartal 2016

  Regionsrådet har fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme.

  Responstidsmål i Region Syddanmark

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

  Realiserede gennemsnitlige responstider i 4. kvartal 2016

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,8

  Sydvestjylland

  8,3

  Sønderjylland

  8,9

  Trekantsområdet

  7,2

  Region Syddanmark

  8,0

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider på delområde niveau alle under servicemålene når det gælder 4. kvartal 2016.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider for første bil på stedet:

   

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første vogn på stedet i 4. kvartal 2016

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,7

  Sydvestjylland

  7,8

  Sønderjylland

  8,1

  Trekantsområdet

  7,2

  Region Syddanmark

  7,6

  Når responstiderne for første vogn på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en noget kortere responstid specielt i Sønderjylland og Sydvestjylland.

  Gennemsnitlig responstid 4. kvartal 2016

  4. kvartal 2016

  Antal

  Ambulance

  Borgerrespons

  Respons-tid (min.)

  Andel med responstider over 15 min.

  Andel med responstider over 20 min.

  Respons-tid (min.)

  Andel med responstid over 15 min.

  Andel med respon-

  tid over 20

  min.

  Fyn

  4.559

  7.8

  5.6%

  1.4%

  7.7

  5.0%

  1.1%

  Assens

  496

  8.3

  5.0%

  1.4%

  8.3

  4.6%

  1.2%

  Faaborg-Midtfyn

  510

  10.1

  13.9%

  4.1%

  10.1

  13.5%

  4.1%

  Kertemin-de

  224

  9.1

  10.7%

  1.8%

  9.1

  10.3%

  1.8%

  Langeland

  162

  11.3

  30.2%

  12.3%

  9.2

  20.4%

  5.6%

  Nordfyns

  307

  9.3

  11.7%

  1.0%

  9.2

  11.4%

  0.7%

  Nyborg

  340

  7.3

  7.4%

  1.8%

  7.2

  7.4%

  1.5%

  Odense

  1.973

  6.6

  0.4%

  6.5

  0.3%

  0%  

  Svendborg

  514

  7.4

  3.3%

  0.4%

  7.3

  2.7%

  0.2%

  Ærø

  33

  7.9

  0% 

  0%  

  7.9

  0%  

  0%  

  Sydvestjylland

  2.292

  8.3

  9.8%

  1.4%

  7.8

  6.5%

  0.6%

  Billund

  284

  9.1

  7.4%

  0.4%

  9.1

  7.4%

  0.4%

  Esbjerg

  1.141

  6.9

  3.7%

  0.4%

  6.8

  3.1%

  0.1%

  Fanø

  45

  6.7

  4.4%

  4.4%

  6.6

  4.4%

  4.4%

  Varde

  453

  10.3

  20.1%

  4.2%

  9.1

  13.2%

  1.5%

  Vejen

  369

  10.0

  18.4%

  1.6%

  8.4

  8.4%

  0.8%

  Sønderjylland

  2.345

  8.9

  10.7%

  1.9%

  8.1

  6.5%

  1.0%

  Aabenraa

  619

  8.5

  6.6%

  0.6%

  8.4

  5.7%

  0.5%

  Haderslev

  549

  8.3

  7.7%

  0.5%

  8.1

  6.7%

  0.5%

  Sønderborg

  763

  9.8

  15.6%

  3.8%

  7.6

  4.2%

  1.2%

  Tønder

  414

  8.5

  12.1%

  2.2%

  8.4

  11.6%

  2.2%

  Trekantsområdet

  2.901

  7.2

  3.8%

  0.3%

  7.2

  3.2%

  0.2%

  Fredericia

  607

  6.2

  2.1%

  0.2%

  6.2

  2.0%

  0.2%

  Kolding

  872

  7.0

  2.3%

  0.1%

  6.9

  1.5%

  0.1%

  Middelfart

  351

  7.7

  4.6%

  0.6%

  7.6

  3.4%

  0.3%

  Vejle

  1.071

  7.8

  5.8%

  0.5%

  7.7

  5.1%

  0.4%

  Region Syddanmark

  12.097

  8.0

  7.0%

  1.2%

  7.6

  5.1%

  0.8%

   

  I ovenstående tabel findes ligeledes andel af responstider over 15 min. og 20 min. opgjort på kommuneniveau pr. kvartal. Opgørelsen er udarbejdet bagudrettet, og samme oplysninger for de øvrige kvartaler i 2016 kan findes i bilag.

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-02-2017

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/2872
  4. Koncept vedr. responstider
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På regionsrådets møde den 23. januar 2017 blev det besluttet, at det præhospitale udvalg skulle beskrive et koncept, der giver mulighed for i større grad at imødekomme kommunernes ønsker, som f.eks. opgørelse på postnummerniveau, uagtet regionen fastholder de samme måleredskaber.

  Forudsætningen for beskrivelse af konceptet er, at oplysningerne i forvejen findes hos regionen. Såfremt det ikke er tilfældet, skal det beskrives hvilke oplysninger, der findes, og hvordan andre relevante oplysninger evt. kan tilvejebringes.

  På mødet ønskes en indledende drøftelse af konceptet. Herefter vil det præhospitale udvalg på møde i marts kunne præsenteres for beskrivelse af et koncept på responstidsopgørelser for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-02-2017

  Drøftedes, herunder bl.a. fordele og ulemper ved anvendelse af opgørelser på f.eks. postnummerniveau, overvejelser angående tidskadence mv.

  På næste møde præsenteres udvalget for et konkret forslag til et koncept på responstidsopgørelser for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark.


  Sagsnr. 14/45412
  5. Afrapportering af servicemål for 2. halvår 2016 for den siddende patientbefordring
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives i punktet en orientering om seneste status på overholdelsen af de regionalt fastsatte servicemål for den siddende patientbefordring i perioden juli til december 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Statistik over rettighed - servicemål

  Overordnet set er der en god målopfyldelse for både ankomst og afhentning af patienter til behandling på sygehusene. Målopfyldelsen er dog noget lavere for Q-rejser, hvor vinduet for afhentning og ankomst er halveret. Målopfyldelsen er meget konsistent i den målte periode.

  Følgende servicekrav er gældende for den siddende patientbefordring:

  o    Patienter må tidligst ankomme 1 time før behandlingsstart og senest 10 min. Før behandlingsstart

  o    Patienten skal afhentes fra sygehuset senest 1 time efter patientens klarmelding

  o    Kemo-, stråle- og dialysepatienter: Ankomme tidligst ½ time og senest 10 min. før behandlingsstart (Q rejser)

  o    Kemo-, stråle- og dialysepatienter: Afhentning senest ½ time efter patientens klarmelding (Q rejser)

  Resultater juli 2016 til december 2016 – servicemål for ankomst og afhentning

  Der henvises til bilag 1, hvor overholdelsen af servicemålene præsenteres.

  Ankomst

  For alle rejsende ses, at mellem knap 95 % og 96 % af alle patienter i perioden er ankommet rettidigt i perioden. I det seneste halvår har der i snit været en målopfyldelse på 95,4 %. For Q-rejser (dialyse- og kemopatienter) har der været en opfyldelse over hele perioden på 94,9 %, hvilket er en lille nedgang ift. 1. halvår 2016 (nedgang på 0,4 %).  Det skal bemærkes, at patienter, der ankommer for tidligt ift. serviceramme, er talt med som rettidige.

  Afhentning

  Det ses, at 95,1 % af patienterne afhentes rettidigt i perioden (gennemsnitligt set). For Q-rejser afhentes 89 % rettidigt. Samtidig ses det, at mindre end 1 % af både almindelige og Q-rejser afhentes med mere end 15 minutters forsinkelse.

  Trafikselskaberne har netop afholdt udbud for vognmændene. I den forbindelse er der indgået flere kontrakter på såkaldte garantivogne, der primært skal anvendes til at forbedre ventetiderne af patienterne, herunder særligt gældende for Q-rejserne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-02-2017

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39075
  6. Status på ambulancer - månedsopgørelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder, svarende til akutsygehusenes optageområde. Responce kører i Trekantsområdet, og Ambulance Syd kører på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering af overholdes af disse servicemål giver et billede af kvaliteten og servicen af den ydelse, der gives til borgerne. 

  Der vil på mødet blive fremlagt opgørelse over de månedlige gennemsnitlige responstider på delområdeniveau, hvor der også sættes fokus på andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over 1. vogn på stedet.

  Den månedlige opgørelse over den gennemsnitlige responstid og 1. vogn på stedet vil blive sammenlignet med samme måned året før.

  Herudover vises de månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætningstider for liggende sygetransporter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-02-2017

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødekalender for 2017:

  Mandag den 6. marts 2017, kl. 14.00 – 17.00, Ambulancestation Aabenraa

  Mandag den 3. april 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 8. maj 2017, kl. 14.00 – 17.00, Ambulancestation Kolding

  Mandag den 12. juni 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 14. august 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. september 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 2. oktober 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 6. november 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. december 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-02-2017

  Til orientering.


  Sagsnr. 17/100
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-02-2017

  Bente Gertz orienterede om case vedrørende avanceret genoplivning.

  Udvalget orienteres på et kommende møde om guidelines i forhold til genoplivning mv.


  Sagsnr. 15/39075
  9. Ekstra ambulanceberedskab på Fyn
  fold dette punkt ind Resume

  Som følge af forholdsvist lange ambulanceresponstider i Faaborg-Midtfyns Kommune og et generelt pres på responstidsmålet på Fyn foreslås der etableret et ekstra ambulanceberedskab på Fyn med base i Faaborg-Midtfyns kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På det præhospitale område blev der i forbindelse med budget 2016 sparet på regionens supplerende præhospitale ordninger. To yderlægebiler og fire akutbiler blev således sparet væk. Til gengæld blev regionens præhospitale grundberedskaber (ambulancerne) styrket med et kompetenceløft ved indsættelse af paramedicinere i 13 døgndækkende ambulancer.

  Akutbilerne har nu været nedlagt i godt 8 måneder og responstidsopgørelser for 3. og 4. kvartal 2016 viser, at Faaborg Midtfyns Kommune er en af de kommuner i regionen med den længste gennemsnitlige ambulanceresponstid (> 10 min.). Tidligere opgørelser og en manuel gennemgang af data for akutte kørsler på postnummerniveau i Faaborg-Midtfyn Kommune viser, at Broby er det postnummer i kommunen, som har den længste responstid.

  Samtidig er responstidsmålet på Fyn under pres, hvilket indikerer, at der kan være behov for yderligere kapacitet. Fyn er således det område af regionen, hvor målopfyldelsen ligger enten lige under eller lige over målet. I regionens øvrige tre områder var målopfyldelsen særligt i 4. kvartal 2016 pænt under målene.

  Herudover har der generelt været en aktivitetsstigning i antallet af kørsler fra 2012 til 2016 på 10,4 % for alle beredskaber samlet for regionen. Da regionen overgik til et nyt kontrolrumssystem og heraf afledt anden måde at håndtere data på, er det ikke umiddelbart muligt at opgøre aktivitetsudviklingen fra 2012 til 2016 på delområdeniveau.

  I Faaborg-Midtfyns Kommune er der i dag placeret ét ambulanceberedskab med base i Faaborg og ét med base i Ringe. Kapacitetsudnyttelsen på ambulancen fra Ringe er noget højere end kapacitetsudnyttelse på ambulancen i Faaborg grundet Ringes mere centrale placering.

  Med henblik på dels at styrke ambulanceberedskabet i Faaborg-Midtfyns Kommune og samtidig aflaste presset på øvrige ambulanceberedskaber på Fyn foreslås det, at der etableres et ekstra ambulancedøgnberedskab centralt på Fyn med base i Hillerslev området eller området omkring Brobyværk i Faaborg-Midtfyns Kommune.

  Ambulance Syds driftsudgift hertil vil være årligt 4,963 mio. kr. (2017-pl). Ambulance Syd kompenseres for udgifterne i umiddelbar forlængelse af etablering af ambulanceberedskabet. De bevillingsmæssige konsekvenser forventes indarbejdet i forbindelse med første budgettilpasning i 2017. Udgiften vil delvis finansieres af sparede midler ved nedkøb af et dagberedskab i Trekantsområdet (Kolding, 9 timers beredskab på hverdage og lørdage). Responce vil skulle varsles fire måneder før nedkøb, og nedkøbet foreslås effektueret pr. 1. september 2017.

  Responstiderne i Trekantsområdet er langt de korteste i regionen, og det vurderes således muligt at flytte et beredskab fra Trekantsområdet til Fyn og samtidig overholde responstidsmålet for Trekantsområdet.

  Blandt andet som følge af den løbende konsolidering af driften i 2016 vurderes det, at udgiften i 2017 styringsmæssigt vil kunne håndteres inden for de økonomiske rammer for fællesområdet for somatikken.

  Udgiften ved det ekstra døgnberedskab og samtidig nedkøb af et dagberedskab skal for 2018 og frem indarbejdes i budgetlægningen for Ambulance Syd i forbindelse med den genberegning af Ambulance Syds budget, som er vedtaget af regionsrådet.

  Etableringen af et ekstra ambulanceberedskab i Faaborg Midtfyns Kommune foreslås suppleret enten med etablering af en akuthjælperordning eller med afprøvning af et nyt koncept for tilkald af frivillige til hjerte-lungeredning eller lignende. Det foreslås, at Præhospitalsudvalget arbejder videre med mulighederne herfor i løbet af første halvår 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At det ekstra beredskab på Fyn etableres hurtigst muligt.

  At Ambulance Syd kompenseres for merudgiften til drift af et døgndækkende ambulanceberedskab med base i Faaborg-Midtfyns Kommune i forbindelse med den første budgettilpasning 2017.

  At der nedkøbes et dag-ambulanceberedskab hos Responce pr. 1. september 2017.

  At udgifterne for 2017 håndteres inden for de økonomiske rammer for fællesområdet for somatikken og

  At merudgiften for 2018 og frem indarbejdes i Ambulance Syds budget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-02-2017

  Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet:

  At det ekstra beredskab på Fyn etableres hurtigst muligt.

  At Ambulance Syd kompenseres for merudgiften til drift af et døgndækkende ambulanceberedskab med base i Faaborg-Midtfyn Kommune i forbindelse med den første budgettilpasning 2017.

  At udgifterne for 2017 håndteres inden for de økonomiske rammer for fællesområdet for somatikken via fx midler fra den løbende konsolidering i 2016, og

  At merudgiften for 2018 og frem håndteres i forbindelse med budget 2018 og genberegningen af Ambulance Syds budget.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 08-02-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |