Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Tillægsdagsorden - 05. december 2017

Sundhedssamordningsudvalget - Tillægsdagsorden - 05. december 2017

Mødedato
05-12-2017 kl. 13:30

Mødested
Regionshuset, Mødelokale 6

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Tillægsdagsorden


  1. National handlingsplan på diabetesområdet


  Sagsnr. 17/32711
  1. National handlingsplan på diabetesområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om Den nationale diabeteshandlingsplan, som blev offentliggjort i november 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I satspuljeaftalen for 2017-2020 blev der prioriteret 65 mio. kr. til en national diabeteshandlingsplan.

   

  Den nationale diabeteshandlingsplan som nu er udarbejdet, og som kan ses af bilag, opstiller 4 pejlemærker, som skal være fokus for fremtidens diabetesindsats:

  • At færre udvikler type 2-diabetes
  • At børn og unge med diabetes får et bedre liv med deres sygdom
  • At flere patienter har en velreguleret diabetes
  • Et mere sammenhængende forløb for diabetespatienter

  I handleplanen er beskrevet en række initiativer, som også indeholder en prioritering af midler til at gennemføre disse.

  Inden for forebyggelse og tidlig opsporing er der fire initiativer:

  • opdaterede forebyggelsespakker og større fokus i kommunerne på anvendelsen af disse,
  • tidlig opsporing af type 2-diabetes gennem en særlig informationsindsats overfor personale, der kommer i kontakt med borgere med risiko for at udvikle diabetes,
  • en særlig indsats overfor grupper af borgere, som ikke ellers vil søge udredning og behandling gennem udvikling og afprøvning af en ny model for dette,
  • samt information om sunde fødevarer til personer med diabetes.

  For at styrke indsatsen overfor børn og unge vil man:

  • give bedre støtte til familier med diabetes tæt inde på livet,
  • udvikle en bedre overgang for børn, der bliver unge med diabetes,
  • samt give bedre adgang til behandlingsredskaber, der kan give børn og unge et nemmere liv med diabetes.

  I handlingsplanen er der to initiativer, der skal understøtte, at behandlingen indrettes efter den enkelte patient:

  • mere individuelle behandlingsforløb, hvor kommunerne skal kunne vurdere bedre og mere systematisk, hvad borgeren har behov for,
  • afprøvning af en række projekter der skal udvikle nye og bedre tilgang til en styrket indsats overfor særligt sårbare patienter.

  Endelig vil man give alle patienter med diabetes adgang til behandling af samme høje kvalitet gennem:

  • erfaringsopsamling på sammedagspakker på sygehuse og i lægepraksis,
  • etablere en formidlingspraksis af ny viden og best practice og styrke samarbejdet og kvaliteten på tværs af sektorer gennem en datadrevet opfølgning på kvalitet og resultater.

  Indsatserne vil i varierende omfang indebære finansiering til projekter eller særlige indsatser i regionerne eller kommunerne, men selve udmøntningsmodellerne, herunder finansiering til henholdsvis kommuner og regioner er ikke kendt endnu.

  På Regionsrådsmødet den 25. august 2017 besluttede Regionsrådet at etablere Steno Diabetes Center Odense med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, hvor drejebogen for centeret herefter er et væsentlig planlægningsgrundlag for diabetesindsatsen i Region Syddanmark.

  Det forventes, at den nationale diabeteshandlingsplan og initiativerne i regi af Steno Diabetes Center Odense kommer til at spille godt sammen. Bestyrelsen for SDCO vil være et naturligt samlingspunkt for de regionale indsatsers udmøntning

  Således vil der i Steno Diabetes Center Odense skulle forskes og udvikles meget i indsatsen overfor type 2-diabetes i forhold til forebyggelses-, opsporings- og behandlingsinitiativer.

  Der er særligt fokuseret på at udvikle, hvordan man bedst understøtter overgangen fra barn til voksen, ligesom der sættes særlige initiativer i gang for at lære børn og familier at håndtere diabetes i dagligdagen.

  Desuden er der i Steno Diabetes Center fokus på, hvordan man bedre får fat i og fastholder særlige grupper af borgere, der ikke i dag benytter sig af de gængse tilbud i sundhedssystemet.

  Herunder satses der stort på at gennemføre alle relevante screeningsundersøgelser for komplikationer på samme dag. Dette vil komme til at indgå i den erfaringsopsamling, som man fra statslig side vil lave om ”samme dag under samme tag”.

  Endelig vil der skulle bygges en ”vidensbro” op, som skal understøtte spredning og implementering af ny viden til flere deltagere i diabetesforløbene, ligesom der vil skulle udvikles et bedre datagrundlag for det tværsektorielle arbejde med diabetespatienter.

  I regi af Danske Regioner etableres et nationalt netværk for indsatsen på diabetesområdet, med deltagelse af stenocentre, kommuner, praksis og patienter. Dette netværk vil naturligt komme til at drøfte udviklingen i og implementeringen af den nationale diabeteshandlingsplan i samordning med de mange andre initiativer på området.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 01-12-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap