Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og innovationsudvalget - Referat, Fællesmøde - 20. november 2019

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat, Fællesmøde - 20. november 2019

Mødedato
20-11-2019 kl. 15:00 - 16:00

Mødested
Syddansk Sundhedsinnovation, Odense

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Pia Tørving, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat, Fællesmøde


  1. Innovationspulje under Digitaliseringsstrategien, indstilling af projekter


  Sagsnr. 19/20991
  1. Innovationspulje under Digitaliseringsstrategien, indstilling af projekter
  fold dette punkt ind Resume

  Under digitaliseringsstrategien er der oprettet en innovationspulje med henblik på støtte til projekter og initiativer, der kan gøre klar til automatisering og til fortsat udvikling af kunstig intelligens m.v. Der er modtaget 63 ansøgninger til innovationspuljen. En bedømmelseskomite har systematisk vurderet ansøgningerne og anbefaler tildeling af puljemidler til ni projekter. Der ønskes digitaliseringsudvalgets og anlægs- og innovationsudvalgets anbefaling til regionsrådet vedrørende indstilling af fordeling af midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i februar 2019 Region Syddanmarks Digitaliseringsstrategi 2019-2021. Under indsatsområde 2, Forenkling, effektivisering og udvikling af arbejdsgange, blev der oprettet en innovationspulje med henblik på støtte til projekter og initiativer, der kan gøres klar til automatisering og til fortsat udvikling af kunstig intelligens m.v.

   

  Koncerndirektør Kurt Espersen deltager i mødet i egenskab af formand for bedømmelseskomiteen.

   

  I Digitaliseringsstrategien er der afsat 15 mio. kr. til innovationspuljen.

   

  Region Syddanmark modtog 63 ansøgninger til innovationspuljen, hvoraf bedømmelseskomiteen har vurderet, at 33 ansøgninger ligger inden for puljens formål. Der er således kommet mange gode ideer på bordet – såvel projekter inden for som uden for puljens formål.

   

  Sygehusene har kunnet søge om midler fra puljen. Derefter har en bedømmelseskomite været samlet med henblik på kvalificering og vurdering af projektforslagene fra såvel en klinisk/forretningsmæssig vinkel såvel som en teknisk vinkel.

   

  Bedømmelseskomiteen har været bredt sammensat med repræsentation fra sygehusenhederne, Syddansk Sundhedsinnovation og eksterne deltagere fra Syddansk Universitet og Danske Regioner. Komiteen har været bredt sammensat for at sikre brobygningen mellem på den ene side den tekniske vinkel og den kliniske/forretningsmæssige vinkel.

   

  I vurderingen af ansøgningerne har fokus været følgende kriterier:

  • Understøtte forbedret samarbejde på tværs
  • Være nytænkende i væsentlig grad
  • Inkludere afprøvning og/eller modning af nye innovationstiltag
  • Have ny teknologi eller ny anvendelse af eksisterende teknologi som et bærende element
  • Understøtte klinisk, organisatorisk og/eller patientoplevet kvalitet
  • Klar refleksion over, hvordan projektet tænkes evalueret
  • Klar refleksion over, hvilke effekter projektet skal have for at være en succes
  • Have potentiale til at kunne skaleres op og have bred anvendelse i Region Syddanmark
  • Klar refleksion over, hvordan projektet vil kunne implementeres fuldt ud, og hvilke positive effekter det vil have.

   

  Bedømmelseskomiteen har lavet en systematisk vurdering ved at give en vægtet vurdering af projekter på baggrund af kriterierne. Derefter har 12 projekter præsenteret deres projekter på en workshop.

   

  På denne baggrund anbefaler bedømmelseskomiteen, at følgende 9 projekter tildeles puljemidler:

   

  Projektnavn

  Anbefalet tildelt beløb

  PATINA - PrevenTion of Acute admissioN Algorithm

  2.221.800 kr.

  BRAIN - BilledsegmenteRing med Artificial INteligens

  1.496.000 kr.

  Regionalt

  kunstig intelligens projekt til brystkræft billeddiagnostik

  4.700.000 kr.

  Anvendelse af Artificial Intelligence til tidlig diagnostik af alvorlig somatisk sygdom herunder kræft baseret på biokemiske laboratorieresultater

  1.244.360 kr.

  Kvalitetssikring ved digitalisering af patologiglas til diagnostik ved brug af artificiel intelligens

    650.000 kr.

  Automatisering af laboratoriearbejdsgange i forbindelse med digitalisering af patolog

  2.500.000 kr.

   

  Autogenereret opgavefordeling og tolkningsforslag ved Thyreoideaskintigrafi

    638.840 kr.

   

  AutoDok - Automatisk udvælgelse og dokumentation af indlagte patienters vitalværdier på Fælles Akutmodtagelserne i Region Syddanmark

    400.000 kr.

   

  Virtual Planlægning og 3D Print af Kirurgiske Guider til Kunstig Skulderoperationer

  1.149.000 kr.

  I alt

  15.000.000 kr.

   

  De 9 projekter, der anbefales tildelt puljemidler, er uddybet med en ”1-pager” for hvert projekt, se bilag. For uddybende beskrivelse af de 63 ansøgninger, se bilag.

   

  For hvert af de 9 projekter, der anbefales tildelt midler, er der lavet en kort videopræsentation, der vises i forbindelse med mødet.

   

  Opmærksomheden skal henledes på, at flere af de indstillede projekter fordrer regional understøttet adgang til AI services. Der pågår aktuelt en afklaring af, hvordan disse tilvejebringes.

   

  Der er to projekter, der er koblet sammen med den kommende implementering af digital patologi. Det lægges til grund, at tidsplanerne for projekterne afstemmes hermed.

   

  For så vidt angår de projekter, der ikke modtager støtte fra puljen, vil der være en opsamling med henblik på, om der på anden vis kan sikres støtte til projekterne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at digitaliseringsudvalget og anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At innovationspuljens midler fordeles som beskrevet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-11-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 21-11-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |