Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilSundhedpilPatientrettighederpilForældreegnethed/fertilitetsbehandling

Forældreegnethed/fertilitetsbehandling

Vurdering af forældreegnethed i forbindelse med fertilitetsbehandling
Hvis lægen på fertilitetsklinikken er i tvivl om en enlig kvinde eller et pars evner til at drage omsorg for et barn efter fødslen, skal lægen sende sagen til vurdering ved Region Syddanmark. Dette følger af Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Du kan læse reglerne her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210080

Lægen kan kun sende sagen til vurdering ved Region Syddanmark, hvis den enlige kvinde eller parret samtykker til videregivelse af oplysninger, og samtykker til, at Region Syddanmark må behandle sagen.

Behandling af sager om vurdering af forældreegnethed
Sagerne behandles på skriftligt grundlag, og vi kan kun indhente oplysninger til sagen med den enlige kvinde eller parrets samtykke.

Vi indhenter som udgangspunkt altid oplysninger fra praktiserende læge og fra kommunen. Fremgår det af sagen, at der har været forløb ved psykiatrien, ved en psykolog, et misbrugscenter eller andre relevante steder, så indhentes der også oplysninger derfra.

Sådan vurderes sagen
Region Syddanmark vurderer blandt andet ud fra følgende forhold, jf. § 4 i bkg. 316 af 27/03/2019:

  1. eventuelle misbrugsproblemer hos kvinden eller parret,
  2. kvindens eller parrets mentale tilstand, der kan få betydning for omsorgsevnen for et kommende barn,
  3. forhold der kan bevirke anbringelse af barnet uden for hjemmet, eller
  4. at den ene eller begge kommende forældre allerede har et barn, der er anbragt uden for hjemmet på grund af familiens forhold.

Andre forhold kan også være af betydning for sagen. Der vil blive foretaget en samlet vurdering af alle sagens oplysninger.


Læs om reglerne i bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208433  

Du kan læse mere om sagsbehandlingen og dine rettigheder, hvis du har en sag om vurdering af forældreegnethed i forbindelse med fertilitetsbehandling, som bliver behandlet af Region Syddanmark i folderen Vejledning til ansøgere i sager om vurdering af forældreegnethed i forbindelse med fertilitetsbehandling" (link til vejledning i PDF)

 


Siden er sidst opdateret 30-01-2020
Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring