Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Patientinddragelsesudvalget - Referat - 10. april 2018

Mødedato
10-04-2018 kl. 16:00 - 16:30

Mødested
Regionshuset, mødelokale 6

Deltagere
 • Helene Smet
 • Ib Poulsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Inga Bredgaard
 • John Arne Sørensen
 • Hans Biering
 • Merete Helgens
 • Kaj Andersen

 • Afbud
 • Ib Poulsen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Patientinddragelsesudvalget


  Sagsnr. 18/333
  1. Patientinddragelsesudvalget
  fold dette punkt ind Resume

  Patientinddragelsesudvalget skal holde mindst ét årligt møde jf. Bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg. Mødet foreslås afholdt i forlængelse af sundhedsbrugerrådets første møde i et kalenderår.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter ønske fra brugerorganisationerne integreres patientinddragelsesudvalget med sundhedsbrugerrådet, hvor medlemmerne af patientinddragelsesudvalget er faste medlemmer. Patientinddragelsesudvalget afholder således alene et årligt selvstændigt møde jf. Bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg.

  Dagsorden for møde i patientinddragelsesudvalget 10. april 2018 kl. 16.00 – 16.30:

  1)    Valg af formand og næstformand.

  2)    Mødeplan 2018-2019
  Næste møde holdes i forlængelse af sundhedsbrugerrådets første møde 2019.

  3)    Forberedelse af fællesmøde mellem patientinddragelsesudvalget og sundhedskoordinationsudvalget den 11. april 2018, herunder drøfte mulige emner og budskaber.

  4)    Eventuelt, herunder f.eks. forretningsorden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At patientinddragelsesudvalget gennemgår dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 10-04-2018

  Patientinddragelsesudvalget gennemgik dagsordenen.

  Kaj Andersen blev valgt til formand. Merete Helgens blev valgt til næstformand.

  Næste ordinære møde i patientinddragelsesudvalget holdes i forlængelse af et af sundhedsbrugerrådets møder 2019. Til dette møde udarbejder administrationen forslag til forretningsorden. Er der ønske om møder inden da, rettes henvendelse til formanden.

  Deltagelse i sundhedskoordinationsudvalgets møde 11. april 2018 udsættes på grund af mange afbud. Der planlægges deltagelse i sundhedskoordinationsudvalgets møder 27. juni og 25. oktober 2018.

  På næste møde i sundhedsbrugerrådet 29. maj 2018 ønskes en status på arbejdet med sundhedsaftalen 2019-2022.

  Ib Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 12-04-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring