Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilSundhedpilCoronapilSkal du vaccineres?pilOfte stillede spørgsmål om COVID-19 vaccinen

Ofte stillede spørgsmål om COVID-19 vaccinen

SHer kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål, vi modtager fra borgere om COVID-19-vaccinen og udrulningen af vaccinen i Region Syddanmark.

Hvad vil du vide mere om? 


1. Sådan inviteres du

2. Information om de forskellige målgrupper

3. Hjælp til ældre borgere 

4. Om vaccinerne og booking

5. Om vaccinationsprogrammet og regionens vaccinationscentre

6. Vaccination af medarbejdere i regionen og sundhedsvæsenet

7. Find mere information 

 

 

Spørgsmål

Svar

Sådan inviteres du

 

Hvornår bliver det min tur?

Alle borgere over 16 år i Region Syddanmark vil automatisk modtage invitation til vaccination i deres digitale postkasse eller via fysisk brev, hvis de ikke har en digital postkasse. Når de har modtaget en invitation, kan de booke tid til vaccination på vacciner.dk.

Du kan læse mere om, hvornår det bliver din tur, hos Sundhedsstyrelsen, der har udgivet en vaccinationskalender. 

Find vaccinationskalenderen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

   

Hvem står helt konkret for at vurdere, hvornår jeg får tilbudt vaccinen?

Overordnet set er det Sundhedsstyrelsen – du kan se, hvilke målgrupper befolkningen deles ind i, og hvornår det bliver din tur i deres vaccinationskalender på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
 

Find vaccinationskalenderen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 

Læs mere om målgrupper for vaccinen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 

 

 

Information om de forskellige målgrupper

 

   

Jeg er i målgruppe 5 men har stadig ikke modtaget en invitation, hvad skal jeg gøre

Sundhedsstyrelsen har som udgangspunkt lukket ned for henvisning af patienter i målgruppe 5 undtagen i helt særlige tilfælde.
 

Kriterier for henvisning af personer i gruppe 5 skærpes med følgende tillæg til hidtidige kriterier:

 • Patienten skal være under 65 år
 • Der skal foreligge konkret lægefaglig vurdering af, at patientens prognose vil forringes væsentligt, hvis vaccination afventer de 1-3 måneder, indtil patienten ellers ville blive tilbudt vaccination efter alder.

Hvis du har en klar bekræftelse på henvisning fra din læge til målgruppe 5, men endnu ikke har hørt noget, så kontakt regionen på 76631000, så kan vi undersøge sagen.
 

   
Jeg er pårørende til en sårbar person. Kan jeg blive vaccineret som en del af målgruppe 6: Udvalgte pårørende? Målgruppe 6 i Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram omfatter udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. Men bemærk, at målgruppe 6 er en meget lille og stærkt afgrænset gruppe. Derfor er det kun et fåtal, som bliver tilbudt vaccination i målgruppe 6.

For at være omfattet af gruppe 6 skal du være pårørende til en person i særligt øget risiko (målgruppe 5) og desuden opfylde et eller flere af følgende kriterier:

• Du skal være en uundværlig omsorgsperson i plejen og omsorgen for personen i særligt øget risiko.

• Du er involveret i helt særlige plejeopgaver, som medfører særligt øget risiko for smitte ud over fx blot det, at man deler bolig, fx trachealsugning og lign.

• Du er nær kontakt med en person i særligt øget risiko, som ikke selv kan vaccineres, eller hvor der forventes utilstrækkelig effekt af vaccinen, fx forældre til børn med svært nedsat immunforsvar i forbindelse med organtransplantation.

 

Det er enten den sygehusafdeling, der behandler den syge pårørende, eller den syge pårørendes egen læge, der kan henvise til målgruppe 6. Personer i målgruppen bliver derfor identificeret løbende, når den syge skal til kontrol hos læge eller på sygehus.

Du kan læse mere om vaccinationsprogrammets forskellige målgrupper på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

   

Jeg er frontpersonale i sundheds- og ældresektoren, hvorfor har jeg ikke modtaget vaccinen endnu?

Som udgangspunkt har Sundhedsstyrelsen besluttet, at alle nu vaccineres efter alder, når regionen når til deres målgruppe i vaccinationskalenderen.

Medarbejdere, der er vurderet som frontpersonale i sundheds- og ældresektoren og visse dele af socialsektoren, skal indstilles til en fremskyndet vaccination via deres leder. Det er regionens nye visitator, der står for at afgøre om medarbejderen opfylder Sundhedsstyrelsen nye kritierier for en fremskyndet vaccine. Vær op på deadline for indstillinger!
Læs mere på regionens hjemmeside om regional visitation af private, kommunale og regionale medarbejdere til fremskyndet vaccination.

   
Dem, jeg kender, som er samme alder som mig eller har samme sygdom, er blevet indkaldt, men jeg har ikke hørt noget endnu. Hvorfor?

For at undgå at sende flere invitationer ud end der er vacciner, vil folk i målgruppen blive inviteret løbende. Men der vil være perioder, hvor vi simpelthen ikke har flere vacciner på lager. Derfor kan du godt opleve, at andre i den målgruppe, du tilhører, modtager en invitation før dig.
 

Vi ved godt, det kan være enormt frustrerende at vide, vaccinationen i din målgruppe er gået i gang, uden at du har hørt noget endnu. Det er desværre sådan, vilkårene er i øjeblikket. Men alle, der ønsker det, vil få tilbudt en vaccine i løbet af de kommende måneder.

   
Dem, jeg kender, som er samme alder som mig, eller har samme sygdom, er blevet indkaldt, men jeg har ikke hørt noget endnu. Hvorfor? Sygehusene visiterer deres patienter til vaccination ud fra deres risiko uanset bopæl. Du skal nok få en indkaldelse, når det bliver din tur - den kommer via din digitale postkasse eller som fysisk brev, hvis du ikke har en digital postkasse. Når du modtager en invitation, kan du booke tid til vaccination ved det nærmeste vaccinationssted - uanset hvilken regionen stedet ligger i.
   

Hjælp til ældre borgere

 

 

Hvordan får jeg hjælp til at booke tid?

Du skal som udgangspunkt selv booke tid til vaccination. Det kan du gøre på www.vacciner.dk

Skal du bruge hjælp til at booke en tid? Så kan du kontakte Region Syddanmarks corona-callcenter på telefon 99 44 07 17 (tast 1) alle dage kl. 8-18 for at få hjælp.

Bemærk, at callcenteret kun kan hjælpe til booking af vaccine, hvis du har fået en invitation..

   

Hvordan får jeg hjælp til transport?

Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du ikke selv (eller med hjælp fra pårørende) kan komme hen til vaccinationscenteret, skal du kontakte din kommune og aftale transport.

Du kan evt. ringe på 70 20 02 33 og få oplyst, hvordan du kontakter din kommune.

OBS: Hvis kommunen sørger for transporten, er det også kommunen, der booker vaccinationstid for dig.
   
Hvordan kan jeg blive vaccineret i eget hjem? Nogle borgere har behov for vaccination i eget hjem.

Det er hovedsageligt borgere, der er svært immobile og typisk sengeliggende, som kan blive vaccineret hjemme. Kommunen hjælper med at arrangere vaccination i hjemmet. Du kan evt. ringe på 70 20 02 33 og få oplyst, hvordan du kontakter din kommune.

Vaccinationen vil enten blive givet af læger og sygeplejersker fra regionen eller af praktiserende læger.
   

Hvordan booker jeg tid uden NemID?

Du kan få hjælp til at booke en tid uden NemID ved at kontakte Region Syddanmarks corona-callcenter på telefon 99 44 07 17 (tast 1) alle dage kl. 8-18 for at få hjælp.

Bemærk, at callcenteret kun kan hjælpe til booking af vaccine, hvis du har fået en invitation.

   
Vacciner.dk viser ikke centre tæt på mig/har ikke tider nu?

Vi vaccinerer så mange som muligt, så hurtigt vi kan. Derfor vil der også være perioder, hvor vi simpelthen ikke har flere vacciner på lager. Derfor kan du godt opleve at have modtaget en invitation til at blive vaccineret mod COVID-19, og at der ikke er ledige tider, eller at centret tættest på dig ikke fremgår på vacciner.dk.

Moderna-vacciner gives kun på regiones store vaccinationscentre og ikke på de lokale vaccinationssteder. 
Se oversigt over de store vaccinationscentre.

 

Regionen lægger løbende fast nye tider ud på vacciner.dk tirs-ons- og torsdage. Borgere, som har modtaget en invitation, opfordres til at væbne sig med ekstra tålmodighed og tjekke vacciner.dk løbende. 

   
Dem, jeg kender, som er samme alder som mig, eller har samme sygdom, er blevet indkaldt, men jeg har ikke hørt noget endnu. Hvorfor?

For at undgå at sende flere invitationer ud end der er vacciner, vil folk i målgruppen blive inviteret løbende. Men der vil være perioder, hvor vi simpelthen ikke har flere vacciner på lager. Derfor kan du godt opleve, at andre i den målgruppe, du tilhører, modtager en invitation før dig.

 

Vi ved godt, det kan være enormt frustrerende at vide, vaccinationen i din målgruppe er gået i gang, uden at du har hørt noget endnu. Det er desværre sådan, vilkårene er i øjeblikket. Men alle, der ønsker det, vil få tilbudt en vaccine i løbet af de kommende måneder.

   
Jeg har fået at vide af min læge eller afdeling på sygehuset, at jeg er blevet indstillet til vaccinen, men har ikke hørt noget endnu. Er jeg faldet ned imellem to stole?

Hvis du har en klar bekræftelse på henvisning fra din læge til målgruppe 5, men endnu ikke har hørt noget, så kontakt regionen på 76631000, så kan vi undersøge sagen.

Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen har som udgangspunkt lukket ned for henvisning af patienter i målgruppe 5 undtagen i helt særlige tilfælde.


Kriterier for henvisning af personer i gruppe 5 skærpes med følgende tillæg til hidtidige kriterier:

 • Patienten skal være under 65 år og
 • Der skal foreligge konkret lægefaglig vurdering af, at patientens prognose vil forringes væsentligt, hvis vaccination afventer de 1-3 måneder, indtil patienten ellers ville blive tilbudt vaccination efter alder.

 

 

Om vaccinerne og booking

 

 

Hvorfor er det så svært at booke en tid? Især til 2. stik? Der har desværre været tekniske problemer med vores vaccinebookinger. Flere oplever, at de på grund af en teknisk fejl ikke kan booke 2. vaccine på vacciner.dk. i uge 8. Men vi knokler for at løse det – og håber, at de tekniske problemer er løst i starten af uge 9.

Husk: Du skal vælge to ledige tider i systemet – en til første og en til anden vaccination – før du kan bekræfte og gennemføre den endelige booking!

   
Hvordan skal jeg booke vaccinationstider ifht. sommerferie i udlandet 2021? Vær opmærksom hvis du lige modtaget invitation til COVID-19-vaccination og skal på sommerferie i udlandet.

Vacciner.dk giver dig automatisk mulighed for at booke en tid til dit 2. stik 35-42 dage efter stik 1.Det er Sundhedsstyrelsen, som har fastsat intervallet mellem stik 1 og 2 på mellem 5 og 6 uger, så man opnår bedst mulig effekt.

Du skal derfor huske at booke tider på vacciner.dk, der passer med, at du er i Danmark til både 1. og 2. stik. Det betyder muligvis, at du skal hoppe over de tider, der ligger i kalenderen de første uger, når du har modtaget din invitation – eller logge på og booke tid om et par uger, hvis der ikke lige er lagt tider ud lige nu, som passer med din ferie.
   
Kan jeg selv vælge, hvilken af de forskellige vacciner jeg får? Nej. Man kan ikke selv vælge, hvilken vaccine man får. Det skyldes blandt andet, at vi i første omgang kun får begrænsede leverancer af vacciner, og at vaccinerne skal opbevares og håndteres under helt særlige forhold. Det er derfor nødvendigt med en stram styring af fordelingen af vacciner. På den måde kan man også sikre, at der kun bliver minimalt spild af vacciner. Det samme gælder i øvrigt også for børnevaccinationsprogrammet og andre gratis vaccinationsprogrammer i Danmark.
   
Skal jeg vaccineres, hvis jeg har haft COVID-19? Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, selvom du allerede har været smittet med COVID-19. På nuværende tidspunkt har Sundhedsstyrelsen begrænset viden om immunitet, efter man er blevet rask.
Aktuel viden tyder på, at de fleste mennesker opbygger en vis immunitet imod COVID-19, efter at de er blevet raske. Når man er syg med ny coronavirus, vil der dannes antistoffer mod virussen i blodet. Antistoffer er det, kroppen danner for at forsvare sig mod virus. Desværre ved vi endnu ikke, i hvor høj grad antistofferne beskytter mod ny smitte, eller hvor længe man er immun, efter at man er blevet rask. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret.
   
Jeg har modtaget første vaccine, men er nu blevet smittet med corona – hvordan skal jeg forholde mig? Du kan ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19, men du kan godt blive vaccineret, hvis du tidligere har haft COVID-19. Hvis du har haft COVID-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du venter med at blive vaccineret til én måned efter, du er blevet rask.

Husk at ændre din tid på vacciner.dk, så en anden kan få glæde af vaccinen.

   
Jeg har modtaget første vaccine og er nu identificeret som nærkontakt til en smittet med COVID-19. Må jeg få vaccination nr. 2, eller skal jeg aflyse? Hvis du venter på svar fra en test for COVID-19, skal du udskyde vaccinationen, til du har svaret, så du ved, om du har COVID-19. Du må nemlig ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du venter med at blive vaccineret til én måned efter, du er blevet rask.

Husk at ændre din tid på vacciner.dk, så en anden kan få glæde af vaccinen.

   
Skal jeg vælge tid til vaccination i min egen region? Når du modtager en invitation, kan du booke tid til vaccination ved det nærmeste vaccinationssted - uanset hvilken regionen stedet ligger i.
   
Skal jeg vælge tid til vaccine på samme adresse for begge vaccinationsstik? Som udgangspunkt ja. På vacciner.dk kan du kun booke begge tider på samme sted. Hvis der er helt særlige forhold – som at du f.eks. flytter fra én ende af landet til en anden mellem de to stik - kan du kontakte hotline på tlf. 9944 0717, så kan de hjælpe dig.
   
Hvad nu, hvis der ikke er ledige tider inden for den anbefalede frist for vaccination nr. 2? Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 2. vaccination med Pfizer/BioNTech og Moderna-vaccinen gives efter 5-6 uger.
For medarbejdere, der har modtaget 1. vaccination med AstraZeneca og skal have 2. vaccination med Moderna, har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at der skal gå ca. 12 uger mellem de to vaccinationer. 
   
Jeg har fået 1. stik med AstraZeneca eller er blevet inviteret til vaccination med AstraZeneca - hvad betyder det, at vaccinen udgår fra Danmarks vaccinationsprogram?

Sundhedspersonale i Region Syddanmark, som har fået første vaccination med vaccinen fra AstraZeneca, inviteres de kommende uger til anden og opfølgende vaccination med Moderna.

De pågældende medarbejdere vil automatisk modtage en ny invitation til deres anden vaccination i deres digitale postkasse. De skal derefter selv booke tid på vacciner.dk.

Vaccinationerne kommer som udgangspunkt til at foregå på regionens syv store vaccinationscentre i Odense, Svendborg, Esbjerg, Vejle, Kolding, Sønderborg og Aabenraa.

I uge 18 inviterer Sundhedsstyrelsen de medarbejdere, som blev vaccineret med AstraZeneca i uge 6 og 7. I næste uge er det så de medarbejdere, som blev vaccineret i uge 8 og så fremdeles.

Sundhedsstyrelsen bestræber sig på at invitere de relevante medarbejdere, inden der er gået 12 uger fra deres første vaccination, men de understreger, at det ikke er nødvendigt, at man får anden vaccination præcis 12 uger efter den første. Anden vaccination vil stadig have samme gavnlige effekt, selvom det gives efter, at der er gået 12 uger.

Det er Sundhedsstyrelsen, som ud fra faglige overvejelser har besluttet at tilbyde anden vaccination med Moderna, der er en af de to mRNA-vacciner, Danmark anvender. I Tyskland har man valgt samme fremgangsmåde til personer, der allerede har fået 1. stik med vaccinen fra AstraZeneca.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens beslutning og få svar på endnu flere spørgsmål via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Medarbejdere, der er vurderet som frontpersonale i sundheds- og ældresektoren og visse dele af socialsektoren, skal indstilles til en fremskyndet vaccination via deres leder. Det er regionens nye visitator, der står for at afgøre om medarbejderen opfylder Sundhedsstyrelsen nye kritierier for en fremskyndet vaccine. Vær op på deadline for indstillinger!

Læs mere på regionens hjemmeside om regional visitation af private, kommunale og regionale medarbejdere til fremskyndet vaccination. 

Hvad gør jeg, hvis jeg har symptomer på Covid-19, efter jeg er blevet vaccineret? 

Hvis du er blevet vaccineret mod Covid-19, men alligevel efterfølgende oplever symptomer, der er forenelige med Covid-19, skal du forholde dig fuldstændig, som du ville gøre, hvis du ikke var blevet vaccineret. Det vil sige, at du skal blive hjemme, gå i isolation og sørge for at blive testet.

Vær opmærksom på, at der ikke er behov for test ved milde til moderate influenzalignende symptomer de første 48 timer, efter du er blevet vaccineret mod COVID-19. Det er nemlig del af de forventede bivirkninger, der kan opstå i forbindelse med vaccinationen.

Men vaccinerne er ikke 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at du senere kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom du er fuldt vaccineret. Vi ved heller ikke endnu, om vaccination mod COVID-19 forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.

Sundhedsstyrelsen har indført enkelte lempelser for restriktionerne for en mindre gruppe af vaccinerede personer - blandt andet omkring isolation og at være nære kontakter som færdigvaccineret. Dem kan du læse mere om på Sundhedsstyrelsens hjemmeside med anbefalinger til vaccinerede borgere. 

Hvis du i dit arbejde bruger værnemidler, skal du også fortsat benytte disse, som du plejer, også selvom du er vaccineret.

 

   

Hvordan kan jeg skrive mig på listen til en restvaccine?

Man kan tilmelde sig listen ved at udfylde en formular på Region Syddanmarks hjemmeside:

Tilmeld dig til restvacciner
 

Bemærk: For at komme på ventelisten skal man enten have modtaget en invitation til vaccination eller være 60 år eller derover. Det sker for at sikre, at ikke unødigt mange skriver sig op på listen uden chance for at kunne få en restvaccine. 
 

Tilmeldingen skal ske før kl. 14 hver dag og gælder for resten af den dag, man udfylder den. Man skal altså udfylde formularen hver dag, man ønsker at stå til rådighed. Dette skyldes, at der naturligvis kan være dage, hvor man ikke kan stå til rådighed. Og da tiden er en vigtig faktor mht. overskydende vacciner, vil det være problematisk, hvis vaccinationscentrene skal foretage mange forgæves opkald.


Man skal også kunne være på vaccinationscenteret senest 30 minutter, efter man er blevet ringet op om en overskydende vaccine. Kravet om kort geografisk afstand skyldes, at vaccinerne skal bruges relativt hurtigt, efter glasset er åbnet.
 

Da der er tale om restvacciner, forventes det, at der er tale om et ganske lavt antal vacciner. Vaccinationsstederne sorterer først ventelisten efter, om man er blevet inviteret til vaccination, og dernæst efter alder, så de ældste inviterede på ventelisten bliver tilbudt en restvaccine først.

 

   

Om vaccinationsprogrammet og regionens vaccinecentre

 

 

Skal jeg bruge mundbind når jeg skal testes?

Sundhedsstyrelsen anbeafler fortsat mundbind når: 

 • man skal testes for ny coronavirus, både ved PCR-test og antigentest. 
 • når de skal testes for COVID-19
 • hvis man har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis
  Læs mere om brug af mundbind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
   
   
Hvor kan jeg blive vaccineret? Region Syddanmark kommer i 2021 til at tilbyde vaccination via fem forskellige muligheder:


Syv faste vaccinationscentre
Udkørende enheder
Midlertidige vaccinationsklinikker til borgere med transportudfordringer
Pop-up-vaccinationsklinikker i regionens 22 kommuner
Lokale vaccinationstilbud i samarbejde med praktiserende læger eller private aktører.


Du finder Region Syddanmarks faste vaccinationscentre her:
 • Odense
 • Svendborg
 • Aabenraa
 • Esbjerg
 • Vejle
 • Sønderborg
 • Kolding
Derudover er der lokale vaccinationssteder på tværs af regionens kommuner. Se en liste over alle regionens vaccinationssteder og find steder nær dig her.
Husk, du skal booke tid til vaccination på vacciner.dk - og det kan du kun gøre, når du har modtaget en invitation i din digitale postkasse eller som fysisk brev, hvis du ikke har digital postkasse.
   
Hvordan er de fysiske rammer på vaccinationsstederne? Er de handicapvenlige med ramper til kørestolsbrugere? Alle regionens vaccinationscentre er handicapvenlige. Indgangene ligger enten i niveau med parkeringspladsen, eller også er der opsat ramper for kørestolsbrugere. 
   
Hvorfor uddeler I ikke bare tider til vacciner som ved normale indkaldelser? Vaccination er et tilbud, som man selv skal tage stilling til, om man ønsker.

Vi kan ikke som ved f.eks. en almindelig undersøgelse på sygehuset indkalde folk automatisk, da det giver for meget usikkerhed om, hvor mange der dukker op på dagen.

Når vaccineglasset først er optøet og åbnet, skal det bruges umiddelbart efter og kan ikke tåle at blive omrystet. Hvert glas indeholder et specifikt antal doser af vaccine – for hvert hætteglas man åbner, skal der altså være ti personer for Moderna og seks personer for Pfizer/BioNTech at vaccinere.

Hvis ikke der er nok personer til at modtage, når vi åbner et vaccineglas, så går vaccinen til spilde. Og det vil vi for alt i verden gerne undgå.

   
Hvorfor sender I flere invitationer ud, end der er vacciner? Det gør vi for at være sikre på, at alle tider bliver taget – og for at sikre, at ingen vacciner går til spilde.
Men overordnet set forsøger vi at tilpasse antallet af udsendte invitationer til antallet af de vaccinedoser, vi modtager hver uge. Men der kan især for Moderna-vaccinen opstå ventetid, men vi venter på nye leveringer. 
   
Hvorfor modtager børn (under 16) og gravide ikke tilbud om vaccine? Det gør de ikke, fordi at vaccinerne ikke er testet på børn og gravide, mens de blev udviklet. Derfor indgår børn og gravide ikke i vaccinationsprogrammet for COVID-19.
   
Jeg bor i udlandet, men arbejder i Danmark, vil jeg kunne få tilbudt en vaccine i Danmark?

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at de udenlandske statsborgere, som arbejder i Danmark og som har det særlige sundhedskort har ret til vaccination mod Covid-19 i Danmark. De vil derfor få tilbudt vaccine, når det bliver deres tur ifølge Sundhedsstyrelsens vaccinekalender. 

Vaccinationen af udlændinge og personer med det særlige sundhedskort er gået igang.Du kan læse mere om vaccination af udlændinge og hvordan du booker tid her. 

Får jeg et bevis på, at jeg er færdigvaccineret - en slags coronapas?

Der er mulighed for tre slags corona-pas:

 

Efter din vaccination eller test skal du selv sørge for at dokumentere, at du er vaccineret/testet, hvor der er krav om at vise coronapas. Du kan altid finde dine coronapas på sundhed.dk 

Coronapas kan dokumentere:

- 1. vaccination – gyldig 14 dage efter 1. stik
- 2. vaccination – gyldig med det samme efter 2. stik

- Negativ test – gyldig 72 timer efter test

- At du har været smittet med covid-19 – gyldig 14 dage efter en positiv PCR-test og 8 måneder frem

Læs om dine muligheder for selv at printe coronapas (dokumentation) på hjemmesiden coronasmitte.dk 

Du kan også logge ind på minsundhed-appen og coronapas-appen og få adgang til dine coronapas. Begge apps kan downloades via både AppStore og GooglePlay.

Hvis du er fritaget for Digital Post får du hurtigst muligt tilsendt et bevis på, at du er færdigvaccineret direkte med posten.

Du kan også ringe til Sundhed.dk på tlf. 4422 7774 og bestille et printet vaccinationspas.

 

Jeg har ikke NemID, hvordan får jeg fat i coronapas for vaccination/negativ test? Vaccinationspas: Færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post vil fra den 9. april automatisk modtage passet via fysisk post. Du kan ringe og bestille et coronapas - eller hvis har mistet det, kan du bestille et nyt ved at kontakte sundhed.dk på 44 22 77 74.

Læs mere om fritagelse fra digital post og hjælp til at give en pårørende fuldmagt til at hjælpe her: https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=006c386a-2e53-4fef-bc58-e0b5b1dd178a
 

Testpas: Det er i dag muligt at få fysisk dokumentation for svar på en hurtigtest ude på hurtigteststederne hos Carelink, som står for hurtigtest i Region Syddanmark. 

 

Derudover findes der en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se testsvar og hente COVID-19 testpas – læs mere her:https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/fuldmagt/

 

Har du yderligere spørgsmål om coronapasset kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på telefon 70 20 02 33

 

   

Vaccination af medarbejdere i regionen og sundhedsvæsenet 

 

 

Jeg er personale på et plejehjem, der stadig ikke har modtaget vaccination mod COVID-19, hvad gør jeg? 

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at de medarbejdere i sundheds, social- og ældresektoren, der ikke har modtaget en vaccine endnu - eller som var inviteret til AstrazZeneca og ikke kom igang med deres forløb fremover vaccineres efter alder. 

Medarbejdere, der er vurderet som frontpersonale i sundheds- og ældresektoren og visse dele af socialsektoren, skal indstilles til en fremskyndet vaccination via deres leder. Det er regionens nye visitator, der står for at afgøre om medarbejderen opfylder Sundhedsstyrelsen nye kritierier for en fremskyndet vaccine. Vær op på deadline for indstillinger!
Læs mere på regionens hjemmeside om regional visitation af private, kommunale og regionale medarbejdere til fremskyndet vaccination.

   

Jeg er medarbejder i Region Syddanmark og har spørgsmål om vaccinen ifht. mit arbejde. Hvor finder jeg svar?  

Du kan finde information om vaccination af medarbejdere og få svar på ofte stillede spørgsmål på regionens intranet.

Læs mere på Region Syddanmarks intranet her (Intranetadgangen er kun tilgængelig for Region Syddanmarks medarbejdere).

 

 

Find mere information

 

 

Hvor kan jeg læse mere om vaccinerne og vaccinationsprogrammet?

Hvis du skal vaccineres, kan du læse mere på vores hjemmeside under "Skal du vaccineres?"
 

-  Læs: Hvordan kan du blive vaccineret?

-  Læs: Hvad skal du gøre, hvis du har modtaget en invitation og har spørgsmål?

-  Læs: Vaccination af medarbejdere.

Du kan også læse mere om selve vaccinen og finde svar på endnu flere spørgsmål om vaccinen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.


Du kan også finde svar i Sundhedsstyrelsens folder med ofte stillede spørgsmål, som du finder i deres pjece: Vaccination mod COVID-19 her.

 

(Regionen opdaterer denne side løbende. Senest opdateret 5. maj 2021)

 
Siden er sidst opdateret 14-06-2021
Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring