Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark udreder og behandler mennesker med psykisk sygdom med det formål, at de bliver raske eller så velfungerende, at de kan leve deres liv og tage del i samfundet'. Det er sygehusets mission, og her kan du finde informationer om organisationen og fundamentet for vores arbejde i psykiatrisygehuset.

Psykiatrisygehusets afdelinger og funktioner

Psykiatrisygehuset har afdelinger og funktioner fordelt i hele regionen inden for følgende hovedområder:

 • Voksenpsykiatri
 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Traume- og torturoverlevere, krigsveteraner (PTSD)
 • Ældrepsykiatri
 • Retspsykiatri
 • Psykiatriske akutmodtagelser
 • PsykInfo
 • Sygehusledelse og administration

Sygehuset i tal

Seneste tal for psykiatrisygehuset:

 • 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark
 • 2.899 medarbejdere i psykiatrisygehuset i årsværk pr. 31. december 2020
 • 537 voksenpsykiatriske døgnpladser pr. 31. december 2020
 • 47 børne- og ungdomspsykiatriske døgnpladser pr. 31. december 2020
 • 42.000 forskellige borgere i behandling i 2020
 • 12.000 udskrivninger i 2020
 • 380.000 ambulante besøg i 2020 (inkl. telefon- og videokontakter)
 • 14.000 akut ambulante kontakter i 2020
 • Et budget på 1,9 mia. kroner

Sygehusets øverste ledelse

Sygehusets øverste ledelse er tredelt og består af en:

 • Administrerende sygehusdirektør
 • Lægefaglig direktør og
 • Sygeplejefaglig direktør.

Sygehusledelsen har sammen med det administrative personale til huse i Vejle på Sygehus Lillebælts matrikel.

Ledelse i psykiatrisygehuset

Ledelse er en forudsætning for at understøtte og udvikle medarbejderne og den fælles kerneopgave, så Psykiatrien i Region Syddanmark samlet set lever op til sygehusets mission:

'Psykiatrien i Region Syddanmark udreder og behandler mennesker med psykisk sygdom med det formål, at de bliver raske eller så velfungerende, at de kan leve deres liv og tage del i samfundet'.

Ledelse i psykiatrisygehuset 2020, revideret i februar 2021 - PDF-fil åbner i ny fane

Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark

Psykiatrisygehuset er politisk forankret i Psykiatri- og socialudvalget under Regionsrådet i Region Syddanmark.

Læs mere om Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.

Døgnpsykiatri, akut psykiatri og ambulant psykiatri

Læs mere om døgn- og akutpsykiatri samt den ambulante psykiatri i lokalpsykiatrierne.

Organisationsdiagram for Psykiatrien i Region Syddanmark

Organisationsdiagram for Psykiatrien i Region Syddanmark

Arbejdsmiljø

Psykiatrisygehuset er arbejdsmiljøcertificeret og psykiatriledelsen forpligter sig til at:

 • skabe sikre og sunde arbejdsforhold for at forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom
 • overholde relevante lovkrav og andre krav
 • fjerne farer og reducere arbejdsmiljørisici
 • forbedre arbejdsmiljøledelsessystemet løbende
 • konsultere og inddrage arbejdstagerne

Psykiatriens arbejdsmiljøpolitik er grundlaget for arbejdsmiljøindsatsen, og psykiatriens ledelse og Fælles MED udvalg har i 2020 vedtaget en ny arbejdsmiljøpolitik for psykiatrisygehuset. Arbejdsmiljøpolitikkens formål er at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så medarbejderne trives og udvikles, og ingen bliver syge af arbejdet. Udgangspunktet for arbejdsmiljøpolitikken er at den bedste behandling med høj patienttilfredshed skabes via tilfredse og kompetente medarbejdere med høj trivsel.

Læs arbejdsmiljøpolitikken for Psykiatrien i Region Syddanmark

Udviklingsplan 2018-2021

Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Syddanmark 2018-2021

Strategi for digital psykiatri

Strategi for digital psykiatri skal være med til at skabe bedre tilbud til mennesker med psykiske lidelser gennem brug af digitale løsninger. Strategien skal også sætte retning for, hvordan digitale løsninger kan indgå i støtte og behandling i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Strategi for digital psykiatri i Psykiatrien i Region Syddanmark


Siden er sidst opdateret 18-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring