Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og innovationsudvalget - Referat - 19. december 2019

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 19. december 2019

Mødedato
19-12-2019 kl. 14:00 - 17:10

Mødested
Mobile Industrial Robots, Odense

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Pia Tørving, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. TEMA: Virksomhedsbesøg hos robotvirksomheden Mobile Industrial Robots
  2. Videndeling om robotter i det syddanske sundhedsvæsen
  3. Nyt OUH, statusorientering
  4. Afrapportering af midler til Offentlig Privat Innovation 2019
  5. Partnerskab om "Sundhed, kultur og natur"
  6. Målbillede afrapportering 2019
  7. Årshjul for anlægs- og innovationsudvalget 2020
  8. Mødeplan
  9. Eventuelt
  10. LUKKET PUNKT, Rigsrevisionen


  Sagsnr. 19/48768
  1. TEMA: Virksomhedsbesøg hos robotvirksomheden Mobile Industrial Robots
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Oplæg og rundvisning på robotvirksomheden Mobile Industrial Robots (MiR) ved Niels Jul Jacobsen, CSO og stifter af MiR.

   

  Rundvisning og præsentation af robotvirksomheden MiRs logistikrobotter. MiR blev i april 2018 solgt for 1,7 mia. kr. til amerikanske Teradyne. Udviklingen og produktionen finder fortsat sted med udgangspunkt i Odense og MiR har i dag omkring 220 ansatte.

   

  MiR er en virksomhed etableret i 2013, der første gang i 2014 fik støtte fra Syddansk OPI-pulje til at test en krog i samarbejde med Sygehus Sønderjylland. Krogen gør det muligt at robotten uden menneskehænder kan koble og dekoble sig fra sygehusets eksisterende vogne, som anvendes til bl.a. transport af linned og affald.

   

  Ultimo juni 2018 afsluttede MiR et andet testprojekt støttet af Syddansk OPI-pulje. Også det seneste test- og videreudviklingsforløb foregik i samarbejde med Sygehus Sønderjylland, hvor der var fokus på at teste et flådestyringssystem, der kan oprette kommunikation mellem sygehusenes logistiksystemer og forskellige robottyper. MiR er lykkedes med at blive first-mover, idet de kom som de første på markedet med ét system, der såvel kan styre forskellige mobile robotter samt kommunikere med eksisterende logistiksystemer. Også Syddansk Sundhedsinnovation var partner i dette projekt, og deltog med at kvalificere løsningen med hensyn til brugerbehov og skaleringspotentiale.

   

  Aktuelt kører der nu små robotter rundt på sygehuse og plejehjem i Sønderborg, Odense, Køge, Herlev, Vejle, Brande, Hvidovre, Gladsaxe og Aabenraa, hvor de sparer både personalet for mange skridt og sundhedssektoren for mange penge, når en MiR-robot tilbagelægger op til 15 km om dagen med sterile instrumenter, mad, brugt service, sengetøj eller andre fornødenheder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 19-12-2019

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/54563
  2. Videndeling om robotter i det syddanske sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  Anvendelse af robotter i sundhedssektoren er generelt i en opstartsfase og der er igangsat en række projekter og initiativer til at styrke både videndelingen, test og ibrugtagningen af robotter. Der gives en kort status på initiativerne og der gives eksempler på konkrete projektcases.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Anvendelse af robotter i sundhedssektoren er generelt i en opstartsfase. Sygehus Sønderjylland har dog igennem en årrække testet og anvendt robotter til at transportere varer. Med budgetaftalen for 2019 afsatte regionsrådet 5 mio. kr. til at teste rengøringsrobotter på sygehusene. Det omfatter bl.a., at desinfektionsrobotter, der anvender UV-stråling testes på Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland, og herudover også at Sygehus Lillebælt tester desinfektionsrobotter. Forud for testforløbene støttede regionsrådet, efter indstilling fra Syddansk Vækstforum,  selve udviklingen af UV-robotter, idet der blev søgt en innovativ løsning på sundhedsvæsenets udfordringer med hygiejne.

   

  Derudover er der i regionen igangsat en række initiativer, hvor der i nye projekter arbejdes på at udvikle og teste robotter på hospitalerne. Det forventes at anskaffelse og anvendelse af robotter vil være et område i kraftig udvikling fremover.

   

  Til at understøtte arbejdet omkring brugen af robotter i sundhedsvæsenet er der igangsat tværgående initiativer, der kan bidrage til fælles videndeling både internt i Region Syddanmark og med eksterne samarbejdspartnere. Formålet med disse initiativer er at gøre brug af erfaringer og bygge videre på best practise. Der gives en kort status på disse tværgående initiativer og samtidig gives der eksempler på konkrete projektcases.

   

  Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren:
  Netværket er etableret i 2017 og afholder 4 årlige møder med et formål om at virksomheder, sygehuse, og private virksomheder udveksler viden. Netværket består pt. af ca.160 medlemmer og drives i samarbejde mellem Innovationsnetværket RoboCluster, Danish Healthtech og Syddansk Sundhedsinnovation. I netværket deltager repræsentanter fra stort set alle landets sygehuse og sygehusene i Region Syddanmark er bredt repræsenteret. Mange virksomheder, der arbejder med robotter er tillige en del af netværket.

   

  Temarække for anskaffelse af robotter og automationsløsninger til hospitaler:
  Flere sygehuse i hele landet er ved at anskaffe og implementere robotter blandt andet til at effektivisere logistik og service, men det er sparsomt med erfaringer på området. Temamøderne samler op på de nyeste erfaringer med udbud af robotter samt best practice. Målet er at øge succesraten for robotprojekter i sundhedsvæsenet. Initiativet understøtter Region Syddanmarks fokus på at fastholde førerpositionen i forhold til robotter og bidrager i forhold til det nationale fokus på effektivisering af offentlige indkøb. Temarækken arrangeres af Syddansk Sundhedsinnovation.

   

  Arbejdsgruppe for robotteknologi og tilhørende vidensbank:
  I regi af innovationsstrategien og digitaliseringsstrategien er der med reference til Udvalget for Sundheds-IT nedsat en tværgående arbejdsgruppe, der udveksler erfaringer om igangværende og indkomne initiativer inden for robotteknologi og medvirker til at: 1) prioritere og kvalificere de enkelte initiativer 2) vurdere, hvilke der med fordel kan være fælles for alle sygehusenheder og 3) indstille til igangsætning af pilotprojekter under Udvalg for Sundheds-IT. Arbejdsgruppen har etableret en vidensbank (https://vidensbank.nu/), som bidrager til at indsamle, udvikle og sprede viden om de mange initiativer i Region Syddanmark.

   

  Use cases til AGV-systemet på Nyt OUH:
  Primo 2020 påbegynder Nyt OUH, sammen med ekstern rådgiver, kravspecificering til udbud af AGV-system (Automated Guided Vehicle). Syddansk Sundhedsinnovation bistår Nyt OUH med at samle eksisterende materiale og udvikle use cases, der kan indgå i beslutningsgrundlag i Nyt OUH og i kravspecifikation og udbud af AGV-systemet.

   

  Health-CAT med bl.a. Sygehus Sønderjylland, Robotize og SDU Robotics:
  Danmark og Tyskland har fokus på innovative løsninger til bl.a. at afhjælpe de demografiske udfordringer. I et 3,5 års EU-projekt, støttet af Interreg 5A og Syddansk Vækstforum, udvikles en prototype til en mobil robot, der kan understøtte plejepersonalet i sundhedssektoren ved at transportere de mest anvendte varer helt ud til patientstuen. Projektet bidrager til at forbedre kvaliteten og effektiviteten i ydelserne til borgerne og syddanske virksomheder. Robotize ApS kan dermed udvikle deres produkter og forretning via indblik i potentialet og konkrete behov hos brugerne i sundhedsvæsenet. En offentlig tilgængelig rapport for projektet findes via nedenstående link: Behovsanalyse, Health-CAT.

   

  Sundhedsdroner til hospitalslogistik – et pilotprojekt mellem Syddansk Universitet, OUH og private virksomheder:
  Som de første i Danmark samarbejder OUH med Syddansk Universitet og en række virksomheder om at teste droner i sundhedsvæsenet over en treårig projektperiode. I projektet udvikles og testes sundhedsdroner til bl.a. at transportere kliniske prøver (eksempelvis blodprøver), medicin og medicinsk udstyr mellem hospitalsafdelinger, lægehuse og hjemmeplejen. Målet er at effektivisere logistikopgaver og opnå en hurtigere og bedre behandling for patienterne samt reducere omkostningerne ved behandlingen både i og udenfor sundhedssektoren. Projektet ledes af dronecentret på Mærsk-instituttet på SDU og OUH’s matrikler på Ærø, Svendborg og Odense er kliniske afprøvningssteder. Projektet er støttet af Innovationsfonden. www.sundhedsdroner.dk.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 19-12-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 18/28047
  3. Nyt OUH, statusorientering
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status generelt på Nyt OUH projektet og på udbud af specifikke delprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udover en kort overordnet status på byggeriet af delprojekterne 03-08 (vidensakse, behandlingsbygning og klyngerne) orienteres der på udvalgsmødet om udbud af følgende delprojekter i NytOUH projektet:

   

  • Flytterådgivning,
  • Kassesystem/Warehouse Management System (WMS),
  • Serviceby, inkl. Sterilcentral,
  • Aptering.

   

  Disse udbudsprocesser er af hensyn til fremdriften i projektet allerede igangsat. De forelægges politisk senere i 2020 i forbindelse med godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af bevilling til projektet.

   

  Direktør Torben Hedegaard Jensen og vicedirektør Kenneth Holm, Nyt OUH projektorganisation deltager på mødet og giver en statusorientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 19-12-2019

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/30725
  4. Afrapportering af midler til Offentlig Privat Innovation 2019
  fold dette punkt ind Resume

  En andel af udgifterne vedr. Fælles Formål og administration er afsat til finansiering af Offentlig Privat Innovation (OPI) i Syddansk Sundhedsinnovation. I indeværende år er denne andel 8,8 mio. kr. Budgettet er som følge af lov om erhvervsfremme reduceret med 1 mio. kr. fra 2019 og frem således budgettet i 2019 er 7,8 mio. kr.. Der afrapporteres en gang årligt for anvendelsen af disse midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I en tidligere budgetaftale for Region Syddanmark blev der afsat midler til fortsat finansiering af Offentlig Privat Innovation (OPI) i Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI). Midlerne finansieres af Regional Udvikling og sundhedsområdet. I 2019 var budgettet på 8,8 mio. kr. før nedennævnte reduktion.

   

  Som konsekvens af ændringerne i erhvervsfremme-systemet, hvor regionerne ved lov blev afskåret fra at arbejde med erhvervsudvikling, er den økonomiske ramme reduceret med 1 mio. kr. fra 2019 og frem. Det betyder, at budgettet til OPI i 2019 er 7,8 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at regionerne fortsat gerne må arbejde med offentlig-privat innovation.

   

  Der afrapporteres en gang årligt for anvendelsen af disse midler, og sagen redegør således for rammerne herfor. I bilaget findes uddybende beskrivelser af udvalgte eksempler på aktiviteter, som midlerne har bidraget til. I nogle tilfælde anvendes midlerne til medfinansiering af visse OPI-projekter, men ofte anvendes midlerne til mere indirekte at understøtte OPI, idet de finansierer at SDSI har en administrativ organisation og fysiske faciliteter til at håndtere aktiviteterne.

   

  Syddansk Sundhedsinnovation er Region Syddanmarks stabsfunktion inden for sundhedsinnovation og arbejder bredt med at omsætte den regionale innovationsstrategi og den regionale udviklingsstrategi til værdiskabende handlinger. Sygehusene, de sociale centre og det præhospitale område understøttes i at udvikle ydelser og services, så de modsvarer nuværende og fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet.

   

  SDSIs rolle er at afdække behov og opsamle og formidle viden, som bringes i spil gennem konkrete projektaktiviteter i samarbejde med driften og i offentlig private innovationssamarbejder. Endvidere har SDSI en central funktion i at understøtte og deltage i konkrete aktiviteter inden for OPI, herunder udviklingsprojekter.

   

  SDSI anvender midlerne inden for en række forskellige områder, der på forskellig vis understøtter offentlig privat innovation i Region Syddanmark med den regionale innovationsstrategi som ramme. Det er områder som:

   

  • Forudsætninger/rammer for OPI
  • Videncenter
  • Projektaktiviteter
  • Formidling/branding

   

  I bilag findes udvalgte eksempler på aktiviteter inden for disse områder, der understøtter offentlig privat innovation.

   

  Forudsætninger/rammer for OPI

  Midlerne anvendes til at finansiere, at SDSI har en administrativ organisation til at understøtte og skabe rammerne for det virksomhedsrelaterede arbejde. Dette indbefatter elementer som eksempelvis ledelse, sekretariat, økonomifunktion, funding-arbejde, udvalgsbetjening og kommunikation. Dertil kommer, at midlerne anvendes til at finansiere driften af 1.900 m2 innovationsfaciliteter i forskerparken i Odense, faciliteter, der bl.a. anvendes til test og udvikling.

   

  Eksempler: Sekretariatsbistand i forbindelse med etableringen af Healthcare DENMARKs nationale besøgscenter samt modtagelse af besøgsdelegationer.

   

  Videncenter
  Midlerne anvendes til SDSIs funktion som videncenter på området. Konkret er det blandt andet elementer som metodeudvikling og kompetenceudvikling, således at sygehuse og virksomheder bliver mødt af kompetent vejledning og sparring. Det indbefatter også, at der arbejdes på at identificere og formidle viden om behov fra driften/sygehusene til virksomheder via eksempelvis klyngeorganisationen Welfare Tech og andre erhvervsorganisationer.

   

  Eksempler: Etablering og drift af Netværk for mobile robotter samt afholdelse af temarække om anskaffelse af robotter og automationsløsninger til hospitaler.

   

  Projektaktiviteter
  En stor andel af SDSIs aktiviteter indeholder forskellige former for virksomhedsinvolvering, hvorigennem virksomhederne opnår viden om sygehusenes behov og dermed mulighed for - på kvalificeret vis - at udvikle produkter målrettet dette. Aktiviteterne er ofte eksternt finansieret via forskellige fonde, hvor der fordres medfinansiering, eller hvor SDSIs omkostninger ved at deltage ikke dækkes fuldt ud. Midlerne til OPI anvendes derfor også til at finansiere disse omkostninger samt udgifter til projektunderstøttende aktiviteter som eksempelvis porteføljestyring, ledelsesinformation og økonomistyring i projekterne.

   

  Eksempler: Fundingindsats, rammesætning af – og deltagelse i - INTERREG-projekterne ProVaHealth og Health-CAT.

   

  Formidling/branding
  SDSIs innovationshaller er et eftertragtet mødested for såvel offentlige som private aktører, der er interesserede i eller allerede arbejder med OPI. Aktiviteterne rummer alt fra INTERREG over ministerielle/styrelsesbesøg til virksomheder, branchenetværk og uddannelsesinstitutioner – ofte beslutningstagere på højt politisk eller administrativt niveau. Besøgene bidrager til at brande Region Syddanmarks indsats inden for sundhedsinnovation og OPI og giver adgang til netværk, der kan anvendes eksempelvis til at igangsætte fælles aktiviteter.

   

  Eksempler: Konference vedrørende kunstig intelligens, deltagelse på Folkemødet samt afholdelse af WHINN.

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 19-12-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/60215
  5. Partnerskab om "Sundhed, kultur og natur"
  fold dette punkt ind Resume

  Forprojekt ”Sundhed, Kultur og Natur” har nu afsluttet fase 1, hvor partnerskabet bag projektet har indsamlet viden om eksisterende aktiviteter i Syddanmark, der har til formål at fremme borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der arbejdes videre med fase 2, hvor den opsamlede viden vil blive anvendt til at udvikle metoder og koncepter i samarbejde med kommuner og organisationer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nye regionale udviklingsstrategi 2020-2023 giver mulighed for at videreudvikle innovationsindsatsen i et samspil mellem sundhedsområdet og regional udvikling.

   

  Innovation på sundhedsområdet handler også om at inddrage civilsamfundet i et samarbejde på tværs af sundhed, kultur og natur med henblik på, at styrke rammerne for, at borgerne kan leve et aktivt og sundt liv.

   

  Regionsrådet har bevilget midler til pilotprojektet ”Sundhed, kultur og natur”, som gennemføres i et samarbejde mellem Designskolen Kolding, Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik (SDU IOB) og Region Syddanmark.

   

  Pilotprojektet bidrager til målet om at fremme borgernes mentale og fysiske trivsel under strategisporet Sunde Levevilkår i den regionale udviklingsstrategi. Derudover bidrager initiativet bl.a. til målet om at styrke borgernes trivsel og aktive liv under strategisporet En Attraktiv og Oplevelsesrig Region. 

   

  Pilotprojektet gennemføres i fire faser:

   

  1. Afdækning af eksisterende aktiviteter, forskning og viden.

  2. På baggrund af afdækningen vælges et eller flere udviklingsområder og geografiske               områder, som kunne være relevante til udvikling af koncept eller metode, som drøftes               med eksterne aktører.

  3. Konceptudvikling testes i samarbejde med eksterne aktører og evalueres.

  4. Der udarbejdes et forslag til forankring af gode resultater og finansiering af et projekt i               større skala.

   

  Syddansk Universitet og Designskolen Kolding har i fase 1 indsamlet viden om aktiviteter, der gennem kultur- eller naturaktiviteter har til hensigt at forbedre borgernes fysiske eller mentale sundhed og trivsel.

   

  De fleste kommuner i regionen samt flere organisationer har via interviews bidraget med eksempler fra lokale, regionale eller nationale projekter, der går på tværs af sundhed og kultur eller sundhed og natur. Der er udarbejdet et interaktivt kort med udvalgte aktiviteter fra kommuner og organisationer, samt enkelte eksempler på udenlandske initiativer. Desuden er udarbejdet en kort rapport om de mest relevante resultater fra videnindsamlingen.

   

  Det interaktive kort samt den foreløbige rapport blev præsenteret ved en workshop på Designskolen Kolding, hvor ca. 80 interesserede deltagere fra forskellige forvaltninger i kommuner samt flere organisationer og foreninger deltog, f.eks. DGI og Ældresagen.

   

  Formålet med workshoppen var at præsentere de foreløbige resultater for deltagerne, samt at inspirere til lignende aktiviteter og til deltagelse i den videre udvikling af projektet. 8 kommuner og organisationer meldte sig efterfølgende til en følgegruppe, der skal give feedback på den videre udvælgelse af temaer samt deltage i udvikling og tests af metoder og koncepter.

   

  Ud fra praksiserfaringer fra workshoppen udvælges temaer og indsatsfokus i fase 2. Samarbejde vurderes at være den største udfordring, både internt i projekterne, mellem sektorer, mellem kommuner og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Styrkelse af samarbejdet på tværs vil således være det overordnede fokus i fase 2, da det vurderes til at have indflydelse på både rekruttering og brobygning. Desuden vil det blive undersøgt, hvordan der arbejdes med fællesskaber i de forskellige initiativer i kommuner, organisationer og foreninger.

   

  Formålet er at få en bred indsigt i, hvordan tværgående initiativer inden for Sundhed, Kultur og Natur er opstået og forløber, og der er derfor planlagt at afholde interviews på projektlederniveau, med samarbejdspartnere, med borgere og med initiativtagere. Efterfølgende vil resultater af interviews og den opsamlede viden blive anvendt med henblik på at udvikle metoder og koncepter i samarbejde med de deltagende kommuner og organisationer.

   

  Forprojekt Sundhed, kultur og Natur forventes afsluttet ved udgangen af 2020. Udvalget vil blive orienteret om resultaterne efter hver fase.

   

  Der gives på mødet en introduktion til projektet ”Sundhed, kultur og natur”, herunder en præsentation af resultatet af afdækningen af viden og aktiviteter i fase 1 ved Henriette Bondo Andersen, Institut for Idræt og biomekanik, Syddansk Universitet samt Signe Mårbjerg Severin, Designskolen Kolding.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 19-12-2019

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/7388
  6. Målbillede afrapportering 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. Som en del af opfølgningen på sundhedsplanen følges der årligt op på udvalgte temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i dette år. I 2019 har regionsrådet ønsket en afrapportering på eksempler på innovation, der direkte eller indirekte sker i sammenhæng med sygehusbyggerierne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. Som en del af opfølgningen på sundhedsplanen følges der årligt op på udvalgte temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i dette år. I 2019 har regionsrådet ønsket en afrapportering på eksempler på innovation, der direkte eller indirekte sker i sammenhæng med sygehusbyggerierne.

   

  Formålet med afrapporteringen er at danne et billede af regionens status i forhold til målopfyldelsen af regionens pejlemærke vedrørende ”Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling”.

   

  I vedlagte notat findes afrapporteringen for 2019, som indeholder eksempler på innovation, som anlægs- og Innovationsudvalget på forskelligt vis er blevet præsenteret for i løbet af 2019:

   

  •          OPP-evalueringsrapport fra ViVE,

  •          Wayfinding koncept på SVS,

  •          Inspirationsfasen for Psykiatrien i Nyt OUH (OPP),

  •          Pilottest af Fremtidens Operationsstue på OUH,

  •          Brugerproces for Steno Diabetes Center Odense.
   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 19-12-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/48768
  7. Årshjul for anlægs- og innovationsudvalget 2020
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Punktet indeholder forslag til temaer og lokationer for udvalgets besøg i 2020. Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøde i 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 19-12-2019

  Drøftet.

   

  Mulige temaer for møderne i efteråret kan meldes ind til administrationen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/550
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Anlægs- og innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan for 2020:
   

  Torsdag den 9. januar 2020, kl. 14 - ca. 17

  Torsdag den 20. februar 2020, kl. 14 - ca. 17 – SHS, Aabenraa Sygehus

  Torsdag den 5. marts 2020, kl. 14 - ca.17

  Tirsdag den 31. marts 2020, kl. 14 - ca.17

  Torsdag den 7. maj 2020, kl. 14 - ca.17

  Torsdag den 4. juni 2020, kl. 14 - ca.17

  Torsdag den 3. september 2020, kl. 14 - ca.17

  Onsdag den 23. september 2020, kl. 14 - ca.17

  Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca.17

  Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca.17

  Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca.17.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 19-12-2019

  Møde den 9. januar 2020 afholdes på Nyt OUH, Besøgscentret kl. 14 til ca. kl. 17.

  Møde den 20. februar 2020 afholdes på Aabenraa Sygehus kl. 11 – kl. 13.30. 

  Møde den 5. marts 2020 afholdes i Odense, Telepsykiatrisk Center kl. 14 til ca. kl. 17.

  Møde den 31. marts 2020 afholdes i regionshuset kl. 15 (i stedet for kl. 14).

  Møde den 7. maj 2020 flyttes til 5. maj 2020 kl. 14 til ca. kl. 17 og afholdes evt. i Svendborg.

  Møde den 4. juni 2020 afholdes i regionshuset kl. 14 til ca. kl. 17.

   


  Sagsnr. 19/550
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 19-12-2019

  -

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr.
  10. LUKKET PUNKT, Rigsrevisionen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 19-12-2019

  -


  Siden er sidst opdateret 20-12-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap