Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Digitaliseringsudvalget - Referat - 18. december 2018

Mødedato
18-12-2018 kl. 16:00 - 18:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 2

Deltagere
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Pia Tørving, A
 • Meho Selman, A
 • Bent Olsen, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Mustapha Itani, V
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Status på EPJ SYD
  2. Ny digitaliseringsstrategi
  3. Status på cyber- og informationssikkerhed
  4. Besøgsplan for digitaliseringsudvalget 2019
  5. Mødekalender 2019
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 18/180
  1. Status på EPJ SYD
  fold dette punkt ind Resume

  Status på EPJ SYD.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitaliseringsudvalget orienteres om status på EPJ SYD.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 18-12-2018

  Orienteredes og drøftedes, herunder planen for udrulning og inddragelse af klinikere. Oplæg vedlagt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/180
  2. Ny digitaliseringsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Der ønskes en indledende drøftelse af ny digitaliseringsstrategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks nye digitaliseringsstrategi vil udstikke vision, fokusområder og rammer for arbejdet med digitalisering. Digitaliseringsstrategien dækker perioden 2019-2021.

   

  It-understøttelsen af processer og kliniske arbejdsgange udgør i dag et væsentligt element i hverdagen i regionen. Gennem betydelige investeringer siden regionsdannelsen, er it og digitalisering kommet til at spille en stadig større rolle i såvel dagligdagen som strategisk for borgere, patienter og ansatte i Region Syddanmark. De seneste år er, der truffet beslutninger om at igangsætte en række større initiativer – harmonisering og udbredelse af fælles elektroniske patientjournal (EPJ)-system, ensretning af arbejdsgange på laboratorie- og billedområderne og senest gennemført udbud med for at etablere løsninger på tværs af hele regionen – bl.a. EPJ-Syd og RIPA-Syd (billedområdet). Arbejdet med en digitaliseringsstrategi, tager således afsæt i det eksisterende fundament og de aktuelle initiativer.

   

  Det overordnede formål med digitalisering og anvendelse af digitale løsninger i Region Syddanmark er at fremme og understøtte regionens pejlemærker, mål og konkrete planer. Digitaliseringsstrategien skal desuden sikre, at regionen kan leve op til nationale og fællesregionale mål, strategier og forpligtigelser og skal dermed indarbejde og afspejle disse.

   

  Digitaliseringsudvalget har tilkendegivet, at det er væsentligt, at digitalisering bidrager til at modvirke ulighed i sundhed, samt at der bør være opmærksomhed på medarbejdernes trivsel i en digital hverdag. Endvidere har udvalget tilkendegivet, at der skal være tryghed i forhold til beskyttelse til borgernes data.

   

  Arbejdet med den nye digitaliseringsstrategi foreslås organiseret under følgende fem temaer:

   

  • Borgeren - Ret til og mulighed for digital kontakt til sundhedsvæsnet
  • Klinikeren - Forenkling, effektivisering og udvikling af arbejdsgange
  • Tværsektorielle løsninger og viden på tværs
  • IT-sikkerhed, data og digitale kompetencer
  • IT-landskab, principper, ejerskab og styring

   

  Temaerne præsenteres på udvalgsmødet.

   

  Oplæg til tidsplan:

   

  Handling

  Udvalg

  Tidspunkt

  Behandling af foreløbige temaer

  Digitaliseringsudvalget

  December 2018

  Drøftelse af skitser til indsatser og tilhørende økonomi

  Anlægs- og innovationsudvalget

  Digitaliseringsudvalget

  Psykiatriudvalget

  Sundhedsudvalget

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen

  Januar 2019

  Endelig behandling af strategien

  Digitaliseringsudvalget

  Februar 2019

  Indstilling om godkendelse af strategien

  Forretningsudvalget

  Februar 2019

  Godkendelse af strategien

  Regionsrådet

  Februar 2019

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 18-12-2018

  Drøftet. Udvalgets input indgår i det videre arbejde. Oplæg vedlagt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/180
  3. Status på cyber- og informationssikkerhed
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget præsenteres for status på cyber- og informationssikkerhedsområdet. Herunder opfølgning på tiltag i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget præsenteres på mødet for en status på de løbende indsatser i forhold til cyber- og informationssikkerhed.

   

  Herunder:

   

  • Status på roadmap for investeringer i cybersikkerhed
   • Styrket beskyttelse af brugere med administrator-rettigheder                      
   • IDS grid udvidelse /Udvidelse af det overvågede område for intern trafik                                                                     
   • Netværkssegmentering /Opdeling af netværket for de enkelte sygehuse,
   • SSL Inspection / Overvågning af krypteret trafik
   • Vagtordning for det operationelle sikkerhedsteam
   • Ny antivirus og firewall software

   

  • Oversigt over håndtering af trusler
   • Andel af mails der fanges i spamfilter
   • Antal forsøg på angreb inkl. portskanninger
   • Antal gange vi har været ramt af ransomware

   

  • Status på arbejdet med retningslinjer og databehandleraftaler
   • Som opfølgning Rigsrevisionens kritik, er der udformet 13 retningslinjer ud af planlagt 15 – de sidste er af meget teknisk karakter
   • Der er indgået 185 databehandleraftaler

   

  • Anmeldelser til Datatilsynet
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 18-12-2018

  Til orientering. Præsentation vedlagt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/180
  4. Besøgsplan for digitaliseringsudvalget 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Drøftelse og godkendelse af digitaliseringsudvalgets besøgsplan for 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitaliseringsudvalget har tidligere godkendt følgende mødekalender for 2019:

   

  • Mandag den 14. januar 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 4. februar 2019, kl. 14.30-16.30
  • Mandag den 11. marts 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 8. april 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 6. maj 2019, kl. 14-16
  • Mandag den 3. juni 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 16. september 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 21. oktober 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 18. november 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 9. december 2019, kl. 15-17

   

  Fire af de planlagte møder foreslås afholdt efter den velkendte todelte struktur:

   

  • Dels en temadrøftelse af et aktuelt digitaliseringsemne
  • Dels dagsordenspunkter som kræver beslutninger.

   

  De fire møder foreslås afholdt som følger:

   

  Dato

  Tema

  Sted

  11. marts 2019

  Præhospital IT

  Ambulance Syd, Svendborg

  6. maj 2019

  Tværsektorielt samarbejde

  Tønder Sygehus

  16. september 2019

  Digital innovation

  Syddansk Sundhedsinnovation

  18. november 2019

  Nyt datacenter

  Kolding Sygehus

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At digitaliseringsudvalget godkender forslag til besøgsplan for 2019.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 18-12-2018

  Besøgsplan for 2019 blev godkendt.


  Sagsnr. 18/180
  5. Mødekalender 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Digitaliseringsudvalget har godkendt følgende mødekalender for 2019:

   

  • Mandag den 14. januar 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 4. februar 2019, kl. 14.30-16.30
  • Mandag den 11. marts 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 8. april 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 6. maj 2019, kl. 14-16
  • Mandag den 3. juni 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 16. september 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 21. oktober 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 18. november 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 9. december 2019, kl. 15-17
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 18-12-2018

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/180
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 18-12-2018

  Orientering angående indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.


  Siden er sidst opdateret 20-12-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring