Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Implementering og faglig forankring af et campusmiljø på Ribe Katedralskole

Formålet med projektet ”Implementering og faglig forankring af et campusmiljø på Ribe Katedralskole” er at styrke og udbygge udbuddet af ungdomsuddannelser i Ribe til gavn for et stort antal elever i både Esbjerg, Vejen, Haderslev og Tønder Kommune. Ribe Katedralskole (STX og HF) fusionerer med Handelsgymnasiet Ribe (HHX, EUX og EUD) til en ny Ribe Katedralskole. I forlængelse heraf opstartes HTX yderligere.

Det er håbet, at denne fusion bevirker, at en større andel af de unge - og specielt drengene, som er i overtal på HTX - gennemfører en ungdomsuddannelse, fordi den øgede tilgængelighed af en bred vifte af uddannelsestilbud samlet i Ribe sikrer, at de unge vælger den rigtige uddannelse fra start eller foretager et let skifte ’inden for huset’.

Aktiviteter/leverancer:    

 • Fusion af Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet Ribe samt opstart af HTX.
 • Fusion af elevgruppen: Det kortlægges, hvad der kendetegner elevgrupperne på STX & HF samt HHX, EUX og EUD. Denne viden skal videndeles mellem medarbejdere, således at de kan være med til at sikre, at alle elevgrupper føler et tilhørsforhold til skolen.
 • Fusion af medarbejderstaben: Medarbejdere skal deltage i et sparringsprojekt, hvilket skal muliggøre et samarbejde for undervisere på tværs af fag og nuværende uddannelsesinstitution. Det er afgørende for fusionen, at medarbejderfusionen lykkes, da medarbejderfusionen og –udviklingen er den kapacitetsopbygning, som skal facilitere hele projektet.
 • Forpligtende samarbejde med eksterne partnere: Der laves formaliserede samarbejder med flere aktører på uddannelsesområdet (Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet) samt lokalsamfundet (f.eks. Vadehavscentret og Nationalpark Vadehavet). 

Effekter: 

 • Det samlede elevoptag på Ribe Katedralskole fastholdes antalsmæssigt (som minimum) trods faldende ungdomsårgange.
 • Frafaldsprocenten ved udgangen af henholdsvis 1. og 2. skoleår er henholdsvis 5 % og 5 % (i dag er den 6,1 % og 5,9 %).
 • Elevernes tilfredshed med den faglige kvalitet er steget med 15 %.
 • Elevernes tilfredshed med studie- og ungdomsmiljøet er steget med 10 %.

Parter:

 • Ribe Katedralskole
 • Vadehavsskolen
 • Vadehavscentret
 • Nationalpark Vadehavet
 • Aalborg Universitet
 • Syddansk Universitet

 

Projektet genenmføres i perioden marts 2018 - december 2020. Projektet fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.436.405 kr.


Siden er sidst opdateret 02-09-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring