Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPresse og nyhederpilOverblik over strejke i Region Syddanmark

Overblik over strejke i Region Syddanmark

I forlængelse af forhandlingerne mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd er der iværksat en strejke for Dansk Sygeplejeråds medlemmer. Strejken blandt sygeplejerskerne betyder, at flere ambulante besøg og indlæggelser bliver udskudt til et senere tidspunkt.

Nedenfor finder du Region Syddanmarks opgørelse over antallet af  patienter, der har fået udskudt en aftale, antal indlagte patienter registreret som færdigbehandlede og antal patienter, som er omvisiteret til private tilbud.

Tal offentliggøres på denne side hver onsdag kl. 12.00. 

Antal udskudte patienter 

Nedenstående tal er opgjort mandag 26. juli kl 18:00 og gælder for perioden fra og med mandag den 19. juli til og med søndag den 25. juli 2021 (uge 29)

 

Antal udskudte patienter i Region Syddanmark*

Odense Universitetshospital

491

Sygehus Lillebælt

333**

Sygehus Sønderjylland

128

Sydvestjysk Sygehus

420

Psykiatrien 

 - 

Region Syddanmark, i alt 

1372

*Antal udskudte patienter dækker bl.a. patienters aftaler til ambulante besøg, indlæggelser og virtuelle kontakter.

**På Øjenafdelingen på Vejle Sygehus er det ikke muligt at opgøre antallet af unikke patienter, og derfor er dette tal ikke medregnet i tallet 333. På Øjenafdelingen var der 4 udsatte aktiviteter i uge 29.  

Forklaring af tal: Data viser antal patienter, som er berørt af strejken – opgjort pr. sygehusenhed. En patient opgøres således kun én gang pr. sygehusenhed, uagtet at der kan være flere udskudte aktiviteter for én og samme patient. (Tidligere har tallene været opgjort som antal udskudte kontakter/aktiviteter)

Kolonnen ”Region Syddanmark, i alt” er en opsummering af unikke patienter pr. sygehusenhed. 

 

Antal indlagte patienter registreret som færdigbehandlede

Nedenstående tal viser det antal personer, der på opgørelsestidspunktet er registreret som færdigbehandlede. Tallene er opgjort mandag 26. juli kl. 18.00.

 

Antal indlagte patienter registeret som færdigbehandlede på opgørelsestidspunktet* 

Odense Universitetshospital

7

Sygehus Lillebælt

0

Sygehus Sønderjylland

13

Sydvestjysk Sygehus

4

Psykiatrien 

5

Region Syddanmark, i alt

29

*En patient er færdigbehandlet, når patienten ud fra en lægelig vurdering kan udskrives, dvs. når behandlingen er afsluttet, eller indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling.

Antal patienter omvisiteret til private tilbud

Regional Visitation i Region Syddanmark er udtaget til strejke, og det påvirker regionens muligheder for at viderevisitere patienter.

I uge 29 (19. juli – 25. juli) modtog Regional Visitation 224 skriftlige henvendelser fra patienter, der gerne vil omvisiteres til undersøgelser eller behandling på privathospitaler.

I samme periode – uge 29 – har Regional Visitation omvisiteret 81 patienter til private tilbud

For nuværende kan patienter forvente ca. ni-ti ugers ventetid for at blive omvisiteret til private tilbud. Ventetiden er estimeret og forudsat at konflikten fortsætter. 

Find en FAQ og mere information om strejken


Siden er sidst opdateret 28-07-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring