Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2020pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og innovationsudvalget - Referat - 14. september 2020

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 14. september 2020

Mødedato
14-09-2020 kl. 15:30 - 16:10

Mødested
Mødelokale 5

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud
 • Andrea Terp, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på planlægning af WHINN 2020 under hensyn til COVID-19
  2. Underskriftsside


  Sagsnr. 20/18134
  1. Status på planlægning af WHINN 2020 under hensyn til COVID-19
  fold dette punkt ind Resume

  I lyset af COVID-19 gøres der i sagen rede for status på WHINN 2020, herunder en anbefaling af fortsat planlægning og afholdelse af konferencen i et tilpasset format.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste udgave af WHINN er planlagt til at foregå den 25.- 26. november 2020 med afholdelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense. Hovedtemaet for årets konference er ”WHINN Bridges Tech Needs With Tech Knowledge”.

   

  WHINN 2020 medfinansieres af Odense Kommune med 750.000 kr. og Regional Udvikling, Region Syddanmark med 337.500 kr. Derudover har såvel Odense Kommune som Region Syddanmark en aftale om en underskudsgaranti på op til 150.000 kr. Region Syddanmarks beslutning om medfinansiering af WHINN i perioden 2018 – 2020 forudsætter medfinansiering fra Odense Kommune.

   

  Partnerskabet bag WHINN 2020 består af Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense, Healthcare DENMARK, Welfare Tech, Odense Kommune og Region Syddanmark. Region Syddanmark er repræsenteret i WHINN ved OUH og Syddansk Sundhedsinnovation.

   

  Ændrede præmisser for planlægning og afholdelse af WHINN
  Som en konsekvens af situationen vedrørende COVID-19 har dialog med Fyns Politi vedr. retningslinjer for fysiske arrangementer samt rådføring med Odense Kommunes sundhedsfaglige beredskab medført, at en fysisk konference vil være underlagt restriktive myndighedskrav, herunder en betydelig begrænsning i antal deltagere.

   

  En reduktion i antal deltagere vil medføre en betydelig reduktion i deltagerindtægter, og afledt heraf mindre salg af udstillingspladser og sponsoraftaler. I tillæg hertil vil planlægning af en fysisk konference være forbundet med usikkerhed knyttet til COVID-19 jf. forsamlingsbegrænsninger og lokale smitteudbrud. Dermed vil der være risiko for yderligere reduktion i deltagertilmeldinger og/eller aflysning. Samlet set vurderes afholdelse af en fysisk konference således uegnet.

   

  Anbefaling af hybrid-model med fysiske og/eller digitale tiltag
  Der er i WHINN partnerskabet velvilje og fælles opbakning til en fortsat afvikling af WHINN 2020, forudsat der kan opnås aftale om nye rammer og vilkår. Med afsæt i gældende COVID-19 retningslinjer anbefales det at afholde en tilpasset WHINN 2020 konference i hybrid-format koncentreret i november måned.

   

  Hybridformatet indebærer flere mindre, forskelligartede fysiske og/eller digitale tema-arrangementer kombineret med supplerende digitalt indhold. Formen på disse arrangementer kan bestå af henholdsvis gå-hjem-møder, netværksmøder, workshops eller lignende samt podcasts, webinarer, virtuelle paneldebatter og interviews.

  En sådan model er fleksibel og med de digitale elementer kan der opnås sikkerhed for en ansvarlig afvikling uafhængigt af COVID-19-udviklingen. Samtidig muliggør det tilpassede format, at WHINN partnerskabet producerer fysisk og/eller digitalt indhold, der har potentiale til eventuel genanvendelse efterfølgende.

   

  Modellen bidrager til, at Region Syddanmark så vidt muligt opfylder formålene for afholdelse af WHINN 2020. Endelig vil afholdelsen af WHINN bidrage til fortsat at understøtte og synliggøre den syddanske styrkeposition inden for sundhedsinnovation samt understøtte Welfare Tech i klyngekonsolideringen, idet der er lagt op til, at WHINN videreføres i den nye, landsdækkende sundhedsklynge, som er under etablering.

   

  De væsentligt ændrede præmisser for planlægning og afholdelse af WHINN 2020 betyder, at en beslutning herom er til afklaring i både Region Syddanmark og Odense Kommune.

  Det er en forudsætning for Region Syddanmarks medfinansiering af WHINN, at Odense Kommune også medfinansierer. En forudsætning for at gennemføre WHINN i et tilpasset koncept er således, at Odense Kommune også tilslutter sig gennemførelsen i det tilpassede koncept. I modsat fald anbefales en aflysning af WHINN 2020.

   

  Økonomi
  Tilpasning af konceptet for WHINN 2020 i denne fremskredne fase vil medføre en væsentlig reduktion i budgetterede indtægter i forhold til både deltager-, sponsor- og udstillingsindtægter. Reduktioner som det ikke vurderes muligt at finde tilsvarende alternative indtægter til. Samtidig er det ikke muligt at nedjustere udgiftssiden i samme omfang. Derfor vil afvikling af WHINN 2020 være forbundet med et samlet underskud.

   

  En hybrid-model bestående af fysiske og/eller digitale tema-arrangementer kombineret med supplerende digitalt indhold forventes at være forbundet med et samlet underskud på ca. 300.000 kr. En aflysning af WHINN på nuværende tidspunkt forventes ligeledes at medføre et samlet underskud på 300.000 kr.

   

  Et samlet underskud på 300.000 kr. i WHINN 2020 vil medføre aktivering af Region Syddanmarks underskudsgaranti på op til 150.000 kr. Det vil tilsvarende være tilfældet for Odense Kommune, som ligeledes har aftale om en underskudsgaranti på op til 150.000 kr. WHINN sekretariatet er forankret hos Welfare Tech, hvorfor et evt. samlet underskud over 300.000 kr. bliver Welfare Techs ansvar.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende en fortsat planlægning og afholdelse af WHINN 2020 i et tilpasset format med en serie af mindre, fysiske og/eller digitale arrangementer afholdt over en koncentreret periode i november 2020.

   

  At godkende en aflysning af WHINN 2020 såfremt Odense Kommune ikke tilslutter sig det tilpassede koncept.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 14-09-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i punktet.

   

   


  Sagsnr.
  2. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 15-09-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring