Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Høringssvar fra Fredericia Kommune

Høringssvar fra Fredericia kommune
Fredericia Kommune takker for muligheden for at give høringssvar på ?Tværsektoriel aftale på Børne- og ungeområdet i Region Syddanmark?.

Kommunen bakker helt overordnet op om aftalen, som fremstår gennemarbejdet og præsenterer en række væsentlige anbefalinger, ift tidlig opsporing, og at fremme børn og unges trivsel.

Fredericia kommune har følgende bemærkninger til aftalen:

Generelt:
Aftalen ligger i tæt kobling til de kommunale myndighedsområder på børne-, unge og familieområdet. Aftalen beskæftiger sig dog kun med det forebyggende område, og opsporende indsatser. Dette fokus kan med fordel understreges af ordvalget i teksten:
Et eksempel er i afsnit 4.6 på side 9: ?Med denne aftale anbefaler aftaleparterne, at der i forbindelse med opstart af enhver sag altid tages stilling til og aftales, hvem der skal udpeges som kontaktperson for en familie.?
I forbindelse med myndighedssager har den ansvarlige sagsbehandler altid koordinatoropgaven. Aftaleteksten bør derfor signalere, at der ikke henvises til myndighedssager, men til tidligere indsatser, ved at undgå at bruge ordet ?sag?.
Det foreslås derfor at ændre ordvalget i aftalen fra ?sag? til mere generelle synonymer, eksempelvis ?indsats?, når der udelukkende henvises til det forebyggende arbejde. Dette for at undgå forveksling med myndighedsområdets sager, som er snævert defineret og stramt lovstyret.

Faggrupper
I aftalen oplistes de relevante faggrupper fra kommunalt regi for hver aldersgruppe. I aldersgruppen 15-17-årige nævnes sundhedsplejen ( afsnit 5.4 s. 17.) Det bemærkes i den forbindelse, at kommunernes sundhedspleje ikke er lovmæssigt forpligtet ift denne aldersgruppe.
Sundhedsplejen nævnes som specifik faggruppe ifm anbefalingen vedr. kontaktperson på ungdomsuddannelserne (6.10) . Der er dog mange andre faggrupper i kommunalt regi, som kan være lige så væsentlige at indtænke.
I samme afsnit kan ordet ?stilling? med fordel ændres til ordet ?funktion?.

Fredericia Kommune
Gothersgade 20


Siden er sidst opdateret 01-11-2018.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring