Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 25. maj 2020

Mødedato
25-05-2020 kl. 10:00 - 11:00
 
Mødested
Skriftlig behandling
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Poul Andersen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Annette Blynel, F (midlertidigt medlem)
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Aftale om udmøntning af finanslovsmidler til styrket psykiatri


  Sagsnr. 20/10627
  1. Aftale om udmøntning af finanslovsmidler til styrket psykiatri
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med aftale om finansloven for 2020 blev der på landsplan afsat 600 mio. kr. årligt til at gennemføre initiativer, der skal styrke forholdende for personer med psykiatriske lidelser eller psykisk mistrivsel. Med ”Aftale om udmøntning af finanslovsmidler til styrket psykiatri” er der aftalt prioritering af midlerne, som hermed forelægges til godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med aftale om finansloven for 2020 blev der på landsplan afsat 600 mio. kr. årligt til at gennemføre initiativer, der skal styrke forholdende for personer med psykiatriske lidelser eller psykisk mistrivsel, og som samtidig understøtter langsigtede løsninger.

   

  Finanslovaftalen anviser som udgangspunkt, at midlerne kan anvendes til kapacitetsudvidelser i retspsykiatrien, oprettelse af flere sengepladser, en styrket akutindsats samt øget kapacitet på Sikringen.

   

  Af de 600 mio. kr. er 90 mio. kr. reserveret til øget kapacitet i retspsykiatrien, herunder oprettelse af flere sengepladser og 10 ekstra pladser på Sikringen. Herudover er en andel af midlerne afsat som anlægsmidler med henblik på at foretage nødvendige investeringer i faciliteter og byggeri.

   

  Region Syddanmark modtager følgende andel af midlerne:

   

  Mio. kr.

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Drift

  96,5

  96,5

  96,5

  96,5

  128,7

  - heraf retspsykiatri

  19,3

  19,3

  19,3

  19,3

  19,3

  Anlæg

  32,2

  30,0

  23,6

  21,5

  0,0

   

  Der er den 20. maj 2020 indgået aftale om udmøntningen af finanslovsmidlerne til styrket psykiatri.

   

  Aftalen omfatter bl.a. finansiering af driftsudgifterne til kapacitetsudvidelse i retspsykiatrien, jf. regionsrådsmøde d. 27. januar, men også ny kapacitetsopbygning i form af bl.a. yderligere intensive senge, et rehabiliterende sengeafsnit, fælles sengeafsnit for spiseforstyrrede og oprustning i lokalpsykiatrien. Samtidig finansieres afledte anlægsmæssige konsekvenser, herunder ombygning til retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg, jf. regionsrådsmøde d. 27. januar 2020, samt nyt rehabiliteringsafsnit og nyt fællesafsnit for spiseforstyrrede i Odense.

   

  Herudover prioriteres midler til ledelse, arbejdsmiljø og lægelig videreuddannelse samt nødvendig implementeringsstøtte.

   

  Udmøntningsprofilen for de aftalte indsatser giver ligeledes mulighed for at finansiere engangsinvesteringer i forbedrede fysiske rammer. Konkret afsættes der afsat midler til FrontOffice, som indgår i den tvangsforebyggende indsats, samt etablering af sansehave i Svendborg og en række renoverings- og vedligeholdelsesprojekter på tværs af Psykiatrisygehusets matrikler.

   

  Endelig finansieres den nationalt besluttede kapacitetsudvidelse på Sikringsafdelingen og den forventede reduktion i den kommunale medfinansiering af de særlige pladser.

   

  Den samlede aftale er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ”Aftale om udmøntning af finanslovsmidler til styrket psykiatri” godkendes.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at udmønte bevillingen til engangsinvesteringer.

   

  At afledte bevillingsmæssige konsekvenser af aftalen indarbejdes i de kommende ordinære

  budgettilpasningssager.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 25-05-2020
   

  Forretningsudvalget har ved skriftlig behandling besluttet at anbefale indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

   


  Siden er sidst opdateret 25-05-2020.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap