Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 15. maj 2017

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 15. maj 2017

Mødedato
15-05-2017 kl. 15:00 - 16:45
 
Mødested
Mødeværelse 5
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Winther, F

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Ansøgninger til Kulturpuljen 2017
  2. Status på Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  3. Danske Regioners oplæg ”Fremtidens transport - disruption kræver ny fleksibel planlægning”
  4. Høring om en eventuel nedlæggelse af Tønder-Tinglev banen
  5. Høringssvar til Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium vedr. oprettelse af htx
  6. Høringssvar til SOSU Esbjerg vedr. påtænkt udbud af GF2 i Vejen
  7. Høringssvar - indgåelse af driftsoverenskomster, VUC Syd
  8. Indsatsen for flere praktikpladser i Region Syddanmark
  9. Behov og muligheder for at understøtte en særlig indsats i forhold til faget tysk
  10. Opfølgning på igangværende uddannelsespuljeprojekter forår 2017
  11. Syddansk Uddannelsesaftale efter 2017
  12. Nye analyser
  13. Nyt fra trafikselskaberne
  14. Eventuelt
  15. Næste møde
  16. LUKKET - Forespørgsel om letter of interest


  Sagsnr. 17/13322
  1. Ansøgninger til Kulturpuljen 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der var ansøgningsfrist til Kulturpuljen den 31. marts 2017. Den samlede pulje er på 9.335.518 kr. inkl. saldooverførsler, mindre forbrug på tidligere projekter, samt ikke forbrugte midler fra kulturpuljen 2016.
   

  Ved budgetforliget for 2017 har regionsrådet reserveret 2 mio. kr. af kulturpuljen til aktiviteter til markering af 100-året for Genforeningen i 2020.
   

  Dermed er der 7.335.518 kr. til øvrige ansøgninger til Kulturpuljen. Der er indkommet 31 ansøgninger til kulturpuljen. Der ansøges i alt om knap 22 mio. kr. Otte ansøgninger indstilles til tilsagn. Inklusive midlerne til markering af 100-året for Genforeningen foreslås tildelt 6.114.000 kr. i tilskud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det samlede beløb i Kulturpuljen 2017 er på 9.335.518 kr. inkl. saldooverførsler, mindre forbrug på tidligere projekter, samt ikke forbrugte midler fra kulturpuljen 2016, jf. behandling herom i Udvalget for Regional Udvikling den 21. november 2016.

  Der er indkommet 31 ansøgninger om støtte fra Kulturpuljen, og der er i alt ansøgt om 21.891.802 kr.

  Ansøgningerne er vurderet ud fra kriterierne i Kulturhandlingsplan 2016-2017. Her tillægges det betydning, at kulturprojekter der kan modtage støtte skal tage afsæt i de særlige syddanske, kulturelle, historiske og naturgivne styrker og særpræg, grænseregionen og internationalt anerkendte kulturtilbud. Målet med at støtte kulturprojekter er at understøtte, at Syddanmark skal være en spændende og attraktiv region at bo i og besøge.

  Kulturprojekter skal bidrage til at:

  • Styrke implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
  • Skabe synlighed og attraktivitet for regionen.
  • Samle aktører om koordinerede satsninger.
  • Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.
  • Øge internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
  • Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.
  • Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgspotentiale.
  • Øge tiltrækningen af turister og øge turismeomsætningen.
    

  Der lægges vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt, og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området.

  Administrationen har vurderet, at følgende otte ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud. Administrationens vurdering og indstilling til fordeling af tilskud fremgår af Bilag 1, ”Kulturpuljen 2017 – ansøgningsoversigt”:

  • ”Optimering af skolearbejdet i forbindelse med Sønderjyllands Symfoniorkesters børnejulekoncerter”, ansøgt af Det Sønderjyske Sangcenter, indstillet til tilskud på 84.000 kr. som ansøgt.
    
  • ”Dagbog fra Fanø / Fanø Intervals”, ansøgt af Fanø Kommune – indstillet til tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 444.000 kr.).
    
  • ”Det levende teglværk”, ansøgt af Museum Sønderjylland – indstillet til tilskud på 67.000 kr. som ansøgt, evt. med forudsætning om, at arrangementet synliggøres på Destination Sønderjyllands markedsføringsplatform.
    
  • ”Spis: Eventyrligt!”, ansøgt af SPIS: Odense Food Festival – indstillet til tilskud på 400.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.088.000 kr.).
    
  • ”Jacob A. Riis – fotodokumentarist og socialreformator”, ansøgt af Sydvestjyske Museer – indstillet til tilskud på 940.000 kr. som ansøgt.
    
  • ”Quasar”, ansøgt af Foreningen Jelling Musikfestival – indstillet til tilskud på 500.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.378.000 kr.).
    
  • ”Lysfejring af H. C. Anderen – Æresborger i 150 år”, ansøgt af Odense Kommune – indstillet til tilskud på 400.000 kr. som ansøgt.
    
  • ”Internationalisering af H. C. Andersen Festivals”, ansøgt af H. C. Andersen Festivals – indstillet til tilskud på 1.623.000 kr. som ansøgt.
    

  Ved budgetforliget for 2017, har regionsrådet reserveret 2 mio. kr. af kulturpuljen til aktiviteter til fejring af 100-året for Genforeningen. Udmøntningen af disse midler afventer den overordnede organisering af sekretariatet for Genforeningsfejringen og udmøntes på baggrund af ansøgning om midler til aktiviteter, der kan understøtte fejringen af 100-året, og som ligger inden for kriterierne i Kulturhandlingsplanen. 


  Det samlede beløb, som foreslås tildelt i tilskud, inklusive midler til fejringen af 100-året for Genforeningen, er 6.114.000 kr. Det vurderes, at de resterende 23 projekter kun delvist eller i ringere grad lever op til kriterierne og indstilles derfor ikke til støtte fra Kulturpuljen. Dermed er der et restbeløb på 3.221.518 kr.

  Det foreslås endeligt, at der fastsættes en ny ansøgningsfrist til kulturpuljen 2017. Det foreslås, at fristen fastsættes til den 1. september 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget indstiller til regionsrådet:

  At projektet ”Optimering af skolearbejdet i forbindelse med Sønderjyllands Symfoniorkesters børnejulekoncerter”, ansøgt af Det Sønderjyske Sangcenter, modtager tilsagn om tilskud på 84.000 kr.

  At projektet ”Dagbog fra Fanø / Fanø Intervals”, ansøgt af Fanø Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr.
   

  At projektet ”Det levende teglværk”, ansøgt af Museum Sønderjylland, modtager tilsagn om tilskud på 67.000 kr.
   

  At ansøgningen ”SPIS: Eventyrligt”, ansøgt af Spis: Odense Food Festival, modtager tilsagn om støtte på 400.000 kr.

  At ansøgningen ”Jacob A. Riis – fotodokumentarist og socialreformator”, ansøgt af Sydvestjyske Museer – modtager tilsagn om tilskud på 940.000 kr.
   

  At projektet ”Quasar”, ansøgt af Foreningen Jelling Musikfestival – modtager tilsagn om tilskud på 500.000 kr.
   

  At ansøgningen ”Lysfejring af H. C. Andersen – Æresborger i 150 år”, ansøgt af Odense Kommune – modtager tilsagn om tilskud på 400.000 kr.

  At projektet ”Internationalisering af H. C. Andersen Festivals”, ansøgt af H. C. Andersen Festival, modtager tilsagn om støtte på 1.623.000 kr.

  At de resterende 23 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At der gennemføres en ny ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2017, og at fristen fastsættes til 1. september 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bilag 1 ”Ansøgninger til Kulturpuljen 2017” opdateres efter udvalgets ønske med begrundelse for afslag mhp på forelæggelse for forretningsudvalget og regionsrådet.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/14946
  2. Status på Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres om aktuelle opfølgningsaktiviteter på Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19.

  Der er i foråret 2017 gennemført et byregionsseminar i regi af udviklingsaftalen for Sønderjylland. Som en del af opfølgningen på Syddanmarks infrastrukturprioriteter samt arbejdet med udviklingsaftalen på Fyn, har regionen sammen med borgmestrene fra Fredericia, Odense, Assens og Middelfart kommuner, skrevet et brev til transportminister Ole Birk Olesen med opfordring om, at finde midler til den aftalte udvidelse af E-20. Samme parter er desuden gået sammen om et debatindlæg, der blev bragt i Jyllandsposten den 21. marts 2017. Derudover er regionsrådsformanden blevet inviteret til og har sagt ja til, at deltage i en E-20 komité.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. På samme møde besluttede regionsrådet, at iværksætte strategiopfølgningen gennem en fælles regional-kommunal aktionsplan med tre arbejdsspor: Byregionalt samarbejde, syddanskernes liv i de enkelte kommuner og kvalificeret arbejdskraft. Som et supplement til aktionsplanen, er der indgået byregionale udviklingsaftaler. Der orienteres om aktuelle opfølgningsaktiviteter.

  Udviklingsaftale Sønderjylland: Afholdelse af byregionalt seminar

  Som en del af opfølgningen på udviklingsaftalen for Sønderjylland, som regionsrådet godkendte på mødet 27. juni 2016, blev der den 4. april 2017 holdt et byregionalt seminar i Sønderjylland. Seminaret var et led i projektet Byer og hverdagsliv i grænseområdet, som de sønderjyske kommuner og Region Syddanmark har igangsat under den sønderjyske udviklingsaftale. I projektet deltager også Stadt Flensburg.

  Projektet, som Region Syddanmark arbejder sammen med forskningsinstitutionen Nordregio om, skal fremme den byregionale udvikling i den sønderjyske byregion henover grænsen ved, at udvikle et samlet billede af byerne og områdernes interaktion og forskellige styrker. Billedet af den sønderjyske byregion, skal skabe synlighed om grænselandet og dets styrker og udfordringer.

  Udvalgsmedlem John Lohff ledte seminaret, hvor undersøgelsens første resultater blev drøftet. Derudover var der oplæg fra Nordregio, Region Syddanmark, overborgmester Simone Lange, Stadt Flensburg, kommunaldirektør Willy Feddersen, Haderslev Kommune og kommunaldirektør Niels Johannesen Aabenraa Kommune. 

  Udviklingsaftale Fyn: Udvidelse af  E-20

  Udvalget for Regional Udvikling anbefalede på udvalgsmødet den 3. april 2017, at regionsrådet godkender forslag til udviklingsaftale for Fyn. En af samarbejdsaktiviteterne er ”at styrke dokumentationsgrundlaget og argumentere for gennemførelse af planlagte infrastrukturprojekter, herunder etablere en komité til varetagelse af interesser mht. finansiering af den allerede besluttede resterende E-20-udvidelse”. Udvidelsen af det tredje spor på E-20, der allerede er vedtaget i anlægsloven, har høj prioritet i Syddanmark, da det er en forudsætning for gennemførelse af de syddanske infrastrukturprioriteter.

  Regionen har for at synliggøre behovet for finansiering af udvidelsen samarbejdet med de fynske kommuner om følgende aktiviteter:

  • Nedsættelse af E-20-komité – styrket interessevaretagelse af E-20

  Regionsrådsformanden er af borgmesterforum Fyn inviteret til og har i forbindelse med arbejdet om udviklingsaftale Fyn, sagt ja til at deltage i en E-20 komité, der skal arbejde for en udvidelse af den fynske motorvej. I komitéen forventes også deltagelse af andre interessenter f.eks. repræsentanter fra DI, DE, DTL, ITD og evt. transportfirmaer, havne mv.
   

  • Henvendelse til transportminister Ole Birk Olesen og debatindlæg

  Regionsrådsformand Stephanie Lose har i samarbejde med Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia og – på vegne af de fynske kommuner – Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense, Steen Dahlstrøm, borgmester i Middelfart og Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune, skrevet et brev til transportminister Ole Birk Olesen med opfordring om, at finde midler til den aftalte udvidelse af E-20. Ministeren henviser i sit svar til, at der aktuelt ikke er råderum til at igangsætte nye investeringer. Brev og svar er vedlagt som bilag 1 og 2.

  Parallelt med brevet til ministeren, er samme parter gået sammen om et debatindlæg, der blev bragt i Jyllandsposten den 21. marts 2017 (bilag 3). Debatindlægget synliggør den samfundsmæssige gevinst ved udvidelse af den fynske motorvej og opfordrer transportministeren og de transportpolitiske ordførere på Christiansborg til, at finde finansieringen til udvidelse af den Fynske Motorvej.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Til orientering.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/8155
  3. Danske Regioners oplæg ”Fremtidens transport - disruption kræver ny fleksibel planlægning”
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner offentliggjorde i forbindelse med sin generalforsamling oplægget ”Fremtidens transport - disruption kræver ny fleksibel planlægning”. Oplægget er tidligere sendt til udvalgets medlemmer.

  Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU, har sendt oplægget til regionernes Udvalg for Regional Udvikling med opfordring til at drøfte oplægget, og give en tilbagemelding senest den 1. juli 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioner foreslår en drøftelse af disse tre punkter:

  1. Hvad kan den fremtidige udvikling på transportområdet … betyde for trafikken, herunder den kollektive transport, i regionen?
    
  2. Hvilke regionale udfordringer på infrastruktur- og transportområdet kan en regional mobilitetsstrategi med fordel adressere? 
    
  3. … Hvordan ser udvalget, at sammenhængen mellem den statslige, regionale og kommunale transportpolitik- og planlægning kan styrkes?

  Der foreslås en indledende drøftelse i udvalget af Danske Regioners oplæg, herunder især af oplæggets beskrivelse af organiseringen af tilvejebringelsen af en sammenhængende statslig transportplan, som er centralt i oplægget (side 28). Der lægges op til en proces, som vil bidrage til en mere effektiv prioritering af de offentlige investeringer. Elementer i processen er regionale mobilitetsstrategier samt dialog i et fast forum mellem stat, region og kommuner. I dette forum drøftes sammenhængen mellem de regionale mobilitetsstrategier og den statslige transportplan, og dette vil give grundlaget for den statslige transportplan.

  Nedenfor er en ikke-udtømmende liste med eksempler på, hvordan langsigtet transportplanlægning og mobilitetsudfordringen er grebet an. Listen illustrerer udfordringer i, at føre tankerne om et fast forum mellem stat, regioner og kommuner ud i livet, på en måde hvor resultatet bliver en sammenhængende statslig transportplan.
   

  • I ”Det grønne trafikforlig” (januar 2009) blev beskrevet en proces for ”rullende” planlægning af nationale infrastrukturprojekter:

       Rullende planlægning

          Parterne ønsker at styrke den langsigtede prioritering og kontinuitet i fremtidens investeringsbeslutninger på infrastrukturområdet ….

          Parterne har noteret sig, at regeringen gennem rullende planlægning vil fremlægge beslutningsgrundlag og projekter  .… hvert andet år …. og hvert fjerde år …. tage stilling til, hvilke nye analyser og beslutningsgrundlag, der skal udarbejdes.

  Denne 2- og 4-årige kadence i planlægningen er dog ikke ført ud i livet.
   

  • Region Syddanmark deltager i Dansk-Tysk Transportkommission, hvor både den danske og den slesvig-holstenske transportminister også har sæde. I dette forum, hvor statslige, regionale og lokale interesser mødes, er ambitionen at komme med anbefalinger, hvilket er sket. Derimod er der ikke tale om fælles udarbejdelse af en egentlig plan. Tilsvarende er der på planområdet drøftelser med delstatsregeringen i Schleswig-Holstein om fælles interesser, men ikke på et niveau, der har karakter af planlægning.
    
  • Syddansk Mobilitetsråd blev dannet med en ambition om, at skulle være et vigtigt omdrejningspunkt i udarbejdelsen af en syddansk mobilitetsplan. Formuleringen af de tre syddanske prioriteter har været et resultat, hvor Mobilitetsrådet spillede en vigtig rolle, og Mobilitetsrådet vil også kunne bidrage i forbindelse med en evt. mobilitetsplan.
    
  • Region Nordjylland har udgivet dokumentet ”Mobilitet i Nordjylland”.
    
  • Byregion Fyn arbejder med en trestrenget strategi, hvor ”Infrastruktur og mobilitet” er det ene strategiske spor. En af ambitionerne er et fynsk mobilitetsforum.
    
  • Øst for Storebælt har man, som nævnt i Danske Regioners oplæg, vedtaget et fælles trafikcharter for Greater Copenhagen, som omfatter Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne og samtlige 79 kommuner. Charteret er oplæg til en dialog med de statslige myndigheder på begge sider af Øresund.
    
  • Business Region Aarhus nedsatte i 2015 en Mobilitetskommission, der har haft til opgave at udarbejde en samlet strategi for den overordnede mobilitet.
    
  • Fra EU"s side ligger bindende opgaver for medlemsstaterne i form af udvikling af TEN-T-nettet og TEN-T-korridorerne. ScanMed-korridoren, som består af både vej og bane, forløber over Fyn og videre mod syd gennem Syd- og Sønderjylland i retning mod Hamborg.
    

  På baggrund af udvalgets drøftelse af Danske Regioners forslag til sammenhængende planlægning kan der udarbejdes et forslag til svarskrivelse til Danske Regioner, som kan forelægges udvalget på dets næste møde den 6. juni 2017.
   

  Der vil være en kort gennemgang af øvrige hovedpunkter i Danske Regioners oplæg før udvalgets drøftelse af oplægget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter oplægget fra Danske Regioner med henblik på udarbejdelse af et forslag til svarskrivelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Udvalget drøftede oplægget fra Danske Regioner med henblik på udarbejdelse af et forslag til svarskrivelse, der forelægges udvalget til godkendelse på udvalgsmødet den 6. juni 2017. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/13503
  4. Høring om en eventuel nedlæggelse af Tønder-Tinglev banen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Transport-, bygnings- og boligministeren, har anmodet Banedanmark om at indlede en høring om eventuel nedlæggelse af Tønder-Tinglev banen. Formålet med høringen er at få afdækket, om det er relevant og hensigtsmæssigt at nedlægge banen. Banens tilstand beskrives som meget dårlig. Banedanmark har derfor forespurgt, jf. vedlagte høringsbrev, om Region Syddanmark har bemærkninger til påtænkt nedlæggelse af banen mellem Tønder og Tinglev.

  Efter høringen træffer ministeren endelig afgørelse. Hvis banen besluttes nedlagt, iværksætter Banedanmark den formelle nedlæggelse.

  Høringsfristen er forlænget til 26. maj. Det er telefonisk aftalt med Banedanmark, at Region Syddanmark afgiver administrativt høringssvar efter mødet i Udvalget for Regional Udvikling, men under forbehold af regionsrådets endelige godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Passagerdrift på Tønder-Tinglev banen blev indstillet i 1971. I 2002 kørte det sidste godstog på strækningen, som således har henligget ubenyttet i 15 år.

  Fremtidig togdrift på Tønder-Tinglev banen forudsætter en total sporombygning, som i en rapport fra 2009 skønnes at ville beløbe sig til 225 mio. kr. for at klargøre banen til godsdrift. Siden 2009 vurderes udgiften til renovering at være steget, dog uden beløbsangivelse. Hvis der derudover også ønskes passagerdrift, vil beløbet være endnu højere, hvor heller ikke dette yderligere beløb er angivet.

  I 2013 er det beregnet, at det vil koste yderligere 232 mio. kr. at installere Banedanmarks nye signalsystem på strækningen.

  Sagen tages op på baggrund af henvendelser fra lokalområdet om jernbanestrækningens fremtidige udnyttelse. En fælles henvendelse fra byrådsmedlemmer i Tønder og Aabenraa peger således på en fremtidig udnyttelse som cykelsti.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At meddele Banedanmark, at Region Syddanmark er indforstået med, at Tønder-Tinglev banen nedlægges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/12556
  5. Høringssvar til Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium vedr. oprettelse af htx
  fold dette punkt ind Resume
   

  Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, har den 26. april 2017 henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med de to skolers ønske om, at oprette en htx-uddannelse i fællesskab på Campus Varde. Høringssvaret skal vedlægges skolernes ansøgning til Undervisningsministeriet om godkendelse til at udbyde htx-uddannelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium (herefter VG og VHH), har den 26. april 2017 henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med de to skolers ønske om, at oprette en htx-uddannelse i fællesskab på Campus Varde. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Høringssvaret skal vedlægges skolernes ansøgning til Undervisningsministeriet (herefter UVM) om godkendelse til at udbyde htx-uddannelsen.

  Ifølge VG og VHH har lokalsamfundet længe efterspurgt muligheden for at kommunens unge kan gå på htx i Varde. På nuværende tidspunkt ligger nærmeste udbud af htx i hhv. Esbjerg, Skjern og Grindsted, og valget af htx er derfor forbundet med lang transporttid for de unge. Det kan ifølge VG og VHH afholde en del unge fra overhovedet at søge htx. VG og VHH henviser i den forbindelse til aftalen bag gymnasiereformen, hvori der står, at de fire gymnasiale uddannelser er ligeværdige og at de kommende gymnasieelever så vidt muligt skal have reel mulighed for at vælge mellem de fire uddannelser. Aftalens mål er her, at især elever til htx ikke opgiver at søge uddannelsen på grund af geografiske barrierer.

  VG og VHH oplyser, at der i 2016 i alt var 70 unge bosiddende i Varde Kommune, der havde søgt htx som 1. prioritet, samt at yderligere 44 unge havde angivet htx som 2. prioritet. Det høje antal 2. prioriteter kan ifølge skolerne indikere, at en del unge har oplevet en geografisk barriere ved at der ikke udbydes htx i Varde.

  De to skoler bemærker endvidere, at htx vil passe godt ind i studiemiljøet på Campus Varde, som dermed ville rumme alle fire gymnasiale uddannelser. Skolerne vurderer, at de nyligt renoverede naturvidenskabslokaler på Varde Gymnasium, sammen med 1-2 lokaler, der kan indrettes til værkstedsundervisning, vil give gode forhold for en kommende htx-uddannelse.

  VG og VHH har vedlagt støtteerklæringer fra hhv. byrådet i Varde Kommune og erhvervsforeningen ProVarde (se bilag). Her anføres det, at man bakker op om et htx udbud i Varde fordi det vil give flere valgmuligheder for de unge, ligesom det vil bidrage til at sikre den fremtidige rekruttering af arbejdskraft via de kommende htx-elevernes tilknytning til det lokale erhvervsliv. ProVarde er af den opfattelse, at den samlede andel af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, vil stige yderligere med etableringen af htx, og at dette således ikke vil kannibalisere på de øvrige ungdomsuddannelser.

  Som foreskrevet har VG og VHH indhentet høringssvar fra de tre omkringliggende nuværende udbydere af htx-uddannelsen: Rybners (Esbjerg), Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern (herefter UCRS), og Erhvervsgymnasiet Grindsted. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Alle tre nuværende htx-udbydere er imod oprettelsen af et nyt htx-udbud i Varde bl.a. fordi de vurderer, at det vil kunne reducere deres eget htx-optag, der i forvejen er under pres pga. faldende ungdomsårgange og vigende søgetal. For Rybners og UCRS’ vedkommende, går indvendingerne primært på risikoen for indsnævring af studieretningsudbuddet, mens et vigende elevtal på htx i Grindsted kan betyde, at udbuddet ikke vil kunne opretholdes, idet skolen kun har én htx-klasse pr. årgang.

  De nuværende htx-udbydere bemærker desuden i deres høringssvar, at undervisningen på htx forudsætter adgang til professionelle værkstedsfaciliteter, og at et htx-udbud derfor bør ligge sammen med et udbud af tekniske erhvervsuddannelser, dvs. på en teknisk erhvervsskole. Endelig henviser de tre høringsparter samstemmende til den analyse, som UVM har foretaget på foranledning af aftaleteksten bag gymnasiereformen. Her figurer Varde Kommune ikke på listen over områder, hvor det kan sandsynliggøres, at unge afholder sig fra at søge htx på grund af geografiske barrierer. Det skyldes, at der i Varde Kommune er en større andel, der søger htx (10%) end i hele landet samlet set (8%).

   

  Administrationens vurdering:
  Søgningen til htx i Syddanmark er faldet 7% fra 2016 til 2017 selvom elevgrundlaget, opgjort som antal 16-årige, har været svagt stigende i samme periode. Det er administrationens vurdering, at den faldende søgning til htx er problematisk set i lyset af Region Syddanmarks målsætning om, at flere skal vælge en science-uddannelse (20%-målsætningen). På den baggrund finder administrationen det som udgangspunkt positivt, at VG og VHH tager initiativ til at få flere unge til at søge htx, og administrationen anerkender, at lokalsamfundet har efterspurgt muligheden for, at kommunens unge kan gå på htx i Varde.

  På baggrund af data fra uddannelsesbarometeret, er administrationen samtidig opmærksom på, at de unge i Varde Kommune ofte har relativt lang transporttid til nærmeste htx-udbud, men at dette tilsyneladende ikke hindrer dem i at vælge htx-uddannelsen, jf. Undervisningsministeriets analyse. Htx-søgningen i Varde Kommune (10%) ligger højere end i Billund Kommune (6%) og Esbjerg Kommune (7%), til trods for, at htx-uddannelsen udbydes i sidstnævnte kommuner.

  Ud fra det oplyste antal htx-ansøgere i 2016 (70 ansøgere med htx som 1. prioritet og 44 med htx som 2. prioritet), vurderer administrationen i tråd med VG og VHH, at der sandsynligvis vil kunne være et elevgrundlag for oprettelsen af et htx-udbud på Campus Varde. Det må dog formodes, at nogle af de unge i Varde Kommune, selv ved et htx-udbud i Varde, fortsat ville vælge at foretrække at søge htx i enten Esbjerg, Skjern eller Grindsted. Enten ud fra et tilgængelighedsperspektiv, for de unge, der bor i udkanten af kommunen tættere på de tre byer, eller ud fra ønsket om at få del i det bredere studieretningsudbud, der findes i Esbjerg og Skjern i kraft af et større volumen i optaget. Når det derudover tages i betragtning, at antallet af 16-årige i Varde Kommune ventes at falde 16% fra 2017 til 2020, er det administrationens vurdering, at et htx-udbud i Varde ville blive et mindre et af slagsen. Til sammenligning kan det oplyses, at antallet af 16-årige ventes at falde 10% i Billund Kommune og 6% i Esbjerg Kommune, i samme periode.

  Administrationen tager endvidere de negative høringssvar fra de tre nuværende htx-udbydere til indtægt, herunder i særlig grad de potentielle negative konsekvenser for udbuddet i Grindsted. Erhvervsgymnasiet Grindsted har ved anden lejlighed oplyst til regionen, at htx-optaget var på hhv. 22, 24 og 17 elever i årene 2014, 2015 og 2016, samt at søgetallet i 2017 er på 17 elever. Nogle af eleverne i Grindsted har bopæl i Varde Kommune (1-5 elever de sidste tre år) og det må derfor formodes, at et nyt htx-udbud i Varde kan få en negativ indflydelse på optaget i Grindsted, hvilket i sidste ende kan medvirke til at udbuddet i Grindsted ikke kan opretholdes.

  Eftersom 48 ud af Rybners’ 135 htx-ansøgere i 2017 er bosiddende i Varde Kommune, er det ydermere administrationens vurdering, at et nyt htx-udbud i Varde vil kunne indvirke negativt på elevvolumen og dermed studieretningsudbuddet på Rybners. Det tilsvarende tal for UCRS er 6 ud af i alt 87 ansøgere. Andelsmæssigt har eleverne fra Varde Kommune udgjort ca. 1/3 af htx-optaget på Rybners i 2014, 2015 og 2016, mens den tilsvarende andel for UCRS har ligget på 10-14% i samme periode.

  Endelig er det administrationens vurdering, at opbygningen af tilstrækkelige værkstedsfaciliteter til at kunne varetage htx-uddannelsen vil være forbundet med betragtelige udgifter, hvilket kan være samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt.

  På baggrund af en samlet vurdering, er det administrationens opfattelse, at der i Varde Kommune er begrænsede geografiske barrierer for de unges søgning til htx, samt at et nyt udbud, bl.a. som følge af faldende ungdomsårgange, vil kunne få utilsigtede, negative konsekvenser for de nuværende htx-udbydere i området, navnlig for udbuddet i Grindsted.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at, udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende vedlagte udkast til høringssvar, hvori regionsrådet ikke støtter oprettelsen af et htx-udbud i Varde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Sagen forelægges forretningsudvalget uden indstilling.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/208
  6. Høringssvar til SOSU Esbjerg vedr. påtænkt udbud af GF2 i Vejen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (herefter SOSU Esbjerg), har anmodet regionsrådet om høringssvar i forbindelse med et påtænkt udbud af et grundforløb 2 (herefter GF2) for social- og sundhedsuddannelsen i Vejen i januar 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  SOSU Esbjerg har anmodet regionsrådet om et nyt høringssvar i forbindelse med et påtænkt udbud af et GF2 for social- og sundhedsuddannelsen i Vejen i januar 2018. Høringssvaret skal vedlægges skolens ansøgning til Undervisningsministeriet om godkendelse af udbuddet. Anmodningen er vedlagt som bilag 1.

  Regionsrådet afgav i december 2016 et positivt høringssvar vedrørende oprettelse af GF2 i Vejen. Det bemærkes, at SOSU Esbjerg søgte om godkendelse til et forsøg, som strækker sig fra januar 2017 til juni 2017. Den nuværende anmodning skal således ses i forlængelse af de eksisterende erfaringer fra den allerede godkendte og igangværende forsøgsordning med et GF2 i Vejen

  SOSU Esbjerg oplyser ligeledes, at skolen i august 2016 forsøgte at etablere et GF1 i Vejen. På daværende tidspunkt var der ikke et tilstrækkeligt ansøgergrundlag til at oprette et forløb. SOSU Esbjerg bemærker dog, at skolen har arbejdet på at profilere GF1 i Vejen, hvorfor ansøgertallet i år er væsentligt højere end i 2016, og skolen regner derfor med at kunne etablere et GF1 i Vejen i august 2017. Det oplyses, at et udbud af GF1 i Vejen blev godkendt af Undervisningsministeriet som led i EUD udbudsrunden for 2017.

  SOSU Esbjerg oplyser i deres anmodning, at skolens aktuelle udbud af GF2 i Vejen (baseret på optag i januar 2017) har et elevoptag på 23 elever, hvorfor SOSU Esbjerg vurderer, at der er skabt gode betingelser for, at skolen også i 2018 vil kunne gennemføre et GF2 i Vejen.

  Det bemærkes, at Vejen Kommune støtter SOSU Esbjerg i deres påtænkte udbud af GF2. Kommunen oplyser, at de har stor interesse i et GF2 i Vejen by, således at kommunen har et stærkere fundament for at rekruttere social- og sundhedspersonale til sine institutioner såvel som for, at kommunen kan leve op til den aftalte dimensioneringsaftale på området. Kommunen oplyser ligeledes, at specielt elever fra kommunens sydlige del har meget lang transporttid til allerede eksisterende social- og sundhedsskoler, hvilket afholder mange fra at søge uddannelserne, og kommunen oplever derfor i stigende grad rekrutteringsproblemer i forhold til social- og sundhedspersonale på social- og ældreområdet i kommunen.

  Det nye GF2 i Vejen vil, som det også er tilfældet med det aktuelt udbudte prøveforløb, skulle oprettes i et samarbejde med Vejen Business College. Samarbejdet vil bl.a. bestå i, at SOSU Esbjerg lejer sig ind i lokaler hos Vejen Business College. Det forventes, at et SOSU læringsmiljø i tilknytning til de lejede lokaler videreføres, og at eleverne får mulighed for at bruge øvrige faciliteter på Vejen Business College.

  SOSU Esbjerg har foretaget høring hos henholdsvis Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Ingen af de to skoler modsætter sig SOSU Esbjergs initiativ. Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens bemærker dog, at de ikke har indvendinger, såfremt det nye tilbud om GF2 i Vejen ikke flytter elever fra en af skolens adresser. Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens foreslår således, at det nye udbud godkendes for en periode på to år, hvorefter der foretages en evaluering af mønstre i elev-rekrutteringen.

  Administrationens vurdering

  Uden et eksisterende udbud af GF2 i Vejen, har de unge i store dele af Vejen Kommune relativt lang transporttid til nærmeste udbyder af SOSU-uddannelsen. Med afsæt i regionsrådets ambition om at sikre den bedst mulige tilgængelighed til ungdomsuddannelser for de unge i Syddanmark, er det administrationens vurdering, at oprettelsen af et GF2 for social- og sundhedsuddannelsen i Vejen vil understøtte denne ambition om bedst mulig tilgængelighed. Administrationen bemærker ligeledes, at der er gode erfaringer fra de igangværende forsøgsforløb med GF2 i Vejen.  

  Administrationen bemærker samtidig, at SOSU Esbjerg har oplyst, at det nuværende elevgrundlag for det aktuelle GF2 først og fremmest består af elever fra Vejen Kommune, hvorfor administrationen vurderer, at et udbud i Vejen i meget begrænset grad vil have en betydning for rekrutteringsgrundlaget på de omkringliggende social- og sundhedsskoler.

  Udkast til høringssvar, hvori udbud af et GF2 i Vejen støttes, er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende udkast til høringssvar til SOSU Esbjerg, hvori udbud af et GF2 i Vejen støttes. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/43472
  7. Høringssvar - indgåelse af driftsoverenskomster, VUC Syd
  fold dette punkt ind Resume
   

  En ny bekendtgørelse om forberedende voksenundervisning (FVU) samt ordblindeundervisning (OBU) er trådt i kraft pr. 1. januar 2017. Den nye bekendtgørelse medfører, at alle skoler/institutioner mv., der er omfattet af loven, har ret til en driftsoverenskomst.

  På den baggrund har AOF Syd, IBC og Haderslev Sprogcenter ansøgt VUC Syd om driftsoverenskomst. Ifølge bekendtgørelsen skal regionsrådet høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster på FVU- og OBU-området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  FVU og OBU udbydes af de 6 VUC-centre i regionen samt deres driftsoverenskomstparter. FVU og OBU er kurser i læsning, skrivning og regning målrettet voksne, som ikke har de nødvendige basale færdigheder, som skal til for, at den pågældende voksen kan honorere udviklingen i arbejdspladsens krav til at kunne skrive, regne og læse.

   

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbydelsen af forberedende voksenundervisning (FVU) til borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder. Regionsrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 1776 af 27/12/2016, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om voksenuddannelsescentrenes FVU-planer. Regionsrådet skal ligeledes høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomstparter.

  Den 1. januar 2017 trådte en ny bekendtgørelse for FVU og OBU i kraft. De foreslåede ændringer i den nye bekendtgørelse vedrører primært forholdet mellem voksenuddannelsescentrene, som udbyder FVU, samt de driftsoverenskomstparter, som afholder undervisningen under tilsyn af det pågældende voksenuddannelsescenter. Ændringerne skal ses i lyset af udbudsinsti­tutionernes (VUC) og driftsoverenskomstparternes mangeårige ønske om et nyt styringskoncept med klarere retningslinjer for samarbejdet VUC og driftsoverenskomstparter imellem. Samtidig indføres der standarddriftsoverenskomster og faste takster for at ligestille driftsoverenskomstparterne rundt i landet.

  Implementeringen er igangsat i starten af 2017, hvor undervisningsministeriet har udsendt en standarddriftsoverenskomst og en vejledning om tilsyn med driftsoverenskomstparter. Den nye bekendtgørelse betyder, at de i bekendtgørelsen berettigede institutioner har ret til at opnå driftsoverenskomst med det pågældende voksenuddannelsescenter, og der indføres en minimumsgrænse for aktiviteten på 5 årskursister. VUC kan dispensere for denne minimumsgrænse.

  På ovenstående baggrund har AOF Syd, IBC samt Haderslev Sprogcenter søgt VUC Syd om driftsoverenskomst.

  Det er administrationens vurdering, at et øget udbud af FVU og OBU bidrager til at sikre, at det årlige regionale mål om 10.090 FVU-kursister nås. En forøgelse af driftsoverenskomstparterne vil således kunne bidrage til at fastholde og styrke udbuddet af FVU og OBU i regionen.

  Det er samtidig administrationens vurdering, at en opsøgende indsats blandt virksomheder er afgørende i forhold til at øge kendskabet til FVU og dermed søgningen til tilbuddet, hvorfor VUC Syd opfordres til at fortsætte og udbygge deres opsøgende indsats i forbindelse med indgåelsen af ovenstående driftsoverenskomster.

  Administrationen bemærker yderligere, at sammenhængen i udbuddet af FVU er et opmærksomhedspunkt i relation til indgåelse af især nye driftsoverenskomster. Administrationen vil således drøfte sammenhæng i FVU-tilbuddet i forbindelse med VUC’ernes årlige FVU-planer, som Udvalget for Regional Udvikling vil få forelagt på mødet i juni 2017.

  Udkast til høringssvar er vedlagt.

  Udvalget for Regional Udvikling har kompetence til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU-området, og udvalget afgiver derfor høringssvar på vegne af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget godkender udkast til høringssvar til VUC Syd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Udvalget godkendte udkast til høringssvar til VUC Syd.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/13913
  8. Indsatsen for flere praktikpladser i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det fremgår af budgetaftalen 2017, at det skal undersøges, hvor og hvordan Region Syddanmark kan forstærke sin indsats for at bidrage til at skabe flere praktikpladser. Samlet set er det vurderingen, at der fortsat er en udfordring i forhold til praktikpladser i Syddanmark, men at den er nuanceret. Der er taget en række tiltag både nationalt og regionalt på praktikpladsområdet, og på baggrund af dialog med aktørerne på området, tegner der sig ikke et billede af, at der er basis for én samlet løsning eller en klar efterspørgsel efter særlige regionale tiltag på området. Med udgangspunkt heri fremlægges forslag til den videre indsats for flere praktikpladser i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det fremgår af budgetaftalen 2017, at det skal undersøges, hvor og hvordan Region Syddanmark kan forstærke sin indsats for, at bidrage til, at skabe flere praktikpladser samt at Udvalget for Regional Udvikling forelægges en sag med status og muligheder, og at der reserveres et beløb fra uddannelsespuljen i 2017 til en særlig indsats for at skaffe praktikpladser. Beløbet fastsættes efter indstilling fra Udvalget for Regional Udvikling.

  Udvalget for Regional Udvikling fik på udvalgsmødet den 10. juni 2016, forelagt en status på igangværende og tidligere projekter samt praktikpladssituationen i Region Syddanmark og på landsplan. Her fremgik det bl.a., at der på landsplan er indgået en trepartsaftale om praktik og igangsat en række projekter, ligesom der er udarbejdet evalueringer, redskaber, videns- og inspirationskataloger mv. I Region Syddanmark er der ligeledes igangsat en række projekter for at skabe praktikpladser. Udvalget for Regional Udvikling har også på mødet den 16. januar 2017 drøftet praktikpladsproblemstillingen, herunder processen for udmøntning af budgetforliget.

  Data for udviklingen i praktikpladsaftaler, elever optaget i skolepraktik og praktiksøgende elever over en 12 måneders periode (marts 2016 - februar 2017), fremgår af bilag 2. For alle tre kategorier er der stor variation mellem de enkelte måneder og de forskellige uddannelser. Antallet af indgåede praktikaftaler (ekskl. skolepraktik), er stort set status quo i forhold til året før. Udviklingen dækker over betydelige variationer mellem de enkelte uddannelser. Fx er der sket et fald på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, mens der er indgået flere aftaler inden for bygge og anlæg, det merkantile område, strøm, styring og it mv. I perioden fra marts 2016 til februar 2017 blev der i alt indgået 9.884 praktikaftaler (ekskl. skolepraktik).

  Fsva. skolepraktik viser udviklingen, at der er optaget færre elever i skolepraktik, men det udgør dog en mindre andel i forhold til, hvor mange der er i skolepraktik (2.305 elever i alt i samme periode).

  I fht. praktikpladssøgende elever viser udviklingen, at der er knap 1000 færre praktikpladssøgende elever. I perioden marts 2016 til februar 2017 var der i alt 11.312 praktikpladssøgende elever i Syddanmark.

  Tal fra Region Syddanmarks Uddannelsesbarometer 2016 viser endvidere, at knap halvdelen af eleverne i Syddanmark, som gennemførte deres grundforløb i 2015, havde en ordinær praktikplads 6 måneder senere. 1/3 var uden praktikplads, mens 8% havde mistet deres praktikplads, og 11% var i skolepraktik. En stor del af de unge, der efter 6 måneder er uden praktikplads, er gået i gang med en anden uddannelse i stedet og er dermed ikke længere praktikpladssøgende.

  For at identificere problemstillingerne på praktikpladsområdet og igangsætte udvikling af relevante projekter, afholdt Region Syddanmark en vidensworkshop om praktikpladser den 30. november 2016. Vidensworkshoppen havde over 60 deltagere og samlede aktører på området fra erhvervsskoler, kommuner, arbejdsmarkedets parter mfl. Oplægsholdere og deltagerne på workshoppen gav bl.a. udtryk for, at problemstillingen i forhold til praktikpladser handler om eksempelvis virksomhedernes ressourcer, elevernes faglige og geografiske mobilitet, uddannelsernes omdømme mv. Samtidig var det et gennemgående tema, at den største udfordring var, at for få elever vælger en erhvervsuddannelse og ikke antallet af praktikpladser. Endvidere gav workshoppen et billede af, at der er store forskelle uddannelserne imellem i forhold til, om der er mangel på praktikpladser eller mangel på elever.

  Efter udvalgsmødet i januar 2017, har administrationen drøftet praktikpladsudfordringen med repræsentanter fra Vækstforums sekretariatsgruppe fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Mange af ovenstående pointer blev bekræftet, herunder at det er vanskeligt at se behovet for et stort og tværgående praktikpladsprojekt i regionen. Der kan dog være praktikpladsudfordringer relateret til konkrete uddannelser og afgrænsede geografiske områder, om end der ikke var konkrete bud på, hvad det kunne være.

  I forbindelse med den seneste ansøgningsrunde til uddannelsespuljen den 15. marts 2017 havde én ud af syv indkomne ansøgninger praktikpladser som indsatsområde. Ansøgningen handler om at skaffe flere praktikpladser til frisørelever. Ansøger har efter fristen valgt at trække ansøgningen, men vil muligvis arbejde på at inddrage flere aktører i projektet.  

  Samlet set er det administrationens vurdering, at der fortsat er en udfordring i forhold til praktikpladser i Syddanmark, men at den er nuanceret. Endvidere er der taget en række tiltag både nationalt og regionalt på praktikpladsområdet, og at der på baggrund af dialog med aktørerne på området ikke tegner sig et billede af, at der er basis for én samlet løsning eller en klar efterspørgsel efter regionale tiltag på området. Endelig er det administrationens vurdering, at hvis der skal udvikles og iværksættes yderligere praktikpladstiltag, skal det ske i tæt dialog med erhvervsskolerne, idet skolerne har det formelle ansvar for, at tilvejebringe praktikpladser i dialog med arbejdsmarkedets parter.

  På den baggrund foreslås at administrationen fortsat følger området tæt bl.a. i forbindelse med udmøntningen af trepartsaftalen og gennem den løbende dialog med erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter. Administrationen opfordrer aktørerne til at arbejde for et praktikpladsprojekt, hvis der viser sig nogle relevante muligheder, og stiller sig til rådighed for sparring og vejledning, bl.a. i forhold til regionens uddannelsespulje. Endvidere indarbejdes indsatser for flere praktikpladser i den kommende handlingsplan på uddannelsesområdet 2018-2019.

  Der kan endvidere afsættes en pulje på 2 mio. kr. af uddannelsespuljen til mindre praktikpladsprojekter relateret til konkrete uddannelser og afgrænsede geografiske områder, med ansøgningsfrist den 15. september. Da der er tale om mindre projekter foreslås det, at projekterne udelukkende vurderes i forhold til nogle af uddannelsespuljens krav og kriterier, herunder projektets forventede effekter i forhold til at skabe flere praktikpladser.

  Udvalget for Regional Udvikling orienteres om udviklingen på området på et senere tidspunkt, i takt med at initiativerne i trepartsaftalen bliver udmøntet.

  Udvalget vil ligeledes blive orienteret om evt. indkomne ansøgninger med fokus på praktikpladser efter næste ansøgningsfrist til uddannelsespuljen den 15. september 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter indsatsen for flere praktikpladser i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Udvalget drøftede indsatsen for flere praktikpladser i Region Syddanmark. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde. Sagen forelægges udvalget på et senere møde til drøftelse.

  Bilag 2 ”Indgåede praktikaftaler og elever i skolepraktik i Region Syddanmark”, som blev udleveret på mødet, er vedlagt referatet som bilag.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/12299
  9. Behov og muligheder for at understøtte en særlig indsats i forhold til faget tysk
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budget 2017 for Region Syddanmark har regionsrådet besluttet, at Udvalget for Regional Udvikling, skal drøfte behov og muligheder for at understøtte en særlig indsats i forhold til faget tysk. Administrationens afdækning og forslag til mulige handlingsspor fremlægges med henblik på en drøftelse i udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I kraft af Region Syddanmarks status som grænseregion, er der naturlig opmærksomhed omkring befolkningens tyskkompetencer. Det er således løbende et tema i det dansk-tyske samarbejde og indgår også i regionens arbejde på uddannelsesområdet.

  Med udgangspunkt i budgetforliget for 2017, har administrationen indhentet viden og erfaring om kendte behov og muligheder i forhold til faget tysk, jf. vedlagte notat.

  I en regional sammenhæng er der to indgangsvinkler til spørgsmålet om tyskkompetencer – dels en interkulturel vinkel med fokus på den daglige integration på tværs af grænsen, dels en erhvervsrettet vinkel med fokus på virksomhedernes behov og den enkeltes beskæftigelsesmuligheder.

  I regeringens Tysklandsstrategi fra februar 2016 lægges der stor vægt på tyskkompetencer. Samtidig forbereder regeringen en national sprogstrategi med henblik på, at skabe bedre sammenhæng mellem uddannelsesudbud og efterspørgsel efter sprogkompetencer i Danmark.

  Udfordringen med at forbedre tyskkompetencer hos såvel elever, studerende og medarbejdere er ikke ny, og der er heller ikke nogle nemme løsninger. På baggrund af den viden og erfaringer, som administrationen har indhentet, tegner der sig fire hovedudfordringer ift. faget tysk:
   

  • Motivation og rekruttering.
    
  • Vedligeholdelse af studerendes sprogkompetencer.
    
  • Stigende behov for/kommende mangel på sprogundervisere.
    
  • Rekruttering ift. efteruddannelse.
    

  På baggrund af administrationens afdækning og under hensyntagen til de allerede igangværende initiativer, er der identificeret nedenstående mulige aktiviteter/indsatsspor:
   

  • Skabe motivation for at lære tysk, eksempelvis gennem direkte kontakt med skoler, elever, erhvervsliv i Tyskland via udveksling, praktik etc.
    
  • Styrkelse af det tværgående samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser vedr. tyskfaget. F.eks. gennem brobygningsaktiviteter for elever og erfaringsudveksling mellem lærere på grundskolen og ungdomsuddannelserne.
    
  • Undersøge behov for/styrke uddannelse og efteruddannelse af grundskolelærere.
    
  • Udvikling af nye undervisningsmaterialer.
    

  Aktiviteterne/indsatssporene kan søges fremmet på forskellig vis, givet de rammer, som Region Syddanmark arbejder under. Det gælder f.eks. udviklingsprojekter inden for Region Syddanmarks Uddannelsespulje og Syddansk Vækstforum samt understøttelse af projekter inden for Interreg Deutschland-Danmark. Derudover kan der iværksættes analyser, hvis der i arbejdet med indsatssporene viser sig behov for mere viden eksempelvis regionale tal eller overblik over evt. regionale udfordringer. Endelig kan man overveje politiske initiativer, hvis der viser sig problemstillinger, der ligger ud over regionens handlemuligheder, evt. i samarbejde med andre parter. I den forbindelse vil det også evt. være relevant med en politisk dialog eller invitation til samarbejde i forlængelse af regeringens kommende nationale sprogstrategi, som administrationen følger op på, når den bliver offentliggjort.

  Som opfølgning på budgetaftalen for 2017 og på baggrund af vedlagte notat foreslås det, at udvalget drøfter behov og muligheder for, at understøtte en særlig indsats i forhold til faget tysk.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter behov og muligheder for at understøtte en særlig indsats i forhold til faget tysk.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Udvalget drøftede behov og muligheder for at understøtte en særlig indsats i forhold til faget tysk. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/14070
  10. Opfølgning på igangværende uddannelsespuljeprojekter forår 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i porteføljestyringen af de igangsatte indsatser på uddannelsesområdet har administrationen gennemført en opfølgning på fremdriften i de igangværende uddannelsespuljeprojekter. Opfølgningen vedrører 17 af de nuværende 27 igangværende uddannelsespuljeprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hvert år prioriterer regionsrådet en række projekter, som er finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje, og som skal bidrage til at realisere målsætningerne i vækst- og udviklingsstrategien. Som led i porteføljestyringen af de igangsatte indsatser på uddannelsesområdet, har administrationen gennemført en opfølgning på fremdriften i de igangværende uddannelsespuljeprojekter.

  Opfølgningen i foråret 2017 vedrører 17 af de nuværende 27 igangværende uddannelsespuljeprojekter. Hvert af de 17 projekter er vurderet af administrationen på tre dimensioner: Forbrug, fremdrift og resultater. Vurderingen er blevet foretaget med udgangspunkt i de halvårsrapporter, som projekterne har udarbejdet for 2. halvår 2016.

  I bilaget til sagen er en samlet oversigt over de 17 projekter, og samtidig er det beskrevet, hvordan projekterne for hver af de tre ovenstående dimensioner bedømmes ud fra en farveskala (rød-gul-grøn). I bilaget fremgår det desuden, hvilke kriterier, der ligger bag udvælgelsen af de 17 projekter, herunder fx at projekterne skal have været i gang i mindst et halvt år, og at projekterne ikke er i færd med at blive eksternt slutevalueret.

  Ni af de 17 projekter opnår vurderingen ”rød” på forbrugsdimensionen. Det skyldes i alle tilfælde, at projekterne på afrapporteringstidspunktet har forbrugt færre midler end budgetteret. En del af forklaringen på dette er, at flere projekter oplever udfordringer med at få inddrevet timeregnskaber rettidigt fra de involverede projektpartnere. Det betyder, at en del af udfordringen vedrører timer, der er afholdte, men ikke indrapporteret, hvilket derfor ikke nødvendigvis får større betydning for projektets resultatskabelse. Administrationen er opmærksom på problemstillingen og er som led i den løbende opfølgning i dialog med projekterne i fht. at vurdere årsagerne til at et projekts forbrug ikke følger projektets milepælsplan, herunder hvilken betydning det har for projektets gennemførelse.

  13 af de 17 projekter opnår vurderingen ”grøn” på resultatdimensionen fordi administrationen i alle tilfælde vurderer, at projektet er på rette vej i forhold til at kunne generere de forventede resultater ved projektets afslutning. Efter projekternes ophør, er det hensigten, at leverancerne, resultaterne og erfaringerne skal leve videre hos projektparterne, ligesom de skal kunne videreføres til gavn for andre aktører. De hidtidige erfaringer fra afsluttede uddannelsespuljeprojekter viser imidlertid, at dette i flere tilfælde er vanskeligt. Administrationen bemærker, at en ”grøn” vurdering undervejs i projektets levetid ikke er ensbetydende med, at projektet på sigt vil forankres og blive videreført. En vigtig del af den løbende dialog mellem administrationen og de respektive igangværende projekter består imidlertid i, at drøfte muligheder for forankring og videreførelse i god tid før projekternes afslutning.

  Seks af projekterne opnår vurderingen ”grøn” på resultatdimensionen, på trods af at selve fremdriften kun vurderes at være ”gul”. Dette skyldes typisk, at projekterne er kommet bagud i forhold til den oprindelige tidsplan, og derfor har fået en forlængelse af projektperioden, men at de samlet set vurderes at være på rette vej i forhold til de forventede resultater ved projektets afslutning.

  Et enkelt af de 17 projekter, ”Uddannelse til kloge hænder”, opnår vurderingen ”rød” på alle tre dimensioner. I dette konkrete tilfælde har administrationen haft en dialog med projektet, som har ført til at projektparterne har ønsket at lukke projektet før tid, hvorefter de ikke-forbrugte midler tilbageføres til uddannelsespuljen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Til orientering.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/6048
  11. Syddansk Uddannelsesaftale efter 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 for en 4-årig periode, og i 2013 blev aftalen videreført for en ny 4-årig periode med et revideret kommissorium for styregruppen.

  Syddansk Uddannelsesaftale udløber næste gang ved udgangen af 2017 og regionsrådet skal inden da beslutte, om aftalen skal videreføres endnu engang og i hvilken form.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 for en 4-årig periode, og i 2013 blev aftalen videreført for en ny 4-årig periode med et revideret kommissorium for styregruppen.

  Syddansk Uddannelsesaftale udløber næste gang ved udgangen af 2017 og regionsrådet skal inden da beslutte, om aftalen skal videreføres endnu engang og i hvilken form.

  Administrationen har indledt drøftelser med formandskabet for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale om sagen.

  På mødet i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale den 8. juni 2017, vil perspektiverne for en videreførelse af Syddansk Uddannelsesaftale blive drøftet, hvorefter sagen forventes behandlet på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 21. august.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Til orientering.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/19458
  12. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i indsatssporene ”Viden i bevægelse” og ”Levende byregioner” i Det gode liv-strategien, er der sammen med Haderslev Kommune udarbejdet en ny analyse, ”Haderslev tæt på”. Byanalysen sætter vha. detaljerede geografiske metoder Haderslev by under lup og skal, med viden om bl.a. byens indbyggere, alderssammensætning, uddannelse, beskæfti­gelse og familietyper, bidrage til udviklingen af et solidt beslutningsgrundlag for byudviklingen i Haderslev og omegn. Analysen bidrager til Det gode liv-strategiens mål om at øge attraktiviteten i regionen, og er en aktivitet under den byregionale udviklingsaftale for Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  For at stå stærkt i konkurrencen om at tiltrække borgere, gennemgår Haderslev by i disse år en række større forandringer. Der foretages bl.a. en udvikling af havnen, og med det store byudviklingsprojekt ”Jomfrustien”, vil Haderslev Kommune binde havn og midtby sammen. Byernes attraktivitetsudvikling har stor regional betydning, og er et centralt element i Det gode liv strategien. På den baggrund har Haderslev Kommune og Region Syddanmark, i forbindelse med byudviklingen, indgået et samarbejde om at udarbejde analysen ”Haderslev tæt på” for at monitorere beboersammensætningen i hele Haderslev by på et meget detaljeret geografisk niveau. 

  Analysen viser, at Haderslev ikke bare er en by, men er en mangfoldighed af steder og med en befolkning med forskellige ressourcer og livsvilkår. I nogle områder udvikler befolkningstallet sig med stor hast, mens andre står i stampe. I byens kvarterer og nabolag, tegner der sig også forskelle i indkomst- og uddannelsesniveau, i alders- og familiesammensætning og i størrelsen af hus­stande.

  Publikationen er delt op i to dele. Første del består af kort over Haderslev med en de­taljeringsgrad på 100x100m. I anden del sættes der tal på, hvordan det ser ud i de forskellige bydele i Haderslev, baseret på bydelsafgrænsninger udpeget af Haderslev Kommune. 

  Rapporten viser bl.a. at:

  ·         Befolkningstallet er vokset betydeligt fra 2011 til 2016 i flere kvarterer i omegnen af byen og i kvarterer, der lig­ger tæt på Haderslev Dam og Haderslev Fjord, mens den er faldende i flere områder rundt om midtbyen.

  ·         Gennemsnitsalderen er lavest i midtbyen og i de ydre dele af Haderslev, mens der især findes områder med høj gennemsnitsalder i en krans rundt om midtbyen.

  ·         Husstandsstørrelsen er typisk lav i midtbyen, hvor mange unge og ældre bor, mens den er højest i udkanten og i omegnen af byen, hvor der findes de mange børnefamilier.

  ·         I store dele af midtbyen og i dele af den sydlige del af Haderslev er under 70% af de 25-64 årige i beskæf­tigelse. Det er også her, man finder den højeste koncentration af lavtuddannede.

  ·         I kvarterer tæt på Haderslev Dam og Haderslev Fjord når beskæftigelsen op på over 85%.

  ·         De højtuddannede findes især i den nordlige del af byen og tæt på Haderslev Dam og fjorden.

  ·         Indkomstniveauet (husstandsindkomster) er særlig højt flere steder i den vestlige del af Haderslev, mens de laveste indkomster findes i midtbyen og i den sydligste del af byen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Til orientering.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/103
  13. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Intet.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Kristian Grønbæk Andersen orienterede om artiklen ”Akademikere skaber vækst og arbejdspladser”.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  15. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er tirsdag den 6. juni 2017 kl. 15 i Regionhuset. Besøg uden for huset overvejes p.t.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Næste møde er tirsdag den 6. juni 2017 kl. 15.00 i Sønderborg, hvor der planlægges møde med aktører bag ”Spejdernes Lejr”, der afholdes på Als i juli 2017.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.  
  16. LUKKET - Forespørgsel om letter of interest
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Siden er sidst opdateret 12-07-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap