Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Høringssvar fra Tønder Kommune

Til Følgegruppen for forebyggelse

Tønder Kommune takker for muligheden for at afgive et høringssvar til det fremsendte høringsudkast til ?Tværsektoriel aftale på Børne- og ungeområdet i Region Syddanmark?.

Som udgangspunkt ses den tværsektorielle aftale som meget positiv i forhold til de tanker, man har gjort sig med det tværsektorielle samarbejde. Det vil løfte og styrke opsporingen og indsatserne omkring de børn og unge, der mistrives.

I overensstemmelse med høringslisten har Sundhedsplejen, Myndighedsområdet for børn og unge, Misbrugsområdet, Skoleområdet, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning samt Dagtilbud haft mulighed for at kommentere på aftalen. Der er ingen kommenterer fra Dagtilbud og Myndighedsområdet for børn og unge.

Sundhedsplejen i Tønder Kommune har følgende bemærkninger til aftalen:
? Pkt. 6.15: Bør man overveje at almen praksis, i de tilfælde hvor de får tilladel-se, giver besked til sundhedsplejen om bekymringen for barnet/den unge.

Skoleområdet i Tønder Kommune har følgende bemærkninger til aftalen:
? I Tønder Kommune findes en række friskoler. Skoleforvaltningen har intet samarbejde med disse skoler, hvorfor arbejdet med f.eks. fravær bør forankres et andet sted.
? Det bør specificeres, hvordan koordineringen med ungdomsskolerne sikres, samt hvordan de forpligtes i forhold til aftalen.

Misbrugsområdet i Tønder Kommune har følgende bemærkninger til aftalen:
? Det foreslås, at misbrug hos forældre tydeliggøres som en mulig årsag til psy-kisk mistrivsel. Misbrug i hjemmet er årsag til mange problemstillinger og for-ældres misbrug bør derfor nævnes på linje med de andre mulige årsager f.eks. på side 5, side 8, side 39 og blandt risikofaktorerne i Bilag 7.
? Pkt. 5.4: Misbrugsdelen bør også nævnes under aktørbeskrivelsen ved mål-gruppe 5-15 år.
? Pkt. 6.13: Aftalen bør også forholde sig til indsatser for børn af forældre med et misbrug.
? Bilag 8: Der bør også nævnes kommunale sundhedstilbud til børn af forældre med misbrug.

PPR i Tønder Kommune har følgende bemærkninger til aftalen:
? PPR ser positivt på intentionerne om et mere struktureret og målrettet samarbejde mel-lem Region og Kommuner, hvor der er formuleret en tydelig rollefordeling for de parter, der skal håndtere diverse opgaver med Barnet i Centrum. Endvidere mener vi, det er relevante fokuspunkter, der er udvalgt i forhold til at kvalificere opgaven.
? PPR efterspørger, at der som opfølgning på aftalen, sættes fokus på udvikling og ud-vælgelse af fælles regionale screeningsværktøjer samt opfølgningsindsatser, så der bli-ver mulighed for et tværkommunalt samarbejde og dermed udviklingsmuligheder.

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 6270 Tønder


Siden er sidst opdateret 01-11-2018.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap