Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilSundhedpilSundhedssamarbejdepilSundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedsaftalen 2019-2023

Status for udviklingen af Sundhedsaftalen 2019-2023 

Udviklingen af den næste sundhedsaftale for perioden 2019-2023 blev sat godt i gang ved et politisk opstartsmøde den 24. april 2018.  Her drøftede kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for de Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark input til visioner og målsætninger for den kommende sundhedsaftale.  

På baggrund af de mange input fra det politiske opstartsmøde vil Sundhedskoordinationsudvalget i forsommeren 2018 fastsætte visionerne for den kommende sundhedsaftale. Målsætningerne besluttes efter, at udvalget i løbet af sensommeren 2018 har mødtes med hver af de 22 syddanske kommuner for at drøfte lokalpolitiske prioriteringer og udfordringer inden for sundhedsaftaleområdet. 

Sundhedskoordinationsudvalget forventer at kunne sende Sundhedsaftalen 2019-2023 i høring i perioden medio december 2018 – ultimo januar 2019,hvorefter den tilrettes og sendes til godkendelse i de 22 kommunal bestyrelser og i regionsrådet. 

Sundhedsaftalen 2019-2023 skal sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019 og forventes at træde i kraft senest den 1. september 2019.

 

Rammer og krav til Sundhedsaftalen 2019-2023 

Med udgangspunkt i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler har Sundhedsstyrelsen udgivet en vejledning, som sætter rammen for arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2023. 

Fokus er på fortsat at styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger med det formål at sikre sammenhængende patientforløb af høj og ensartet kvalitet. 

Med den nye vejledning får Sundhedskoordinationsudvalget et større politisk råderum i forhold til at fastsætte mål for sundhedssamarbejdet i Syddanmark. Obligatoriske indsatsområder er nemlig ikke længere fastsat på forhånd af Sundhedsstyrelsen. 

Sundhedskoordinationsudvalget skal, med udgangspunkt i de otte nationale mål, opstille fælles, forpligtigende målsætninger for sundhedsaftalesamarbejdet i perioden 2019-2023.
Siden er sidst opdateret 25-10-2018.
Kontakt Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |