Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2020pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og innovationsudvalget - Referat - 25. november 2020

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 25. november 2020

Mødedato
25-11-2020 kl. 14:00 - 16:30

Mødested
Syddansk Sundhedsinnovation, Odense

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og tema
  2. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2021
  3. Udskiftning af blodbus
  4. Afrapportering af midler til offentlig privat innovation
  5. Rapportering nr. 40 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  6. Rapportering nr. 40 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  7. 33. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus
  8. Status på byggerier 3. kvartal 2020
  9. Forslag til Årshjul 2021
  10. Mødeplan
  11. Eventuelt
  12. LUKKET PUNKT, Licitationsresultat
  13. Underskriftsside


  Sagsnr. 20/9545
  1. Mødested og tema
  fold dette punkt ind Resume

  ”Mødet afholdes hos Syddansk Sundhedsinnovation, og indledes med en række oplæg om temaet ”Offentlig-privat samarbejde omkring syddanske kompetencer inden for velfærdsteknologi, sundhedsrobotter og kunstig intelligens.”

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Temaet knytter sig til WHINN 2020, som afholdes for 6. gang og foregår i november 2020. Grundet COVID-19 situationen afholdes WHINN 2020 i et hybrid-format. Hybridformatet indebærer flere mindre, forskelligartede fysiske og/eller digitale tema-arrangementer kombineret med supplerende digitalt indhold.

   

  Program for mødetemaet
  14.05 – 14.30 Oplæg - Hvordan UCL som uddannelsesinstitution arbejder med forventninger og krav til kompetencer hos de fremtidige sundhedsfaglige medarbejdere v. direktør for sundhedsuddannelserne Mickael Bech og uddannelsesleder Marianne Gellert, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

   

  14.30 – 14.55 Oplæg ved Odense Universitetshospital om det kommende center for sundhedsrobotter, Centre for Clinical Robotics v. Innovationschef Tessa Lind Gjødesen og Afdelingschef Steen Reinholdt Sørensen, OUH.

   

  14.55 – 15.20 Oplæg og demonstration af COVID-19 podningsrobot ved Lifeline Robotics v. CEO Søren Stig, Lifeline Robotics.

   

  Baggrund
  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er resultatet af en fusion mellem Erhvervsakademi Lillebælt og University College Lillebælt, der fandt sted i august 2018.

  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har campus i Odense, Svendborg, Vejle, Jelling og Fredericia og har over 10.000 studerende på en række forskellige uddannelser. Inden for det sundhedsfaglige område er det blandt andet uddannelser som sygeplejerske, ergoterapi, fysioterapi, bioanalytiker og radiograf.

   

  Center for sundhedsrobotter (CCR)
  CCR er et formaliseret robotcenter på Odense Universitetshospital (OUH), der fra 2021 skal sikre målretning af ressourcer og strategisk prioritering af robotmulighederne til gavn for OUHs drift samt understøtte, at projekternes formål og indhold har relation til både kunstig intelligens og droner. Med et robotcenter placeret tæt på det kliniske miljø er det muligt at gennemføre projekter med høj involvering af personalet og til gavn for den kliniske effektivitet og produktivitet. Centret vil cementere OUHs ambition om at sætte patienten først og sikre høj faglighed i robotudviklingen.

   

  Podningsrobot
  Lifeline Robotics blev grundlagt på baggrund af et tæt samarbejde mellem forskere fra Syddansk Universitet og erfarne aktører fra det danske erhvervsliv. Samarbejdet resulterede i design og udvikling af verdens første poderobot, som respons på den verserende COVID-19 pandemi. Lifeline Robotics specialiserer sig i at mobilisere og fuldautomatisere hele podningsprocessen fra identifikation af borgeren til en gennemført podning. Robotten bruger teknologier som 3D-vision, kunstig intelligens og robotteknologi.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/20196
  2. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet udvælger årligt en række temaer og indsatsområder, som der særligt skal sættes fokus på i det kommende år. På baggrund af drøftelser i de politiske udvalg fremlægges forslag til indsatsområder for 2021. Samtidig gives en status på indsatsområderne for 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvælgelse af indsatsområder for 2021

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses til den konkrete udvikling på sundhedsområdet.

   

  De politiske udvalg har drøftet forslag til indsatsområder i august og september. Drøftelserne har givet anledning til en række ændringer i det oprindelige forslag til indsatsområder. Også Budgetaftalen, som regionsrådet vedtog den 28. september 2020, har betydet en række ændringer og tilføjelser til det oprindelige forslag. Oversigt over ændringerne fremgår af bilag 2.

   

  Det samlede forslag til indsatsområder i 2021 fremgår herunder i skematisk form. De enkelte indsatsområder er uddybet i vedlagte notat (Bilag 1)

   

  Pejlemærke

  Indsatsområde

  Sammenhæng til budgetforlig, indsatsområder 2020 m.v.

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

  1) Patientinddragelse – tilfredshed med inddragelse i behandling, herunder

     a) Udbredelse af fælles beslutnings-

          tagning

     b) Patientrapporterede oplysninger

     c) Center for pårørendeinddragelse

     d) Børn som pårørende.

   

   

  Videreudvikling af eksisterende indsatser.

   

  Børn som pårørende er et nyt indsatsområde (Budgetaftale 2021).

  2) Patientansvarlig læge

  Budgetaftale 2021

  Nyt indsatsområde

  3) Lighed i sundhed

  Videreudvikling af indsatsområde 2020.

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter

  4) Patientrettigheder 90 % opfyldelse af udredningsret

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018 -

  5) Hygiejneindsats

   

   

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018 –

  Revideret på baggrund af COVID-19

  6) Kliniske kvalitetsdatabaser

  Indsatsområde 2018 -

  7) Systematisk forbedring af kvaliteten

  Nyt indsatsområde 2021

  8) Multisygdom, herunder Det Syddanske Overvægtsinitiativ

  Budgetaftale 2021

  Nyt indsatsområde

  9) Patienternes ønsker i den sidste tid

  Budgetaftale 2020. Videreførelse af indsats fra 2020.

  10) Senfølger efter COVID-19

  Budgetaftale 2021.

  Nyt indsatsområde.

  11) Akutplan

  Indsatsområde 2019, Koordination med Danske Regioner. Budgetforlig 2020.

  12) Hjerteplan

  Indsatsområde 2020. Koordineres med nationale initiativer. Budgetforlig 2020

  13) Fødeplan

  Indsatsområde 2020.

  Svangreudspil fra Danske Regioner. Budgetforlig 2020

  14) Sundhedsberedskabsplan

   

  Nyt indsatsområde

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  15) Sundhedsaftale

   

  Videreudvikling af eksisterende indsatsområde med fokus på implementering.

  16) Profil på specialiserede sundhedshuse

  Budgetaftale 2021.

  Nyt indsatsområde.

  17) Den ældre medicinske patient

  Videreudvikling af indsats fra budget 2020.

  18) Sygehusenes understøttelse af almen praksis

  Videreførelse af indsats fra 2020.

  19) Harmonisering af tilbud i de diagnostiske centre

  Nyt indsatsområde.

  20) Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser

  Budgetaftale 2019. Videreførelse af indsatsområde.

  21) Socialsygeplejersker på alle sygehusene

  Budgetaftale 2021

  Nyt indsatsområde.

  22) Sundhedstjek på borgere på de sociale centre

  Videreførelse af indsats fra 2020.

  23) E-læring på tværs af sygehuse og kommuner

  Nyt indsatsområde.

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

  24) Personlig Medicin.

  (Etablering af datastøttecenter, pulje til forskning og Vestdansk samarbejde.)

  Budgetaftale 2020. Videreførelse af indsatsområde fra 2020.

  25) Mental trivsel hos børn og unge

  Budgetaftale 2021.

  Ny indsatsområde.

  26) Styrkelse af sundhedsinnovation

  Nyt indsatsområde.

  27) Digitaliseringsstrategi – herunder telemedicin

  Nyt indsatsområde 2021. Telemedicin videreføres fra 2020.

  Region Syddanmarks enheder drives i sammenhæng og med gensidige forpligtigelser

   

  28) Skalering – udbredelse af fælles løsninger

   

  Budgetaftale 2020.

  Videreførelse af indsatsområde fra 2020.

  Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler, samt stabil og decentral drift

   

   

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads

  29) Styrkelse af uddannelsesmiljøer

  Videreudvikling af indsatser fra 2020.

  30) Tværgående kompetenceudvikling

  Videreudvikling af indsatser fra 2020.

  31) Rette kompetencer til rette opgave

  Budgetaftale 2020. Videreførelse af indsatsområde fra 2020.

  32) Fuld tid

  Budgetaftale 2020. Videreførelse af indsatsområde fra 2020.

  33) Funktionslederens rolle

  Nyt indsatsområde.

   

  Status for indsatsområder for 2020

   

  Der vedlægges desuden til orientering en status for indsatsområderne for 2020 (Bilag 3).

   

  Sagen behandles i præhospitaludvalget den 12. november 2020, digitaliseringsudvalget den 16. november 2020, i psykiatri- og socialudvalget den 19. november 2020, i sundhedsudvalget den 24. november 2020, i udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 26. november 2020, i udvalg for det nære sundhedsvæsen den 30. november, i forretningsudvalget den 2. december 2020 og i regionsrådet den 14. december 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forslag til indsatsområder for 2021 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-11-2020

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 16-11-2020

  Digitaliseringsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-11-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 26-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/53440
  3. Udskiftning af blodbus
  fold dette punkt ind Resume

  For fortsat at give mulighed for tapninger på Fyn uden for Odense og Svendborg, det vil sige i Assens, Bogense, Kerteminde, Nyborg, Rudkøbing og Ringe m.v., og af hensyn til den generelle forsyningssikkerhed med transfusionsblod foreslås det, at der igangsættes en proces vedr. udskiftning af den nuværende blodbus på OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  OUH’s blodbus blev sat i drift i marts 2004 for fortsat at tilbyde borgerne mulighed for at donere blod i de områder, hvor mindre sygehuse og dermed lokale tappelokaler blev nedlagt. Blodbussen var – og er – mere økonomisk end at opretholde flere lokale tappesteder, da der spares udstyr, inspektioner/instruktioner, rengøring, ”husleje” og vedligeholdelse, mens tidsforbruget for personalet til transport er stort set det samme.

   

  Den nuværende blodbus tapper ca. 8.500 donorer, svarende til 20 % af fuldblodstapningerne i Region Syddanmark og er en af tre blodbusser, som tilsammen står for over halvdelen af fuldblodtapningerne i regionen. Tapningerne har primært været foretaget uden for Odense, men også ved Bilka i Odense. Efter flytning af tappefunktionen til Stærmosegårdsvej pr. 5. november 2020 er blodbussen flyttet til OUH, så personalet fortsat kan donere fuldblod i nærheden af arbejdspladsen. Derudover skal den som hidtil betjene Assens, Bogens, Kerteminde, Nyborg, Rudkøbing og Ringe m.v.

   

  Det vurderes således, at der fortsat er brug for 3 blodbusser i regionen og dermed behov for at genanskaffe en bus til OUH, ligesom den nuværende bus bevares som reserve for regionens tre blodbusser i en periode. Baggrunden for dette er behov for fleksibilitet, og at blodbussen skal indgå i det samlede regionale forsyningsnet, hvor det bl.a. er afgørende, at kapaciteten kan opretholdes, hvis et uheld sætter en blodbus ud af drift i længere tid.

   

  Blodbusser har en forventet levetid på ca. 15 år, men kan med nøje vedligeholdelse holde længere. Da det imidlertid tager et par år at gennemføre EU-udbud, bestilling af særligt chassis hos en lastbilproducent og selve fremstillingen af blodbussen, er det nødvendigt at påbegynde processen med at genanskaffe en blodbus nu. Ved igangsætning nu vil den forventede tidsplan overordnet set være følgende:

  -          4. kvartal 2020: Udarbejdelse af udbudsmateriale

  -          1. kvartal 2021: Udsendelse af udbudsmateriale

  -          2. kvartal 2021: Gennemgang og udvælgelsesproces ud fra indkomne tilbud

  -          2. kvartal 2021: Afgivelse af ordre

  -          Efterår 2022: Modtagelse af ny blodbus.

   

  Udgiften til en ny blodbus skønnes at være i størrelsesordenen 6,2 mio. kr. Skønnet vil blive kvalificeret i den videre proces.

   

  På den baggrund foreslås, at regionsrådet godkender, at processen med at genanskaffe en blodbus til OUH igangsættes, herunder gennemførelse af EU-udbud inden for en ramme på 6,2 mio. kr., idet budget og bevilling hertil indarbejdes som led i investeringsbudgettet for 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende genanskaffelse af OUH’s blodbus inden for en anslået budgetramme på 6,2 mio. kr.

   

  At godkende opstart af processen med genanskaffelse, og herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførsel af EU-udbud.

   

  At de budget- og bevillingsmæssige forhold indarbejdes som led i investeringsbudgettet for 2022.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   


  Sagsnr. 20/9545
  4. Afrapportering af midler til offentlig privat innovation
  fold dette punkt ind Resume

  Som en del af Region Syddanmarks budgetaftale 2020 og tidligere aftaler er der afsat midler til finansiering af offentlig-privat innovation i Syddansk Sundhedsinnovation. Aktiviteterne inden for offentlig-privat innovation understøtter den regionale udviklingsstrategi og delstrategien Sunde Levevilkår, som indgår i Innovationsstrategien. Der afrapporteres en gang årligt for anvendelsen af disse midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I en tidligere budgetaftale for Region Syddanmark blev der afsat midler til finansiering af offentlig-privat innovation (OPI) i Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI). Midlerne finansieres primært af Regional Udvikling og en mindre andel fra sundhedsområdet. I 2019 blev SDSI beskåret 1 mio. kr. som konsekvens af ændringerne i erhvervsfremmesystemet.

   

  Med budgetaftalen for 2020 blev SDSI tilført 2 mio. kr. for 2020 og fremadrettet til ”offentlig-privat innovation” finansieret af de regionale udviklingsmidler. I 2020 er budgettet således samlet på 10,1 mio. kr. til SDSI’s indsats inden for offentlig-privat innovation. Derudover anvendes regionale udviklingsmidler til medfinansiering af konkrete aktiviteter, som varetages af SDSI, eksempelvis afholdelse WHINN, det internationale initiativ, EIP on AHA, og Trial Nation.

   

  Tilskuddet til SDSI’s aktiviteter inden for offentlig-privat innovation understøtter målet om at fremme nye løsninger gennem offentlig-privat innovation i den regionale udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark og delstrategien Sunde Levevilkår, som indgår i Innovationsstrategien. Derudover bidrager aktiviteterne til FN’s verdensmål, særligt mål 3. Sundhed og trivsel og mål 9. Industri, innovation og infrastruktur.

   

  Der afrapporteres en gang årligt for anvendelsen af midlerne og sagen redegør således for rammerne herfor. I bilaget findes uddybende beskrivelser af udvalgte eksempler på aktiviteter, som midlerne har bidraget til. I nogle tilfælde anvendes midlerne til medfinansiering af visse OPI-projekter, men ofte anvendes midlerne til mere indirekte at understøtte OPI, idet de finansierer, at SDSI har en administrativ organisation og fysiske faciliteter til at håndtere aktiviteterne.

   

  Syddansk Sundhedsinnovation er Region Syddanmarks stabsfunktion inden for sundhedsinnovation og arbejder bredt med at omsætte den regionale innovationsstrategi og den regionale udviklingsstrategi til værdiskabende handlinger. Sygehusene, de sociale centre og det præhospitale område understøttes i at udvikle ydelser og services, så de modsvarer nuværende og fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet.

   

  SDSI’s rolle er at afdække behov og opsamle og formidle viden, som bringes i spil gennem konkrete projektaktiviteter i samarbejde med driften og i offentlig private innovationssamarbejder. Endvidere har SDSI en central funktion i at understøtte og deltage i konkrete aktiviteter inden for OPI, herunder udviklingsprojekter.

   

  SDSI anvender midlerne inden for en række forskellige områder, der på forskellig vis understøtter offentlig privat innovation i Region Syddanmark med den regionale innovationsstrategi som ramme. Det er områder som:

   

  • Forudsætninger/rammer for OPI

  • Videncenter

  • Projektaktiviteter

  • Formidling/branding.

   

  I bilag findes udvalgte eksempler på aktiviteter inden for disse områder, der understøtter offentlig privat innovation.

   

  Forudsætninger/rammer for OPI
  Midlerne anvendes til at finansiere, at SDSI har en administrativ organisation til at understøtte og skabe rammerne for det virksomhedsrelaterede arbejde. Dette indbefatter elementer som eksempelvis ledelse, sekretariat, økonomifunktion, funding-arbejde, udvalgsbetjening og kommunikation. Dertil kommer, at midlerne anvendes til at finansiere driften af innovationsfaciliteterne i Forskerparken i Odense. Det er faciliteter, der bl.a. anvendes til test og udvikling.

   

  Videncenter
  Midlerne anvendes til SDSI’s funktion som videncenter på området. Konkret er det blandt andet elementer som metodeudvikling og kompetenceudvikling, således at sygehuse og virksomheder bliver mødt af kompetent vejledning og sparring. Det indbefatter også, at der arbejdes på at identificere og formidle viden om behov fra driften/sygehusene til virksomheder via eksempelvis klyngeorganisationen Welfare Tech og andre erhvervsorganisationer.

   

  Projektaktiviteter
  En stor andel af SDSI’s aktiviteter indeholder forskellige former for virksomhedsinvolvering, hvorigennem virksomhederne opnår viden om sygehusenes behov og dermed mulighed for - på kvalificeret vis - at udvikle produkter målrettet dette. Aktiviteterne kan være eksternt finansieret via forskellige fonde, hvor der kræves medfinansiering, eller hvor SDSI’s omkostninger ved at deltage ikke dækkes fuldt ud. Midlerne til OPI anvendes derfor også til at finansiere disse omkostninger samt udgifter til projektunderstøttende aktiviteter som eksempelvis porteføljestyring, ledelsesinformation og økonomistyring i projekterne.

   

  Formidling/branding
  SDSI’s innovationshaller er et eftertragtet mødested for såvel offentlige som private aktører, der er interesserede i eller allerede arbejder med OPI. Aktiviteterne rummer alt fra INTERREG over ministerielle/styrelsesbesøg til virksomheder, branchenetværk og uddannelsesinstitutioner – ofte beslutningstagere på højt politisk eller administrativt niveau. Besøgene bidrager til at brande Region Syddanmarks indsats inden for sundhedsinnovation og OPI og giver adgang til netværk, der kan anvendes eksempelvis til at igangsætte fælles aktiviteter.

   

  Aktiviteterne her har i 2020 været præget af corona-situationen, og der har ikke været afholdt større, fysiske konferencer og lignende, ligesom besøgstallene er væsentligt lavere end normalt. Det må forventes, at den ekstraordinære situation også kommer til at præge 2021. Der har i stedet været afholdt digitale events og formidlingsaktiviteter eksempelvis om hospitalslogistik, gevinstrealisering, undervisning af studerende, virtuelle besøg m.v. WHINN 2020 gennemføres primært som en digital event.

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/21072
  5. Rapportering nr. 40 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger. Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de igangværende kvalitetsfondsprojekter.

   

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter. Revisorerklæringen indeholder en fremhævelse af forholdet omkring COVID-19 pandemiens påvirkning af bemandingen på byggepladsen.

   

  Siden rapportering for 2. kvartal har bygherre og totalentreprenør den 15. september 2020 indgået aftale (allonge IV) med totalentreprenøren om tidsfristforlængelse. Aftalen bygger på konsekvenserne af COVID-19 pandemien og er indgået under regeringens særlov af 31. marts 2020 vedrørende kommuner og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19. Aftalen betyder, at afslutningen af projektet forskydes med 4 måneder for så vidt angår Vidensakse (DP03), behandlings- og sengeområdet (DP04) og klyngerne, (DP05 og DP06). Klyngen DP07 forskydes med 3 måneder. Samtidig håndterer aftalen ligeledes klyngen DP08, der også er tidsmæssigt påvirket af ændrede strålehygiejniske designkrav, hvilket har betydet væsentlige projekteringsændringer af området. DP08 forskydes samlet med 6 måneder. Aftalen vedr. DP08 betyder en merudgift for projektet på 25 mio. kr., som regionsrådet godkendte på mødet i oktober 2020. På samme møde meddelte regionsrådet bevilling på 18 mio. kr. til  en forlængelse af projektorganisationen på 4 måneder.

   

  Det er denne reviderede tidsplan, som nu er gældende, og trafiklysvurderingen foretages således op mod denne. Med tidsfristforlængelsen er forventningen, at tidsplanen kan overholdes, hvorfor trafiklysmarkeringen vedr. tid skifter fra gul til grøn og samtidig markeres som ”forbedret”.

   

  Trafiklysmarkeringen for ”økonomi” er, i lighed med forrige kvartal, farvet grøn, idet projektøkonomien fortsat er i balance, ligesom projektets likvide reserver og sparekatalog er højere end det estimerede reservebehov ved udgangen af 3. kvartal 2020.

   

  Det vurderes, at projektet fortsat er i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsniveauer. Der er således ikke grundlag for bemærkninger, hvorfor trafiklysmarkeringen for ”kvalitet” rapporteres i grøn.

   

  Periodens primære aktiviteter har ligesom foregående kvartal været beton- og stålelementmontage på delprojekterne DP03-08. Råhusarbejdet færdiggøres successivt, hvilket gør det muligt at starte op på facademontage på de dele af projektet, der er længst fremme. Der er således startet op på facademontage på den vestlige del af projektet, det vil sige klyngerne DP05 og 06. Desuden er størstedelen af Vidensaksen og behandlings- og sengeområdet (DP03 og 04) nu oppe i fuld højde.

   

  Udbudsprocessen vedr. aptering er gennemført og indstilling om tildeling af betinget kontrakt blev godkendt på møde i regionsrådet den 26. oktober 2020. Aptering omfatter udstyr til - og rumaptering af rårum for operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit, Nuclear og skopirum i DP03-08. Nu gennemføres en projekterings- og optimeringsfase med henblik på at forelægge regionsrådet sagen inden indgåelse af en endelig og ubetinget kontrakt i marts 2021, hvor der vil blive søgt om en samlet bevilling til apteringsprojektet.

   

  Udbudsprocessen for Kassetransportsystem og Warehouse Management System (WMS) (DP102) er nu nået til at regionsrådet forelægges sag indeholdende indstilling om godkendelse af licitationsresultat og meddelelse af anlægsbevilling. Denne sag fremgår af andet punkt på dagsordenen.

   

  Der har som opfølgning på debatten i medierne omkring lærlingeklausulen (sagen om de 46 polske lærlinge) været en dialog med totalentreprenøren omkring lærlingeklausulen. Det er mundet ud i en fælles forståelse af lærlingeklausulen på linje med den opfattelse regionen hele tiden har forfægtet. Konkret er det aftalt, at det fremadrettet udelukkende er arbejdstid på byggepladsen i Odense, der kan indgå i lærlingeopgørelsen. OHPT har i øvrigt oplyst at lærlingekravet overholdes for 2019 og 2020 uden at inkludere lærlinge uden for byggepladsen i Odense.

   

  Nyt OUH projektet rapporterer i alt 13 risici i kvartalsrapporten. Top 3 risici er uændrede fra seneste rapportering:

   

  1.      Grænseflader mellem delprojekter. Der er en risiko for, at totalentreprenøren ikke får koordineret tilstrækkeligt mellem delprojekter og bygherrens egne leverancer.

  2.      Ressourcekapaciteten i projektorganisationen. Der er en risiko for, at der sker fejl på grund af samtidige opgaver i gennemførelse af udbud og tilsyn med byggeri i udførelsesfasen.

  3.      Koordinering af grænseflader. Der er en risiko for, at der sker fejl ved koordinering af grænseflader.

   

  Der foreligger også en ny rapport fra Det Tredje Øje (DTØ). DTØ har peget på 4 nye anbefalinger og samtidig er 8 anbefalinger fra de seneste år lukket, da de er løst. De nye anbefalinger går primært på samarbejdet med totalentreprenøren. De vil blive fulgt op på de nye anbefalinger i den kommende tid.

   

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 og DTØ rapporten for 3. kvartal 2020 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen for 3. kvartal 2020 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/5368
  6. Rapportering nr. 40 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Nærværende kvartalsrapport skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

   

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen, hvor sengebygningen er færdiggjort og tilbage er ombygning af eksisterende sygehus.

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og som planlagt blev sengebygningen afleveret medio januar 2020. Sengebygningen blev indviet af HKH Kronprins Frederik den 20. februar 2020. De kliniske funktioner er flyttet ind i sengebygningen, hvilket har frigivet arealer i eksisterende bygninger med henblik på ombygning. Ombygning af dele af det eksisterende sygehus pågår og forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.

   

  Ombygningsarbejderne har i nogen grad været påvirket af COVID-19-restriktioner, som har stoppet eller forlænget byggeaktiviteten.

  COVID-19-beredskabet og tiltag for minimering af smittespredning har samlet set haft

  en negativ effekt på fremdriften. Det er vanskeligt at opgøre helt eksakt, men vurderingen er

  at de ombygningsarbejder der har været i gang i perioden medio marts til udgangen af juni

  under ét er blevet ca. 3-4 uger forsinket. Dertil kommer bygning A, som har været inddraget

  i forbindelse med COVID-19-beredskab fra medio marts til medio juni og dermed ikke indgået i planlægning af byggeaktiviteter.

   

  Det samlede projekt, herunder optionsarbejderne, er dog fortsat inden for rammerne af den

  af regionsrådet godkendte tidsplan af december 2015.

   

  Økonomien er samlet set fortsat inden for budget og er således fortsat markeret grøn, hvilket er uændret i forhold til 2. kvartal 2020. Der er dog i projektet fortsat meget fokus på udviklingen af økonomi til ekstraarbejder.

   

  Efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet, er det vurderingen, at de likvide reserver

  alene er tilstrækkelige til at imødegå det forventede omfang af uforudsete omkostninger på de udestående ombygningsarbejder, hvorfor Change Request kataloget udgår som

  styringsværktøj i forhold til identifikation af væsentlige besparelsesmuligheder.

   

  Summen af de resterende reserver (sum af ikke disponerede midler) andrager 13,1 mio. kr. med udgangen af 3. kvartal.

   

  På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet går ind i de sidste tre rapporteringer fra næste kvartal efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/21079
  7. 33. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en kvartalsvis rapportering til anlægs- og innovationsudvalget om udbygningen af Esbjerg Sygehus. Denne sag indeholder rapporteringen for 3. kvartal 2020. Nærværende rapportering er den sidste af sin slags, hvorefter projektet vil indgå i status på større anlægssager.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udbygningen af Esbjerg Sygehus er ikke et kvalitetsfondsprojekt, men er målt på formål og investeringens størrelse sammenligneligt hermed. Derfor har Sydvestjysk Sygehus, i lighed med kvalitetsfondsprojekterne indtil nu, udarbejdet kvartalsrapportering.

   

  Nærværende rapportering er den sidste af sin slags, hvorefter rapporteringen vedr. udbygningen af Esbjerg Sygehus vil indgå i status på større anlægssager i form af opfølgning på 2 konkrete projekter: Renovering af tidligere sengebygning og Udvidelse af eksisterende parkeringshus.

   

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

   

  Fase 1
  Projekterne i Fase 1 omfattende etablering af Fælles Akut Modtagelse (FAM), ny- og ombygning af laboratoriehus, nybygning af dialyse, etablering af en ambulatorie- og forskningsklynge, udvidelse af nuklear medicinsk afdeling og en række andre ombygninger og rokader er afsluttet pr. 31. december 2018.

   

  Fase 2
  Den nye sengebygning blev afleveret af totalentreprenøren MT Højgaard den 30. august 2019.

  Bygherreorganisationen gjorde derefter byggeriet klart til sygehusdrift, og indflytningen er gennemført som planlagt fra 29. oktober 2019 til 6. marts 2020.

   

  Auditoriet er som det sidste sat i drift pr. 19. oktober 2020. Dette blev forsinket, da levering af den bestilte teleskoptribune fra Italien tidsmæssigt ramte sammen med COVID-19 og derfor først er etableret nu. Arbejdet med udbedring af de sidste fejl og mangler pågår. Manglerne er primært omkring facader samt et udestående omkring gulve i badeværelseskabinerne. Parterne er ikke enige om denne mangel, som derfor nu håndteres juridisk. 

   

  Heliporten Projektet er afleveret til sygehusdriften maj 2020, hvorefter heliporten er sat i drift.

  Fase 2 afsluttes regnskabsmæssigt med et-årsgennemgang af heliporten maj 2021.

   

  Fase 3
  Idéoplæg vedr. renoveringen af den tidligere sengebygning blev godkendt af regionsrådet i juni 2020. Den første etape (etage 4), som skal huse den kommende kandidatuddannelse i medicin, efteruddannelse og forskning, skal stå klar senest medio 2022, hvor de første kandidatstuderende fra Syddansk Universitet starter.

   

  Miljøsanering samt etablering af byggeplads er i gang på etagen og pågår indtil december 2020, hvorefter selve renoveringen går i gang. Den overordnede disponering af etage 2, som på sigt skal rumme en ambulatorieklynge samt et stationært sengeafsnit, og etage 3, som på sigt skal rumme to ambulatorieklynger, er under udarbejdelse i samarbejde med den nye rådgiverkonstellation samt repræsentanter fra sygehusets ledelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10690
  8. Status på byggerier 3. kvartal 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status til anlægs- og innovationsudvalget på byggerier i 3. kvartal 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er aftalt, at der udarbejdes status på projekter, der er på mere end 15 mio. kr.

  Projekterne er både somatiske, psykiatriske, sociale og andre projekter. Status forelægges anlægs- og innovationsudvalget kvartalsvis.

   

  I vedlagte notat er der opgørelse pr. 3. kvartal 2020 for følgende byggerier:

   

  Somatiske sygehuse:

  • Generalplan Vejle, Fase 2
  • Generalplan, Sønderborg

   

  Psykiatriske sygehuse:

  • Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
  • Nyt OUH - Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling
  • Nyt OUH - (Voksen) Psykiatrien som OPP
  • Sundhedshus – Haderslev
  • Lokalpsykiatri – Kolding
  • Psykiatrisk afdeling Svendborg

   

  Sociale byggerier:

  • Udby Behandlingscenter i Nr. Aaby

  -          Børn & unge tilbud

  -          Børn & voksne med spiseforstyrrelser

  • Socialbyggeri Låddenhøj i Nyborg

   

  Andre projekter:

  Etablering af Regionalt Datacenter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/873
  9. Forslag til Årshjul 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Ved udvalgsmødet den 4. november 2020 blev forslag til aktiviteter, temaer og lokationer til udvalgsmøder i 2021 drøftet. På baggrund af drøftelsen er udarbejdet et forslag til årshjul 2021 med aktiviteter, temaer og lokationer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til årshjul for 2021

   

   

  Besluttede datoer

  Planlagte aktiviteter & forslag til temaer

  Forslag til lokationer

  Ons. 6. januar kl. 15-18

  Status på Nyt OUH

  Byggeplads Nyt OUH

  Ons. 27. januar kl. 14-17

  Telepsykiatrien

  Regionshuset

  Tors. 4. marts kl. 15-18

  Healthcare DENMARK

  Kvartalsrapport 

  Healthcare DENMARK’s besøgscenter

  Tors. 8. april kl. 15-18

  Danish Life Science Cluster (?)

  Regionshuset*

  Man. 10. maj kl. 14-17

  Projekt ’Sundhed, Kultur og Natur’ og ’Unge og Trivsel i Fællesskaber’

  Designskolen

  Tors. 3. juni kl. 14-17

  Generalplan, Sygehus Lillebælt

  Kvartalsrapport 

  Regionshuset, evt. besøg på Vejle Sygehus*

  Ons. 11. aug. kl. 14-17

  OPP Odense, psykiatri – indstilling af vinderprojekt

  Regionshuset*

  Ons. 8. sept. kl. 14-17

  Forplads Kolding og Barnets vej til blodprøvetagning, Kvartalsrapport 

  Sygehus Lillebælt, Kolding

  Ons. 6. okt. 14-17

  Health CAT og afslutning på kvalitetsfondsprojekt

  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

  Man. 8. nov. 14-17

  Svendborg, psykiatri – ombygning

  Svendborg Sygehus

  Tirs. 23. nov. 15-18

  Status på Nyt OUH Kvartalsrapport 

  Byggeplads på Nyt OUH

  *Pga. andet udvalgsmøde skal anlægs- og innovationsudvalgets møde afholdes i regionshuset.

   

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2021.

   

  Der er udarbejdet forslag til temaer og besøgssteder (se bilag) for udvalgsmøderne i 2021. Til flere af forslagene knytter der sig nogle tidsmæssige bindinger, som er angivet sammen med forslagene i bilaget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forslag til årshjul godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Godkendt.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/873
  10. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Anlægs- og innovationsudvalget har godkendt mødekalender for 2021.

   

  Mødekalender 2021:

  Onsdag den 6. januar 2021, kl. 15 - ca. 18

  Torsdag den 4. februar 2021, kl. 15 - ca. 18 (regionshuset)

  Torsdag den 4. marts 2021, kl. 15 – ca. 18

  Torsdag den 8. april 2021, kl. 15 – ca. 18 (regionshuset)

  Torsdag den 10. maj 2021, kl. 14 – ca. 17

  Torsdag den 3. juni 2021, kl. 14 – ca. 17 (regionshuset)

  Onsdag den 11. august 2021, kl. 14 – ca. 17 (regionshuset)

  Onsdag den 8. september 2021, kl. 14 – ca. 17

  Onsdag den 6. oktober 2021, kl. 14 – ca. 17

  Mandag den 8. november 2021, kl. 14 – ca. 17

  Onsdag den 23. november 2021, kl. 15 – ca. 18.

   

  Udvalget drøftede på mødet den 4. november 2020 muligheden for at finde en alternativ dato for februar mødet. Følgende kan foreslås:

  -          Tirsdag den 26. januar 2020 kl. 15 -18

  -          Onsdag den 27. januar 2020 kl. 14 - 17

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Det planlagte møde i februar afholdes den 27. januar 2020 kl. 14 – ca. 17.

   


  Sagsnr. 20/873
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Orientering om klagesag.

   

  Orientering om status for håndtering af COVID-19 på byggepladsen, Nyt OUH.

   

  Orientering fra Byg til Vækst.

   


  Sagsnr.
  12. LUKKET PUNKT, Licitationsresultat
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  -


  Sagsnr.
  13. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 04-12-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring