Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilRegionsrådetpilPolitikernes vederlag og udgifterpilVederlag og udgifter for Ida Damborg, Socialistisk Folkeparti (F)

Vederlag og udgifter for Ida Damborg, Socialistisk Folkeparti (F)

Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådsmedlemmer. Se hvad regionsrådsmedlem Ida Damborg har modtaget i vederlag og godtgørelse af udgifter.

Politiker Ida Damborg er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Få overblik over de vederlag og udgifter som Ida Damborg har fået betaling for.

Vederlag og udgifter offentliggøres kvartalsvis og medtages under det kvartal, de er betalt.

Tilgængelige regnskaber1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 45.951,24 47.042,76 0,00 0,00 92.994,00
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 3.588,00 0,00 0,00 3.588,00
Telefon 510,00 510,00 0,00 0,00 1.020,00
Internet 120,00 120,00 0,00 0,00 240,00
Befordring i egen bil 549,12 0,00 0,00 0,00 549,12
Udgifter i alt 1.179,12 4.218,00 0,00 0,00 5.397,12
Vederlag og udgifter i alt 47.130,36 51.260,76 0,00 0,00 98.391,121. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 45.239,01 45.951,24 45.951,24 45.951,24 183.092,73
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 3.588,00 3.699,00 0,00 7.287,00
Telefon 510,00 510,00 510,00 510,00 2.040,00
Internet 120,00 120,00 120,00 120,00 480,00
Befordring i egen bil 2.089,12 1.256,64 2.418,88 1.830,40 7.595,04
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 0,00 2.036,00 0,00 2.036,00
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 0,00 738,00 0,00 738,00
Udgifter i alt 2.719,12 5.474,64 9.521,88 2.460,40 20.176,04
Vederlag og udgifter i alt 47.958,13 51.425,88 55.473,12 48.411,64 203.268,771. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 44.299,50 45.239,01 45.239,01 45.239,01 180.016,53
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 3.055,20 3.499,00 0,00 6.554,20
Telefon -35,62 460,65 510,00 510,00 1.445,03
Internet -80,96 108,38 120,00 120,00 267,42
Befordring i egen bil 2.126,08 2.449,28 712,00 2.417,24 7.704,60
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00
Kurser og konferencer 0,00 4.036,09 427,35 2.520,00 6.983,44
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 127,00 0,00 662,00 789,00
Udgifter i alt 2.009,50 10.416,60 5.268,35 6.229,24 23.923,69
Vederlag og udgifter i alt 46.309,00 55.655,61 50.507,36 51.468,25 203.940,221. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 43.604,49 44.299,50 44.299,50 44.299,50 176.502,99
Udgifter
Aviser og abonnementer 3.055,20 0,00 2.615,00 0,00 5.670,20
Telefon 110,22 108,30 109,31 114,06 441,89
Internet 209,16 209,16 209,16 209,16 836,64
Befordring i egen bil 1.882,53 3.890,46 1.557,60 2.509,86 9.840,45
Udgifter til øvrig transport og diverse 3.415,00 0,00 320,00 0,00 3.735,00
Kurser og konferencer 0,00 3.563,39 3.331,60 0,00 6.894,99
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 249,00 1.266,00 0,00 1.515,00
Udgifter i alt 0,00 8.020,31 9.408,67 2.833,08 28.934,17
Vederlag og udgifter i alt 43.604,49 52.319,81 53.708,17 47.132,58 205.437,161. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 47.406,69 48.437,04 48.437,04 48.437,04 192.717,81
Udgifter
Aviser og abonnementer 3.669,00 0,00 2.999,00 0,00 6.668,00
Telefon 134,18 167,26 140,93 138,53 580,90
Internet 220,68 327,20 386,29 209,16 1.143,33
Befordring i egen bil 1.550,50 4.137,16 4.536,05 3.116,99 13.340,70
Udgifter til øvrig transport og diverse 3.589,00 0,00 200,00 0,00 3.789,00
Kurser og konferencer 2.640,00 5.348,60 4.630,20 0,00 12.618,80
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 0,00 1.542,00 0,00 1.542,00
Udgifter i alt 11.803,36 9.980,22 14.434,47 3.464,68 39.682,73
Vederlag og udgifter i alt 59.210,05 58.417,26 62.871,51 51.901,72 232.400,54
Siden er sidst opdateret 21-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring