Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPatientinddragelsesudvalgetpilPatientinddragelsesudvalget - Referat - 30. november 2017

Patientinddragelsesudvalget - Referat - 30. november 2017

Mødedato
30-11-2017 kl. 13:00 - 14:00

Mødested
OUH/Svendborg Sygehus, Svendborg

Deltagere
 • Peter Skov Jørgensen
 • Hanne Grønborg
 • Merete Helgens
 • Annelise Sattrup
 • Inga Bredgaard
 • Hans Biering
 • John Arne Sørensen
 • Jesper Runge

 • Afbud
 • Hanne Grønborg
 • Merete Helgens
 • John Arne Sørensen
 • Jesper Runge

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forberedelse af møde i Sundhedsbrugerrådet
  2. Status på arbejdet med den kommende Sundhedsaftale 2019-2022 inkl. overlevering fra Sundhedskoordinationsudvalget
  3. Høringssvar vedr. Nyt tværsektorielt forløbsprogram i Region Syddanmark for mennesker med diabetes
  4. Status og evaluering Patientinddragelsesudvalget
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 17/583
  1. Forberedelse af møde i Sundhedsbrugerrådet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 30-11-2017

  Ikke drøftet.

  Merete Helgens, John Arne Sørensen, Hanne Grønborg, Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/16257
  2. Status på arbejdet med den kommende Sundhedsaftale 2019-2022 inkl. overlevering fra Sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nye tidsplan for sundhedsaftalen 2019 – 2022 er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 31. oktober 2017. Det er det nye Sundhedskoordinationsudvalg, der i foråret 2018 igangsætter arbejdet med et politisk opstartsmøde.

  På mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 31. oktober 2017 havde Sundhedskoordinationsudvalget samtidig en første drøftelse af indholdet i et overleveringspapir til det nye Sundhedskoordinationsudvalg. Overleveringspapiret skal beskrive de erfaringer, der er gjort samt en række anbefalinger til det videre arbejde med nogle af de fælles sundhedspolitiske udfordringer.

  Sundhedskoordinationsudvalget vurderede i drøftelserne, at man i sundhedsaftaleperioden 2014-2017 er kommet langt med at forbedre det tværsektorielle sundhedssamarbejde. En udvikling, som det afgående Sundhedskoordinationsudvalg håber, at det nye Sundhedskoordinationsudvalg vil fortsætte.

  Der er på tværs af kommuner, region og almen praksis forskellige udgangspunkter og incitamenter, men på trods heraf er visionerne på mange måder ens, f.eks. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, lighed i sundhed, udvikling og styrkelse af samarbejdet med borgeren og pårørende m.fl.

  Nogle af de sundhedspolitiske udfordringer, der blev drøftet, var bl.a. rygning, psykisk sygdom, børn og unges mentale sundhed, den ældre medicinske patient, senfølger af kræft og en tættere kobling af sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

  Det forventes at Sundhedskoordinationsudvalget godkender overleveringspapiret på næste møde, den 19. december 2017.

  Patientinddragelsesudvalget vil efterfølgende blive orienteret om overleveringspapiret.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 30-11-2017

  Til orientering.

  Merete Helgens, John Arne Sørensen, Hanne Grønborg, Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/583
  3. Høringssvar vedr. Nyt tværsektorielt forløbsprogram i Region Syddanmark for mennesker med diabetes
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Høringssvar vedr. ”Nyt tværsektorielt forløbsprogram i Region Syddanmark for mennesker med diabetes” vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 30-11-2017

  Til orientering.

  Merete Helgens, John Arne Sørensen, Hanne Grønborg, Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/583
  4. Status og evaluering Patientinddragelsesudvalget
  fold dette punkt ind Resume

  Der gøres status på arbejdet i Patientinddragelsesudvalget 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet gøres status på arbejdet i Patientinddragelsesudvalget 2017, herunder medlemmernes vurdering af opgaver og indsats.

  Patientinddragelsesudvalget har peget på følgende mulige emner til dagsordenen i 2018:

  • Velfærdsteknologi og telemedicin.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 30-11-2017

  Drøftedes. Der var en opfordring til at være opmærksom på at afdække og bruge ressourcerne i udvalget. Udvalget anbefaler tydelige rammer for opgaven og en effektiv struktur. Udvalget finder arbejdet spændende og vigtigt. Det er en fælles interesse at inddrage patientperspektiver i planlægningen.

  Administrationen orienterede om forventet proces i foråret 2018 for udpegning af det kommende Patientinddragelsesudvalg. Patientinddragelsesudvalget har tidligere ønsket, at dette udvalg og Sundhedsbrugerrådet slås mest muligt sammen. Dette ønske er indarbejdet i kommissorierne, som forventes behandlet af det nye Regionsråd januar 2018.

  Merete Helgens, John Arne Sørensen, Hanne Grønborg og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/583
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 30-11-2017

  Intet.

  Merete Helgens, John Arne Sørensen, Hanne Grønborg og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 04-12-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap