Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Det Administrative Kontaktforum - Tillægsdagsorden - 21. november 2019

Mødedato
21-11-2019 kl. 14:00

Mødested
Odense WHINN

Deltagere
 • Kurt Espersen
 • Arne Nikolajsen
 • Peter Fosgrau
 • Eva Nielsen
 • Susanne Lauth
 • Helle Adolfsen
 • Mathilde Schmidt-Petersen
 • Charlotte Rosenkrantz Josefsen
 • Inge Bendixen
 • Frank Ingemann Jensen
 • Kurt Æbelø
 • Jørgen Skadborg
 • Jens Hartvig Skov
 • Gitte Djane Bols Østergaard
 • Irene Ravn Rossavik
 • Charlotte Scheppan
 • Rolf D. Johansen
 • Birgitte Lambrechtsen
 • Christina Trankær Ryborg
 • Dorthe Høj Nielsen
 • Stinna Sonnichsen
 • Christine Lund Momme
 • Carsten Lund
 • Peter Karm

 • Afbud

  Luk alle punkter Tillægsdagsorden


  1. Indsatsområder på sundhedsområdet for 2020


  Sagsnr. 19/11928
  1. Indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744 .

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af sundhedsplanen gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren.

   

  Processen med at udvælge næste års indsatsområder, begyndte med 1. drøftelse i de politiske udvalg, herunder Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni. Regionsrådet vedtog den 28. oktober 2019 budget for 2020, hvor der også peges på en række indsatsområder på sundhedsområdet i 2020, som er indarbejdet det forelagte forslag.

   

  De tre indsatsområder (15,16,17) under pejlemærket Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, kan være af særlig interesse for Sundhedskoordinationsudvalget.  

   

  15) Ny sundhedsaftale

   

  Regionsrådet og de 22 kommuner i Syddanmark har godkendt ny sundhedsaftale for 2019-23. I sundhedsaftalen er opstillet en række visioner og konkrete mål om forebyggelse, bedre overgange og sammenhæng. Udmøntningen af de fælles mål og visioner sker i et samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis.

  Herudover er der i udkastet til psykiatriplan formuleret en række konkrete forslag til udmøntning af sundhedsaftalens mål og visioner på det tværsektorielle område.

  Dertil vil Praksisplanudvalget for almen praksis vedtager en ny praksisplan i efteråret 2019, med gyldighed for perioden 2020-2023. Implementering af praksisplan vil være et indsatsområde i 2020.

   

  Sundhedsaftalen og praksisplanen hænger tæt sammen. Således vil bl.a. temaerne i sundhedsaftalen blive udmøntet i forhold til almen praksis gennem implementeringen af den nye praksisplan.

   

  16) Sygehusenes understøttelse af almen praksis

   

  Med henblik på at give almen praksis de bedst mulige (og ensartede) forudsætninger for at kunne hjælpe patienterne skal der laves en kortlægning af:

   

  Hvilke former for sparring (hotlines og lignende) der tilbydes fra sygeshusenhederne og i hvilket omfang de benyttes.

  Hvordan de enkelte sygehuse giver adgang til diagnostiske undersøgelser og til fx subakutte ambulatorietider.

  Om muligt: i hvilket omfang praksis oplever at henvisninger afvises

   

   

  17) Tværsektorielle indsatser for ældre patienter, primært i forbindelse med udskrivelse

   

   

   

  Indsatserne i region Syddanmark skal kortlægges. Herunder skal der inddrages relevant forskning og evidens med henblik på at vurdere om og hvor der er potentiale for en større indsats og/eller mere ensartet indsats.

   

   

  Efter behandling i udvalgene i november/december skal oplæg til indsatsområder forelægges til godkendelse i regionsrådet på december mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles

   

  At Det Administrative Kontaktforum tager orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 19-11-2019.
  Kontakt Tværsektorielt samarbejde

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap