Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilDagsordner/referater 2020pilForretningsudvalgetpilForretningsudvalget - Skriftlig behandling - 18. juni 2020

Forretningsudvalget - Skriftlig behandling - 18. juni 2020

Mødedato
18-06-2020 kl. 10:00

Mødested
Skriftlig behandling

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Poul Andersen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Annette Blynel, F (midlertidigt medlem)
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Skriftlig behandling


  1. Klimacamp for unge


  Sagsnr. 19/46440
  1. Klimacamp for unge
  fold dette punkt ind Resume

  Som en del af regionsrådets arbejde med øget borgerinddragelse besluttede regionsrådet i august 2019 at afholde en klimakamp for unge. Administrationen har udarbejdet forslag til plan for gennemførelse af klimacampen for unge i forbindelse med klimafolkemødet i Middelfart.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af regionsrådets arbejde med øget borgerinddragelse besluttede regionsrådet i august 2019 at afholde en klimakamp for unge, der skal give syddanske unge mulighed for at gå i dialog med politikere om klimaudfordringen og komme med deres bud på løsninger til at reducere CO2-udledningen i Syddanmark. Regionsrådet besluttede også, at ambitionsniveau, omfang og økonomi for klimacampen skal drøftes i udvalget for regional udvikling og miljøudvalget.

   

  Region Syddanmark er medarrangør af Klimafolkemødet i Middelfart. Pga. corona er det ikke som oprindeligt planlagt muligt at gennemføre klimafolkemødet med mange tusinde deltagere. Administrationen og Middelfart Kommune m.fl. arbejder derfor med at gennemføre en mindre omfangsrig udgave af Klimafolkemødet til afholdelse den 3.- 4. september 2020. Da klimacampen, ligesom folkemødet, skal inspirere til handling i forhold til klimaudfordringen, så planlægges det at afholde klimacampen som en del af klimafolkemødet.

   

  Administrationen har udarbejdet et forslag til gennemførelse af klimacamp for unge efter dialog med blandt andet Concito. Temaet for klimacampen er klimavenlige transport- og forbrugsvaner. De unges forslag til løsninger kan efterfølgende blive inddraget i pilotprojekter i Syddanmark. Inden for transport kan der eksempelvis arbejdes med samkørselsordninger som supplement til den offentlige transport i samarbejde med trafikselskaber. Inden for forbrug kan viden om klimavenligt forbrug integreres i undervisningsforløb på ungdomsuddannelserne eller i indsatser inden for cirkulær økonomi.

   

  Forslag til koncept for klimacampen

  Deltagere:

  • Ca. 30 unge fra ungdomsuddannelsesinstitutioner i Syddanmark med unge fra de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.
  • Ca. 6-10 politikere fra regionen, trafikselskabernes bestyrelse og evt. kommunalpolitikere og landspolitikere.

   

  Form:

  Campen afholdes på en enkelt dag og er inddelt i tre sessioner. De unge er med hele dagen, mens politikerne er med til at starte dagen samt ved hele den afsluttende session. Hele dagen faciliteres af den grønne tænketank CONCITOs klimaambassade, som er CONCITOs kontaktflade med børn og unge. Vedlagt er et udkast til drejebog fra Concito for dagen.

   

  Session 1. Udforskning af klimavenlige forbrugs- og transportvaner (ca. 2 timer).

  Session 2. Skabelse af forslag til løsninger (ca. 3 timer inkl. frokost).

  Session 3. Samskabelse mellem politikere og unge om klimavenlige løsninger (ca. 2 timer)

   

  Budget

  Partner

  Opgave

  Udgifter

  Concito

  Konsulentbistand til gennemførelse af klimacamp

  40.000 kr.

  Lokaler

  Fx på en skole

  20.000 kr.

  Forplejning

  Mad og drikkevarer til 45 personer en hel dag 

  20.000 kr.

  Offentlig transport af de unge

  Tog/bus fra de unges bopæl og til Middelfart retur

  16.000 kr.

  I alt

   

  96.000 kr.

  Region Syddanmark

  Finansiering af Klimacampen

  96.000 kr.

   

  For at kunne dokumentere og synliggøre klimacampen efterfølgende kunne der produceres en kort videofilm på ca. 2 min. Der vil i givet fald skulle påregnes en ekstra udgift på ca. 30.000 kr. hertil.

   

  Miljøudvalget og udvalget for regional udvikling aftaler hvilke udvalgsmedlemmer, 3-4 fra hvert udvalg, der deltager i klimacampen.

   

  Miljøudvalget orienteres om sagen på møde den 18. juni 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At konceptet for klimacampen for unge godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 08-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Vicky Bender Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-06-2020

  Forretningsudvalget har ved skriftlig behandling besluttet at anbefale indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 18-06-2020.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap