Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 07. november 2017

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 07. november 2017

Mødedato
07-11-2017 kl. 14:00 - 15:25

Mødested
Billund Kommune, Østergade 27B, 7200 Grindsted

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Headspace Billund
  2. Praksisplan for dermato-venerologiområdet (hud- og kønssygdomme)
  3. Praksisplan for øjenområdet
  4. Praksisplan for øre-næse-halsområdet
  5. Frigørelse af midler til etablering af decentrale røntgenfunktioner
  6. Integrated Care - resultaterne to år efter
  7. Afrapportering af målbillede: Udmøntning vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  8. Indsatsområder på sundhedsområdet 2018
  9. Fredericia Sundhedshus
  10. Lægedækning almen praksis - status november 2017
  11. Mødeplan og temaer 2017
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 17/35727
  1. Besøg på Headspace Billund
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering i forbindelse med udvalgets besøg på Headspace Billund.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år.

  Headspace’s primære tilbud til disse børn og unge er, at de kan møde op i centeret og tale med en rådgiver fra Headspace. Ofte laver de aftalen først via mail, telefon eller SMS. Rådgiverne i Headspace er for langt hovedpartens vedkommende frivillige. De er f.eks. under uddannelse inden for det sundhedsfaglige/sociale område eller har erhvervserfaring fra samme område. Der er derudover mindst en fastansat på hvert center.

  Der er Headspace centre i Aabenraa, Aalborg, Ballerup, Billund, Esbjerg, Horsens, Helsingør, Herning, København, Odense, Roskilde, Rødovre, Albertslund, Greve, Herlev og Hvidovre. På landsplan har Headspace over 400 frivillige.

  Centrene samarbejder med kommunerne. Kommunerne stiller lokaler til rådighed og bidrager med samarbejde ind i kommunen ved hjælp af medarbejderressourcer.

  I Region Syddanmark samarbejdes der også med Psykiatrisygehuset. Samarbejdet sker med afsæt i, at regionsrådet i forbindelse med budget 2017 besluttede at afsætte midler til at etablere et fremtidigt samarbejde med Headspace.

  Samarbejdet indebærer, at Psykiatrisygehuset stiller en medarbejder til rådighed. Den fremskudte medarbejder er en medarbejder fra børne- og ungdomspsykiatrien. Medarbejderen koordinerer efter behov med voksenpsykiatrien. Den fremskudte medarbejder skal bidrage med psykiatrispecifik opbygning af erfaring og viden i Headspace centret. Dermed bidrager medarbejderen til, at centrets ansatte og frivillige kan give den bedst kvalificerede rådgivning og støtte til psykisk sårbare unge.

  Centerchef ved Headspace Billund, Susanne Mathiesen giver en rundvisning og et oplæg om arbejdet i centret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Centerchef Susanne Mathiesen præsenterede Headspace Billund.


  Sagsnr. 17/9916
  2. Praksisplan for dermato-venerologiområdet (hud- og kønssygdomme)
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 28. august 2017 høringsudkast til praksisplan for dermato-venerologiområdet (hud- og kønssygdomme) i Region Syddanmark. Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring, og på baggrund af høringssvarene forelægges planen nu regionsrådet til endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 28. august 2017 høringsudkast til praksisplan for dermato-venerologiområdet i Region Syddanmark.

  Praksisplanudkastet består dels af et afsnit om status på kapaciteten og beskriver en række forskellige forhold, der indvirker på kapaciteten, dels af en vurdering af den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling. Derudover beskriver høringsudkastet den demografiske udvikling, udbuddet af speciallæger, herunder aldersprofil og eventuelle udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse.

  Endvidere indeholder høringsudkastet overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

  Slutteligt er der i høringsudkastet anført de samlede anbefalinger for speciallægepraksis i planperioden.

  Regionsrådet besluttede at sende rapporten i høring.

  Link til det af regionsrådet godkendte høringsudkast til praksisplan: 

  https://rsyd.dk/wm504008

  Hovedelementerne i praksisplanen er:

  • At der i 2018 bør ske en kapacitetsudvidelse svarende til et fuldtids ydernummer med placering i Middelfart eller Kolding
  • At der, som følge af den demografiske udvikling, vil være behov for i perioden 2019–2028 at udvide kapaciteten med yderligere en fuldtids praktiserende dermatolog, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes
  • At der ikke er grundlag for at indføre rammeydelserne for røde bade, allergivaccinationer og overaktivitet i svedkirtlerne (armhulen)
  • At der sker en udlægning fra sygehus til praksis vedrørende laserbehandling af svær skægvækst hos kvinder, og at dette sker ved at indgå rammeaftale herom
  • At der udarbejdes visitationsretningslinjer for Hudafdeling I, tilpasset arbejdsdelingen og samarbejdet mellem praksis og sygehus  
  • Endvidere en række anbefalinger angående service og tilgængelighed i øre-næse-halslægepraksis

  Praksisplanen har i perioden fra den 13. september 2017 til den 13. oktober 2017 været i høring. Der indkom i alt fire høringssvar.

  Der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunktet er, at der er tilfredshed med praksisplanen, og at der er tale om et grundigt og gennemarbejdet materiale.

  I flere af høringssvarene er der forslag til præciseringer og uddybninger af dele af planen. En del af disse foreslås indarbejdet i planen. Resumé af høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er høringssvarene vedlagt.

   

  Økonomiske konsekvenser
  En udvidelse af kapaciteten med et fuldtidsydernummer svarende til en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 4 mio. kr. er indarbejdet i budgettet for 2018 og overslagsårene.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At praksisplanen for dermato-venerologiområdet i Region Syddanmark, med de i bilaget foreslåede ændringer til indarbejdelse i planen, udgør det videre grundlag for organiseringen af regionens praktiserende dermato-venerologer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9914
  3. Praksisplan for øjenområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 28. august 2017 høringsudkast til praksisplan for øjenområdet i Region Syddanmark. Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring, og på baggrund af høringssvarene forelægges planen nu regionsrådet til endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 28. august 2017 høringsudkast til praksisplan for øjenområdet i Region Syddanmark.

  Praksisplanudkastet består dels af et afsnit om status på kapaciteten og beskriver en række forskellige forhold, der indvirker på kapaciteten, dels af en vurdering af den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling.

  Derudover beskriver høringsudkastet den demografiske udvikling, udbuddet af speciallæger, herunder aldersprofil og eventuelle udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse.

  Endvidere indeholder høringsudkastet overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

  Slutteligt er der i høringsudkastet anført de samlede anbefalinger for speciallægepraksis i planperioden.

  Regionsrådet besluttede at sende rapporten i høring.

  Link til det af regionsrådet godkendte høringsudkast til praksisplan: 

  https://rsyd.dk/wm504008

  Hovedelementerne i praksisplanen er:

  • At den nuværende kapacitet inden for området fastholdes i 2018
  • At der som følge af den demografiske udvikling vil være behov for i perioden 2018–2028 at udvide kapaciteten med fem til seks praktiserende øjenlæger, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes
  • At den nuværende arbejdsdeling mellem praksis og sygehus fastholdes
  • At der på nuværende tidspunkt ikke sker udlægning af yderligere grå stær operationer til praksis, men at dette vurderes ved genforhandling af aftalen
  • At rammeaftalen for kontrol af anti-VEGF behandlede patienter indføres
  • Endvidere en række anbefalinger angående service og tilgængelighed i øjenlægepraksis.

  Praksisplanen har i perioden fra den 13. september 2017 til den 13. oktober 2017 været i høring. Der indkom i alt fem høringssvar.

  Der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunktet er, at der er tilfredshed med praksisplanen, og at der er tale om et grundigt og gennemarbejdet materiale.

  I flere af høringssvarene er der forslag til præciseringer og uddybninger angående dele af planen. En del af disse foreslås indarbejdet i planen. Endvidere er der også enkelte forslag til mere markante ændringer af praksisplanen, hvilket er behandlet nedenfor.

  Resumé af høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er høringssvarene vedlagt.

  Implementering af praksisplanen vil ikke have økonomiske konsekvenser for regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At praksisplanen for øjenområdet i Region Syddanmark, med de i bilaget foreslåede ændringer til indarbejdelse i planen, udgør det videre grundlag for organiseringen af regionens praktiserende øjenlæger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/10085
  4. Praksisplan for øre-næse-halsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 28. august 2017 høringsudkast til praksisplan for øre-næse-halsområdet i Region Syddanmark. Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring, og på baggrund af høringssvarene forelægges planen nu regionsrådet til endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 28. august 2017 høringsudkast til praksisplan for øre-næse-halsområdet i Region Syddanmark.

  Praksisplanudkastet består dels af et afsnit om status på kapaciteten og beskriver en række forskellige forhold, der indvirker på kapaciteten, dels af en vurdering af den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling. Derudover beskriver høringsudkastet den demografiske udvikling, udbuddet af speciallæger, herunder aldersprofil og eventuelle udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse.

  Endvidere indeholder høringsudkastet overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

  Slutteligt er der i høringsudkastet anført de samlede anbefalinger for speciallægepraksis i planperioden.

  Regionsrådet besluttede at sende rapporten i høring.

  Link til det af regionsrådet godkendte høringsudkast til praksisplan: 

  https://rsyd.dk/wm504008

  Hovedelementerne i praksisplanen er:

  • At den nuværende kapacitet inden for området fastholdes, men at der midtvejs i planperioden foretages en opdateret vurdering af kapaciteten
  • At der, som følge af den demografiske udvikling, vil være behov for i perioden 2018 – 2028 at udvide kapaciteten med 2–3 praktiserende øre-næse-halslæger, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes
  • At rammeydelserne for operation for stritøre, forundersøgelse med henblik på høreapparatbehandling samt høreapparattilpasning ikke indføres på nuværende tidspunkt
  • Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem øre-næse-halsspeciallægerne i praksis og sygehusene i regionen vurderes som tilfredsstillende
  • Endvidere en række anbefalinger angående service og tilgængelighed i øre-næse-halslægepraksis.

  Praksisplanen har i perioden fra den 13. september 2017 til den 13. oktober 2017 været i høring. Der indkom i alt fire høringssvar.

  Der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunktet er, at der er tilfredshed med praksisplanen, og at der er tale om et grundigt og gennemarbejdet materiale.

  I flere af høringssvarene er der forslag til præciseringer og uddybninger af dele af planen. En del af disse foreslås indarbejdet i planen. Endvidere er der også et enkelt forslag til en mere markant ændring af praksisplanen, hvilket er behandlet nedenfor.

  Resumé af høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er høringssvarene vedlagt.

  I forhold til forslag med indholdsmæssige ændringer skal særligt fremhæves ventetiden til høreapparatbehandling.

  Flere høringssvar sætter spørgsmålstegn ved, at der i praksisplanudkastet ikke er åbnet for en (lokal)aftale om høreapparatbehandling og -tilpasning i ØNH–speciallægepraksis. Der peges på, at der er lange ventetider på høreapparatbehandling i offentligt regi (op til to år), og at de geografiske placeringer af to nye regionshøreklinikker (Vojens og Tønder) ikke er et reelt tilbud for alle regionens borgere på grund af de geografiske afstande. Som eksempel peges der på hele Fyn.

   

  I forbindelse med budgetforliget for 2018 er det aftalt, at sundhedsudvalget forelægges en status på ventetiden inden for området ved årsskiftet 2017/18. Hvis sundhedsudvalget på den baggrund anbefaler yderligere initiativer for at tilnærme sig målet om en ventetid på maksimum tre måneder, anbefaler administrationen, at en eventuel inddragelse af de praktiserende øre-næse-halslæger indgår i disse overvejelser.

  Økonomiske konsekvenser
  Implementering af praksisplanen vil ikke have økonomiske konsekvenser for regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At praksisplanen for øre-næse-halsområdet i Region Syddanmark, med de i bilaget foreslåede ændringer til indarbejdelse i planen, udgør det videre grundlag for organiseringen af regionens praktiserende øre-næse-halslæger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Sundhedssamordningsudvalget ønsker en redegørelse vedr. behandling af småbørn med mellemørebetændelse.

  Sundhedssamordningsudvalget ønsker endvidere en orientering ang. status vedr. høreapparatområdet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/16157
  5. Frigørelse af midler til etablering af decentrale røntgenfunktioner
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet behandlede på møde den 25. september 2017 forslag til etablering af decentrale røntgenfunktioner. Der er blevet arbejdet videre med at kvalificere omkostningsskønnene, og der fremlægges nu forslag til etableringsøkonomi for røntgenfunktionerne i Sundhedscenter Haderslev og Brørup Sundhedscenter med henblik på at frigøre midler til etablering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet behandlede på møde den 25. september 2017 forslag til etablering af decentrale røntgenfunktioner. Regionsrådet godkendte på mødet, at der arbejdes videre med pilotprojektet, og at der afsættes en ramme på op til 14,0 mio. kr. til etablering og op til 1,5 mio. kr. til helårlig drift.

  Der er blevet arbejdet videre med at kvalificere omkostningsskønnene, og der fremlægges nu forslag til etableringsøkonomi for røntgenfunktionerne i Sundhedscenter Haderslev og Brørup Sundhedscenter. Driftsøkonomi kvalificeres fremadrettet og fremlægges i forbindelse med aktivitets- og økonomiafrapporteringen i 1. halvdel 2018.

  Status vedr. etablering af decentral røntgenfunktion i Sundhedscenter Haderslev
  Målgruppen er patienter henvist via egen læge eller privatpraktiserende speciallæge til en konventionel røntgenundersøgelse uden samtidigt ambulant lægebesøg. Med afsæt i data for Haderslev Kommune for 2016 er der opgjort en bruttovolumen på 6.054 kontakter.

  I Sundhedscenter Haderslev planlægges en løsning med to radiografer, som i det givne set up kan undersøge 40-42 patienter pr. dag med en åbningstid kl. 8.00-15.00. Der lægges i første omgang op til to åbningsdage om ugen 50 uger om året, hvor der afvikles planlagt aktivitet. I den videre planlægning kan der forekomme justeringer af denne model.

  Røntgentilbuddet i Sundhedscenter Haderslev vil organisatorisk blive en del af Sygehus Sønderjyllands øvrige røntgentilbud under Radiologisk afdeling og vil få karakter af en udefunktion. Af hensyn til behovet for at sikre en faglig forankring vil det være nødvendigt for personalet løbende at skifte arbejdssted mellem Sundhedscenter Haderslev og Sygehus Sønderjylland.

  Røntgentilbuddet forventes placeret centralt i Sundhedscenter Haderslev i stueplan i forbindelse med receptionen. Der arbejdes henimod, at funktionen åbner sammen med Sundhedscenter Haderslev i august 2018. Der arbejdes aktuelt på at tilpasse byggeprojektet således, at der allerede nu tages højde for etablering af røntgenfunktionen.

  Status vedr. etablering af decentral røntgenfunktion i Brørup Sundhedscenter
  Målgruppen er patienter henvist via egen læge eller privatpraktiserende speciallæge til en konventionel røntgenundersøgelse uden samtidigt ambulant lægebesøg. Med afsæt i data for Vejen Kommune for 2016 er der opgjort en bruttovolumen på 4.962 kontakter.

  På Brørup Sundhedscenter arbejdes der aktuelt hen imod ugentlige åbningsdage henholdsvis mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.00-14.00, torsdag kl. 9.00-17.00 og fredag lukket. Der planlægges endvidere et ”åbent røntgen”- tilbud, svarende til tilbuddene på sygehusene i Esbjerg og Grindsted, hvor patienterne kan møde op uden forudgående aftale. På åbningsdagene vil der også være få ambulante tider, hvor patienterne bookes til røntgenundersøgelser på Brørup Sundhedscenter. I den videre planlægning kan der forekomme justeringer af denne model.

  Der lægges op til, at tilbuddet er åbent for patienter fra både Vejen og øvrige kommuner. Organisering af funktionen svarer til organiseringen skitseret på Sygehus Sønderjylland.

  Det er planlagt, at røntgenfunktionen placeres i egne rum tilgængelige i stueplan, som kan tilgås fra såvel hovedindgang nord og syd i sundhedscenteret.

  Arbejdet med at etablere funktionen begynder primo 2018. Der arbejdes aktuelt på en milepælsplan. Det estimeres, at der skal afsættes fem måneder til selve byggeopgaven og derudover 5-6 uger til at få røntgenapparaturet i drift. Funktionen kan således tidligst åbne i 3. kvartal 2018.

  Etableringsomkostninger
  Etableringsomkostninger for røntgenfunktionerne i Sundhedscenter Haderslev og Brørup Sundhedscenter udgør 9,715 mio. kr. jf. tabel nedenfor:

  Totalomkostninger for pilotprojekt/forsøg 

  vedr. etablering af decentrale røntgenfunktioner

  1.000 kr.

  Apparatur

  Afledt

  anlæg

  I alt

  I alt ekskl. finansiering fra bevilling vedr. sundhedscenter

  Haderslev Sundhedscenter

  3.215

  1.905

  5.120

  4.465

  Brørup Sundhedscenter

  2.500

  2.095

  4.595

  4.595

  I alt

  5.715

  4.000

  9.715

  9.060

  Det vurderes, at der af tidligere meddelt bevilling vedr. Sundhedscentret i Haderslev kan afholdes udgifter på 0,655 mio. kr., svarende til Region Syddanmarks andel af håndværkerudgifterne på 38 procent. Det er aftalt med Haderslev Kommune, at de afholder den resterende del af håndværkerudgifterne.  Herefter bliver det samlede bevillingsbehov 9,060 mio. kr.

  Det bemærkes, at udvidelse af venteareal og reetablering af nødvendige lokaliteter på grund af flytning af kommunale sundhedsindsatser som følge af etablering af decentral i røntgenfunktion i Brørup Sundhedscenter, i alt 0,495 mio. kr., finansieres af Vejen Kommune. Denne omkostning er ikke indeholdt i opgørelse af totalomkostninger på i alt 4.595 mio. kr.

  Der skal fremadrettet være en dialog om fordelingen af finansieringen af driftsudgifterne på baggrund af sygehusenes dokumenterede merudgifter til funktionerne. De centrale driftsomkostninger foreslås finansieret via rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i forbindelse med 1. budgettilpasning 2018 efter en nærmere kvalificering af driftsudgifterne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At der meddeles anlægsbevilling til etablering af decentrale røntgenfunktioner på 4,465 mio.kr. i Sundhedscenter Haderslev og 4,595 mio.kr. i Brørup Sundhedscenter (indeks 143,1).

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2018, finansieret af rammen til medicotekniske anskaffelser i 2018.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne inden for de meddelte økonomiske rammer.

  At driftsudgifterne til røntgenfunktionerne finansieres af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/17477
  6. Integrated Care - resultaterne to år efter
  fold dette punkt ind Resume

  Integrated Care var et partnerskabsprojekt mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og PLO Syddanmark, der afprøvede en ny tværsektoriel samarbejdsmodel på sundhedsområdet. Regionsrådet og byrådet i Odense Kommune lukkede projektet i maj måned 2016 med baggrund i en evaluering fra KORA, dog med den tilføjelse, at der to år efter opstart skal gennemføres en opfølgning for at vurdere effekten af indsatserne efter yderligere et år. Opfølgningen er nu foretaget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Odense Kommune, Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) igangsatte i 2013 arbejdet med at udvikle og afprøve en integreret indsats for henholdsvis den ældre medicinske patient (DÆMP-indsatsen) og patienter med stress, angst og depression (SAD-indsatsen). Målgrupperne var udvalgt på baggrund af deres volumen og de mange tværsektorielle kontakter.

  KORA præsenterede i 2016 evalueringen af Integrated Care projektet. Evalueringsresultaterne førte til en beslutning i Odense byråd og regionsrådet om at lukke projektet. Samtidigt besluttede man at lave en opfølgningsrapport, der følger effekterne to år efter Integrated Care indsatserne.

  Opfølgningsundersøgelsen er nu gennemført af VIVE (Viden til velfærd - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd). Rapporten viser følgende:

  • Den ældre medicinske patient: Evalueringen i 2016 af Integrated Care viste, at DÆMP Integrated Care patienter havde et merforbrug på personlig hjemmepleje og praktiserende læge samt ekstra indlæggelsestid på sygehuset i sammenligning med DÆMP, der ikke var inkluderet i Integrated Care indsatsen. Opfølgningsrapporten her i 2017 viser, at nogle af de negative effekter er forsvundet efter to år. Der ses fortsat ikke positive effekter af Integrated Care indsatsen.

  • Patienter med stress, angst og depression: For borgere med stress, angst og depression, der var inkluderet i projektet, viste evalueringen i 2016 en negativ effekt, idet disse patienter havde en længere sygedagpengeperiode og et højere forbrug af almen praksis i sammenligning med borgere med stress, angst og depression, der ikke var inkluderet i indsatsen. Samtidig sås en lavere selvforsørgelsesgrad hos borgere inkluderet i indsatsen. Opfølgningsrapporten i 2017 viser, at noget af den negative effekt er forsvundet, idet sygedagpengeperioden over tid er knap så lang. Merforbrug af praktiserende læge forsvinder også over tid. Samtidig ses det, at selvforsørgelsesgraden hos borgerne inkluderet i projektet nu svarer til borgere, der ikke har deltaget i Integrated Care indsatsen. Der ses dog heller ikke her positive effekter af Integrated Care indsatsen.

  Samlet viser opfølgningsrapporten, at nogle af de negative effekter af Integrated Care indsatsen er forsvundet på længere sigt, men der kan fortsat ikke påvises positive effekter på de resultatmål, som var opstillet for Integrated Care indsatsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37211
  7. Afrapportering af målbillede: Udmøntning vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 26. juni 2017 rammepapiret om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Samtidig har regionsrådet den 22. maj 2017 tiltrådt et nyt målbilledekoncept, hvori indgår en halvårlig kvalitativ afrapportering af udmøntningen og fremdriften i arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Den første rapportering af målbilledet forelægges i denne sag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 26. juni 2017 rammepapiret om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er foruden en indsats møntet på at skabe bedre vilkår og forhold for borgernes sundhedstilbud lokalt, også et håndtag i udviklingen af Region Syddanmarks organisatoriske sammenhængskraft på tværs af sygehusene.

  Næste skridt i arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er en udmøntning af papiret. Til understøttelse af det arbejdes der sideløbende i to hovedspor. Implementering består således i sygehusenes udmøntningsplaner samt en fælles tværgående udmøntning. Udmøntningsarbejdet er løbende, og planerne er dynamiske og opdateres løbende i takt med udviklingen. Planerne drøftes løbende på sygehusenes dialogmøder med koncerndirektionen.

  Samtidig har regionsrådet den 22. maj 2017 tiltrådt et nyt målbilledekoncept. Heri indgår en halvårlig overvejende kvalitativ afrapportering af udmøntning og fremdrift af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som også har tilknytning til pejlemærket om samme. Målbilledet om nærhed og sammenhæng er en temaafrapportering i det samlede sæt af målbilleder og indikatorer, og det fremgår, at der vil være fokus på rammepapirets indsatsområder og vurdering af dets betydning for dels patienter og borgere, dels samarbejdet med kommuner og praktiserende læger.

  I vedhæftede bilag findes en sammenskrivning af sygehusenes udmøntningsplaner, ligesom der indgår en beskrivelse af den fælles tværgående udmøntning. Gennemgangen viser, at der allerede er en lang række initiativer i gang. Det gælder anvendelsen af speciallægernes og andre specialistkompetencer i almen praksis og kommuner, udgående funktioner, udvikling af modeller for samdrift af kommunale og regionale tilbud, arbejdet med sundhedshuse og fælles kompetenceudvikling.

  Men selv om gennemgangen ikke er udtømmende, ses det også, at der er områder, hvor initiativerne endnu er i sin vorden eller findes i mindre omfang. Det gælder især vedrørende fælles data med kommunerne og initiativer, der involverer almen praksis, dvs:

  • tættere kliniksamarbejde med almen praksis,
  • involvering af almen praksis i daglig ledelse og prioritering i sygehusene,
  • systematisk uddannelse og udvikling af almen praksis og
  • faglig ledelsesinformation til praksis.

  Årsager til, at særligt initiativer, der involverer almen praksis, fylder mindre, kan være mange, men måske især at samarbejde med almen praksis igennem lang tid har været svært. Dog åbner den nye overenskomst for nye muligheder.

  Gennemgangen rejser også tre mere overordnede temaer til drøftelse:

  Initiativernes patientoplevede merværdi. Initiativer i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen udfordrer i nogle tilfælde de økonomiske gevinster, der over de seneste mange år er opnået ved stordriftsfordele. Omvendt kan merværdien være stor for patienterne, både på et individuelt plan og måske også i et samfundsøkonomisk perspektiv. Indtil videre er der ikke en samlet model for, hvordan patienternes tilfredshed og patienternes gevinster i bredere forstand gøres op. Dette vil være et fokusområde i arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2018.

  Initiativernes kobling til styringsparadigmerne. Aktivitetsstyring, produktivitetskravet, der lige er blevet afskaffet, og takststyringsmodellerne er måske i meget mindre grad end værdibaseret styring incitamenter for udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det antydes i et eksempel fra psykiatrisygehuset, at lægges der vægt på de områder, der har stor betydning for sammenhængende patientforløb, dvs. samarbejde og gensidigt kendskab på tværs af sektorerne, så giver det også mere værdi for patienten. Om det forholder sig sådan, bør undersøges yderligere, dvs. hvordan styringsparadigmerne understøtter udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Initiativernes effekt på folkesundheden. En væsentlig præmis for udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er, at det sker i samarbejde med kommuner og praksis med respekt for lokale forskelle og behov. Imidlertid kan dette udfordre, at der i Syddanmark over de seneste mange år har været arbejdet for ét fælles kommunalt-regionalt sundhedsvæsen, hvor der ikke er forskel på tilbud om forebyggelse, behandling og rehabilitering af sammenlignelige borgere afhængigt af de pågældendes bopæl. Så selv om forskelligheden hyldes, opstår der alligevel et dilemma i forhold til, hvilken forskellighed, vi som region kan ”tåle” over for borgerne og i relation til folkesundheden?

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Til orientering. Sagen forelægges til orientering for forretningsudvalg og regionsråd.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/15504
  8. Indsatsområder på sundhedsområdet 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, som der skal sættes særlig fokus på det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet.  Sundhedssamordningsudvalget forelægges nu et forslag til indsatsområder for 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer.

  I forbindelse med den nye sundhedsplan er der brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. 

  Der gennemføres derfor en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, som der skal sættes særligt fokus på det kommende år.

  Der er nu udarbejdet et notat med forslag til indsatsområder for 2018, samt et skema der samler indsatsområderne i oversigtsform. Dette materiale forelægges nu Sundhedssamordningsudvalget. Oplægget vil sideløbende blive forelagt Sundhedsudvalget og Psykiatri- og socialudvalget, inden forelæggelse for Regionsrådet inden årsskiftet. Der vil ligeledes ske forelæggelse af de udvalgte temaer for det nyvalgte regionsråd primo 2018. Oplægget til indsatsområder er udarbejdet i dialog med sygehusenhederne, og har været forelagt Hovedudvalget forud for den politiske behandling i udvalgene.

  Mange af de foreslåede indsatsområder er allerede i gangsat, som følge af regionale eller nationale initiativer, ligesom flere af indsatsområderne allerede er besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2018. Forslaget til indsatsområder kan på den måde bidrage til at skærpe og målrette indsatsen i 2018.

  Temaerne kan række ud over 2018 og på den måde have betydning i flere år frem. Det kan være temaer, der forholder sig til nogle af de langsigtede udviklingstræk, der kommer til at præge sundhedsvæsenet i fremtiden og måske indvarsler et begyndende paradigmeskift på enkelte områder.

  De indsatsområder der i vedlaget oversigtsskema er markeret med grøn er igangsat, de indsatser der er markeret med blå er besluttet i budgetforliget og de orangemarkerede indsatsområder er nye. Indsatsområderne er således også med til at give udvalgene et overblik over hvilke temaer, der vil blive arbejdet med i 2018.

  Fra 2018 vil det være muligt med en længere proces og eventuelt yderligere inddragelse af eksempelvis eksterne aktører. Mange af de høringssvar, der blev afgivet i forbindelse med, at sundhedsplanen var i høring i juni 2017, pegede netop på ønsket om at give bred adgang til at komme med synspunkter og bidrag til, hvilke temaer der kan komme i betragtning i udvælgelsesprocessen. I høringssvarene var der også forslag til konkrete temaer, der kunne overvejes inddraget i sundhedsplanen. Forslagene kan opsummeres i følgende temaer:

  - Lighed i sundhed

  - Kompetenceudvikling og uddannelse

  Disse temaer er indarbejdet i det foreliggende udkast. 

  Når temaerne er tiltrådt politisk i 2017, vil de blive forelagt det nyvalgte regionsråd primo 2018. Derefter vil de respektive udvalg blive løbende orienteret om fremdriften og perspektiverne for de enkelte temaer, inden regionsrådet ultimo 2018 får en samlet afrapportering om arbejdet med temaerne. Der vil blive udarbejdet en overordnet proces og implementeringsplan, hvor det vil fremgå hvordan udvalgene løbende orienteres.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedssamordningsudvalget tiltræder forslaget til indsatsområder på sundhedsområdet for 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At forslag til indsatsområder på sundhedsområdet for 2018 tiltrædes.

  Sundhedssamordningsudvalget opfordrer til, at der generelt indtænkes mulighed for decentralisering af funktioner, der i dag foregår på sygehusene - herunder anvendelse af teknologi til at understøtte processen.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37688
  9. Fredericia Sundhedshus
  fold dette punkt ind Resume

  Fredericia Kommune og Region Syddanmark har aftalt at etablere Fredericia Sundhedshus i de tidligere sygehusbygninger i Fredericia. Der gives en status på arbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fredericia Kommune og Region Syddanmark har aftalt at etablere Fredericia Sundhedshus i de tidligere sygehusbygninger i Fredericia.

  De mange udfordringer i sundhedsvæsenet kalder på styrket sammenhæng og tættere relationer mellem samarbejdsparterne. Derfor er der en fælles langsigtet ambition om, at sundhedshuset løbende skal udvikles, og tanken er, at nye aktiviteter og nye typer af aktører kan bidrage til at styrke visionen om nære integrerede sundhedstilbud. Sundhedshuset skal indeholde såvel kommunale, regionale, frivillige som private tilbud.

  En tværsektoriel arbejdsgruppe har udarbejdet en profil for sundhedshuset samt et initiativkatalog, som er vedtaget i den politiske styregruppe.

  Profil

  Fredericia Sundhedshus er:

  • Et hus for alle borgere
  • Et fælles hus for mange aktører
  • Et laboratorium for nye velfærdsløsninger

  At sundhedshuset er for alle borgere betyder, at huset rummer tilbud og aktiviteter, som henvender sig til alle, og at borgere, foreningsliv og det øvrige civilsamfund kan bidrage til nye løsninger og være en aktiv del af huset. Samtidig vil der være tilbud og aktiviteter, der involverer specifikke grupper af borgere med særlige behov. Sundhedshuset er også et fælles hus mellem kommune, region, private aktører og frivillige med fokus på det, der giver mest værdi for borgerne, deres sundhed og livskvalitet.


  Huset er den ramme, der skal skabe sammenhæng og give synergi mellem aktørerne. Tanken er, at man med fælles kræfter og en samlet koordinerede indsats kan nå længere end ved de enkelte aktørers egen indsats. Konkret opnås sundhedseffekter via forbedrede og til tider fælles arbejdsgange med fokus på forebyggelse og tidlig indsats og en prioritering af de nære sundhedstilbud.

  Endelig er Fredericia Sundhedshus også et laboratorium med nytænkning om og innovation af det samarbejdende sundhedsvæsen. Forebyggelse og tidlig indsats er nøgleord, og afsættet er det brede sundhedsbegreb. Sundhedshusets profil lægger op til samarbejde og nytænkning om de borgernære tilbud og de udfordringer, der opstår i arbejdet med sundhed for og med de borgere, region og kommune har fælles ansvar for.

  Profilen for Fredericia Sundhedshus omsættes i et antal konkrete initiativer, som involverer borgere og aktører inden for og uden for huset. Initiativerne beskrives i et initiativkatalog, som er et dynamisk papir, der udvikles i takt med, at samarbejdet og de konkrete initiativer udvikler sig.

  Aktuelt er der to overordnede spor i initiativkataloget:

  Der er et fokus på børns og unges sundhed og trivsel via initiativer om:

  1. Sårbare unges tilknytning til arbejdsmarkedet

  2. Tværsektorielt samarbejde understøttende Sund Vægt

  3. Unge og seksuel sundhed

  4. Akutte indlæggelser 0-2 år

  5. Unge og angst/mental sundhed

  6. Børn og unge med diabetes

  Der er fokus på sundhed for mennesker med kronisk sygdom via initiativer om:

  1.    Demens

  2.    Ambulant opfølgning på sygdom

  3.    Forebyggelse og rehabilitering

  Den politiske styregruppe har på mødet den 27. oktober 2017 godkendt og prioriteret initiativerne. En række af dem skal konkretiseres og undersøges yderligere, mens et par af dem kan igangsættes straks.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/14073
  10. Lægedækning almen praksis - status november 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Aktuelt er Grindsted by, Esbjerg Kommune, Aabenraa Kommune og området Agerbæk, Gørding, Holsted-Brørup (Varde og Vejen Kommune) defineret som lægedækningstruede områder. Derudover er Fredericia, Vejle og Haderslev kommuner på observationslisten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Status på lægedækning, almen praksis november 2017

  På seneste møde i Praksisplanudvalget blev følgende områder defineret som lægedækningstruede:

  • Billund Kommune – Grindsted By

  Den tidligere regionsklinik i Grindsted By er pr. 1. september 2017 overtaget af en praktiserende læge. Imidlertid har en anden af byens læger varslet ophør pr. 1. februar 2018. Der er ca. 1900 patienter tilmeldt praksis, heraf forventes ca. 200 at kunne fordeles til byens øvrige læger. Af byens 5 praksis har kun én åben for tilgang. Regionen afventer i øjeblikket endeligt ophørsvarsel fra lægen, men forbereder salg af ydernummer inkl. patienter samt udbud af drift af lægeklinik. Der er endvidere indledt dialog med lægen angående ophøret.

  • Esbjerg Kommune

  Tidligere har især lægedækningen i Esbjerg by været truet. Situationen er under bedring, men stadig usikker. Der er aktuelt åbent for patienttilgang i 4 praksis i Esbjerg by, men aldersprofilen blandt områdets læger samt antallet af ubesatte kapaciteter betyder, at området fortsat betragtes som lægedækningstruet.

  • Aabenraa Kommune

  I Aabenraa by er der fortsat kun én praksis, der er åben for patienttilgang, hvorfor området fortsat betragtes som lægedækningstruet. Det lykkedes ikke at afsætte et nyt ydernummer i Aabenraa ved den seneste annoncering.

  • Varde/Vejen/Esbjerg Kommune

  Området omkring Agerbæk/Bramming/Holsted/Gørding er stadig lægedækningstruet.

  På observationslisten over områder, der følges tæt, er:

  • Vejle Kommune

  Samtlige praksis i Vejle Kommune, bortset fra Egtved, Give og Jelling, er lukket for tilgang. Som følge af salg af praksis inkl. patienter efter ophørende læge og udmøntning af nyt ydernummer i sommeren 2017 bliver der dog åbnet for tilgang i to praksis fra hhv. 1. november 2017 (fra 1.400 patienter og op til 2700 pt.) og 1. januar 2018 (1600 pt.).

  • Fredericia Kommune

  Regionen overtog i september måned læge praksis efter ophørende læge, idet lægen opsagde sit ydernummer med omgående varsel. Regionen driver klinikken videre som et akut midlertidigt tilbud. Klinikken er sat til salg og forventes afhændet senest 1. marts 2018, enten som egentlig klinik eller som udbuds- eller regionsklinik. I Fredericia har fem praksis åben for tilgang, og således er der ikke lægedækningsproblemer i Fredericia.

  • Haderslev Kommune

  Haderslev Kommune er ikke lægedækningstruet som sådan. Situationen i selve Haderslev by har dog været kritisk, idet kun én af otte praksis var åben for tilgang i september måned. Siden har situationen bedret sig, så det nu er fire ud af ni praksis, der er åben for tilgang. Antallet af lægepraksis er steget fra otte til ni som følge af opsplitning af en klinik pr. 1. oktober 2017.

   

  Status øvrige områder

  Ribe: I Ribe ophører en solo-læge pr. 1. december 2017, og regionen har i den forbindelse opkøbt ydernummeret i den hensigt at binde ydernummerets fortsatte drift til sundhedshuset i Ribe. Ydernummeret forventes solgt i efteråret 2018, og indtil da passes patienterne af en anden læge i byen, som i forvejen har praksis i sundhedshuset.

  Ølgod: Efter forhandlingsmøde med Lægerne i Ølgod vedrørende betingelserne i lejekontrakten har lægerne trukket deres ophørsvarsel tilbage. Der er således udsigt til, at der fortsat vil være to praktiserende læger i Ølgod. Hvorvidt der indtræder en tredje læge i Lægehuset i Ølgod, er fortsat uvist.

  Formandsgodkendte udmøntninger af ydernumre

  Praksisplanudvalget behandlede konkret ansøgning fra lokale læger om udmøntning af nye ydernumre i henholdsvis Haderslev by og Jelling by. Praksisplanudvalget gav umiddelbart de ansøgende læger afslag på yderligere kapacitet, men indstillede til Sundhedssamordningsudvalget at udmønte et nyt ydernummer til Haderlev by og til Vejle Kommune, således at interesserede læger kunne byde ind på ydernummeret.

  Indstillingen fra praksisplanudvalget er behandlet af formandsskabet for sundhedssamordningsudvalget, der tiltrådte indstillingen. Der er derfor udbudt et ydernummer til salg til nedsættelse i Vejle Kommune og et ydernummer til salg til nedsættelse i Haderslev by.


  I begge områder vægtes bud fra læger, der aktuelt har deletilladelse, men som ønsker at udvide med en kapacitet og i den forbindelse indlevere deletilladelsen. Herigennem sikres udvidelse af kapaciteten i området, uden at der skal rekrutteres nye læger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Meho Selman deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/72
  11. Mødeplan og temaer 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan og temaer 2017:

  Dato og klokkeslæt

  Tema

  Mødested

  7. november kl. 14.00-16.00

  Arbejdet i et Headspace center

  Headspace Billund

  Østergade 27 B

  7200 Grindsted

  5. december kl. 13.30 -15.30

  Regionshuset

  Damhaven 12

  7100 Vejle

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Meho Selman deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/72
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  -

  Preben Friis-Hauge og Meho Selman deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 08-11-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap