Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-samarbejdet er samarbejdsstrukturen mellem ledere og medarbejdere på alle Region Syddanmarks arbejdspladser. Samarbejdet er organiseret i udvalg på forskellige niveauer.

MED-samarbejdet er organiseret i udvalg på forskellige niveauer

  • Lokale MED-Udvalg (LMU) er ofte organiseret på afdelingsniveau og arbejder med de nære ting, som har betydning for den daglige drift i afdelingen.
  • Fælles MED-Udvalg (FMU) dækker typisk en enhed eller et område og tager sig af de ting, som går på tværs på arbejdspladsen.
  • Hovedudvalget (HU) er det øverste niveau for medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljøområdet. Hovedudvalget tager sig af de overordnede emner som fælles retningslinjer og politikker for alle arbejdspladser i regionen.
  • Arbejdsmiljøgrupperne agerer lokalt og arbejder med forhold, som har betydning for arbejdsmiljøet ude i afdelingerne.

Medarbejdernes arbejdsglæde og motivation er i fokus i MED-samarbejdet og skal sikre, at arbejdspladsen udvikler sig, både hvad angår effektiviteten og kvaliteten i opgaveudførelsen.

Hent folder og få introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark (pdf.)

Se filmen om myren Karsten, der arbejder på myresygehuset.
Filmen introducerer MED-samarbejdet i Region Syddanmark.

Rammerne for arbejdet med medindflydelse er fastlagt centralt og udmøntet lokalt

De centrale rammer for MED-samarbejdet er fastlagt i MED-håndbogen.

Læs MED-håndbogen på Danske Regioners hjemmeside 

Med afsæt i den centrale rammeaftale er der i Region Syddanmark udarbejdet en lokalaftale. Lokalaftalen bygger på et tæt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i regionen.

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark (pdf)

MED-udvalgene er sammensat af medarbejdere og ledere

I MED-udvalgene er medarbejderne repræsenteret af tillidsrepræsentanter (TR) for de forskellige faggrupper og af arbejdsmiljørepræsentanter. Ledelsen kommer fra forskellige afdelinger og områder på arbejdspladsen.

Vilkårene for tillidsrepræsentanternes arbejde er lagt fast i en tillidsrepræsentant-aftale, som de faglige organisationer og ledelsen er blevet enige om.

Tillidsrepræsentant-aftale for Region Syddanmark (pdf.)

På Hovedudvalgets møder behandles områder med relevans for hele regionen

MED-systemets øverste organ er Hovedudvalget. På Hovedudvalgets møder behandles områder, der har relevans for hele Region Syddanmark.​​​​ Det kan være tværgående retningslinjer omkring arbejdsmiljø, sygefravær, organisationsændringer, besparelser mv.

Find dagsordner og referater fra Hovedudvalget


Siden er sidst opdateret 12-04-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring