Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Patientinddragelsesudvalget - Referat - 25. oktober 2018

Mødedato
25-10-2018 kl. 13:00 - 14:00

Mødested
Odense Kommune

Deltagere
 • Kaj Andersen
 • Merete Helgens
 • Helene Smet
 • Ib Poulsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Inga Bredgaard
 • John Arne Sørensen
 • Hans Biering

 • Afbud
 • Ib Poulsen
 • Inga Bredgaard

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forberedelse af møde med sundhedskoordinationsudvalget
  2. Mødeplan
  3. Eventuelt


  Sagsnr. 18/35065
  1. Forberedelse af møde med sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume

  Patientinddragelsesudvalget mødes med sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober 2018 med henblik på drøftelse af målsætninger og virkemidler for Sundhedsaftalen 2019-2022.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som opfølgning på mødet mellem patientinddragelsesudvalget og sundhedskoordinationsudvalget den 27. juni 2018, og på baggrund af et forberedelsesmøde afholdt af patientinddragelsesudvalget den 9. oktober 2018, vil de to udvalg på dagens møde kl. 14.00 drøfte målsætninger og virkemidler for Sundhedsaftalen 2019-2022.

   

  På baggrund af patientinddragelsesudvalgets tidligere drøftelser er der udarbejdet et notat til internt brug i forbindelse med udvalgets møde med sundhedskoordinationsudvalget. Notatet udleveres på mødet.

   

  Dagsorden til sundhedskoordinationsudvalgets møde den 25. oktober 2018 vedlægges til patientinddragelsesudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At patientinddragelsesudvalget forbereder sig til mødet med sundhedskoordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 25-10-2018

  Patientinddragelsesudvalget gennemgik sammenskrivning, jf. notat af 22.oktober 2018. Notat vedhæftet.

   

  Derudover blev det påpeget, at lighed i sundhed også skal gælde inden for det somatiske område, således at alle specialer/diagnoser bliver behandlet ens.

   

  Merete Helgens præsenterede og gennemgik Regionsældrerådets ”Forslag til input til ny Sundhedsaftale – set med den ældre borgers/patients øjne”. Forslaget blev uddelt og er vedhæftet.

   

  Inga Bredgaard og Ib Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/35065
  2. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patientinddragelsesudvalget er en integreret del af sundhedsbrugerrådet og mødes derfor jf. sundhedsbrugerrådets mødeplan.

   

  Derudover har patientinddragelsesudvalget dog følgende møder:

   

  • Angående møde(r) i 2019:
   Patientinddragelsesudvalget afholder minimum et årligt møde, jf. bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg. Jf. beslutning i patientinddragelsesudvalget den 10. april 2018 holdes ordinært møde i 2019 i forlængelse af et af sundhedsbrugerrådets møder. Er der ønske om møde inden da, rettes henvendelse til formanden.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 25-10-2018

  Til orientering.

   

  Inga Bredgaard og Ib Poulsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/35065
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 25-10-2018

  -

   

  Inga Bredgaard og Ib Poulsen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 29-10-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring