Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilRegionsrådetpilKonstituerende regionsrådsmøde - Referat - 01. december 2017

Konstituerende regionsrådsmøde - Referat - 01. december 2017

Mødedato
01-12-2017 kl. 12:00 - 12:20
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Meho Selman, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Andrea Terp, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Vicky Lorenzen, F
 • Ida Damborg, F
 • Karsten Fogde, F
 • Annette Blynel, F
 • Bent Olsen, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Olfert Krog, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Henriette Schlesinger, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Tage Petersen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Mustapha Itani, V
 • Mads Skau, V
 • Anja Lund, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
   
 • Søren Rasmussen, O
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø - Maya Ryom stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Valg af regionsrådsformand
  2. Valg af næstformænd samt vederlag til næstformænd
  3. Valg af medlemmer til forretningsudvalg samt vederlag til medlemmerne
  4. Forslag til regionsrådets mødedatoer 2018


  Sagsnr. 17/40451
  1. Valg af regionsrådsformand
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal på det konstituerende møde vælge sin formand.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge regionslovens § 9, stk. 2, vælger regionsrådet på det konstituerende møde sin formand blandt sine medlemmer.

  Valget af regionsrådsformand har virkning for regionsrådets funktionsperiode, som løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet vælger sin formand.

  fold dette punkt ind Beslutning i Konstituerende regionsrådsmøde den 01-12-2017
   

  Regionsrådet valgte Stephanie Lose som regionsrådsformand.

  6 medlemmer, Socialistisk Folkeparti, undlod at stemme.

  Vibeke Syppli Enrum og Søren Rasmussen deltog ikke i sagen behandling. Maya Ryom deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 17/40451
  2. Valg af næstformænd samt vederlag til næstformænd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal på det konstituerende møde vælge en første og en anden næstformand til at fungere i formandens forfald.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal på det konstituerende møde vælge en første og en anden næstformand blandt sine medlemmer til i den nævnte rækkefølge at fungere i formandens forfald, jf. regionslovens § 9, stk. 4.

  Valget af næstformænd har virkning for regionsrådets funktionsperiode, som løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

  Regionsrådet kan beslutte, at første og anden næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag. Det svarer til et beløb på ca. 112.355 kr. årligt. Beslutning skal træffes forud for – og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Beslutning herom kan træffes på det konstituerende møde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet vælger en første og en anden næstformand.

  At såvel regionsrådets første som anden næstformand skal oppebære et vederlag på 10 % af formandens vederlag.

  At beslutningen gælder for resten af funktionsperioden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Konstituerende regionsrådsmøde den 01-12-2017
   

  Regionsrådet valgte Poul Erik Svendsen som 1. næstformand og Thies Mathiasen som 2. næstformand. 6 medlemmer, Socialistisk Folkeparti, undlod at stemme.

  Regionsrådet godkendte, at 1. og 2. næstformand oppebærer et vederlag på 10% af formandsvederlaget. 1 medlem, Liberal Alliance, stemte imod.

  Regionsrådet godkendte, at beslutningen om vederlag gælder for hele funktionsperioden.

  Vibeke Syppli Enrum og Søren Rasmussen deltog ikke i sagen behandling. Maya Ryom deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 17/40451
  3. Valg af medlemmer til forretningsudvalg samt vederlag til medlemmerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal vælge medlemmer til forretningsudvalget blandt sine medlemmer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til regionslovens § 14 vælger regionsrådet medlemmer til forretningsudvalget blandt sine medlemmer. Regionsrådets formand er formand for udvalget.

  Ifølge regionsrådets styrelsesvedtægt § 8, fremgår det, at forretningsudvalget består af 17 medlemmer.

  Regionsrådet kan beslutte, at der udbetales udvalgsvederlag til medlemmerne af forretningsudvalget. Det samlede vederlag til udvalgsformænd samt medlemmer af forretningsudvalget og stående udvalg må højest udgøre 200 % af regionsrådsformandens vederlag.

  Det foreslås, at vederlaget til forretningsudvalgets medlemmer fastsættes til 4,45 % af formandens vederlag til hvert af udvalgets medlemmer – dog undtaget formanden. Det vil svare til ca. 50.000 kr. årligt pr. medlem.

  Bekendtgørelsen om vederlag for regionale hverv blev ændret pr. 1. januar 2017, hvorved vederlaget til udvalgsformænd samt medlemmer af forretningsudvalget og stående udvalg blev ændret på baggrund af ændringen i vederlaget til regionsrådsformanden. Dette skyldes, at alle medlemmers udvalgsvederlag regnes i procent af regionsrådsformandens vederlag.

  I forhold til vederlæggelsen for de kommende fire år foreslås det, at vederlaget til medlemmerne af forretningsudvalget fastsættes til et niveau svarende til niveauet før ændringen i bekendtgørelsen om vederlag for regionale hverv. Dette betyder, at udvalgsformænd kan vederlægges med samme procentsats som medlemmerne af forretningsudvalget.  

  Det fremgår af vejledning om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af regionale hverv, at beslutning om vederlag til forretningsudvalgets medlemmer kan træffes på det konstituerende møde, hvis der er enighed herom. Alternativt kan et nyvalgt regionsråd i det første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den følgende første i måneden.

  Beslutning om fastsættelse af udvalgsvederlag til forretningsudvalgets medlemmer skal træffes for mindst et regnskabsår ad gangen.

  Øvrige vederlag til formænd og medlemmer af stående udvalg godkendes i forbindelse med godkendelse af styrelsesvedtægten, der sættes til politisk behandling i januar 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet vælger 17 medlemmer til forretningsudvalget.

  At der udbetales udvalgsvederlag med 4,45 % af formandens vederlag til hvert af forretningsudvalgets medlemmer.

  At beslutningen gælder for resten af funktionsperioden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Konstituerende regionsrådsmøde den 01-12-2017
   

  Regionsrådet valgte følgende 17 medlemmer til forretningsudvalget:

  • Stephanie Lose, V
  • Bo Libergren, V
  • Mads Skau, V
  • Kurt Jensen, V
  • Ulrik Sand Larsen, V
  • Poul-Erik Svendsen, A
  • Karsten Uno Petersen, A
  • Jørn Lehmann Petersen, A
  • Pia Tørving, A
  • Søren Rasmussen, O
  • Thies Mathiasen, O
  • Villy Søvndal, F
  • Ida Damborg, F
  • Morten Brixtofte Petersen, B
  • Marianne Mørk Mathiesen, I
  • Morten Weiss-Pedersen, C
  • Vibeke Syppli Enrum, Ø

  Regionsrådet godkendte, at der udbetales udvalgsvederlag med 4,45% af formandens vederlag til hvert af forretningsudvalgets medlemmer, og at beslutningen gælder for hele funktionsperioden.

  Vibeke Syppli Enrum og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling. Maya Ryom deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 17/14532
  4. Forslag til regionsrådets mødedatoer 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til regionsrådets mødeplan for 2018 til orientering, og beslutning om dato for afholdelse af første møde i januar 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I de senere år har regionsrådet som udgangspunkt afholdt møder den fjerde mandag i måneden, dog under hensyntagen til ferieperioder og helligdage.

  Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet forslag til mødedatoer for regionsrådet i 2018 med mødestart kl. 15.00. Forslaget er til regionsrådets orientering, idet formel beslutning først kan træffes på det første møde i januar måned.

  Regionsrådet skal dog vedtage, hvornår det første møde i januar 2018 skal afholdes. Det foreslås, at det første møde afholdes mandag den 8. januar, således at der afholdes to regionsrådsmøder i januar måned.

  Forslag til regionsrådets mødedatoer i 2018:

  • Mandag den 8. januar
  • Mandag den 22. januar
  • Mandag den 26. februar
  • Mandag den 19. marts
  • Mandag den 30. april
  • Mandag den 28. maj
  • Mandag den 25. juni
  • Mandag den 27. august
  • Mandag den 24. september
  • Mandag den 29. oktober
  • Mandag den 26. november
  • Mandag den 17. december.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til regionsrådets mødedatoer i 2018 tages til orientering.

  At første regionsrådsmøde afholdes mandag den 8. januar 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Konstituerende regionsrådsmøde den 01-12-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum og Søren Rasmussen deltog ikke i sagen behandling. Maya Ryom deltog som stedfortræder.

   


  Siden er sidst opdateret 01-12-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |