Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV | English |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Få overblik over aktuelle høringer og afgørelser fra Region Syddanmark. Du kan komme med dine kommentarer til en høring eller klage over en afgørelse truffet af Region Syddanmark.

Høringer

Når politiske sager er i høring, kan du i en periode komme med dine kommentarer til sagen. Du kan se høringsmaterialet og afgive dit høringssvar i høringsperioden.

De svar der sendes i høringsperioden, offentliggøres her på hjemmesiden og indgår i den videre politiske behandling af sagen.

Afgørelser

Region Syddanmark har afgjort en sag. Du kan klage over vores afgørelse inden for klagefristen. Du finder klagevejledningen i forbindelse med selve afgørelsen. Afgørelserne er primært fra miljø og råstofområdet.


Aktuelle høringer
Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse af VVM-redegørelse, Freiberg, Hellevadvej, Aabenraa Kommune
Regionen efterlyser ideer og forslag om miljømæssige forhold, der ønskes behandlet i det videre arbejde med VVM-redegørelsen.
20.07.2016
Høring af forslag til ny jordforureningsstrategi - Jordforureningsstrategi 2017
Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer har besluttet at sende strategien i offentlig høring i perioden fra 17. juni til den 31. august.
17.06.2016
Aktuelle afgørelser
Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på dele af matr. nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk i Tønder Kommune
Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddeler hermed tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk i Tønder Kommune. Tilladelsen kan ikke træde i kraft, før klagefristen er udløbet, og alle klagemuligheder udtømt.
15.07.2016
Dispensation fra § 52 til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav. Svendborg kommune
Region Syddanmark har meddelt dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 9b Stenstrup By, Stenstrup. Dispensationen er gældende indtil den 31. december 2016.
13.07.2016
Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 2q, del af 2e, del af 1cu, del af 2v Kirkeby By, Sdr. Omme og matr. nr. 1æ, 1n, del af 1u Bøvl By, Sdr. Omme, Billund Kommune
Region Syddanmark har meddelt tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding. Klagefristen er mandag den 8. august 2016
12.07.2016
Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 1n Hulkær Mølle, Brørup i Vejen Kommune
Region Syddanmark har meddelt tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding. Klagefristen er mandag den 8. august 2016
08.07.2016
Miljøvurdering - Jordforureningsstrategi 2017
05.07.2016
Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 182 Bolderslev, Bjolderup, samt 502 og del af 265 Uge, Uge i Aabenraa Kommune
Region Syddanmark har meddelt tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding. Klagefristen er torsdag den 7. juli 2016
09.06.2016

Siden er sidst opdateret 07-10-2015.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap