Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2018pilForretningsudvalgetpilForretningsudvalget - Referat - 30. april 2018

Forretningsudvalget - Referat - 30. april 2018

Mødedato
30-04-2018 kl. 14:00 - 14:50

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Thies Mathiasen, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forenklingsudvalgets anbefalinger til et nyt erhvervsfremmesystem
  2. LUKKET - anskaffelse


  Sagsnr. 18/22421
  1. Forenklingsudvalgets anbefalinger til et nyt erhvervsfremmesystem
  fold dette punkt ind Resume

  Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har den 6. april 2018 offentliggjort sine anbefalinger til en ny model for det danske erhvervsfremmesystem. Hovedpunkterne i anbefalingerne er, at erhvervsfremmeindsatsen samles på ét lokalt og ét statsligt niveau.

  Der er udarbejdet et udkast til brev til erhvervsministeren, hvori Region Syddanmark tager afstand fra Forenklingsudvalgets anbefaling om centralisering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme, som blev nedsat i juni 2017 med repræsentanter fra erhvervslivet og fra forsknings- og uddannelsessektoren, har den 6. april 2018 offentliggjort sine anbefalinger til en ny model for det danske erhvervsfremmesystem.

  Hovedpunkterne i Forenklingsudvalgets anbefalinger er, at der fremover kun skal være et lokalt og et statsligt niveau i erhvervsfremmeindsatsen. Regionerne skal ifølge anbefalingerne ikke længere varetage erhvervsfremmeopgaver. I stedet etableres en national erhvervsfremmebestyrelse, som erstatter de regionale vækstfora, og som sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet i stedet for regionerne. Derudover foreslås det at oprette en digital platform, som skal give virksomhederne adgang til relevant viden online, mens fem nye Erhvervshuse skal stå for den decentrale erhvervsfremme, hvor virksomheder kan få vejledning og blive henvist til private rådgivere og statslige erhvervsfremmeaktører.

  Der lægges således op til en centralisering af den regionale erhvervsfremmeindsats ved staten, som overtager ansvaret for udmøntningen af strukturfondsmidler, mens den kommunale erhvervsservice foreslås samlet i såkaldte Erhvervshuse.

  Anbefalingerne blev drøftet på mødet den 16. april 2018 i Region Syddanmarks udvalg for Regional Udvikling, hvor udvalget udtrykte ønske om, at Region Syddanmark i et brev til erhvervsministeren tager afstand fra Forenklingsudvalgets anbefaling om en centralisering af erhvervsfremmeindsatsen. Udvalget for Regional Udvikling bad om at få undersøgt muligheden for, at forretningsudvalget kan behandle sagen på det ekstraordinære møde den 30. april 2018. Udvalgsformanden blev bemyndiget til at udarbejde et udkast til et brev.

  Et udkast til brev fra regionsrådet til erhvervsministeren er vedlagt som bilag. 

  Der er desuden vedlagt et bilag med en kort oversigt over hovedpunkterne i Forenklingsudvalgets anbefalinger samt link til Forenklingsudvalgets rapport.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark tager afstand fra Forenklingsudvalgets anbefaling om en centralisering af erhvervsfremmeindsatsen i et åbent brev til erhvervsministeren og sender det vedlagte brev til erhvervsministeren med kopi til medlemmerne af Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-04-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  1 medlem, Morten Weiss-Pedersen, stemte imod.

  Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  2. LUKKET - anskaffelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 01-05-2018.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |