Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for dansk-tysk samarbejdepilUdvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 07. december 2017

Udvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 07. december 2017

Mødedato
07-12-2017 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Hans Philip Tietje, V
 • Poul Andersen, A
 • Jens Møller, V
 • Carsten Abild, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Bjarne Jensen, O

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på kultursamarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig
  2. Siden sidst
  3. Resultater i Udvalget for dansk-tysk samarbejde i perioden 2014-2017
  4. Dialog om dansk-tyske samarbejdsmuligheder inden for digitalisering
  5. Kommende arrangementer
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 17/165
  1. Status på kultursamarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume

  Det grænsenære kultursamarbejde er primært organiseret i regi af Region Sønderjylland-Schleswig, herunder er Interreg-projektet KursKultur og Kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig forankret her.

  Anne-Mette Olsen, Kulturkoordinator hos Region Sønderjylland-Schleswigs sekretariat, deltager på mødet og giver en status på kultursamarbejdet.

  Efterfølgende vil der være mulighed for en drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 07-12-2017

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/165
  2. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 07-12-2017

  Udvalgsformanden orienterede bl.a. om bestyrelsesmødet i Region Sønderjylland-Schleswig den 1. december 2017, forberedelse af Interreg-udvalgsmøde den 14. december 2017, og at regeringen den 29. november offentliggjorde en national sprogstrategi, som skal danne basis for en styrkelse af sprogfagene i uddannelsessystemet, herunder tysk.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/165
  3. Resultater i Udvalget for dansk-tysk samarbejde i perioden 2014-2017
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en opsamling på udvalgte resultater af udvalgets arbejde med det dansk-tyske samarbejde i perioden 2014-2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget for dansk-tysk samarbejde har nu fungeret i fire år og har beskæftiget sig med samarbejdet med tyske parter inden for områderne økonomisk vækst og erhvervsudvikling, sundhed, arbejdsmarked, forskning og uddannelse, infrastruktur og kultur.

  I Region Syddanmark skal det dansk-tyske samarbejde, jf. den regionale vækst- og udviklingsstrategi, levere et tydeligt bidrag til opfyldelse af vækst- og udviklingsstrategiens mål og samarbejdet skal øge den internationale synlighed og efterspørgsel på syddanske kompetencer og løsninger.

  Det dansk-tyske samarbejde tager afsæt i en række fora og partnerskaber på tværs af grænsen, hvoraf de vigtigste er:

  ·         Samarbejdet med delstaten Slesvig-Holsten (partnerskabsaftale og 2-årige årsplaner)

  ·         Interreg A-programmet på tværs af den dansk-tyske grænse

  ·         Samarbejdet med de grænsenære byer og kredse i Region Sønderjylland-Schleswig

  I de foregående fire år har udvalget for dansk-tysk samarbejde blandt andet beskæftiget sig med følgende hovedindsatser:

   

  ·         Dybbøl 2014 og jUNG zu SAMMEN

  ·         Opstart af Interreg 5A program samt strategisk udnyttelse af mulighederne i programmet

  ·         Løbende udvikling af samarbejdet med delstaten Slesvig-Holsten, herunder årsplanerne 2015/2016 og 2017/2018 og fornyelse af partnerskabsaftalen 

  ·         Understøttelse af erhvervsuddannelses-projektet STARforCE   

  ·         Strategiproces i Region Sønderjylland-Schleswig

  ·         Regionalt uddannelsestopmøde i 2016

  ·         Opstarten vedr. Genforeningen 2020

  Derudover har udvalget løbende holdt sig orienteret om samarbejdet inden for bl.a. Jyllandskorridoren, sundhedsområdet og kulturområdet, samt vedrørende nationale initiativer med relation til det grænseoverskridende samarbejde.

  Udvalget har i forbindelse med sine udvalgsmøder aflagt besøg hos en række samarbejdspartnere i grænselandet og har bl.a. besøgt Region Sønderjylland-Schleswig i Bov, Interreg-sekretariatet i Kruså, Det tyske mindretal (BDN) i Aabenraa, overborgmesteren i Flensborg By, Syddansk Universitet på Alsion samt det danske mindretal (SSF) på Flensborghus i Flensborg. Derudover har Slesvig-Holstens Europaminister også besøgt udvalget i regionshuset i Vejle til et dialogmøde.

  I regionens budget for 2018 fremgår flere områder, der berører det dansk-tyske samarbejde. Der er afsat yderligere 1 mio. kr. til Genforeningen, og der skal tegnes et samlet billede af regionens nuværende dansk-tyske og internationale samarbejde samt et bud på fremadrettede handlingsspor. Og derudover fremgår det af budgettet, at indsatsen ift. faget tysk ønskes fastholdt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 07-12-2017

  Udvalget drøftede resultater af udvalgets arbejde i perioden 2015-17, som har været koncentreret om 3 søjler:

  ·         Samarbejdet med delstaten Slesvig-Holsten (partnerskabsaftale og 2-årige årsplaner)

  ·         Interreg A-programmet på tværs af den dansk-tyske grænse

  ·         Samarbejdet med de grænsenære byer og kredse i Region Sønderjylland-Schleswig.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/41285
  4. Dialog om dansk-tyske samarbejdsmuligheder inden for digitalisering
  fold dette punkt ind Resume

  Digitalisering af den offentlige sektor er de senere år blevet et politisk højt prioriteret indsatsområde i Tyskland. De tyske programpartnere i Interreg har på administrativt niveau udtrykt interesse for en dialog med de danske partnere om mulige samarbejdsinitiativer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitalisering i de offentlige systemer var et stort tema under det tyske valg til forbundsdagen i september 2017. Blandt andet det liberale parti FDP, de tyske socialdemokrater SPD og det konservative kanslerparti, CDU, har sat fokus på digitalisering. CDU har blandt andet tilkendegivet et ønske om, at Tyskland skal være totalt digitaliseret i 2021.

  De offentlige tyske systemer er ikke digitaliseret i samme grad som i Danmark. Der er f.eks. ikke digitale systemer til udbetaling af kontanthjælp, e-boks og sundhed.dk. Ej er der heller i samme grad digitale systemer, der på tværs af sektorer og myndigheder kan snakke sammen.

  Den tyske offentlige digitalisering nævnes fra flere sider som et muligt potentiale for danske virksomheder. Digitalisering er også et indsatsområde i regeringens Tysklandsstrategi, hvor det påpeges, at danske løsninger som bl.a. NemID, borger.dk og sundheds-IT med fordel kan bringes i spil. I den forbindelse nævnes bl.a. et ønske om styrkede myndighedsrelationer på delstats- og byniveau.

  På det seneste administrative møde blandt Interreg Deutschland-Danmark programmets administrative kontaktpersoner fra de 11 danske og tyske programpartnere blev der fra flere tyske programpartneres side udtrykt ønske om at undersøge mulighederne for et Interreg-samarbejde inden for digitalisering.

  På den baggrund har Wirtschaftsförderung Lübeck taget initiativ til et indledende administrativt møde blandt programpartnerne inden for emnerne digitalisering, e-handel og digital borgerservice. Der er lagt op til at programpartnerne præsenterer status på digitalisering i deres område og udveksler mulige samarbejdsideer og på den måde indskærper og konkretiserer mulige fælles behov og snitflader.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 07-12-2017

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/165
  5. Kommende arrangementer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 07-12-2017

  Formanden oplyste, at der er Interreg-udvalgsmøde den 14. december 2017.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/165
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 07-12-2017

  Formanden takkede udvalget og administrationen for et godt samarbejde.

  Udvalget takkede formanden og administrationen for deres arbejde. 

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 08-12-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |