Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 31. august 2017

Innovationsudvalget - Referat - 31. august 2017

Mødedato
31-08-2017 kl. 15:00 - 15:50
 
Mødested
Mødelokale 4
 
Deltagere
 
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • John Lohff, C
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
   
 • John Lohff, C
 • Peder Hvejsel, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Status WHINN 2017 herunder Innovationsudvalgets muligheder for deltagelse
  2. Projektstatus på sygehusbyggerier 2. kvartal 2017
  3. 22. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2017
  4. Rapportering nr. 27 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  5. Rapportering nr. 27 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  6. Rapportering nr. 27 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  7. Mødeplan
  8. Siden sidst
  9. Eventuelt
  10. LUKKET PUNKT - Kolding Sygehus


  Sagsnr. 17/10130
  1. Status WHINN 2017 herunder Innovationsudvalgets muligheder for deltagelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  WHINN (Week of Health and INNovation) er et fælles initiativ på tværs af syddanske aktører med fokus på velfærdsteknologi og innovation. Her skabes i fællesskab rammerne for drøftelser af fremtidens sundhedsvæsen, herunder hvordan innovation og velfærdsteknologiske løsninger kan understøtte nuværende og fremtidige udfordringer.

  Målet med WHINN er at opnå erhvervsrettede resultater herunder blandt andet erhvervsturisme og virksomhedskontakter med potentiale for investering i Odense/Syddanmark. WHINN blev afholdt for anden gang i 2016 med deltagelse af mere end 1.300 personer. I 2017 afholdes WHINN den 10-12. oktober.

  WHINN har i 2017 tre overordnede temaer: Fremtidens hospitaler, værdibaseret sundhed og pleje samt digital sundhed. Følgende større konferencer og aktiviteter er bekræftede for 2017:

  • Hospital + Innovation

  Arrangeres af Healthcare DENMARK og Institut for Fremtidsforskning. Forventet 250 deltagere. 

  • New Nordic Welfare

  Arrangeres af Odense Kommune, Center for Velfærdsteknologi og Welfare Tech. Forventet 150 deltagere. 

  • Valuebased Healthcare – why how and whom?

  Arrangeres af IDC. Forventet 200 deltagere. 

  • Infection Control and Innovation

  Arrangeres af OUH. Forventet 150 deltagere.

  • Demantec

  Arrangeres af Welfare Tech. Forventet 150 deltagere.

  • VelfærdsVR

  Arrangeres af Teknologisk Institut. Forventet 80 deltagere

  • APPLE event
   Forventet 50 deltagere.
  • Innovative Sensory Technologies
   Arrangeres af Welfare Tech. Forventet 100 deltagere.
  • Robots and Drones for Healths
   Arrangeres af OUH og SDU – med et samarbejde med TUS EXPO Nordic. Forventet 50 deltagere.
  • Mental Sundhed – fra mol til noget der dur
   Arrangeres af PIO – Mental Sundhed, Odense Kommune. Forventet 300 deltagere.
  • Big Data/Open Data in Healthcare – What is it and how can we use it?
   Arrangeres af Syddansk SundhedsInnovation. Forventet 75 deltagere.
  • TUS NORDICS
   Droneudstilling, som arrangeres i samarbejde med UAS Denmark og TUS EXPO Holland. Forventet 500 deltagere.
  • CHAFEA
   EU klynge med fokus på kritiske sygdomme.
   Arrangeres af EU kommissionen, Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) Health Unit. Forventet 100 deltagere + 50 pressefolk fra hele Europa.

  Dertil kommer en række fællesevents: herunder WHINN EXHIBITION (forventet 50 udstillere) med guidede ture arrangeret af Welfare Tech, WHINN DELEGATION (forventet 60 deltagere), WHINN TALKS!, WHINN DINNER (forventet 400 deltagere), WHINN Pitchfire Finale (forventet 80 deltagere), WHINN Opening Reception  (forventet 400 deltagere), WHINN Bits & Beers (forventet 80 deltagere) og WHINN MATCHMAKING (forventet 120 deltagere).

  I alt forventes ca.1.500 deltagere i 2017, hvoraf 30-40 % er udenlandske deltagere. I bilaget fremgår de samlede måltal for WHINN 2017.

  De økonomiske rammer for WHINN består blandt andet af tilskud fra henholdsvis Odense Kommune på 1 mio. kr. og Region Syddanmark (Regional Udvikling) på 450.000 kr. Medfinansieringen løber foreløbigt til og med 2020. I 2020 nedtrappes disse tilskud til henholdsvis 750.000 kr. fra Odense Kommune og 350.000 kr. fra Region Syddanmark ud fra en forventning om, at WHINN på sigt kan øge indtægtsgrundlaget gennem øget deltagerbetaling og andre finansieringskilder.

  Innovationsudvalgets muligheder for deltagelse under WHINN
  Innovationsudvalget har besluttet at afholde møde den 10. oktober 2017 i Odense Congress Center i forbindelse med WHINN. Nedenfor fremgår en række muligheder for deltagelse op til og efter mødet i udvalget. Udover de skitserede muligheder kan udvalgets medlemmer også deltage i de enkelte konferencer og øvrige aktiviteter under WHINN.

  For innovationsudvalget foreslås:

  • Mulighed for frokost i udstillingsområdet sammen med politikere fra Odense Kommunes ældre- og handicapudvalg + sundhedsudvalg.
  • Guidet tur i udstillingsområdet v. Welfare Tech.
  • Fællesmøde med Odense Kommunes ældre- og handicapudvalg + sundhedsudvalg. I den forbindelse inviteres Innovationsminister Sophie Løhde til at holde et oplæg om regeringens forslag til en sammenhængsreform. Reformen omhandler bl.a. en ambition om bedre velfærd på tværs af sektorer samt anvendelsen af nye teknologier og digitale velfærdsløsninger, og de temaer matcher med WHINN 2017. Mødet er en anledning til en fælles drøftelse på tværs af nationalt, regionalt og kommunalt niveau omkring muligheder og udfordringer.
  • Mulighed for deltagelse i WHINN DINNER efter udvalgsmødet.

  I bilag fremgår forslagene inklusiv tidspunkter for de enkelte aktiviteter.

  Der arbejdes desuden på at få involveret udvalgte medier i en dækning af WHINN, der kan indbefatte mulighed for politisk debat, interviews eller lignende. Dette er i proces og ikke afklaret endnu.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget orienteres om status på WHINN 2017.

  At Innovationsudvalget drøfter de foreslåede muligheder for Innovationsudvalgets deltagelse under WHINN.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 31-08-2017
   

  Til orientering.

  Bjarne Jensen, Peder Hvejsel og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15339
  2. Projektstatus på sygehusbyggerier 2. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektstatus på sygehusbyggerier 2. kvartal 2017.

  1. kvartal 2017
  I forhold til 1. kvartal 2017 er det de samme projekter med opdateret status.

  2. kvartal 2017
  Beskrevne projekter:

  1. Generalplan Svendborg.
  2. Generalplan Vejle.
  3. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding.
  4. P-hus Kolding.
  5. Fase 2, Sønderborg.
  6. Ambulatorietorv, Sønderborg
  7. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i Regionsrådet.
  8. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 31-08-2017
   

  Til orientering.

  Peder Hvejsel og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/12015
  3. 22. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til Regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 2. kvartal 2017 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra Kvalitetsfonden.

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase 1
  Generalplanens Fase 1 er hovedsageligt gennemført. Således blev den Fælles Akutmodtagelse (FAM) taget planmæssigt i brug i maj 2016. Der udestår et projekt til etablering af ambulatorie og forskningsklynge, som forventes færdiggjort og taget i brug i 4. kvartal 2017.

  Fase 2 – ny sengebygning
  Fase 2 – ny sengebygning rapporteres uændret gul vedrørende tid. Økonomi og kvalitet rapporteres fortsat som grøn. Totalentreprenøren MT Højgaard A/S har fortsat svært ved at leve op til tidsplanen vedrørende etablering af råhus. En gennemgang af tidsplanen viser nu en forsinkelse på 21 uger. Totalentreprenøren oplyser fortsat at projektet vil blive afsluttet i 2. kvartal 2019 i overensstemmelse med kontrakttidsplanen, men senere end tidligere forventet. Bygherre har derfor skærpet opmærksomhed omkring fastholdelse af tidsplanen og har i henhold til kontrakten afsendt varsel om dagbod i forhold til den sanktionsgivende mellemtermin for lukning af råhus. Idriftsætning og indflytning kan indledes og gennemføres efter at totalentreprenøren har afleveret sengebygningen.

  Totalentreprenøren har siden seneste rapportering etableret råhuset op til og med 3. sals højde.

  Fase 3
  Fase 3 omfatter etablering og tilpasning af ambulant og dagkirurgisk kapacitet i bygningerne 02, 11 og 12. Sydvestjysk Sygehus forventer at kunne fremlægge byggeprogram med indstilling til Regionsrådet om at give anlægsbevilling til projektet inden årets udgang.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 31-08-2017
   

  Til orientering.

  Peder Hvejsel og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/12014
  4. Rapportering nr. 27 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering, samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Status på projektet
  Der er foretaget officiel indvielse af Kolding Sygehus den 24. november 2016 for at markere, at de væsentligste dele af kvalitetsfondsprojektet, det vil sige den Fælles Akutmodtagelse (FAM) og den nye sengebygning, er afleveret til sygehusdrift og taget i brug. Fredericia Sygehus er solgt og overdraget til Fredericia Kommune.

  Økonomien for det samlede projekt rapporteres uændret i gul, projektet har et reduceret, men stadig positivt resultat af slutstadevurderingen. Den primære økonomiske risiko består i, hvordan de uafklarede tvister falder ud.

  Projektet rapporterer en færdiggørelsesgrad for hele projektet på 95 %, der udestår nu færdiggørelse af Fase 4 projekter, samt mangeludbedring vedrørende Fase 3.

  Sygehus Lillebælt forventer at kunne aflægge regnskab for kvalitetsfondsprojektet samtidig med årsregnskabet for Region Syddanmark for 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 2. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 31-08-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/9508
  5. Rapportering nr. 27 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Status på projektet
  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015.

  Fase 2 følger fortsat tidsplanen, som blev godkendt af Regionsrådet den 29. februar 2016. På baggrund af indgået hovedentreprisekontrakt i april 2017 er der udarbejdet en kontrakttidsplan, som ligger inden for rammerne af den godkendte tidsplan. Jord- og anlægsarbejder for p-pladser og ny heliport er fremrykket og igangsat i maj. Endvidere er indvendige ombygninger af vagtværelser og ny ambulancehal igangsat i juni for at gøre klar til byggeriet af den nye sengebygning.  

  Økonomien er fortsat inden for budgettet. Tvisten vedr. udførelse af RCMS (anlæg til personbeskyttelse mod fejlstrøm) blev afgjort i Voldgiftsretten i 2. kvartal. Udfaldet blev, at modparten fik medhold i sit erstatningskrav til trods for, at bygherre fik medhold i, at løsningen er lovlig at udføre. Erstatningskravet er afholdt i 2. kvartal. Som konsekvens af afgørelsen overvejes en projektændring vedr. beskyttelsesudstyr i Fase 2.

  Statusmarkeringen i kvartalsrapporten for tid, økonomi og kvalitet er fortsat grøn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 2. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 31-08-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

   

  Peder Hvejsel og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/10207
  6. Rapportering nr. 27 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og Det Tredje Øje rapportering (DTØ), indeholdende projektchefens bemærkninger til vurderingen.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH, forelægges hermed til godkendelse, med henblik på at fremsende materialet til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på Nyt OUH
  Udbuddet af vidensaksen (DP03) samt behandlings- og sengeafsnit (DP04) blev annonceret den 8. maj med frist for at søge prækvalifikation den 12. juni 2017. Ved fristens udløb var der kommet seks ansøgere på hvert af de to delprojekter. Regionsrådet godkendte den 26. juni fire ansøgere til prækvalifikation på de to delprojekter. Der er tale om de samme fire ansøgere på begge projekter. Efterfølgende har et firma trukket sig på grund af sprogbarrieren, hvorfor en anden ansøger er blevet prækvalificeret i stedet for.

  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn, med de tiltag som Regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016.

  Projektorganisationen er blevet tilpasset således at den kompetencemæssigt kan matche den bygherrerolle som vil følge af et projekt udbudt i totalentrepriser. Samarbejdet med Totalrådgiver er ændret som konsekvens af at projektet udbydes i totalentreprise. Der er indgået en udfasningsaftale med Medic OUH I/S med udløb den 30. juni 2017, samt en aftale om udlån af medarbejdere fra Medic OUHs moderfirmaer til medio 2018.

  De indledende arbejder (DP01) på byggegrunden er næsten udført. Vandelementerne mod nordøst er udført og de 3 tunneller er ved at blive fyldt med grus langs siderne.

  Byggemodningen (DP02) består af 3 udbud, byggemodning, belysning og rør. Arbejdet med ringvejen, rørarbejdet og de vestlige vandelementer er godt i gang. Licitation på belysningsdelen forventes afholdt medio 2017.

  Hovedprojekt for udstyr er afleveret den 30. juni, og indeholder første version af de samlede investeringsplaner for udstyrskategorierne samt det samlede budgetbehov for indkøb af udstyr til Nyt OUH. Hovedprojektet forelægges styregruppen den 5. september 2017.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Det Tredje Øje
  Det Tredje Øje (DTØ) rapporten indeholdende projektdirektørens kommentarer, har haft fokus på udbud og økonomistyring herunder prokura.

  Rapportens anbefalinger vedr. udbud drejer sig om proces, grundlag og tildelingskriterier samt anlægsbudget og projektorganisationens reorganisering.

  Endelig drejer rapportens anbefalinger vedr. økonomistyring sig om model for økonomistyring, adgangsstyring i Prisme, kontraktstyring og controlling.

  Rapporten indeholder endvidere projektledelsens feedback på de 10 nye anbefalinger på de overfor nævnte to områder.

  Projektledelsen er enig i vigtigheden af disse anbefalinger. Projektledelsen har på mange måder allerede indrettet sig på og taget højde for disse og vil fortsætte dette fokus fremadrettet.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2017 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at fremsende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 2. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 31-08-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/579
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2017, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Tirsdag den 10. oktober 2017, kl. 15.00-18.00 – Odense Congress Center.
  • Tirsdag den 14. november 2017, kl. 12.00-15.00 – Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Formøde for formandskabet kl. 11.15-12.00.
  • Torsdag den 14. december 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  Formøde for formandskabet er torsdage kl. 14.15-15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 31-08-2017
   

  Der afholdes ordinært møde den 14. november 2017 kl. 11.00 – 14.00 på Aabenraa Sygehus.

  Der afholdes fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget den 14. november 2017 kl. 13.30 – 14.00 på Aabenraa Sygehus.

  Peder Hvejsel og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  8. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 31-08-2017
   

  -

  Peder Hvejsel og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 31-08-2017
   

  -

  Peder Hvejsel og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.  
  10. LUKKET PUNKT - Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 31-08-2017
   

  -

  Peder Hvejsel og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 19-10-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |