Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Interreg 6A Deutschland-Danmark

I perioden 2021-2027 samarbejder det sydlige Danmark med det nordligste Tyskland i det EU-støttede samarbejdsprogram Interreg 6A Deutschland-Danmark. I den 7-årige periode forventes EU at give et samlet tilskud på 90 mio. euro (ca. 670 mio. kr.), der skal omsættes i grænseoverskridende udviklingsaktiviteter.


Geografien dækker på dansk side Region Syddanmark og Region Sjælland, mens den på tysk side består af Kreis Nordfriesland, Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Stadt Neumünster, Landeshaupstadt Kiel, Kreis Plön, Kreis Ostholstein og Hansestadt Lübeck. De to danske regioner og de ni tyske byer og landkredse er alle programpartnere.

 

Samarbejdet bygger videre på de erfaringer, man fik i perioden 2014-2020 i det ligeledes EU-støttede program Interreg 5A. Som nummeret antyder var dette 5. generation af europæisk støttede samarbejdsprogrammer over grænsen, men 5A var det første som tog hele grænsen fra Vadehavet til Femernbælt. Dette program løftede det grænseoverskridende samarbejde til et nyt niveau, og programpartnerne blev derfor hurtigt enige om at samarbejdet burde fortsættes og forbedres. Ved et møde i Sønderborg den 17. september 2019 blev man også enige om en række sigtelinjer for et fornyet og forstærket samarbejde.

 

Sønderborg-erklæringen kan læses her.

 

I april 2021 er forberedelserne af det nye program kommet så langt, at der kan gennemføres offentlige høringer af programindholdet. Det falder i to dele. Dels en lovpligtig miljøvurdering, dels en høring af de udvalgte samarbejdstemaer.

 

Høring om udvalgte samarbejdstemaer

Til høring fremlægges et forslag med 4 overordnede samarbejdstemaer og 8 specifikke målsætninger.
De overordnede samarbejdstemaer er:

• En innovativ region
• En grøn region
• En attraktiv region
• En funktionel region

 

Se oversigt (matrix) over programstrukturen.

 

I den offentlige høring inviteres alle interesserede til at give deres mening til kende. Indeholder programudkastet de vigtigste udfordringer for det dansk-tyske samarbejde? Vil de foreslåede tiltag yde et bidrag til at løse de største grænseoverskridende udfordringer i programregionen?

 

Læs om ”en innovativ region” her.
Læs om ”en grøn region” her.
Læs om ”en attraktiv region” her.
Læs om ”en funktionel region” her.

 

Høring om udvalgte samarbejdstemaer er åben i perioden 26. april 2021 til 26. maj 2021. Du kan sende dit høringssvar til sekretariatsleder Lewe Kuhn via mail:lewe.kuhn@rsyd.dk

Høring for miljøvurderingen


Ved udarbejdelsen af programmet Deutschland-Danmark skal der ske en miljøvurdering af programmet. I Danmark fremgår regelsættet af miljøvurderingsloven (LBK 973/2020).


Som led i miljøvurderingen høres offentligheden og berørte myndigheder i perioden 14. april 2021 til 14. juni 2021 om bemærkninger til den miljørapport som programmyndighederne har udarbejdet, jf. miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

 

Det bemærkes at dette kun er en høring af programmets miljøvurdering. I slutningen af april suppleres med en høring af hele programmet.

 

Du kan læse miljørapporten her.

 

Du kan læse en beskrivelse af programmet Deutschland-Danmark her.

Du skal senest den 14. juni 2021 sende dine eventuelle bemærkninger til miljøvurderingen på mail til interreg6A@jumi.landsh.de eller til ”Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz”, Lorentzendamm 35, 24103 Kiel, Tyskland, mærket ”Høring Interreg 6A“.


Siden er sidst opdateret 26-04-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring