Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionaldag 450px

Dialog i højsædet på Regionaldagen

13-03-2019 | Af Astrid Westergaard

Samarbejde og udvikling i grænselandet var på dagsordenen på Regionaldagen i Padborg.

- Det grænseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig har haft stor betydning for det nære samarbejde på tværs af grænsen lige siden sin begyndelse. Og den dag i dag spiller Region Sønderjylland-Schleswig stadig en vigtig rolle for samarbejdet i grænselandet.

Det understregede regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i sin tale på Regionaldagen tirsdag 12. marts i Padborg.

Regionaldagen giver parterne mulighed for at drøfte samarbejde og udvikling i grænselandet.

Ændrede rammer

Stephanie Lose orienterede blandt andet om de ændrede rammebetingelser indenfor erhvervsfremme og slog i den forbindelse fast, at selvom regionen fra årsskiftet ikke længere må udføre regionale erhvervsfremmeopgaver, betyder det ikke, at der vil ske grundlæggende ændringer i forhold til Interreg-programmet.

Derfor forventer Stephanie Lose, at regionens rolle i formandskabet og den nuværende programstruktur kan fastholdes indtil videre.
Med hensyn til regeringens udspil om en sundhedsreform understregede formanden, at der kun er tale om et udspil, men at det vil have store konsekvenser for det grænseoverskridende samarbejde, hvis reformen gennemføres.

Ny regional udviklingsstrategi

Stephanie Lose kom ind på regionens udarbejdelse af en ny regional udviklingsstrategi, som bl.a. sætter rammerne for Region Syddanmarks aktiviteter i det grænseoverskridende samarbejde fra 2020 til 2023.

- Det er afgørende for samarbejdet, at barriererne mindskes mest muligt, og her spiller Region Sønderjylland-Schleswig en vigtig rolle ved bl.a. at understøtte etableringen af en informationstjeneste om de mange forhold, man skal være opmærksom på som grænsependler, sagde Stephanie Lose og fortsatte:

- Arbejdet på kulturområdet og indsatsen for fremme af nabosprog er også med til at styrke kommunikationen og bevidstheden om at være en del af en grænseregion.

Markering af Genforeningen 2020

Markeringen af genforeningen i 2020 er en vigtig begivenhed i grænselandet på begge sider af grænsen, måske især for de nationale mindretal på begge sider, som blev skabt ved grænsedragningen i 1920.

Stephanie Lose glæder sig til markeringen, og regionsrådet har afsat i alt 3,7 mio. kr., som skal gå til aktiviteter, der markerer genforeningen og samtidig understøtter regionsrådets kulturstrategi.

Regionaldag 2 450px
Preben Jensen og Stephanie Lose til Regionaldagen.

Sprog og digitalisering

Også indsatserne inden for styrkelsen af faget tysk med bl.a. projekterne ”Tysk – en karrierevej” og ”Uddannelse og Bildung i grænseregionen” og Interreg-projekterne ”KursKultur” og ”KursKultur 2.0” trak formanden frem som vigtige indsatser i grænselandet.

Indsatsen ”Digital Valley” er også et vigtigt strategisk samarbejde, som skal hjælpe med at gribe de muligheder, de digitale teknologier fører med sig, og være med til at skabe bedre og mere bæredygtige udviklingsbetingelser for erhvervslivet i grænseregionen.

Baggrunden for ”Digital Valley” er, at grænseregionen i stigende grad udfordres af global konkurrence og digitalisering. Derfor vokser behovet for et strategisk samarbejde hen over grænsen.

Mindretal på UNESCO-liste

Endelig kom Stephanie Lose ind på mindretallenes ansøgning til UNESCO’s liste om at få ”Samlivet i grænselandet” anerkendt som kulturarv på UNESCO’s liste for immateriel kulturarv.

Hvis mindretalsmodellen i grænseregionen ender med at blive udpeget til UNESCO’s liste, vil det have stor betydning for Region Syddanmarks arbejde med at understøtte den enestående natur- og kulturarv i regionen.


Siden er sidst opdateret 13-03-2019
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring